Re: [GNOME] Traducció del library-web per revisar

David Planella david.planella a googlemail.com
dij nov 29 20:58:54 CET 2007


Bones Gil,

gràcies per les correccions. Ho he aplicat tot menys el que comento a
continuació:

-# FIXME (dpm)
+# FIXME (dpm) <--- per què FIXME? no t'agrada així?
 #: ../data/catalog.xml.in.h:5
 msgid "Art"
 msgstr "Art"

-- No acaba de reflectir l'original, però no se'm va acudir res
millor. «Art» en aquest context es refereix al conjunt de temes i
personalitzacions de la distribució. De fet, tampoc és tant important
(i la cadena de fet no pot portar a confusions), simplement hi vaig
posar el FIXME per si algun dia se m'acudia alguna cosa millor.

 +# aquí si que posaria un FIXME, ens hauríem de decidir d'una vegada
si fem servir idioma o llengua, ja que per exemple el damned-lies hi
ha llengua ....
 #: ../data/catalog.xml.in.h:6
 msgid "Available Languages:"
 msgstr "Idiomes disponibles:"

-- Jo em baso en el context i en el que es va comentar en el fil del
correu que adjunto al final per la utilització d'idioma o llengua.
Malauradament no puc afegir un enllaç a l'original perquè no l'he
pogut trobar a l'arxiu. Sembla ser que a l'abril del 2007 alguns
correus no es van arxivar durant la transició del mail archive a
mailman.

 "Even though it's extremely user-friendly, GNOME is a large and complex "
 "system, and thus, requires some learning to use to the fullest. To make that "
 "easier, we've provided some very useful documentation."
-msgstr "Tot i ser molt fàcil d'utilitzar, el GNOME és un sistema
extens i complex. És per això que requereix un cert temps
d'aprenentatge per a poder-lo explotar al màxim. A fi de facilitar
aquest procés, us oferim una documentació que us serà molt útil."
+msgstr "Tot i ser molt fàcil d'utilitzar, el GNOME és un sistema
extens i complex. És per això que requereix un cert temps
d'aprenentatge per a poder-lo explotar al màxim. A fi de facilitar-ho,
us oferim una documentació que us serà molt útil."

-- Crec que l'original (amb «aquest procés») ja era correcte. No l'he canviat.

 msgid ""
 "For those who develop, or are interested in developing GNOME and "
 "applications for GNOME. You will find developer documentation and "
 "information on how to get involved, and much more."
-msgstr "Per a aquells que desenvolupen o estan interessats en
desenvolupar tant el GNOME com aplicacions per a aquest. Aquí trobareu
documentació per al desenvolupament, informació de com col·laborar, i
molt més."
+msgstr "Per a aquells que desenvolupen o estan interessats en
desenvolupar tant el GNOME com aplicacions per a aquest, aquí trobareu
documentació per al desenvolupament, de com col·laborar i molt més."

-- Crec que són només petites diferències d'estil. Com que m'agrada
més amb el punt, no ho he canviat.

 msgid ""
 "Note the API references are usually available as packages in the "
 "distributions and visible via the Devhelp tool."
-msgstr "Tingueu en compte que les referències de l'API estan
normalment disponibles en forma de paquets a les distribucions, i es
poden consultar amb l'eina Devhelp."
+msgstr "Tingueu en compte que les referències de l'API normalment
estan disponibles en les distribucions en forma de paquets i es poden
consultar amb l'eina Devhelp."

-- Crec que ambdues serien correctes; de nou una qüestió d'estil
potser. Miro sempre de no abusar de l'«en», i és per això que vaig
posar «a les distribucions».

+# abans has fet servir idioma, però com ja dic en l'altre hem de
decidir si idioma o llengua d'una vegada
 #: ../data/catalog.xml.in.h:26
 msgid "Preferred languaged is loaded from a cookie."
 msgstr "El llenguatge preferit es carrega a partir d'una galeta."

-- Com he comentat abans, a falta d'un consens em regeixo pel que vam
discutir. El que he fet, però, és canviar-ho a «llengua» per tenir
només «llengua» i «idioma».

  msgid ""
 "There is no translation of this documentation for your language; the "
 "documentation in its original language is displayed instead."
-msgstr "La traducció d'aquesta documentació en la vostra llengua no
existeix. En lloc d'aquesta, es mostrarà en la llengua original."
+msgstr "No existeix la traducció d'aquesta documentació en la vostra
llengua. En lloc d'aquesta, es mostrarà en la llengua original."

-- Crec que la traducció original ja era correcta. No l'he canviada.

 msgid "C++ Interfaces for GTK+ and GNOME"
-msgstr "Interfícies del C++ per al GTK+ i el GNOME"
+msgstr "Interfícies de C++ per al GTK+ i el GNOME"

-- El C++ és un llenguatge de programació, i com a tal li he posat l'article.

 msgid "Extended Window Manager Hints"
-msgstr "Indicacions de gestor de finestres ampliades"
+msgstr "Indicacions del gestor de finestres ampliades"

-- Es refereix a gestors de finestres en general, no pas a un
d'específic. És per això que no hi vaig posar l'article.

 msgid ""
 "GConf provides the daemon and libraries for storing and retrieving "
 "configuration data."
-msgstr "El GConf proporciona el dimoni i biblioteques que s'utilitzen
per al desament i recuperació de dades de configuració."
+msgstr "El GConf proporciona el dimoni i biblioteques que s'utilitzen
per a desar i recuperar dades de configuració."

-- Crec que les dues opcions són correctes, però jo prefereixo
utilitzar els noms en lloc de verbs en aquests casos.

 msgid ""
 "Powerful framework for creating multimedia applications. Supports both Audio "
 "and Video."
-msgstr "Un potent entorn de treball per a crear aplicacions
multimèdia. Pot treballar tant amb l'àudio com amb el vídeo"
+msgstr "Un potent entorn de treball per a crear aplicacions
multimèdia. Pot treballar tant amb àudio com amb vídeo."

-- Crec que ambdós casos són correctes.

 "The AT-SPI library provides interfaces which are used by accessibility "
 "technologies."
 msgstr ""
-"La biblioteca AT-SPI proporciona interfícies que les tecnologies "
-"assistives utilitzen."
+"La biblioteca AT-SPI proporciona interfícies que utilitzen les tecnologies "
+"assistives."

-- En traduir-ho com ho proposes, tot i ser correcte, pot ser que
s'interpreti el significat de l'original a l'inrevés.

Adjunto de nou el fitxer corregit i un diff de les correccions aplicades.

Salut,
David.

---------- Forwarded message ----------
From: Josep Puigdemont <josep.puigdemont a gmail.com>
Date: 12/04/2007 21:17
Subject: Re: [gnome] Algunes correccions a l'xchat-gnome
To: gnome a softcatala.net

Ep,

El dj 12 de 04 del 2007 a les 20:59 +0200, en/na David Planella va
escriure:
> Bones,
>
> Ah, ja veig que t'has fixat que han començat a fer servir l'SVN del gnome.
>
> A mi em semblen perfectes totes les correccions. Només una pregunta:
>
>  #: ../src/fe-gnome/preferences-page-spellcheck.c:223
>  msgid "Language"
> -msgstr "Idioma"
> +msgstr "Llengua"
>
> Com és que prefereixes llengua a idioma? Aquí vaig tenir dubtes, però
> en veure que la primera opció del recull era idioma vaig decidir
> fer-la servir.

No m'havia fixat en que fos la primera opció del recull.
Fa un temps al fòrum se'n va parlar, i l'Anna Grau ho va aclarir amb una
explicació molt ben elaborada. Tornant a llegir el seu correu (que copio
aquí sota), veig que la meva correcció no és correcte, i per tant i
deixo "idioma". La resta de canvis ja els he pujat.

Aquest és el correu que va enviar l'Anna:
«La resposta de l'IEC corrobora les sospites que alguns dels
participants de la MaratOO teníem sobre la distinció entre llengua i
idioma, però em sembla poc reveladora. Així que m'he decidit a posar en
ordre algunes idees que van sortir durant el cap de setmana i d'altres
que he pogut documentar.

»Per definir "idioma" els diccionaris remeten a "llengua", cosa que
significa que, en al·lusió al sistema lingüístic, són formes sinònimes.
El fet que "llengua" dugui el pes de la definició i que "idioma" hi
remeti, no deixa de voler dir alguna cosa. D'altra banda, respecte de
"llengua", el terme "idioma" té una segona accepció que sembla voler
reforçar la idea de "relació o pertanyença a una comunitat lingüística".
Aquest matís prové de l'origen grec de la paraula (com apunta la gent de
l'IEC): gr. idíoma 'caràcter, llenguatge particular', der. ídios
'particular'.

»Com adverteix l'Institut, "caldrà tenir present aquest segon sentit en
funció del registre i del context en què usem el mot "idioma"". És a
dir, malgrat que les dues formes siguin sinònimes, la connotació afegida
que caracteritza "idioma" hi és, i no ens en podem desfer. Així que,
quan parlem d'"idioma", hem de tenir en compte que fem referència als
conceptes "llengua" i "propi d'una comunitat".

»Deu ser per això que "llengua" és un substantiu molt productiu, mentre
que "idioma" no ho és tant. L'ús ha fixat els termes "llengua pròpia",
"llengua minoritària", "llengua minoritzada", "llengua materna",
"llengua morta", "llengua viva", etc. (unitats tan travades que fins i
tot apareixen en els diccionaris de consulta habituals). És difícil que
ens acostumem a les construccions paral·leles fetes a partir d'"idioma",
atès que ens sonen artificioses i poc genuïnes, i potser també perquè la
connotació intrínseca a "idioma" n'alteraria el significat.

»De fet, aquest matís sociolingüístic (no sé si també és polític o
territorial) de vegades sembla deformar la realitat, obviar informació o
enfosquir el missatge:

»"Mentre que el seu homòleg balear [fent referència a l'Estatut
d'autonomia] fa expressa referència al català ("La llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, tindrà, al costat del castellà, el caràcter
de llengua oficial"), el text valencià es contenta amb un imprecisa i
boirosa definició que, gràcies al terme "idioma", no exclou la
possibilitat de considerar el valencià com a llengua "independent" ("Els
dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el
castellà")." (Franck Martin, 2002)

»Segons el meu parer, quan parlo del "català" com a "llengua", faig
referència al sistema lingüístic propi dels Països Catalans; en canvi,
quan m'hi refereixo com a "idioma", puc excloure'n valencià i balear, i
fer referència exclusivament a la llengua del Principat de Catalunya.
Però, què significa "comunitat lingüística"?, on hi ha les fronteres? Si
podem parlar del balear com a idioma perquè és la llengua pròpia d'una
comunitat lingüística, no puc referir-me a l'eivissenc, al mallorquí o
al menorquí com a idiomes també? Què distingeix l'idioma del dialecte,
en aquest cas?

»Alfons Quintà, en un article de l'Avui publicat el 26 de maig de 2004,
deia: "El mot patuès és un gal·licisme (procedent de la paraula francesa
"patois") que no entenc gaire per què s'ha admès en català. És d'aquells
mots bords que arriben a la lingüística per la política (com el mot
"idioma") no per necessitat interna d'aquella ciència".

»Per tot això, en determinats casos no sóc gens partidària de fer servir
"idioma" en comptes de "llengua", però de vegades és necessari. El cas
del quadre de verificació ortogràfica d'un processador de textos, per
exemple. El fet que permeti escollir entre l'anglès dels Estats Units i
l'anglès del Regne Unit justifica plenament, des del meu punt de vista,
l'ús de l'etiqueta "idioma" (que en aquest cas es podria substituir per
dialecte si no fos perquè en la llista d'opcions també hi ha el català
o l'italià).»
 -- Anna Grau

(El Tiepolo!)

/Josep
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: library-web-rev.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 11963 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20071129/ac9000bf/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME