[GNOME] rhythmbox per revisar

Sílvia Miranda silvia.gnome a gmail.com
dll set 24 10:03:59 CEST 2007


Bones,

Els meus comentaris i suggeriments:

#: ../data/glade/library-prefs.glade.h:10
msgid "_Watch my library for new files"
msgstr "_Monitoritza si hi ha fitxers nous a la meva biblioteca"

*** "Monitoritza" no és correcte (o, en tot cas, no apareix al Recull).
Potser "Vigila si hi ha fitxers..." ?

#: ../data/glade/playback-prefs.glade.h:5
msgid "Network Buffer Size (kB)"
msgstr "Mida de la memòria intermitja de xarxa (kB)"

*** intermèdia

#: ../data/glade/podcast-prefs.glade.h:2
msgid "Check for _new episodes:"
msgstr "Comprova si hi ha _nous episodis:"

*** Millor "episodis nous"

#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:283
msgid ""
"MusicBrainz metadata object is not valid. This is bad, check your
console "
"for errors."
msgstr ""
"L'objecte de metadades del MusicBrainz no és vàlid. Això és dolent, "
"comproveu la vostra consola per als errors."

*** Això és dolent, consulteu la vostra consola per veure els errors ?

#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:217
msgid "Love Song"
msgstr "Aprecia la cançó"

*** cançó preferida ?

#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:218
msgid "Mark this song as loved"
msgstr "Marca aquesta cançó com a apreciada"

*** com a preferida ?

#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:220
msgid "Ban Song"
msgstr "Desprecia la cançó"

*** Bandeja

#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:221
msgid "Ban the current track from being played again"
msgstr "Bandeja la peça actual per a que no es torne a reproduir"

*** perquè no es torni

#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:341
msgid "Enter the item to build a Last.fm station out of:"
msgstr ""
"Introduïu l'element per a construir una emissora de Last.fm a partir
d'ella"

*** Introduïu l'element a partir del qual s'ha de construir/voleu
construir una emissora de Last.fm:

#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:980
msgid "Marking song loved..."
msgstr "S'està apreciant la cançò..."

*** S'està marcant la cançó com a preferida ?

#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1010
msgid "Banning song..."
msgstr "S'està despreciant la cançò..."

*** bandejant
*** cançó

#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1080
#, c-format
msgid "%s's Recommended Radio: %s percent"
msgstr "Ràdio recomanada de l'usuari %s: %s percent"

*** per cent

#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:1094
#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:1287
msgid "No writable drives found."
msgstr "No s'ha trobat cap dispositiu escrivible."

*** gravable / enregistrable

#: ../plugins/coherence/coherence.rb-plugin.desktop.in.h:1
msgid ""
"Adds support for playing media from, and sending media to UPnP/DLNA
network "
"devices"
msgstr ""
"Afegeix compatibilitat per a reproduir i enviar media a dispositius de
xarxa "
"UPnP/DLNA"

*** fitxers multimèdia ?

#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-publisher-avahi.c:352
#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-publisher-avahi.c:372
msgid "The avahi MDNS service is not running"
msgstr "El servei MDNS d'avahi no s'està executant"

*** de l'Avahi ?

#: ../plugins/generic-player/generic-player.rb-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Support for generic audio player devices (plus PSP and Nokia
770)"
msgstr ""
"Suport per a dispositius de reproducció d'àudio genèrics (i PSP i Nokia
770)"

*** Implementació de... ?

#: ../plugins/ipod/ipod.rb-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Support for Apple iPod devices (show the content, play from
device)"
msgstr ""
"Suport per a dispositius iPod d'Apple (mostra el contingut, reprodueix
des "
"del dispositiu)"

*** Implementació de... ?

#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.glade.h:12
msgid ""
"These new rules make jamendo able to use the new powerful means of
digital "
"distribution like\n"
"Peer-to-Peer networks such as BitTorrent or eMule to legally distribute
"
"albums at near-zero cost."
msgstr ""
"Aquestes regles noves fan que jamendo pugui utilitzar les eines de "
"distribució digital noves com\n"
"les xarxes p2p com BitTorrent o eMule per a distribuïr legalment àlbums
"
"sense pràcticament cap cost."

*** distribuir àlbums legalment

#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.glade.h:17
msgid ""
"jamendo users can discover and share albums, but also review them or
start a "
"discussion on the forums.\n"
"Albums are democratically rated based on the visitors’ reviews.\n"
"If they fancy an artist they can support him by making a donation."
msgstr ""
"els usuaris del jamendo poden descobrir i compartir àlbums, però també
"
"revisar-los o començar una discussió als fòrums.\n"
"Si els agrada un artista poden recolzar-lo fent una donació."

*** donar-hi suport

#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:1031
msgid "URL of internet radio station:"
msgstr "URL de la emissora de ràdio per Internet:"

*** l'emissora

#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:3
#, no-c-format
msgid ""
"  * 50% of payment goes to artist (makes buyer feel good: they're
helping "
"the world)"
msgstr ""
"  * El 50% del pagament va a l'artista (fa que el comprador es senti
bé: "
"Està ajudant al món"

*** se senti bé: 
*** ajuda el món

#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:5
msgid ""
"  * Downloads and CDs are both available (no other site on the
internet "
"sells both)"
msgstr ""
"  * Les baixadess i CD estan disponibles (a cap altre lloc d'Internet
es "
"venen ambdues)"

*** baixades 
*** i els CD

#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:10
msgid ""
"  * Music selection is unique to Magnatune, unlike most on-line
stores "
"that have more-or-less the same (gigantic) selection\n"
msgstr ""
"  * En el Magnatune la selecció de música és única, el contrari de
moltes "
"botigues en línia que tenen més o menys el mateix (gegantesca)\n"

*** Jo diria "Al Magnatune la selecció de música és única, al contrari
de moltes botigues en línia que tenen més o menys la mateixa selecció
(gegantesca)

#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:14
msgid ""
"  * Not part of the \"evil\" major label machine - for those that
hate the "
"music biz and want to help topple it"
msgstr ""#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:14
msgid ""
"  * Not part of the \"evil\" major label machine - for those that
hate the "
"music biz and want to help topple it"
msgstr ""
"  * No forma part de la maquinària «diabòlica» de les grans firmes -
per "
"aquells que odien la música comercial i volen ajudar a eliminar-la"

*** per a aquells

#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:13
msgid "  * No need to \"register\" to listen or buy"
msgstr "  * No cal «registrar» per a escoltar o comprar"

*** registrar-se ?

#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:15
msgid "  * Not venture-capital backed big business"
msgstr "  * Sense capital de risc darrera el gran negoci"

*** darrere

#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:17
msgid ""
"  * Perfect quality downloads (CD copy) are available when you
download "
"(not inferior quality sound)"
msgstr ""
"  * La música disponibles per a baixar és de qualitat perfecta
(còpies de "
"CD i sense pèrdua de qualitat d'àudio)"

*** disponible

#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:18
msgid ""
"  * Radio stations and \"genre mix\" playlists allow background
listening "
"- can do work while listening to our music"
msgstr ""
"  * Estacions de ràdio i llistes de reproducció de «barreges de
gèneres» "
"poden ser escoltades en segon pla - podeu treballar mentre escolteu la
"
"nostra música"

*** Podeu escoltar emissores de ràdio i...... en segon pla

#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:20
msgid ""
"  * Variable pricing scheme means you can pay as little as $5 for an
album "
"if you choose"
msgstr ""
"  * L'esquema de preus variable vol dir que podeu pagar tant sols $5
per "
"un àlbum si ho voleu"

*** solament / tan sols / només

#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:24
msgid ""
"Magnatune is an online record label that is not evil. Some of their key
"
"attributes are:\n"
msgstr ""
"Magnatune és un segell discogràfic en línia que no és malvada. Algunes
de "
"les seves característiques són:\n"

