[GNOME] Brasero per revisar

Sílvia Miranda silvia.gnome a gmail.com
dll set 10 14:55:57 CEST 2007


Bones,

Bona feina! El Brasero és força dens, com dius tu...
M'he mirat tot el .po, però ho he fet una mica per sobre. Si algú altre se'l
pot mirar, millor... Les cadenes que hi havia traduïdes fins ara (abans que
en Francesc agafés el fitxer) contenen moltes errades, o sigui que pot ser
que se me n'hagin escapat algunes.


#: ../data/brasero.schemas.in.h:1
msgid ""
"Contains the list of plugings brasero will use to burn discs. If set to "
"NULL, brasero will load them all."
msgstr ""
"Conté la llista de connectors que el Brasero utilitzará per gravar els
discs. "
"Si s'estableix a «NULL», el Brasero els carregarà tots."

*** utilitzarà per a

#: ../data/brasero.schemas.in.h:2
msgid "Default height for image preview."
msgstr "Alçada per defecte per la previsualització de la imatge."

*** per a (totes les cadenes posteriors també s'han de corregir)
*** Molt millor "de les imatges" o bé "d'imatges". Si ho corregeixes, també
s'haurien de corregir la resta de cadenes semblants del fitxer (ja sé que
n'hi ha moltes...)

#: ../data/brasero.schemas.in.h:3
msgid "Default height for video preview."
msgstr "Alçada per defecte per la previsualització del video."

#: ../data/brasero.schemas.in.h:5
msgid "Default width for video preview."
msgstr "Amplada per defecte per la previsualització del video."

*** Molt millor "dels vídeos" o bé "de vídeos". Igual que a la cadena
anterior, s'haurien de pluralitzar totes les cadenes semblants... I, en tot
cas, *** vídeo (amb accent)

#: ../data/brasero.schemas.in.h:9
msgid "Height for video preview"
msgstr "Alçada per la previsualització del video"

*** per a
*** vídeo. Hi ha més cadenes on apareix el terme "video" sense accent. Pots
fer una cerca i corregir-los tots? (així no cal que els escrigui tots en
aquest missatge)

#: ../data/brasero.schemas.in.h:10
msgid "Height of image preview"
msgstr "Alçada per la previsualització de la imatge"

*** per a

#: ../data/brasero.schemas.in.h:11
msgid ""
"Only used in conjunction with -immed flag with cdrecord. See immed_flag."
msgstr ""
"Només utilitzat amb la conjunció del senyalador -immed amb cdredord. "
"Mireu immed_flag."

*** Jo diria "Només s'utilitza juntament amb el senyalador..."

#: ../data/brasero.schemas.in.h:12
msgid "Pane to display for audio projects"
msgstr "Panell a mostrar pels projectes d'àudio"

#: ../data/brasero.schemas.in.h:13
msgid "Pane to display for data projects"
msgstr "Panell a mostrar pels projectes de dades"

*** per als

#: ../data/brasero.schemas.in.h:14
msgid "Should brasero ask to be set as the default app to burn"
msgstr "Indica si el Brasero hauria de preguntar si ha de ser l'aplicació "
"predeterminada per a gravar"

*** si el Brasero ha de demanar (o bé preguntar)

#: ../data/brasero.schemas.in.h:15
msgid ""
"Should brasero ask to be set as the default app to burn audio or data. Set
"
"to true, brasero won't ask."
msgstr ""
"Indica si el Brasero hauria de preguntar si ha de ser l'aplicació "
"predeterminada per a gravar àudio o dades. Si s'estableix a «cert», el "
"Brasero no ho preguntarà."

*** ha de demanar

Totes les cadenes posteriors també s'han de corregir (no les incloc aquí per
estalviar espai).
En català és preferible utilitzar "haver de":
http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm#2.2.7.%20should

#: ../data/brasero.schemas.in.h:24
msgid ""
"The pane to display with audio projects. It should be one of the following:
"
"Chooser/Search/Playlist/EmptyView."
msgstr ""
"El panell a mostrar pels projectes d'àudio. Hauria de ser algún dels "
"següents: Chooser/Search/Playlist/EmptyView."

