[GNOME] Traducció del library-web per revisar

Gil Forcada gilforcada a guifi.net
dij nov 29 23:42:21 CET 2007


fet!

hi havia una cadena nova, si fas la documentació i la cadena que queda
ho pujo tot plegat :)

commit:
http://svn.gnome.org/viewvc/library-web?view=revision&revision=342
http://svn.gnome.org/viewvc/library-web?view=revision&revision=343

estadístiques:
http://l10n.gnome.org/module/library-web

softcatalà:
http://softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions

salut!


El dj 29 de 11 del 2007 a les 20:58 +0100, en/na David Planella va
escriure:
> Bones Gil,
> 
> gràcies per les correccions. Ho he aplicat tot menys el que comento a
> continuació:
> 
> -# FIXME (dpm)
> +# FIXME (dpm) <--- per què FIXME? no t'agrada així?
> #: ../data/catalog.xml.in.h:5
> msgid "Art"
> msgstr "Art"
> 
> -- No acaba de reflectir l'original, però no se'm va acudir res
> millor. «Art» en aquest context es refereix al conjunt de temes i
> personalitzacions de la distribució. De fet, tampoc és tant important
> (i la cadena de fet no pot portar a confusions), simplement hi vaig
> posar el FIXME per si algun dia se m'acudia alguna cosa millor.
> 
> +# aquí si que posaria un FIXME, ens hauríem de decidir d'una vegada
> si fem servir idioma o llengua, ja que per exemple el damned-lies hi
> ha llengua ....
> #: ../data/catalog.xml.in.h:6
> msgid "Available Languages:"
> msgstr "Idiomes disponibles:"
> 
> -- Jo em baso en el context i en el que es va comentar en el fil del
> correu que adjunto al final per la utilització d'idioma o llengua.
> Malauradament no puc afegir un enllaç a l'original perquè no l'he
> pogut trobar a l'arxiu. Sembla ser que a l'abril del 2007 alguns
> correus no es van arxivar durant la transició del mail archive a
> mailman.
> 
> "Even though it's extremely user-friendly, GNOME is a large and complex "
> "system, and thus, requires some learning to use to the fullest. To make that "
> "easier, we've provided some very useful documentation."
> -msgstr "Tot i ser molt fàcil d'utilitzar, el GNOME és un sistema
> extens i complex. És per això que requereix un cert temps
> d'aprenentatge per a poder-lo explotar al màxim. A fi de facilitar
> aquest procés, us oferim una documentació que us serà molt útil."
> +msgstr "Tot i ser molt fàcil d'utilitzar, el GNOME és un sistema
> extens i complex. És per això que requereix un cert temps
> d'aprenentatge per a poder-lo explotar al màxim. A fi de facilitar-ho,
> us oferim una documentació que us serà molt útil."
> 
> -- Crec que l'original (amb «aquest procés») ja era correcte. No l'he canviat.
> 
> msgid ""
> "For those who develop, or are interested in developing GNOME and "
> "applications for GNOME. You will find developer documentation and "
> "information on how to get involved, and much more."
> -msgstr "Per a aquells que desenvolupen o estan interessats en
> desenvolupar tant el GNOME com aplicacions per a aquest. Aquí trobareu
> documentació per al desenvolupament, informació de com col·laborar, i
> molt més."
> +msgstr "Per a aquells que desenvolupen o estan interessats en
> desenvolupar tant el GNOME com aplicacions per a aquest, aquí trobareu
> documentació per al desenvolupament, de com col·laborar i molt més."
> 
> -- Crec que són només petites diferències d'estil. Com que m'agrada
> més amb el punt, no ho he canviat.
> 
> msgid ""
> "Note the API references are usually available as packages in the "
> "distributions and visible via the Devhelp tool."
> -msgstr "Tingueu en compte que les referències de l'API estan
> normalment disponibles en forma de paquets a les distribucions, i es
> poden consultar amb l'eina Devhelp."
> +msgstr "Tingueu en compte que les referències de l'API normalment
> estan disponibles en les distribucions en forma de paquets i es poden
> consultar amb l'eina Devhelp."
> 
> -- Crec que ambdues serien correctes; de nou una qüestió d'estil
> potser. Miro sempre de no abusar de l'«en», i és per això que vaig
> posar «a les distribucions».
> 
> +# abans has fet servir idioma, però com ja dic en l'altre hem de