*** malvat

#: ../plugins/magnatune/magnatune.rb-plugin.desktop.in.h:1
msgid ""
"Adds support to Rhythmbox for playing and purchasing from the Magnatune
"
"online music store"
msgstr ""
"Afegeix suport al Rhythmbox per a reproduir i comprar cançons a la
tenda de "
"música en línia Magnatune"

*** Afegeix al Rhythmbox l'habilitat de reproduir i comprar cançons a la
botiga de música en línia Magnatune


#: ../plugins/magnatune/magnatune.rb-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Magnatune Store"
msgstr "Tenda Magnatune"

*** Botiga Magnatune

#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:214
msgid "You must have a library location set to purchase an album."
msgstr ""
"Heu de tenir una ubicació de libreria establerta per a poder comprar un
"
"àlbum."

*** Heu d'establir una ubicació de biblioteca

#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:356
msgid ""
"Rhythmbox could not understand the Magnatune catalogue, please file a
bug."
msgstr ""
"El Rhythmbox no ha pogut entendre el catàleg del Magnatune, envieu-ne
un "
"informe de l'errada."

*** envieu un informe de l'errada

#: ../podcast/rb-podcast-parse.c:477
#, c-format
msgid ""
"The URL '%s' does not appear to be a podcast feed. It may be the wrong
URL, "
"or the feed may be broken. Would you like Rhythmbox to attempt to use
it "
"anyway?"
msgstr ""
"L'URL «%s» no sembla ser un canal de podcast. Tal volta és l'URL
incorrecte, "
"o el canal pot estar trencat. Voleu que el Rhythmbox l'intente
utilitzar?"

*** Sembla que l'URL «%s» no és un canal de podcast. Pot ser que l'URL
sigui incorrecte, o que el canal estigui trencat. Voleu que el Rhythmbox
l'intenti utilitzar igualment?

#: ../remote/dbus/rb-client.c:73
msgid "Don't start a new instance of Rhythmbox"
msgstr "No inicies una nova instància del Rhythmbox"

*** iniciïs una instància nova

#: ../remote/dbus/rb-client.c:79
msgid "Jump to next song"
msgstr "Salta a la següent cançó"

*** Millor "cançó següent"

#: ../remote/dbus/rb-client.c:80
msgid "Jump to previous song"
msgstr "Salta a l'anterior cançó"

*** Millor "cançó anterior"

#. { "stop", 0, 0, G_OPTION_ARG_NONE, &stop, N_("Stop playback"),
NULL },
#: ../remote/dbus/rb-client.c:89
msgid "Play a specified URI, importing it if necessary"
msgstr "Reprodueix una URI especificada, important-la si és necessari"

*** un URI especificat, i importa'l si és necessari

#: ../rhythmdb/rhythmdb-monitor.c:326
#, c-format
msgid "Couldn't monitor %s: %s"
msgstr "No s'ha pogut monitoritzar %s: %s"

*** fer un seguiment de

#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1817
msgid "invalid unicode in error message"
msgstr "hi ha unicode invàlid al missatge d'error"

*** un unicode ?

#: ../shell/main.c:99
msgid "Do not register the shell"
msgstr "No registres la línia d'ordres"

*** registris

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:620
msgid "The playlist file may be in an unknown format or corrupted."
msgstr "La llista de reproducció pot estar en un format desconegut o
corrupta."

*** Pot ser que la llista de reproducció estigui en un format desconegut
o corrupte

#: ../shell/rb-shell.c:463
msgid "Change whether the queue is visible as a source or a sidebar"
msgstr "Canvia si la cua és visible com a una font o una barra lateral"

*** és visible / es mostra com a font o com a barra lateral ?

#: ../shell/rb-shell.c:2231
msgid ""
"Rhythmbox is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
"(at your option) any later version.\n"
msgstr ""
"Aquest és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo\n"
"sota els termes de la Llicència Pública General GNU tal i com ha estat
\n"
"publicada per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la\n"
"Llicència o bé (si ho preferiu) sota qualsevol versió posterior.\n"

*** Jo diria "El Rhythmbox és programari lliure"
*** tal com ha estat publicada...

#: ../shell/rb-shell.c:2235
msgid ""
"Rhythmbox is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
msgstr ""
"El Rhythmbox es distribueix amb l'expectativa de que serà útil,\n"
"però SENSE CAP GARANTIA; fins i tot la garantia implícita de\n"
"COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER UN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegeu la\n"
"Llicència Pública General GNU per obtenir-ne més detalls.\n"

*** amb l'expectativa que serà útil
*** ADEQUACIÓ PER A UN...

#: ../shell/rb-shell.c:3449 ../shell/rb-shell.c:3478
#, c-format
msgid "Unknown song URI: %s"
msgstr "No es coneix la URI de la cançó: %s"

*** l'URI

#: ../sources/rb-browser-source.c:141
msgid "Set the browser to view only this genre"
msgstr "Estableix el navegador per a només mostrar aquest gènere"

#: ../sources/rb-browser-source.c:144
msgid "Set the browser to view only this artist"
msgstr "Estableix el navegador per a només mostrar aquest artista"

#: ../sources/rb-browser-source.c:147
msgid "Set the browser to view only this album"
msgstr "Estableix el navegador per a només mostrar aquest àlbum"

*** Jo diria:
"Configura el navegador perquè només mostri aquest
gènere/artista/àlbum", o bé
"Estableix que el navegador només mostri aquest gènere/artista/àlbum"

#: ../sources/rb-podcast-source.c:1765
msgid "New updates available from"
msgstr "Hi han actualitzacions disponibles de"

*** Hi ha

Bona feina!!!

Salut,


El dv 21 de 09 del 2007 a les 18:53 +0200, en/na Francesc Vilches va
escriure:
> msgid "  * Free listening of all songs"
> @@ -2038,28 +2037,28 @@
> "  * Music selection is unique to Magnatune, unlike most on-line
> stores "
> "that have more-or-less the same (gigantic) selection\n" 
> msgstr ""
> -"  * La selecció de música és única al Magnatune, encara que moltes
> "
> -"botigues on-line tenen més o menys la mateixa selecció
> (gegantesca)\n"
> +"  * En el Magnatune la selecció de música és única, el contrari de
> moltes " 
> +"botigues en línia que tenen més o menys el mateix (gegantesca)\n"
> 
> gegantesca parla de "la selecció" ...........
> 
> què et sembla...?
> +"  * En el Magnatune la selecció de música és única, el contrari de
> moltes " 
> +"botigues en línia que tenen més o menys la mateixa selecció
> (gegantesca)\n"
> 
> 
> 
> -msgstr "  * No cal un «registre» per a escoltar o comprar"
> +msgstr "  * No cal «registrar» per a escoltar o comprar" 
> 
> En un primer moment volia ficar....
> No cal «registrar-se»
> Fem servir l'infinitiu?
> 
> 
> ----------------------------------
> Respecte als accents, va ser culpa que la traducció la vaig començar
> al wordpad del windows........nunca mais!!! 
> 
> Salut,
> Francesc.
> 
> 2007/9/21, gil forcada <gilforcada a guifi.net>:
>     bones Francesc,
>     
>     tens problemes amb els accents en el teclat? que he vist que
>     hi faltaven
>     un bon grapat d'accents
>     
>     t'envio el po i diff amb els canvis que hi he fet (encara no
>     està pujat
>     eh!)
>     
>     salut!
>     
>     El dc 19 de 09 del 2007 a les 17:46 +0200, en/na Francesc
>     Vilches va
>     escriure:
>     > Canvis proposats Realitzats.
>     >
>     > Gràcies, Xavi!
>     >
>     >
>     >
>     > 2007/9/19, Xavier Conde Rueda < xavi.conde a gmail.com>:
>     >     Aquí tens les meves correccions:
>     >
>     >     #: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:2559
>     >     -#, fuzzy
>     >     msgid "Failed to create audio output element; check
>     your
>     >     installation"
>     >     -msgstr "No s'ha pogut crear un element font;
>     comproveu la
>     >     vostra instal·lació" 
>     >     +msgstr ""
>     >     +"No s'ha pogut crear un element de sortida audio;
>     comproveu
>     >     la vostra "
>     >     +"instal·lació"
>     >
>     >     -- sortida d'àudio 
>     >
>     >     #: ../data/glade/playback-prefs.glade.h :6
>     >     -#, fuzzy
>     >     msgid "Player Backend"
>     >     -msgstr "S'ha produït un error de reproducció"
>     >     +msgstr "Reproducció creuada"
>     >
>     >     -- Rerefons de reproducció
>     >     -- backend es refereix a la tecnologia que es farà
>     servir per
>     >     a reproduir
>     >
>     >     #: ../data/glade/playback-prefs.glade.h:7
>     >     msgid "_Use crossfading backend (requires restart)"
>     >     -msgstr ""
>     >     +msgstr "_Utilitza l'atenuació creuada (cal
>     reiniciar)" 
>     >
>     >     -- rerefons d'atenuació
>     >
>     >     #: ../plugins/artdisplay/artdisplay/__init__.py:283
>     >     msgid "Searching... drop artwork here"
>     >     -msgstr "" 
>     >     +msgstr "S'està cercant... deixi les il·lustracions
>     aquí"
>     >
>     >     #: ../plugins/artdisplay/artdisplay/__init__.py:285
>     >     msgid "Drop artwork here"
>     >     -msgstr "" 
>     >     +msgstr "Deixa les il·lustracions aquí"
>     >
>     >     -- deixeu anar les imatges
>     >
>     >     #: ../plugins/cd-recorder/cd-
>     >     recorder.rb-plugin.desktop.in.h:1 
>     >     msgid "Audio CD Recorder"
>     >     @@ -1524,10 +1521,12 @@
>     >     "Adds support for playing media from, and sending
>     media to
>     >     UPnP/DLNA network "
>     >     "devices" 
>     >     msgstr ""
>     >     +"Afegeig compatibilitat per reproduïr el medi, i
>     envia dades
>     >     als dispositius "
>     >     +"de xarxa UPnP/DLNA"
>     >
>     >     -- reproduir 
>     >
>     >     #: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:660
>     >     msgid "New DAAP share"
>     >     -msgstr ""
>     >     +msgstr "Nou recurs compartir DAAP"
>     >
>     >     -- compartit
>     >
>     >     #: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.glade.h:5
>     >     msgid "   * Free, simple and quick access to the
>     music, for
>     >     everyone."
>     >     -msgstr "" 
>     >     +msgstr "   * Lliure, simple i ràpid d'accedir per
>     a tothom
>     >     a la música."
>     >
>     >     -- Accés a la música gratuït, senzill i ràpid, per a
>     tothom
>     >
>     >     #: ../plugins/jamendo/jamendo- loading.glade.h:8
>     >     msgid "<b>Jamendo</b>"
>     >     @@ -1791,6 +1792,11 @@
>     >     "It's a \"Some rights reserved\" agreement,
>     perfectly suited
>     >     for the new " 
>     >     "century."
>     >     msgstr ""
>     >     +"Al jamedo, els artistes distribueixen la seva
>     música sota
>     >     llicències "
>     >     +"Creative Commons.\n" 
>     >     +" En dues paraules, permeten baixar, mesclar i
>     compartir la
>     >     seva música "
>     >     +"lliurement.\n"
>     >     +"És un acord amb «Alguns drets reservats», que
>     s'adapta 
>     >     perfectament
>     >     al nou segle."
>     >
>     >     -- jamendo
>     >
>     >
>     #: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:572
>     >     #, c-format
>     >     msgid "Unable to change station URI to %s, as that
>     station 
>     >     already exists"
>     >     -msgstr ""
>     >     +msgstr "No s'ha pogut canviar l'estació URI a %s ja
>     que
>     >     l'estació ja existeix"
>     >
>     >     -- l'URI de l'estació 
>     >
>     >     #: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:124
>     >     #: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:133
>     >     -#, fuzzy
>     >     msgid "No lyrics found"
>     >     -msgstr "No s'ha trobat cap dispositiu escrivible." 
>     >     +msgstr "No s'han trobat lletres"
>     >
>     >     -- la lletra
>     >
>     >     #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:4
>     >     msgid "  * All albums and artists hand-picked" 
>     >     -msgstr ""
>     >     +msgstr "  * Tots els à lbums i artistes a
>     escollits a dit"
>     >
>     >     -- àlbums
>     >
>     >
>     #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h :12
>     >     msgid ""
>     >     "  * No copy protection on the music (DRM) which
>     allows
>     >     playing music on "
>     >     "any device (unlike iTunes/MSN/etc)"
>     >     msgstr ""
>     >     +"  * No hi ha cap protecció de còpia a la música
>     (DRM) cosa
>     >     que permet "
>     >     +"reproduïr-la a qualsevol dispositiu (excepte
>     >     iTunes/MSN/etc)"
>     >
>     >     -- reproduir
>     >
>     >     #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:14
>     >     msgid ""
>     >     "  * Not part of the \"evil\" major label machine
>     - for 
>     >     those that hate the "
>     >     "music biz and want to help topple it"
>     >     msgstr ""
>     >     +"  * No forma part de la «diabòlica» maquinaria
>     de les 
>     >     grans firmes - "
>     >     +"per aquells que odien la música estranya i volen
>     ajudar a
>     >     eliminar-la"
>     >
>     >     -- maquinària
>     >
>     >     #: ../plugins/magnatune/magnatune-
>     loading.glade.h:16
>     >     msgid ""
>     >     "  * Our genres are hard to find in record stores
>     and not on
>     >     radio (though "
>     >     "do appear on college radio)" 
>     >     msgstr ""
>     >     +"  * El nostre gènere es difícil de trobar a
>     botigues i a
>     >     la ràdio (encara "
>     >     +"que apareixen a ràdios universitaries)" 
>     >
>     >     -- genres es refereix a estils músicals, a gènere,
>     no al
>     >     producte
>     >
>     >     #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:17
>     >     msgid ""
>     >     "  * Perfect quality downloads (CD copy) are
>     available when
>     >     you download "
>     >     "(not inferior quality sound)"
>     >     msgstr ""
>     >     +"  * Descàrregues de qualitat perfecta (còpies de
>     CD) estan 
>     >     disponibles "
>     >     +"quan descarrega (sense qualitat d'àudio inferior)"
>     >
>     >     -- estan disponibles per a descarregar
>     >
>     >     #: ../plugins/magnatune/magnatune-
>     loading.glade.h:18
>     >     msgid ""
>     >     "  * Radio stations and \"genre mix\" playlists
>     allow
>     >     background listening "
>     >     "- can do work while listening to our music" 
>     >     msgstr ""
>     >     +"  * Estacions de radio i listes de reproducció
>     de
>     >     «barreges de genere» "