*** algun

#: ../data/brasero.schemas.in.h:26
msgid "Use libburn to burn CDs"
msgstr "Utilitza el libburn per a grabar CDs"

*** gravar

#: ../data/brasero.schemas.in.h:29
msgid "Used in conjunction with -immed flag with cdrecord"
msgstr "Utilitza en conjucció amb el senyalador -immed amb cdrecord"

*** juntament (o fins i tot es podria ometre)

#: ../data/brasero.schemas.in.h:31
msgid ""
"Whether to use -immed flag with cdrecord. Use with caution (set to true) as
"
"it's only a workaround for some drives/setups."
msgstr ""
"Si s'ha d'utilitzar el senyalador -immed amb cdrecord. Utilitzeu-ho amb "
"precaució ja que només és un arreglo per algunes unitats/configuracions."

*** una solució ? (no és gaire maco, però és que "arreglo" és incorrecte...)
*** per a

#: ../data/brasero.schemas.in.h:32
msgid "Whether to use cdrdao for burning or not. Set to true to use it."
msgstr ""
"Si s'ha d'utilitzar el cdrdao per a gravar o no. Estableix a «cert» per "
"utilitzar-ho"

*** utilitzar-lo. Les cadenes posteriors també s'han de corregir.

#: ../src/brasero-audio-disc.c:520
msgid "Add a 2 second pause after the track"
msgstr "Afegeig una pausa de dos segons després de la pista"

*** Afegeix

#: ../src/brasero-audio-disc.c:1476 ../src/brasero-audio-disc.c:1477
msgid "loading"
msgstr "carregant"

*** s'està carregant ?

#: ../src/brasero-audio-disc.c:2890
#, c-format
msgid "File \"%s\" was removed from the file system:"
msgstr "El fitxer «%s» ha estat esborrat del sistema de fitxers:"

*** Millor "S'ha esborrat el fitxer «%s» del sistema de fitxers:"

#: ../src/brasero-audio-disc.c:2894
msgid "File deletion noticed"
msgstr "Detectat l'esborrat d'un fitxer"

*** S'ha detectat la supressió d'un fitxer ?

#: ../src/brasero-audio-disc.c:2896
msgid "it will be removed from the project."
msgstr "serà esborrat del projecte."

*** s'esborrarà. En català no utilitzem tant la passiva com en anglès...

#: ../src/brasero-disc-copy-dialog.c:135
msgid "<b>Select source drive to copy</b>"
msgstr "<b>Seleccioneu la unitat d'origen per a copiar</b>"

*** per copiar / que s'ha de copiar / a copiar

#: ../src/brasero-filtered-window.c:179
msgid "Removed files"
msgstr "Fitxers esborrats"

*** suprimits.
De fet, no sé si la cadena s'hauria de traduir "S'han suprimit els fitxers".
Si la cadena en anglès està ben expressada, la primera traducció ja està bé,
però no sé si ho està... De moment deixa-ho així i ja miraré de comprovar-ho
un dia a la interfície...

#: ../src/brasero-filtered-window.c:199
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">The following files were removed "
"automatically from the project.</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Els següents fitxers han estat "
"esborrats automàticament del projecte.</span>"

*** s'han suprimit automàticament

#: ../src/brasero-metadata.c:480
msgid "this format is not supported by gstreamer"
msgstr "gstreamer no suporta aquest format"

*** El gstreamer

#: ../src/brasero-playlist.c:327
msgid "Number of songs"
msgstr "Número de cançons"

*** Nombre

#: ../src/brasero-playlist.c:797
#, c-format
msgid "Error parsing playlist \"%s\":"
msgstr "Error analitzant la llista «%s»:"

*** S'ha produït un error en analitzar la llista

#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:533
msgid "Ac_tivate All"
msgstr "Ac_tiva tot"

*** Ac_tiva-ho tot

#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:538
msgid "_Deactivate All"
msgstr "_Desactiva tot"

*** _Desactiva-ho tot

#: ../src/brasero-search-entry.c:201
msgid "Text File"
msgstr "Fitxer de Text"

*** text


#: ../src/brasero-search-entry.c:462
msgid "Type your keywords or choose 'All files' from the menu"
msgstr "Escriviu les paraules clau o seleccioneu al menú 'Tots els fitxers'"


*** Millor "Seleccioneu l'opció "Tots els fitxers" del menú"  ?

#: ../src/brasero-search-entry.c:464
msgid "Select if you want to search among image files only"
msgstr "Seleccioneu si voleu cercar només entre els fitxers d'imatge"

*** "només els fitxers..." Jo suprimiria l'"entre"


#: ../src/brasero-search.c:493
msgid "Number of results displayed"
msgstr "Número de resultats mostrats"

*** Nombre

#: ../src/brasero-utils.c:834
msgid "click the \"Add\" button to show the selection pane"
msgstr "Cliqui el botó «afegeix» per a mostrar el panell de selecció"

Feu clic al botó...

#: ../src/brasero-utils.c:835
msgid "select files in selection pane and click the \"Add\" button"
msgstr ""
"Seleccioni els fitxers al panell de selecció i cliqui el botó "
"«afegeix»"

*** Seleccioneu
*** Feu clic
Les cadenes posteriors també s'han de corregir (2a persona plural)

#: ../src/brasero-utils.c:845
msgid "select items in this area, and choose \"Remove\" from context menu"
msgstr ""
"seleccioni els elements d'aquesta àrea i cliqui «esborra» des del "
"menú de conext"

*** feu clic
*** «suprimeix» ? (s'haurien de canviar totes les cadenes on apareix)
*** context

#: ../src/brasero-utils.c:846
msgid "select items in this area, and press \"Delete\" key"
msgstr "seleccioni els elements d'aqueta àrea i cliqui «esborra»"

*** Seleccioneu
*** d'aquesta
*** feu clic a

#: ../src/brasero-burn-dialog.c:164 ../src/burn-basics.c:62
msgid "Creating image"
msgstr "Creant la imatge"

Totes les cadenes posteriors també s'haurien de corregir: "S'està copiant",
"S'està gravant"...

#: ../src/brasero-burn-dialog.c:278
msgid "replace the disc with a disc holding data."
msgstr "substituïu el disc per un amb dades."

*** per un disc que contingui dades

#: ../src/brasero-burn-dialog.c:387
msgid ""
"A recording was successfully completed.\n"
"The next recording is about to begin:"
msgstr ""
"S'ha completat amb èxit la gravació.\n"
"Està a punt de començar la següent gravació:"

**** Millor "gravació següent"

#: ../src/brasero-burn-dialog.c:589
msgid "Possible loss of data"
msgstr "Possible perdua de dades"

*** pèrdua


#: ../src/brasero-burn-dialog.c:602
msgid "Appending new files to a multisession disc is not advised:"
msgstr "No es recomana afegir nous fitxers a un disc multissesió:"

*** multisessió

#: ../src/brasero-burn-dialog.c:603
msgid ""
"already burnt files will be invisible (though still readable).\n"
"Do you want to continue anyway?"
msgstr ""
"Els fitxers ja gravats seran invisibles (encara que seguirà podent-los "
"llegir).\n"
"Voleu continuar igualment?"

*** Els fitxers que ja s'han gravat
*** (tot i que encara es podran llegir)

#: ../src/brasero-burn-dialog.c:615
msgid ""
"you might not be able to listen to them with stereos and CD-TEXT won't be "
"written.\n"
"Do you want to continue anyway?"
msgstr ""
"Potser no pugueu escoltar-los en cadenes musicals i no "
"s'escriurà el CD-TEXT .\n"
"Voleu continuar igualment?"

#: ../src/brasero-burn-dialog.c:627
msgid ""
"you might not be able to listen to it with stereos.\n"
"Do you want to continue anyway?"
msgstr ""
"Potser no pugueu escoltar-los en cadenes musicals.\n"
"Voleu continuar igualment?"

*** Potser no podreu / pot ser que no pugueu

#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1260
msgid "Save log"
msgstr "Grava registre"

*** Desa el registre

#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1267
msgid "View log"
msgstr "Veure registre"

*** Visualitza el registre

#: ../src/brasero-data-disc.c:568
msgid "Rename"
msgstr "Reanomena"

*** Canvia el nom . Si més no, és com està traduït al Nautilus.

#: ../src/brasero-data-disc.c:2003 ../src/brasero-data-disc.c:2204
#: ../src/brasero-data-disc.c:2205 ../src/brasero-data-disc.c:5129
#: ../src/brasero-data-disc.c:7869 ../src/brasero-data-disc.c:7870
msgid "(loading ...)"
msgstr "(carregant...)"

*** (s'està carregant...)

#: ../src/brasero-data-disc.c:3067
msgid "click here to see the list."
msgstr "Cliqui aqui per a veure la llista."

*** Feu clic
*** aquí

#: ../src/brasero-data-disc.c:8004
msgid "Import session error"
msgstr "Error a l'importar la sessió"

*** millor "en importar"

#: ../src/brasero-data-disc.c:8035
msgid "loading project"
msgstr "Carregant el projecte"

*** s'està carregant el projecte (suposo! si és una cadena trencada,
aleshores no... Introduiré un bug al bugzilla, aviam si algú mho aclareix...

#: ../src/brasero-data-disc.c:8153
msgid "Click here to import its contents"
msgstr "Cliqui aqui per a importar els seu contingut"

*** Feu clic aquí
*** per importar-ne els continguts ?


#: ../src/brasero-disc-option-dialog.c:604
msgid "Increase compatibility with Windows systems"
msgstr "Incrementa la compatibilitat en els sistemes amb Windows"

*** compatibilitat amb els sistemes Windows

#: ../src/brasero-disc-option-dialog.c:606
msgid ""
"Improve compatibility with Windows systems by allowing to display long "
"filenames (maximum 64 characters)"
msgstr ""
"Millora la compatibilitat en els sitemes amb Windows permetent mostrar "
"fitxers llargs (64 caràcters màxim)"

*** compatibilitat amb els
*** sistemes *** Windows: permet mostrar fitxers... (millor que el gerundi,
no?)
*** (64 caràcters com a màxim)

#: ../src/brasero-disc-option-dialog.c:673
#: ../src/brasero-disc-option-dialog.c:708
msgid "<b>Disc options</b>"
msgstr "<b>Opcions de Disc</b>"

*** disc

#: ../src/brasero-disc-option-dialog.c:842
#: ../src/brasero-image-option-dialog.c:497
msgid "Choose which drive holds the disc to write to"
msgstr "Escull quina unitat té el disc a escriure"

*** que s'ha d'escriure

#: ../src/brasero-drive-info.c:130
msgid "audio and data tracks"
msgstr "pistes d'àudio i dades"

*** i de dades


#: ../src/brasero-drive-info.c:165
msgid "<i>the medium is not writable with the current set of plugins</i>"
msgstr "<i>no es pot escriure al mitjà amb els connectors actuals</i>"

*** el mitjà ? Segons el Termcat, "escriure" és transitiu... (Hi ha més
cadenes com aquesta)

#: ../src/brasero-drive-info.c:348
msgid ""
"<b><i>The drive that holds the source media will also be the one used to "
"record.\n"
"\n"
"</i></b><i>A new recordable media will be required once the one currently "
"loaded has been copied.</i>"
msgstr ""
"<b><i>La unitat que conté el mitjà serà la mateixa que s'utilitzarà per a "
"grabar.\n"
"\n"
"</i></b><i>Es necessitarà un nou mitjà gravable un cop l'actual s'hagi "
"copiat.</i>"

*** gravar

#: ../src/brasero-image-option-dialog.c:356
msgid "it doesn't appear to be a valid image or a valid cue file."
msgstr "No sembla ser una imatge vàlida o un fitxer vàlid cue."

*** Sembla que no és una imatge vàlida o un...


#: ../src/brasero-image-option-dialog.c:379
msgid "Please, choose an image and retry."
msgstr "Escolliu una imatge i torne-ho a provar."

*** torneu-ho


#: ../src/brasero-image-option-dialog.c:504
msgid "Path:\t\t"
msgstr "Ruta:\t\t"

*** Camí


#: ../src/brasero-ncb.c:294
msgid "(u)mount command could not be found in the path"
msgstr "No s'ha trobat la ruta de la comanda (u)mount"

*** el camí de l'ordre

#: ../src/brasero-project.c:189
msgid "Delete all files from the project"
msgstr "Esborra tots els fitxers del projecte"

*** Suprimeix (segons el Recull -que també inclou "elimina").  Si es canvia,
s'haurien de canviar moltes altres cadenes on apareix el terme "Delete"

#: ../src/brasero-project.c:544
msgid ""
"Would you like to activate overburn (otherwise you must delete files) ?\n"
"NOTE: This option might cause failure."
msgstr ""
"Voleu activar l'opció overburn (sinó haureu d'esborrar fitxers) ?\n"
"NOTA: Aquesta opció pot provocar fallades."

*** algun suggeriment per a "overburn"?
*** (si no, haureu de suprimir..."


#: ../src/brasero-project.c:809
msgid "Project is empty:"
msgstr "El projecte està buit:"

*** és

#: ../src/brasero-project.c:991
msgid "don't show this dialog again"
msgstr "No mostris aquest dialeg de nou"

*** No tornis a mostrar aquest
*** diàleg

#: ../src/brasero-project.c:1059
msgid "Brasero is not the default application to burn audio CDs:"
msgstr "El Brasero no és l'aplicació per defecte per a gravar CDs d'àudio:"

*** CD

#: ../src/brasero-project.c:1060
msgid ""
"Would you like to make brasero the default application to burn audio CDs?"
msgstr ""
"Voleu que el Brasero sigui l'aplicació per defecte per a gravar CD's
d'àudio?"

*** CD

#: ../src/brasero-project.c:1670
msgid "the file is empty."
msgstr "el fitxer està buit."

*** és

#: ../src/brasero-project.c:1701 ../src/brasero-project.c:1709
msgid "it doesn't seem to be a valid brasero project."
msgstr "no sembla ser un projecte brasero vàlid."

*** sembla que no és un projecte brasero vàlid
*** Potser seria millor "projecte del Brasero"?

#: ../src/brasero-project-manager.c:416
#, c-format
msgid "%d file is supported (%s)"
msgid_plural "%d files are supported (%s)"
msgstr[0] "%d fitxer està suportat (%s)"
msgstr[1] "%d fitxers estan suportats (%s)"


#: ../src/brasero-project-manager.c:438
#, c-format
msgid "No file is supported (%i selected file)"
msgid_plural "No file is supported (%i selected files)"
msgstr[0] "Cap fitxer està suportat (%i fitxer seleccionat)"
msgstr[1] "Cap fitxer està suportat (%i fitxers seleccionats)"

*** "Suportat" és incorrecte. Opcions: "implementats", permesos".


#: ../src/brasero-project-size.c:239
msgid "Show the available media to be burnt"
msgstr "Mostra el mitjans disponibles a ser grabats"

*** disponibles per gravar

#: ../src/brasero-project-size.c:544
#, c-format
msgid "<b>Oversized</b> (%s / %s in <i>%s</i>)"
msgstr "<b>Mida exedida</b> (%s / %s a <i>%s</i>)"

*** excedida. O, potser millor, "S'ha excedit la mida", o directament "No hi
ha prou espai" / "Espai insuficient"


#: ../src/brasero-sum-dialog.c:133
msgid "there seems to be no corrupted file on the disc."
msgstr "Sembla ser que no hi ha fitxers corruptes al disc."

*** Sembla que

#: ../src/brasero-sum-dialog.c:159
msgid "<b><big>The following files appear to be corrupted:</big></b>"
msgstr "<b><big>Els fitxers següents semblen estar corromputs:</big></b>"

*** Sembla que els fitxers...

#: ../src/brasero-sum-dialog.c:280
msgid "Downloading md5 file"
msgstr "Descarregant el fitxer md5"

*** S'està descarregant

#: ../src/brasero-sum-dialog.c:271 ../src/brasero-sum-dialog.c:329
msgid "URI is not valid"
msgstr "La URI no és vàlida"

** L'URI no és vàlid

#: ../src/brasero-tool-dialog.c:113
msgid "the inserted media is not supported."
msgstr "El mitjà inserit no està suportat."

*** implementat

#: ../src/brasero-tool-dialog.c:123
msgid "the drive is empty."
msgstr "La unitat està buida."

*** és


#: ../src/burn-basics.c:61
msgid "Getting size"
msgstr "Calculant la mida"

*** S'està (les cadenes posteriors també s'haurien de canviar)

#: ../src/burn.c:611
msgid "ongoing blanking process"
msgstr "procés d'esborrant en curs"

*** d'esborrat

#: ../src/burn.c:721
msgid "the drive has no burning capabilities"
msgstr "la unitat no té capacitats de gravació"

*** La unitat no pot gravar discs


#: ../src/burn.c:927
msgid "the disc could not be mounted (max attemps reached)"
msgstr "No s'ha pogut muntar el disc (s'han assolit el màxim d'intents)"

*** (s'ha assolit el nombre màxim d'intents)

#: ../src/burn.c:1217 ../src/burn.c:1246 ../src/burn.c:1350
../src/burn.c:1357
#: ../src/plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:207
#: ../src/plugins/growisofs/burn-growisofs.c:196
msgid "the drive seems to be busy"
msgstr "la unitat sembla ocupada"

*** Sembla que la unitat està ocupada

#: ../src/burn.c:1699 ../src/burn-caps.c:99
msgid "this operation is not supported. Try to activate proper plugins"
msgstr ""
"Aquesta operació no està suportada. Provi a activar els connectors "
"adients"

*** no està permesa / implementada. Proveu

#: ../src/burn.c:1713
msgid "merging data is impossible with this disc"
msgstr "No és possible convinar dades amb aquest disc"

*** combinar. Millor "No es poden combinar..."

#: ../src/burn-job.c:299
#, c-format
msgid "plugin %s did not want to work. Try to deactivate it"
msgstr "El connector %s sembla no funcionar. Provi a desactivar-lo"

*** Sembla que el connector %s no funciona. Proveu de

#: ../src/burn-job.c:392
#, c-format
msgid "Insufficient space on media (%lli available for %lli)"
msgstr "Insuficient espai al mitjà (%lli disponible per %lli)"

*** Espai insuficient

#: ../src/burn-job.c:641
#, c-format
msgid ""
"plugin %s did not work properly.\n"
"Try to deactivate it"
msgstr ""
"El connector %s sembla no funcionar.\n"
"Provi a desactivar-lo"

*** Proveu de desactivar-lo

#: ../src/burn-job.c:655
#, c-format
msgid ""
"plugin %s didn't work properly (it does not support operation).\n"
"Try to deactivate it"
msgstr ""
"El connector %s sembla no funcionar (no suporta l'operació).\n"
"Provi a desactivar-lo"

*** Sembla que...
*** no permet
*** Proveu de

#: ../src/burn-job.c:832 ../src/burn-job.c:921
msgid "a plugin did not behave properly"
msgstr "un connector no es comporta correctament"

*** un dels connectors

Ja sé que hi ha moltíssimes correccions a fer, Francesc; com he dit, les
cadenes que ja hi havia fetes contenen moltes errades. Si necessites ajuda,
ho dius (i ens podríem partir el fitxer, si vols)!

Salut!


El 10/09/07, Francesc Vilches <francesc.vilches a gmail.com> ha escrit:
>
> Aquí va un una mica dens.........
>
> Salut,
> Francesc.
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070910/afa3b24a/attachment-0001.htm>


Més informació sobre la llista de correu GNOME