> decidir si idioma o llengua d'una vegada
> #: ../data/catalog.xml.in.h:26
> msgid "Preferred languaged is loaded from a cookie."
> msgstr "El llenguatge preferit es carrega a partir d'una galeta."
> 
> -- Com he comentat abans, a falta d'un consens em regeixo pel que vam
> discutir. El que he fet, però, és canviar-ho a «llengua» per tenir
> només «llengua» i «idioma».
> 
>  msgid ""
> "There is no translation of this documentation for your language; the "
> "documentation in its original language is displayed instead."
> -msgstr "La traducció d'aquesta documentació en la vostra llengua no
> existeix. En lloc d'aquesta, es mostrarà en la llengua original."
> +msgstr "No existeix la traducció d'aquesta documentació en la vostra
> llengua. En lloc d'aquesta, es mostrarà en la llengua original."
> 
> -- Crec que la traducció original ja era correcta. No l'he canviada.
> 
> msgid "C++ Interfaces for GTK+ and GNOME"
> -msgstr "Interfícies del C++ per al GTK+ i el GNOME"
> +msgstr "Interfícies de C++ per al GTK+ i el GNOME"
> 
> -- El C++ és un llenguatge de programació, i com a tal li he posat l'article.
> 
> msgid "Extended Window Manager Hints"
> -msgstr "Indicacions de gestor de finestres ampliades"
> +msgstr "Indicacions del gestor de finestres ampliades"
> 
> -- Es refereix a gestors de finestres en general, no pas a un
> d'específic. És per això que no hi vaig posar l'article.
> 
> msgid ""
> "GConf provides the daemon and libraries for storing and retrieving "
> "configuration data."
> -msgstr "El GConf proporciona el dimoni i biblioteques que s'utilitzen
> per al desament i recuperació de dades de configuració."
> +msgstr "El GConf proporciona el dimoni i biblioteques que s'utilitzen
> per a desar i recuperar dades de configuració."
> 
> -- Crec que les dues opcions són correctes, però jo prefereixo
> utilitzar els noms en lloc de verbs en aquests casos.
> 
> msgid ""
> "Powerful framework for creating multimedia applications. Supports both Audio "
> "and Video."
> -msgstr "Un potent entorn de treball per a crear aplicacions
> multimèdia. Pot treballar tant amb l'àudio com amb el vídeo"
> +msgstr "Un potent entorn de treball per a crear aplicacions
> multimèdia. Pot treballar tant amb àudio com amb vídeo."
> 
> -- Crec que ambdós casos són correctes.
> 
> "The AT-SPI library provides interfaces which are used by accessibility "
> "technologies."
> msgstr ""
> -"La biblioteca AT-SPI proporciona interfícies que les tecnologies "
> -"assistives utilitzen."
> +"La biblioteca AT-SPI proporciona interfícies que utilitzen les tecnologies "
> +"assistives."
> 
> -- En traduir-ho com ho proposes, tot i ser correcte, pot ser que
> s'interpreti el significat de l'original a l'inrevés.
> 
> Adjunto de nou el fitxer corregit i un diff de les correccions aplicades.
> 
> Salut,
> David.
> 
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Josep Puigdemont <josep.puigdemont a gmail.com>
> Date: 12/04/2007 21:17
> Subject: Re: [gnome] Algunes correccions a l'xchat-gnome
> To: gnome a softcatala.net
> 
> Ep,
> 
> El dj 12 de 04 del 2007 a les 20:59 +0200, en/na David Planella va
> escriure:
> > Bones,
> >
> > Ah, ja veig que t'has fixat que han començat a fer servir l'SVN del gnome.
> >
> > A mi em semblen perfectes totes les correccions. Només una pregunta:
> >
> > #: ../src/fe-gnome/preferences-page-spellcheck.c:223
> > msgid "Language"
> > -msgstr "Idioma"
> > +msgstr "Llengua"
> >
> > Com és que prefereixes llengua a idioma? Aquí vaig tenir dubtes, però
> > en veure que la primera opció del recull era idioma vaig decidir
> > fer-la servir.
> 
> No m'havia fixat en que fos la primera opció del recull.
> Fa un temps al fòrum se'n va parlar, i l'Anna Grau ho va aclarir amb una
> explicació molt ben elaborada. Tornant a llegir el seu correu (que copio
> aquí sota), veig que la meva correcció no és correcte, i per tant i
> deixo "idioma". La resta de canvis ja els he pujat.
> 
> Aquest és el correu que va enviar l'Anna:
> «La resposta de l'IEC corrobora les sospites que alguns dels
> participants de la MaratOO teníem sobre la distinció entre llengua i
> idioma, però em sembla poc reveladora. Així que m'he decidit a posar en
> ordre algunes idees que van sortir durant el cap de setmana i d'altres
> que he pogut documentar.
> 
> »Per definir "idioma" els diccionaris remeten a "llengua", cosa que
> significa que, en al·lusió al sistema lingüístic, són formes sinònimes.
> El fet que "llengua" dugui el pes de la definició i que "idioma" hi
> remeti, no deixa de voler dir alguna cosa. D'altra banda, respecte de
> "llengua", el terme "idioma" té una segona accepció que sembla voler
> reforçar la idea de "relació o pertanyença a una comunitat lingüística".
> Aquest matís prové de l'origen grec de la paraula (com apunta la gent de
> l'IEC): gr. idíoma 'caràcter, llenguatge particular', der. ídios
> 'particular'.
> 
> »Com adverteix l'Institut, "caldrà tenir present aquest segon sentit en
> funció del registre i del context en què usem el mot "idioma"". És a
> dir, malgrat que les dues formes siguin sinònimes, la connotació afegida
> que caracteritza "idioma" hi és, i no ens en podem desfer. Així que,
> quan parlem d'"idioma", hem de tenir en compte que fem referència als
> conceptes "llengua" i "propi d'una comunitat".
> 
> »Deu ser per això que "llengua" és un substantiu molt productiu, mentre
> que "idioma" no ho és tant. L'ús ha fixat els termes "llengua pròpia",
> "llengua minoritària", "llengua minoritzada", "llengua materna",
> "llengua morta", "llengua viva", etc. (unitats tan travades que fins i
> tot apareixen en els diccionaris de consulta habituals). És difícil que
> ens acostumem a les construccions paral·leles fetes a partir d'"idioma",
> atès que ens sonen artificioses i poc genuïnes, i potser també perquè la
> connotació intrínseca a "idioma" n'alteraria el significat.
> 
> »De fet, aquest matís sociolingüístic (no sé si també és polític o
> territorial) de vegades sembla deformar la realitat, obviar informació o
> enfosquir el missatge:
> 
> »"Mentre que el seu homòleg balear [fent referència a l'Estatut
> d'autonomia] fa expressa referència al català ("La llengua catalana,
> pròpia de les Illes Balears, tindrà, al costat del castellà, el caràcter
> de llengua oficial"), el text valencià es contenta amb un imprecisa i
> boirosa definició que, gràcies al terme "idioma", no exclou la
> possibilitat de considerar el valencià com a llengua "independent" ("Els
> dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el
> castellà")." (Franck Martin, 2002)
> 
> »Segons el meu parer, quan parlo del "català" com a "llengua", faig
> referència al sistema lingüístic propi dels Països Catalans; en canvi,
> quan m'hi refereixo com a "idioma", puc excloure'n valencià i balear, i
> fer referència exclusivament a la llengua del Principat de Catalunya.
> Però, què significa "comunitat lingüística"?, on hi ha les fronteres? Si
> podem parlar del balear com a idioma perquè és la llengua pròpia d'una
> comunitat lingüística, no puc referir-me a l'eivissenc, al mallorquí o
> al menorquí com a idiomes també? Què distingeix l'idioma del dialecte,
> en aquest cas?
> 
> »Alfons Quintà, en un article de l'Avui publicat el 26 de maig de 2004,
> deia: "El mot patuès és un gal·licisme (procedent de la paraula francesa
> "patois") que no entenc gaire per què s'ha admès en català. És d'aquells
> mots bords que arriben a la lingüística per la política (com el mot
> "idioma") no per necessitat interna d'aquella ciència".
> 
> »Per tot això, en determinats casos no sóc gens partidària de fer servir
> "idioma" en comptes de "llengua", però de vegades és necessari. El cas
> del quadre de verificació ortogràfica d'un processador de textos, per
> exemple. El fet que permeti escollir entre l'anglès dels Estats Units i
> l'anglès del Regne Unit justifica plenament, des del meu punt de vista,
> l'ús de l'etiqueta "idioma" (que en aquest cas es podria substituir per
> dialecte si no fos perquè en la llista d'opcions també hi ha el català
> o l'italià).»
> -- Anna Grau
> 
> (El Tiepolo!)
> 
> /Josep
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME