[GNOME] gimmie per revisar

Sílvia Miranda silvia.gnome a gmail.com
diu set 16 21:37:09 CEST 2007


M'han dit que pugi la traducció igualment, o sigui que FET!

http://svn.gnome.org/viewcvs/gimmie?view=revision&revision=438


2007/9/16, Sílvia Miranda <silvia.gnome a gmail.com>:
>
> Bones,
>
> He fet algunes correccions més al fitxer. Envio el .po amb totes les
> correccions ja fetes, que també incloc a continuació.
>
> Es veu que ara mateix no podem pujar el fitxer perquè hi ha algun error i
> ens hem de posar en contacte amb l'autor de l'aplicació, l'Alex Graveley...
>
> Bona feina!
>
> "activates with a double click, and \"nautilus\" to follow Nautilus' click
> "
> "policy."
> msgstr ""
> -"Determina com gestionar els clicks dels elements a Gimmie. Les següents
> "
> -"opcions són disponibles: \"single\" activa elements amb un senzill
> click, "
> -"\"double\" les activa amb un doble click, i \"nautilus\" per seguir la "
> -"política de clics de Nautilus."
> +"Determina com gestionar els clics dels elements al Gimmie. Les següents
> "
> +"opcions són disponibles: «single» activa elements amb un sol clic, "
> +"«double» les activa amb un doble clic, i «nautilus» segueix la "
> +"política de clics del Nautilus."
>
> #: ../data/gimmie.schemas.in.h:4
> msgid "Display \"Computer\" topic"
> -msgstr "Mostra el tema \"Computer\""
> +msgstr "Mostra el tema «Computer»"
>
> #: ../data/gimmie.schemas.in.h:5
> msgid "Display Library topic"
> @@ -62,27 +62,27 @@
> "Each topic in Gimmie has an associated color. This key determines if the
> "
> "color is displayed in panel buttons."
> msgstr ""
> -"Cada topic a Gimmie té un color associat. Aquesta clau determina si "
> -"es mostra el color al panell de botons."
> +"Al Gimmie, cada tema té un color associat. Aquesta clau determina si "
> +"es mostra el color al quadre de botons."
>
> #: ../data/gimmie.schemas.in.h:10
> msgid "Include the \"Computer\" topic in this applet's list of topics."
> msgstr ""
> -"Inclou el tema \"Computer\" en aquesta llista de topics de la
> miniaplicació"
> +"Inclou el tema «Computer» en aquesta llista de temes de la
> miniaplicació"
>
> #: ../data/gimmie.schemas.in.h:11
> msgid "Include the Library topic in this applet's list of topics."
> msgstr ""
> -"Inclou el topic Biblioteca en aquesta llista de topics de la
> miniaplicació"
> +"Inclou el tema Biblioteca en aquesta llista de temes de la
> miniaplicació"
>
> #: ../data/gimmie.schemas.in.h:12
> msgid "Include the People topic in this applet's list of topics."
> -msgstr "Inclou el topic Gent en aquesta llista de topics de la
> miniaplicació"
> +msgstr "Inclou el tema Gent en aquesta llista de temes de la
> miniaplicació"
>
> #: ../data/gimmie.schemas.in.h:13
> msgid "Include the Programs topic in this applet's list of topics."
> msgstr ""
> -"Inclou el topic Programes en aquesta llista de topics de la
> miniaplicació"
> +"Inclou el tema Programes en aquesta llista de temes de la miniaplicació"
>
> #: ../data/gimmie.schemas.in.h:14
> msgid ""
> @@ -91,8 +91,8 @@
> "names, and \"both\" to include both."
> msgstr ""
> "Estableix com es mostraran els botons de la miniaplicació. Les següents
> "
> -"opcions són disponibles: \"icons\" per mostrar nomes icones Topic,
> \"text\" "
> -"per mostrar només noms de Topic, i \"both\" per incloure ambdues."
> +"opcions són disponibles: «icons» per a mostrar nomes icones de Tema,
> «text» "
> +"per a mostrar només noms de Tema, i «both» per incloure ambdues."
>
> #: ../data/GNOME_GimmieApplet.xml.h:1
> msgid "_About"
> @@ -362,11 +362,11 @@
>
> #: ../gimmie/gimmie_documents.py:411
> msgid "Open the deleted files trashcan"
> -msgstr "Obre els fitxers borrats de la paperera"
> +msgstr "Obre els fitxers suprimits de la paperera"
>
> #: ../gimmie/gimmie_documents.py:423
> msgid "View printers available for document printing"
> -msgstr "Visualitza les impressores disponibles per imprimir documents"
> +msgstr "Visualitza les impressores disponibles per a imprimir documents"
>
> #: ../gimmie/gimmie_documents.py:444 ../gimmie/gimmie_prefs.py:73
> msgid "Library"
> @@ -383,11 +383,11 @@
> #: ../gimmie/gimmie_gaim.py:101
> #, python-format
> msgid "Idle since %s"
> -msgstr "Ociós des de %s"
> +msgstr "Inactiu des de %s"
>
> #: ../gimmie/gimmie_gaim.py:104
> msgid "Idle"
> -msgstr "Ociós"
> +msgstr "Inactiu"
>
> #: ../gimmie/gimmie_gaim.py:106 ../gimmie/gimmie_people.py:86
> msgid "Away"
> @@ -465,7 +465,7 @@
>
> #: ../gimmie/gimmie_logout.py:81
> msgid "Log out of this computer now?"
> -msgstr "Voleu sortir del vostre ordinador?"
> +msgstr "Voleu sortir de l'ordinador?"
>
> #: ../gimmie/gimmie_logout.py:85
> msgid "_Log Out"
> @@ -503,7 +503,7 @@
>
> #: ../gimmie/gimmie_people.py:127
> msgid "Add a new contact person"
> -msgstr "Afegeix una nova persona de contacte"
> +msgstr "Afegeix una persona de contacte nova"
>
> #: ../gimmie/gimmie_people.py:147
> msgid "Set your online status"
> @@ -563,7 +563,7 @@
>
> #: ../gimmie/gimmie_prefs.py:81
> msgid "Topics"
> -msgstr "Topics"
> +msgstr "Temes"
>
> #: ../gimmie/gimmie_tomboy.py:89
> msgid "Notes"
> @@ -571,7 +571,7 @@
>
> #: ../gimmie/gimmie_tomboy.py:93
> msgid "Create New Note"
> -msgstr "Crea una nova nota"
> +msgstr "Crea una nota nova"
>
> #: ../gimmie/gimmie_tomboy.py:94
> msgid "Make a new Tomboy note"
> @@ -611,7 +611,7 @@
>
> #: ../gimmie/gimmie_topicwin.py:188
> msgid "Show timeline"
> -msgstr "Mostra línia temporal"
> +msgstr "Mostra la línia temporal"
>
> #: ../gimmie/gimmie_topicwin.py:1182
> msgid "Set the zoom level"
> @@ -695,7 +695,7 @@
> #: ../gimmie/gimmie_trash.py:303
> #, python-format
> msgid "%d of the selected items cannot be moved to the Trash"
> -msgstr "%d dels elements seleccionats no es poden moure a la Paperera"
> +msgstr "%d dels elements seleccionats no es poden moure a la paperera"
>
> #: ../gimmie/gimmie_trash.py:313
> msgid "_Delete"
> @@ -731,4 +731,4 @@
>
> #: ../gimmie/traymanager/eggtraymanager.c:147
> msgid "The orientation of the tray."
> -msgstr "La orientació de la safata."
> +msgstr "L'orientació de la safata."
>
>
> 2007/8/24, Xavier Conde Rueda < xavi.conde a gmail.com>:
> >
> > Hola Francesc,
> >
> > El 23/08/07, Francesc Vilches <francesc.vilches a gmail.com> ha escrit:
> > > El segon al que m'havia compromès.
> >
> > "PO-Revision-Date: 2007-03-19 08:29+0100\n"
> >
> > -- has d'actualitzar la data
> >
> > #: ../data/gimmie.schemas.in.h:2
> > msgid "Click policy"
> > -msgstr ""
> > +msgstr "Política de pulsació"
> >
> > -- del clic
> >
> > #: ../data/gimmie.schemas.in.h:3
> > msgid ""
> > @@ -31,48 +32,54 @@
> > "activates with a double click, and \"nautilus\" to follow Nautilus'
> > click "
> > "policy."
> > msgstr ""
> > +"Determina cóm manegar els clicks dels elements a Gimmie. Les
> > següents opcions son "
> > +"suportades: \"sencilla\" activa elements amb un senzill click,
> > \"doble\" "
> > +"les activa amb un doble click, i \"nautilus\" per seguir les
> > polítiques de click "
> > +"de Nautilus."
> >
> > -- Determina com gestionar els clics...
> > -- son suportades: són disponibles (l'ús de suportar no és correcte),
> > -- "single", "double" i "nautilus" no s'han de traduir perquè són els
> > valors de les claus de registre, i aquests valors no es tradueixen.
> > -- política de clicks-> clics
> >
> > #: ../data/gimmie.schemas.in.h:4
> > msgid "Display \"Computer\" topic"
> > msgstr "Mostrar el tema \"equip\""
> >
> > -- computer -> Ordinador
> >
> > #: ../data/gimmie.schemas.in.h:9
> > msgid ""
> > "Each topic in Gimmie has an associated color. This key determines if
> > the "
> > "color is displayed in panel buttons."
> > msgstr ""
> > "Cada topic a Gimmie té un color associat. Aquesta clau determina si el
> > "
> > "color és mostrat al panell de botons."
> >
> > -- si el color és mostrat -> si es mostra el color
> >
> > #: ../data/gimmie.schemas.in.h:14
> > msgid ""
> > "Set how this applet's buttons are displayed. The following options are
> > "
> > "supported: \"icons\" to show only Topic icons, \"text\" to show only
> > Topic "
> > "names, and \"both\" to include both."
> > msgstr ""
> > "Mostra com es mostraran els botons de la miniaplicació. Les següents
> > opcions son "
> > "suportades: \"icones\" per mostrar nomes icones Topic, \"text\" per
> > mostrar només "
> > " noms de Topic, i \"ambdues\" per incloure ambues."
> >
> > -- Estableix com es mostraran...
> > -- son suportades: són disponibles
> > -- icons, text, both no es tradueixen
> > -- ambues -> ambdues
> >
> > #: ../data/GNOME_GimmieApplet.xml.h:2
> > msgid "_Preferences"
> > msgstr "_Preferencies"
> >
> > -- Preferències
> >
> > #: ../gimmie/gimmie_applications.py:367
> > msgid "Show Desktop"
> > msgstr "Mostra Escriptori"
> >
> > -- Mostra l'escriptori
> > -- Les regles de capitalització en català són diferents a les de
> > l'anglés, per això és escriptori i no Escriptori. En general, a les
> > traduccions fem servir les mateixes regles que en l'escriptura normal
> > (majúscula despres de punt o si és nom propi).
> >
> > #: ../gimmie/gimmie_computer.py:621
> > msgid "Change the network location"
> > -msgstr ""
> > +msgstr "Canvia la localitzció de la xarxa"
> >
> > -- localització o ubicació
> >
> > #: ../gimmie/gimmie_computer.py:688
> > msgid "Preferences & Administration"
> > -msgstr ""
> > +msgstr "Preferències i Administració"
> >
> > -- Administració -> administració
> >
> > #: ../gimmie/gimmie_documents.py:411
> > msgid "Open the deleted files trashcan"
> > -msgstr ""
> > +msgstr "Obre els arxius borrats de la paperera"
> >
> > -- file -> fitxer
> > -- arxiu: ho fem servir per referirnos a fitxers que contenten fitxers
> > (arxiu zip, arxiu rar...)
> >
> > #: ../gimmie/gimmie_prefs.py:38
> > msgid "Topic _button labels:"
> > -msgstr ""
> > +msgstr "Etiquetes dels _botons de tema"
> >
> > -- dos punts
> >
> > Bona feina! Siusplau, envia la traducció corregida ben aviat.
> >
> > --
> > Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> >
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070916/6d469c22/attachment-0001.htm>


Més informació sobre la llista de correu GNOME