>     >     +"poden ser escoltades en segon pla - pot treballar
>     mentre 
>     >     escolta la nostra "
>     >     +"música"
>     >
>     >     -- llistes
>     >     -- barreges de gèneres
>     >
>     >
>     #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h :20
>     >     msgid ""
>     >     "  * Variable pricing scheme means you can pay as
>     little as
>     >     $5 for an album "
>     >     "if you choose"
>     >     msgstr "" 
>     >     +"  * L'esquema de preus variable vol dir que pot
>     pagar tant
>     >     sols $5 per "
>     >     +"un àlbum si escull"
>     >
>     >     -- podeu pagar
>     >     -- if you choose: si ho voleu 
>     >
>     >     #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:22
>     >     msgid "  * Wide variety of genres, can fit any
>     mood"
>     >     -msgstr ""
>     >     +msgstr "  * Un ampli ventall de generes, pot
>     ajustar-se a 
>     >     qualsevol humor"
>     >
>     >     -- gèneres
>     >     -- mood: estat d'ànim
>     >
>     >
>     #: ../plugins/power-manager/power-manager.rb-plugin.desktop.in.h:1
>     >     msgid "Inhibit Power Manager from suspending the
>     machine while 
>     >     playing"
>     >     @@ -2568,14 +2600,12 @@
>     >     msgstr "Un connector d'exemple en C, sense
>     capabilitats"
>     >
>     >
>     #: ../plugins/sample-vala/sample-vala.rb-plugin.desktop.in.h :1
>     >     -#, fuzzy
>     >     msgid "A sample plugin in Vala with no features"
>     >     -msgstr "Un connector d'exemple en C, sense
>     capabilitats"
>     >     +msgstr "Un connector d'exemple en Vala, sense
>     capabilitats" 
>     >
>     >     -- capabilitat: capacitats
>     >
>     >     #: ../plugins/visualizer/rb-
>     visualizer-plugin.c:1674
>     >     -#, fuzzy
>     >     msgid "Music Player Visualization"
>     >     -msgstr "Mostra visualitzacions" 
>     >     +msgstr "isualitzacions del reproductor de música"
>     >
>     >     -- V
>     >
>     >     #: ../widgets/rb- property-view.c:504
>     >     -#, fuzzy, c-format
>     >     +#, c-format 
>     >     msgid "%d artist (%d)"
>     >     msgid_plural "All %d artists (%d)"
>     >     msgstr[0] "%d artista (%d)"
>     >     msgstr[1] "Tots els %d artistes (%d)" 
>     >
>     >     #: ../widgets/rb-property-view.c:507
>     >     -#, fuzzy, c-format
>     >     +#, c-format
>     >     msgid "%d album (%d)"
>     >     msgid_plural "All %d albums (%d)" 
>     >     msgstr[0] "%d àlbum (%d)"
>     >     msgstr[1] "Tots els %d àlbums (%d)"
>     >
>     >     #: ../widgets/rb-property-view.c:510
>     >     -#, fuzzy, c-format
>     >     +#, c-format 
>     >     msgid "%d genre (%d)"
>     >     msgid_plural "All %d genres (%d)"
>     >     msgstr[0] "%d gènere (%d)"
>     >     msgstr[1] "Tots els %d gèneres (%d)" 
>     >
>     >     -- "Els %d XXXX", sense Tot
>     >
>     >     Bona feina!
>     >
>     >     El 18/09/07, Francesc Vilches
>     <francesc.vilches a gmail.com> ha
>     >     escrit:
>     >     > Un amb molta "salsa" ;-)
>     >     >
>     >     > Salut!
>     >     > Francesc.
>     >     >
>     >     > _______________________________________________ 
>     >     > GNOME mailing list
>     >     > GNOME a llistes.softcatala.org
>     >     >
>     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     >     >
>     >     >
>     >     >
>     >
>     >
>     >
>     >     --
>     >     Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com
>     >
>     >     _______________________________________________
>     >     GNOME mailing list
>     >     GNOME a llistes.softcatala.org
>     >     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     >
>     >
>     > _______________________________________________
>     > GNOME mailing list
>     > GNOME a llistes.softcatala.org
>     > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     --
>     gil forcada
>     
>     [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
>     [en] guifi.net - a non-stopping free network
>     bloc: http://gil.badall.net
>     
>     _______________________________________________
>     GNOME mailing list
>     GNOME a llistes.softcatala.org
>     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     
>     
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
---

sílvia miranda

Bloc: http://silvia.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME