[GNOME] Traducció de l'Evolution per revisar

gil forcada gilforcada a guifi.net
dij nov 1 11:23:53 CET 2007


pujat!

commit:
http://svn.gnome.org/viewvc/evolution?view=revision&revision=34475

estadístiques:
http://l10n.gnome.org/module/evolution

P.D. hi ha 15+3 a head si les voles fer (tot i que hauríem de fer la
repassada general a tot l'Evolution, t'envio els comentaris que havia
fet fins on havia arribat si te'ls vols començar a mirar)

salut!

El dg 28 de 10 del 2007 a les 14:30 +0100, en/na David Planella va
escriure:
> Bones Gil,
> 
> em semblen bé tots els canvis (la majoria eren cadenes difuses), excepte aquest:
> 
> #, fuzzy
> msgid "Also encrypt to sel_f when sending encrypted messages"
> -msgstr "Xi_fra també per a mi quan enviï correu xifrat"
> +msgstr "Xi_fra també amb la meva clau quan enviï correus xifrats"
> 
> Això hauria de ser el mateix que a l'original (branca 2.20):
> 
> # «to self» vol dir «amb la meva clau» - dpm
> #: ../mail/mail-config.glade.h:38
> msgid "Also encrypt to sel_f when sending encrypted mail"
> msgstr "Xi_fra també per a mi quan enviï correu xifrat"
> 
> El comentari no era cap FIXME (si no ja ho hagués canviat). Simplement
> l'hi vaig afegir per a indicar a què es referia «to self» en aquest
> cas. El que veix, però, és que potser hauria de millorar l'explicació,
> o bé canviar el comentari a «per a la meva clau».
> 
> «Xifra amb la meva clau» és incorrecte, ja que de totes maneres
> l'Evolution utilitza sempre la clau de l'usuari per a xifrar. Aquesta
> opció es refereix al fet que en xifrar un missatge i enviar-lo, es
> xifrarà també per a la clau del remitent, i no només per a la clau del
> destinatari. Si aquesta opció no està habilitada, el destinatari no
> podrà desxifrar el missatge enviat.
> 
> Salut,
> David.
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
-------------- part següent --------------
bones, 

algunes coses:


msgid "Gnome Calendar"
msgstr "Calendari del Gnome"

-- GNOME

msgid "calendar view event"
msgstr "Esdeveniments de la visualització del calendari"

-- tot amb minúscules?

msgid "click to add"
msgstr "cliqueu per afegir"

-- per a 
-- amb el «feu clic» i «cliqueu» hauríem de decidir quina forma fem servir, ja que ara que les dues són correctes tenir-ho de les dues formes fa que sigui una mica enredat tot plegat

msgid "Address '{0}' already exists."
msgstr "La carpeta '{0}' ja existeix."

-- Ja existeix l'adreça «{0}».

msgid ""
"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
"your caps lock might be on."
msgstr ""
"Assegureu-vos que la vostra contrasenya està escrita correctament i que useu "
"un mètode d'entrada suportat. Recordeu que moltes contrasenyes diferencien "
"majúscules i minúscules."

-- el «vostra» sobra (es sobreentén) 
-- useu → utilitzeu ? (per homogeneïtzar)
-- suportat → permès / implementat / habilitat / conegut ?
-- és expressament que no has traduït el «your caps lock might be on» ?

msgid "Could not remove addressbook."
msgstr "No es pot suprimir la llibreta d'adreces"

-- No s'ha pogut suprimir ...
-- falta el punt al final

msgid ""
"Currently you can access only GroupWise System Address Book from Evolution. "
"Please use some other GroupWise mail client once, to get your GroupWise "
"Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
msgstr ""
"Només podeu accedir llibretes d'adreces del sistema de Groupwise des "
"d'Evolution. Useu un altre client de correu GroupWise una vegada, per "
"obtenir els vostres contactes freqüents de GroupWise i les carpetes de "
"contactes personals de GroupWise."

-- Només podeu accedir a les llibretes ... des de l'Evolution.
-- Useu → Utilitzeu
-- ...altre client de GroupWise
-- per a obtenir

msgid "Delete address book '{0}'?"
msgstr "Voleu suprimir la llibreta d'adreces '{0}'?"

-- «»

msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
msgstr "No es pot autenticar amb el servidor LDAP."

-- s'ha pogut?

msgid "GroupWise Address book creation:"
msgstr "Creació de la llibreta d'adreces del GroupWise"

-- :

msgid "Some features may not work properly with your current server"
msgstr ""
"Algunes característiques poden no funcionar correctament amb el vostre "
"servidor actual"

-- sense el vostre ? i crec que en aquest cas amb més raó perquè normalment no ets el propietari del servidor de correu :)

msgid ""
"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
"supported search bases."
msgstr ""
"Aquest servidor LDAP pot usar una versió més antiga d'LDAP, que no suporta "
"aquesta funcionalitat o pot estar mal configurat. Demaneu al vostre "
"administrador quines són les bases suportades."

-- usar → utilitzar ?
-- suport → permet / implementa / proporciona ?
-- t'has menjat el search, ho deixaria a l'estil: Demaneu a l'administrador quines bases de cerca permet fer servir. ← què et sembla?

msgid "This address book will be removed permanently."
msgstr "No s'ha pogut suprimir permanentment la llibreta d'adreces."

-- això s'ha de tornar a escriure

msgid "This addressbook server does not have any suggested search bases."
msgstr ""
"Aquest servidor de llibreta d'adreces no té cap base de cerca suggerida."

-- ... no té suggeriments de bases de cerca. ?

msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
msgstr "Aquest servidor no suporta informació d'esquema LDAPv3."

-- ...servidor desconeix la informació ... ? o sinó lo típic de implementa / permet / proporciona ....

msgid ""
"You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
"problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to "
"a supported version"
msgstr ""
"Us esteu connectant contra un servidor GroupWise no suportat i podeu trobar "
"problemes quan feu servir l'Evolution. Per a obtenir els millors resultats "
"el servidor s'hauria d'actualitzar a una versió suportada"

-- contra → a ? (personalment mai m'ha agradat això de connectar-se contra, identificar-se contra ...)
-- no suportat → desconegut / no implementat ?
-- a un versió suportada → a una versió coneguda / més recent ?

msgid ""
"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
"changes?"
msgstr "Heu fet modificacions a aquest contacte. Voleu desar aquests canvis?"

-- (suggeriment) Voleu desar els canvis que heu fet en aquest contacte?

msgid "_Do not save"
msgstr "No ho _desis"

-- No els _desis (entenc que fa referència a la pregunta de la cadena que t'he comentat just abans)

msgid "Copy book content locally for offline operation"
msgstr "Copia el contingut de la llibreta localment per treballar desconnectat"

-- per a

msgid "Downloading"
msgstr "Descàrrega"

-- a l'epiphany ja s'ha fet el canvi a «baixada» (si ho canvies assegura't de comprovar si hi ha més cadenes amb descàrrega)


msgid "Rename the \"%s\" folder to:"
msgstr "Canvia el nom de la carpeta '%s' a:"

msgid "Folder names cannot contain '/'"
msgstr "El nom de la carpeta no pot contenir el caràcter '/'"

-- «»

msgid "EFolderList XML for the list of completion URIs."
msgstr "XML de l'EFolderList per a la llista d'URIs per a completar"

-- punt final

msgid "Show preview pane"
msgstr "Subfinestra de previsualització"

-- Mostra la ...

msgid "Add Address Book"
msgstr "Afegeix llibreta d'adreces"

-- Afegeix una ...

msgid ""
"Evolution will use this email address to authenticate you with the server."
msgstr ""
"L'Evolution utilitzarà l'adreça de correu electrònic per autenticar-vos al "
"servidor"

-- el punt final

msgid "Find Possible Search Bases"
msgstr "Troba les possibles bases de cerca suportades"

-- (suggeriment) Troba les bases de cerca possibles ?


msgid ""
"Selecting this option means that your server does not support either SSL or "
"TLS. This means that your connection will be insecure, and that you will be "
"vulnerable to security exploits."
msgstr ""
"Si seleccioneu aquesta opció vol dir que el vostre servidor no funciona ni "
"amb l'SSL ni amb el TLS. Això implica que la vostra connexió serà insegura i "
"que sereu vulnerables als atacs de seguretat."

-- no funciona ni amb SSL ni amb TLS
-- vulnerables a atacs de seguretat.

msgid ""
"This is the full name of your ldap server. For example, \"ldap.mycompany.com"
"\"."
msgstr "El nom complet del servidor d'LDAP. Per exemple, «ldap.mycompany.com»."

-- ja que és un exemple no estaria de meś traduir-ho

msgid ""
"This is the maximum number of entries to download. Setting this number to be "
"too large will slow down your address book."
msgstr ""
"És el nombre màxim d'entrades per descarregar. Si especifiqueu un nombre "
"massa gran, la llibreta d'adreces funcionarà més lentament."

-- És el nombre d'entrades màxim per a baixar.

msgid ""
"This is the name for this server that will appear in your Evolution folder "
"list. It is for display purposes only. "
msgstr ""
"El nom d'aquest servidor que apareixerà a la llista de carpetes de "
"l'Evolution. Només s'utilitza per visualitzar-lo."

-- per a

msgid "Using distinguished name (DN)"
msgstr "Usar el nom distingit (DN)"

msgid "Using email address"
msgstr "Usar l'adreça de correu electrònic"

-- utilitzar ?

msgid "_Add Address Book"
msgstr "_Afegeix llibreta d'adreces"

-- una llibreta

msgid "Novell Groupwise"
msgstr "Novell Groupwise"

-- entenc que ha de ser el revés, «Groupwise de Novell», groupwise és el producte i Novell el fabricant (no?)

msgid "_Anniversary:"
msgstr "_Aniversari:"

msgid "_Birthday:"
msgstr "A_niversari:"

-- alguna de les dues s'hauria de canviar, o són exactament el mateix? estic a l'eix bus i no ho puc mirar

msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s«%s» té un format invàlid"

msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s«%s» és buit"

-- tot i que els posi junts al msgid un espai no hi faria mal entre %s i %s

msgid ""
"Are you sure you want\n"
"to delete contact list (%s)?"
msgstr ""
"Esteu segur de voler\n"
"suprimir la llista de contactes (%s)?"

msgid ""
"Are you sure you want\n"
"to delete these contact lists?"
msgstr ""
"Esteu segur de voler\n"
"suprimir aquestes llistes de contactes?"

msgid ""
"Are you sure you want\n"
"to delete contact (%s)?"
msgstr ""
"Esteu segur de voler\n"
"suprimir el contacte (%s)?"

msgid ""
"Are you sure you want\n"
"to delete these contacts?"
msgstr ""
"Esteu segur de voler\n"
"suprimir aquests contactes?"

-- segur que voleu suprimir ... ?

msgid "Add an email to the List"
msgstr "Afegeix una adreça de correu electrònic"

-- ... a la llista

msgid "Remove an email address from the List"
msgstr "Elimina una adreça de correu de la llista"

-- elimina → suprimeix (per tenir-ho més estàndard) ?
-- com de costum si ho canvies mira si hi és altres vegades

#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.glade.h:10
msgid "_Select"
msgstr "_Selecciona"

-- seleccioneu ? (normalment és una acció que fa l'usuari no?)

msgid "Conflicting Contact:"
msgstr "Contacte que conflicteix:"

-- conflictiu ?

msgid ""
"The name or email of this contact already exists in this folder. Would you "
"like to add it anyway?"
msgstr ""
"El nom o adreça de correu electrònic d'aquest contacte ja existeix "
"en aquesta carpeta. Voleu afegir-l'hi de totes maneres?"

-- l'adreça ?

msgid ""
"The name or email address of this contact already exists\n"
"in this folder. Would you like to add it anyway?"
msgstr ""
"El nom o adreça de correu electrònic d'aquest contacte ja existeix\n"
"en aquesta carpeta. Voleu afegir-l'hi de totes maneres?"

-- Ja existeix el nom o l'adreça de .....

msgid "Email"
msgstr "Adreça electrònica"

-- no seria «correu electrònic» ?

msgid "_New Contact..."
msgstr "N_ou contacte..."

msgid "New Contact _List..."
msgstr "N_ova llista de contactes..."

-- contacte/llista de contactes nou/nova

msgid "Send _Message to List"
msgstr "En_via un missatge a una llista"

-- llista segur que és indeterminat? la cadena fa la pinta que sigui concreta (òbviament és subjectiu)

msgid "Company"
msgstr "Empresa:"

-- els :

msgid ""
"\n"
"\n"
"Search for the Contact\n"
"\n"
"or double-click here to create a new Contact."
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Cerca el contacte\n"
"\n"
"o feu doble clic per crear un contacte nou."

-- per a crear-ne un de nou ?

msgid ""
"\n"
"\n"
"There are no items to show in this view.\n"
"\n"
"Double-click here to create a new Contact."
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Aquesta visualització no té cap element per a mostrar.\n"
"\n"
"Per a crear un contacte nou cliqueu aquí dues vegades."

-- en l'anterior has escrit doble clic (posa-ho com vulguis però igual :)

msgid "Birthday"
msgstr "Aniversari"

msgid "Anniversary"
msgstr "Aniversari"

-- veig que surt un altre cop

msgid "Address Book does not exist"
msgstr "La llibreta d'adreces no existeix"

-- no existeix la llibreta d'adreces

msgid "Contact ID already exists"
msgstr "L'ID del contacte ja existeix"

-- ja existeix l'ID del contacte

msgid "Protocol not supported"
msgstr "El protocol no està suportat"

-- suportat → implementat

msgid "Could not cancel"
msgstr "No es pot cancel·lar"

-- no s'ha pogut cancel·lar ?

msgid "TLS not Available"
msgstr "El TLS no està disponible"

-- no està disponible el TLS

msgid "Not available in offline mode"
msgstr "No disponible en mode desconnectat"

-- No està disponible en mode fora de línia

msgid ""
"We were unable to open this addressbook. This either means this book is not "
"marked for offline usage or not yet downloaded for offline usage. Please "
"load the addressbook once in online mode to download its contents"
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir la llibreta d'adreces. Això significa que la llibreta no "
"està marcada per a ser usada en desconnexió, o que encara no s'ha "
"descarregat per a usar en desconnexió. Carregueu la llibreta d'adreces en "
"mode connectat almenys una vegada per a poder descarregar el seu contingut"

-- per a ser utilitzada fora de línia
-- no s'ha baixat per a utilitzar-se fora de línia
-- mode connectat → mode en línia
-- descarregar → baixar

msgid ""
"We were unable to open this addressbook. Please check that the path %s "
"exists and that you have permission to access it."
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir la llibreta d'adreces. Comproveu que el camí %s existeix "
"i que hi teniu permís d'accés."

-- we were unable → No hem pogut
-- Comproveu que existeixi el camí %s i ...

msgid ""
"This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it. If "
"you want to use LDAP in Evolution, you must install an LDAP-enabled "
"Evolution package."
msgstr ""
"Aquesta versió de l'Evolution no està compilada amb el suport per a l'LDAP. "
"Si voleu utilitzar l'Evolution amb l'LDAP heu d'obtenir un paquet de "
"l'Evolution preparat per a treballar amb l'LDAP."

-- .. no està compilada amb LDAP

msgid ""
"We were unable to open this addressbook. This either means you have entered "
"an incorrect URI, or the LDAP server is unreachable."
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir la llibreta d'adreces perquè l'URI que heu introduït és "
"incorrecte o el servidor d'LDAP no està disponible."

msgid ""
"We were unable to open this addressbook. This either means you have entered "
"an incorrect URI, or the server is unreachable."
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir la llibreta d'adreces perquè l'URI introduït és "
"incorrecte o el servidor no està disponible."

-- ... no està disponible el servidor...

msgid ""
"More cards matched this query than either the server is \n"
"configured to return or Evolution is configured to display.\n"
"Please make your search more specific or raise the result limit in\n"
"the directory server preferences for this addressbook."
msgstr ""
"El nombre de targetes que compleixen els criteris de la consulta\n"
"superen el nombre màxim que pot visualitzar l'Evolution, o el que pot "
"retornar el servidor.\n"
"Feu una cerca més específica o augmenteu el límit\n"
"del resultat en les preferències del servidor de directoris d'aquesta\n"
"llibreta d'adreces."

-- els salts de línia (\n) s'han de posar a cada salt de línia no quan acabes la frase

msgid "The backend for this addressbook was unable to parse this query."
msgstr ""
"El programa de suport de la llibreta d'adreces no ha pogut analitzar la "
"consulta."

msgid "The backend for this addressbook refused to perform this query."
msgstr ""
"El programa de suport de la llibreta d'adreces ha refusat realitzar aquesta "
"consulta."

-- backend → rerefons

msgid ""
"Opening %d contact will open %d new window as well.\n"
"Do you really want to display this contact?"
msgid_plural ""
"Opening %d contacts will open %d new windows as well.\n"
"Do you really want to display all of these contacts?"
msgstr[0] ""
"En obrir %d contacte també s'obrirà %d finestra nova.\n"
"Esteu segur de voler mostrar aquest contacte?"
msgstr[1] ""
"En obrir %d contactes també s'obriran %d finestres noves.\n"
"Esteu segur de voler mostrar tots aquests contactes?"

-- Segur que voleu mostrar aquest/s contacte/s?

msgid "_Don't Display"
msgstr "_No ho mostris"

-- _No el mostris (fa referència a la pregunta de sobre

msgid ""
"%s already exists\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"El %s ja existeix\n"
"El voleu sobreescriure?"

-- Ja existeix %s\n

#. This is a filename. Translators take note.
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:430
msgid "card.vcf"
msgstr "card.vcf"

-- el comentari ja s'explica per si sol no? :)
-- targeta.vcf ?
-- això no es propaganda per el valència club de futbol? xD

msgid "Contact information for %s"
msgstr "Informació de contacte per %s"

-- per a

msgid ""
"The number of cards in one output file in asynchronous mode, default size "
"100."
msgstr ""
"El nombre de targetes en un fitxer de sortida en mode asíncron; per defecte "
"és 100."

-- predeterminat a 100

msgid ""
"Command line arguments error, please use --help option to see the usage."
msgstr ""
"S'ha produït un error en els arguments de la línia d'ordres. Feu servir "
"l'opció --help per consultar-ne l'ús."

-- utilitzeu l'opció ...

msgid "Only support csv or vcard format."
msgstr "Només se suporta el format csv i vcard."

-- Permet només els formats csv o vcard.

msgid "Unhandled error"
msgstr "Error desconegut"

-- no gestionat

msgid "Are you sure you want to delete the '{0}' task?"
msgstr "Esteu segur de voler suprimir la tasca «{0}»?"

-- segur que voleu ... (sense «esteu») i el mateix per totes les cadenes que van després d'aquesta del mateix estil

msgid "Are you sure you want to save the memo without a summary?"
msgstr "Esteu segur que voleu desar una nota sense resum?"

msgid "Are you sure you want to send the appointment without a summary?"
msgstr "Esteu segur que voleu enviar una cita sense resum?"

msgid "Are you sure you want to send the task without a summary?"
msgstr "Esteu segur que voleu enviar una tasca sense resum?"

-- apart de lo de dalt
-- desar una nota/cita/tasca → desar la nota/cita/tasca

msgid "Delete calendar '{0}'?"
msgstr "Voleu suprimir el calendari '{0}'?"

-- «» (i el mateix en les dues cadenes següents)

msgid "Download in progress. Do you want to save the appointment?"
msgstr "S'està descarregant. Voleu desar aquesta cita?"

msgid "Download in progress. Do you want to save the task?"
msgstr "S'està descarregant. Voleu desar la tasca al disc?"

-- S'està baixant

msgid ""
"If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
"the memo has been deleted."
msgstr ""
"Si no envieu un avís de cancel·lació, els altres participants no sabran que "
"l'anotació s'ha suprimit."

msgid ""
"If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
"the task has been deleted."
msgstr ""
"Si no envieu un avís de cancel·lació, els altres participants no sabran que "
"la tasca s'ha suprimit."

-- s'ha suprimit l'anotació/tasca

msgid ""
"Sending updated information allows other participants to keep their "
"calendars up to date."
msgstr ""
"Enviar informació actualitzada permet a altres participants mantenir "
"actualitzats els seus calendaris."

msgid ""
"Sending updated information allows other participants to keep their task "
"lists up to date."
msgstr ""
"Enviar informació actualitzada permet a altres participants mantenir "
"actualitzades les seves llistes de tasques."

-- als altres

msgid ""
"Some attachments are being downloaded. Saving the appointment would result "
"in the loss of these attachments."
msgstr ""
"S'estan descarregant fitxers adjunts. Si deseu la cita ara, aquests fitxers "
"seran descartats."

msgid ""
"Some attachments are being downloaded. Saving the task would result in the "
"loss of these attachments."
msgstr ""
"S'estan descarregant fitxers adjunts. Si deseu la tasca ara, aquests fitxers "
"seran descartats."

-- s'estan baixant alguns ...
-- ...ara, es descartaran aquests fitxers.

msgid "This calendar will be removed permanently."
msgstr "El calendari se suprimirà permanentment."

-- Se suprimirà permanentment el calendari.
-- i totes les següents a aquesta que són de la mateixa estructura

msgid "Would you like to save your changes to this appointment?"
msgstr "Voleu desar els canvis en aquesta cita?"

-- d'aquesta ?
-- i el mateix per la resta de la mateixa estructura

msgid "Would you like to send a cancelation notice for this memo?"
msgstr "Voleu enviar una nota de cancel·lació per a aquesta anotació"

-- nota → notificació ?
-- el ? final

msgid ""
"You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
"problems using Evolution. For best results, the server should be upgraded to "
"a supported version."
msgstr ""
"Us esteu connectant a un servidor GroupWise no suportat i pot ser que "
"tingueu problemes en fer servir l'Evolution. Per a obtenir els millors "
"resultats és recomanable actualitzar el servidor a una versió suportada"

-- ... GroupWise vella
-- .. el servidor a una versió compatible
-- el punt final

msgid ""
"You have a read-only calendar source selected. Change to Calendar View and "
"highlight a calendar that can accept appointments."
msgstr ""
"Heu seleccionat un calendari que no permet escriure-hi. Canvieu a la "
"visualització de calendari i ressalteu-ne un que pugui acceptar cites."

--Teniu seleccionat ... de sols lectura ?
-- Aneu a la visualització ...

msgid "Your calendars will not be available until Evolution is restarted."
msgstr ""
"Els vostres calendaris no estaran disponibles fins que s'iniciï l'Evolution "
"de nou."

-- Els calendaris no estaran ... fins que reinicieu l'Evolution.
-- el mateix per les dues notes següents si es que decideixes canviar-ho

msgid "_Send Notice"
msgstr "E_nvia avís"

-- un avís?

msgid "Could not read pilot's Memo application block"
msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació de ToDo del Pilot"

msgid "Could not write pilot's Memo application block"
msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació de ToDo del Pilot"

-- todo → tasques (n'hi ha alguna altra)
-- en la segona: llegir → escriure (n'hi ha un altre una mica més endavant)

msgid "Configure your timezone, Calendar and Task List here "
msgstr "Configureu el vostre fus horari, la llista de calendaris i tasques."

-- sense el vostre
-- horari, el calendari i la llista de tasques aquí 
-- sense el punt final i amb un espai

msgid "Evolution Calendar configuration control"
msgstr "Control de configuració de l'Evolution Calendar"

msgid "Evolution Calendar scheduling message viewer"
msgstr "Visualitzador de missatges de planificació de l'Evolution Calendar"

msgid "Evolution Calendar alarm notification service"
msgstr "Servei de notificació per alarma de l'Evolution Calendar"

-- calendari de l'Evolution ?

msgid "hours"
msgid_plural "hours"
msgstr[0] "hores"
msgstr[1] "hores"

-- el singular és incorrecte

msgid "No description available."
msgstr "No hi ha cap descripció disponible"

-- punt final

msgid ""
"Evolution does not support calendar reminders with\n"
"email notifications yet, but this reminder was\n"
"configured to send an email. Evolution will display\n"
"a normal reminder dialog box instead."
msgstr ""
"L'Evolution encara no suporta recordatoris del calendari\n"
"amb notificacions per correu electrònic, però aquest recordatori\n"
"es va configurar per a enviar un correu. L'Evolution mostrarà\n"
"un quadre de diàleg de recordatori normal."

-- ...encara no permet utilitzar recordatoris ..

msgid ""
"An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is "
"configured to run the following program:\n"
"\n"
"    %s\n"
"\n"
"Are you sure you want to run this program?"
msgstr ""
"S'ha d'activar un recordatori de l'Evolution Calendar. Aquest recordatori "
"està configurat per executar el programa següent:\n"
"\n"
"     %s\n"
"\n"
"Esteu segur de voler executar aquest programa?"

-- S'està apunt d'activar un recordatori del calendari de l'Evolution.
-- per a 
-- Segur que voleu executar-lo?

msgid "Do not ask me about this program again."
msgstr "No facis més preguntes sobre aquest programa."

-- no em facis més ...

msgid ""
"Could not create the alarm notify service factory, maybe it's already "
"running..."
msgstr ""
"No s'ha pogut crear la factoria de serveis de notificació per alarma. És "
"possible que ja s'estigui executant."

-- tal com deia fa uns correus la Sílvia, factoria no existeix és fàbrica
-- Potser ja s'està executant ...

msgid "Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format."
msgstr "Color de fons de les tasques que vencen avui, en format \"#rrggbb\"."

msgid "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format."
msgstr "Color de fons de les tasques que han vençut, en format \"#rrggbb\"."

-- «»

msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View."
msgstr ""
"Color per dibuixar la línia de Marcus Bains en la visualització de dies."

-- per a dibuixar

msgid "Compress weekends in month view"
msgstr "Comprimeix els caps de setmana en visualitzacions mensuals"

-- en la visualització mensual

msgid "Confirm expunge"
msgstr "Confirma quan es buida"

-- l'expugnació

msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated."
msgstr ""
"Dies en els quals s'ha d'indicar l'inici i el final de les hores de treball."

-- hores de treball → hores laborals ?
-- més endavant s'utilitza laboral, p.ex a
msgstr "A quina hora acaba el dia laboral, entre 0 i 23."


msgid "Default reminder units"
msgstr "Unitats predeterminades del recordatori"

msgid "Default reminder value"
msgstr "Valor predeterminat del recordatori"

-- pels recordatoris ?

msgid "Directory for saving alarm audio files"
msgstr "Directori per a desar fitxers de so per a alarmes"

-- els fitxers de so d'alarmes ?

msgid "Free/busy server URLs"
msgstr "Servidor d'URL lliure/ocupat"

msgid "Free/busy template URL"
msgstr "Plantilla d'URL lliure/ocupat"

-- URL del servidor/plantilla lliure/ocupat

msgid "Gradient of the events in calendar views."
msgstr "Degradat dels esdeveniments a la visualització de calendari."

-- del calendari

msgid "List of server URLs for free/busy publishing."
msgstr "Llista de servidors d'URL per a la publicació de lliure/ocupat."

-- llista dels URL dels servidors per a la publicació de l'estat lliure/ocupat.
-- hi afegeixo el «l'estat» perquè no té massa sentit sinó

msgid "Month view horizontal pane position"
msgstr "Posició de la subfinestra horitzontal de visualització mensual"

msgid "Month view vertical pane position"
msgstr "Posició de la subfinestra vertical de visualització mensual"

-- a la visualització ..

msgid "Number of units for determining a default reminder."
msgstr "Nombre d'unitats per determinar per a un recordatori predeterminat."

-- per a determinar un recordatori predeterminat.

msgid "Number of units for determining when to hide tasks."
msgstr "Nombre d'unitats per determinar quan amagar les tasques."

-- per a
-- quan s'ha d'amagar les tasques.

msgid ""
"Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date "
"navigator calendar."
msgstr ""
"Posició de la subfinestra vertical, entre la llista de calendari i el "
"calendari de navegació de les dates."

-- les llistes de calendaris

msgid "Save directory for alarm audio"
msgstr "Directori on desar sons per a alarmes"

-- ...a on desar sons per a les alarmes

msgid "Show display alarms in notification tray"
msgstr "Mostra les alarmes per a visualitzar a la safata de notificació"

-- àrea de notificació

msgid ""
"The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
"user part of the mail address and %d is replaced by the domain."
msgstr ""
"La plantilla d'URL per usar com a predeterminat de dades de lliure/ocupat, %"
"u es reemplaça amb la part d'usuari de l'adreça de correu i %d es reemplaça "
"amb el domini."

-- utilitzar 

msgid ""
"The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
"untranslated Olsen timezone database location like \"America/New York\"."
msgstr ""
"El fus horari predeterminat per usar amb dates i hores en el calendari, com "
"a ubicació de base de dades de fus horari no traduït d'Olsen, com en "
"\"America/New York\"."

-- ... predeterminat per a les dates i hores del calendari, ...
-- «»

msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\"."
msgstr "Unitats per al recordatori, \"minuts\", \"hores\" o \"dies\"."

-- «»

msgid ""
"Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\"."
msgstr ""
"Unitats per determinar quan amagar les tasques, \"minuts\", \"hores\" o "
"\"dies\"."

-- per a determinar quan s'han d'amagar ...
-- «»

msgid "Whether or not to use the notification tray for display alarms."
msgstr ""
"Si s'ha de fer servir la safata de notificació per a visualitzar les alarmes."

-- àrea de notificació ?

msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task."
msgstr ""
"Si s'ha de sol·licitar una confirmació en la supressió d'una cita o una "
"tasca."

-- si s'ha de sol·licitar confirmació en suprimir una cita o tasca.

msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks."
msgstr "Si s'ha de sol·licitar una confirmació en buidar cites i tasques."

-- sense el «una» i afegir-hi un «les» entre buidar i cites

msgid ""
"Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and "
"Sunday in the space of one weekday."
msgstr ""
"Si s'ha de comprimir els caps de setmana en la visualització mensual, cosa "
"que posarà dissabte i diumenge en un únic espai."

-- ...visualització mensual, el dissabte i el diumenge ocuparan un únic espai.

msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views."
msgstr ""
"Si s'ha de mostrar l'hora de finalització dels esdeveniments en "
"visualitzacions setmanals i mensuals."

-- ... en les visualitzacions (afegir-hi el «les»)

msgid ""
"Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm."
msgstr "Si s'ha de mostrar l'hora en el format de 24 hores en comptes d'am/pm"

-- en comptes d'utilitzar am/pm

msgid "Whether to show timezone field in the event/meeting editor"
msgstr ""
"Si s'ha de mostrar el fus horari en l'editor d'esdeveniments/tasques/reunions"

-- el camp de fus horari a l'editor

msgid "Overdue Tasks"
msgstr "Tasques endarrerides"

-- en altres llocs es fa servir «vençudes» per «overdue»

msgid "Next 7 Days' Appointments"
msgstr "Cita dels següents 7 dies"

-- «cites dels propers 7 dies» es fa servir aquesta forma per les tasques

msgid ""
"This operation will permanently erase all events older than the selected "
"amount of time. If you continue, you will not be able to recover these "
"events."
msgstr ""
"Aquesta operació suprimirà tots els esdeveniments anteriors a l'interval de "
"temps seleccionat, si continueu no podreu recuperar-los."

-- ...seleccionat. Si continueu ... (amb punt)

msgid "On The Web"
msgstr "A la Internet"

-- A Internet

msgid "Unable to open the calendar '%s' for creating events and meetings"
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir el calendari «%s» per a crear esdeveniments i reunions"

-- per a crear-hi

msgid "Calendar Source Selector"
msgstr "Selector d'origen del calendari"

-- normalment source ho traduïm per font

msgid "New appointment"
msgstr "Cit_a nova"

-- li sobra l'acceleradora

msgid "Work Week View"
msgstr "Visualització de setmana laborable"

-- laboral ?

msgid "Method not supported when opening the calendar"
msgstr "Mètode no suportat en obrir el calendari"

-- Mètode no implementat ...

msgid "extra times every"
msgstr "temps extra per cada"

-- per a 

msgid "_Suggest automatic display of attachment"
msgstr "_Suggereix visualitzar el fitxer adjunt automàticament"

-- .. visualitzar l'adjunció automàticament

msgid "<span weight=\"bold\">Default Free/Busy Server</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Servidor lliure/ocupat per defecte</span>"

-- predeterminat

msgid "_Ask for confirmation when deleting items"
msgstr "Sol·licit_a la confirmació en la supressió dels elements"

-- la confirmació en suprimir elements

msgid "_Compress weekends in month view"
msgstr "_Comprimeix els caps de setmana en visualitzacions mensuals"

-- en la visualització mensual

msgid "_Overdue tasks:"
msgstr "Tasq_ues endarrerides:"

-- tasques vençudes:

msgid "_Show appointment end times in week and month view"
msgstr ""
"Mo_stra les hores de finalització de les cites en visualitzacions setmanals "
"i mensuals"

-- en la visualització setmanal i mensual

msgid "Cop_y calendar contents locally for offline operation"
msgstr ""
"Copi_a el contingut dels calendaris localment per a treballar fora de línia"

-- calendari (en singular)

msgid "Hide Attachment _Bar"
msgstr "Amaga la _barra de fitxers adjunts"

msgid "Show Attachment _Bar"
msgstr "Mostra la barra _de fitxers adjunts"

-- d'adjuncions

msgid "_Add attachment..."
msgstr "_Adjunta un fitxer..."

-- _Afegeix una adjunció...

msgid "Show Attachments"
msgstr "Mostra els adjunts"

-- les adjuncions

msgid "attachment"
msgstr "fitxer adjunt"

-- adjunció

msgid "Destination is read only"
msgstr "El destí només es pot llegir"

-- El destí és de només lectura ?

msgid "The task could not be deleted due to a corba error"
msgstr "No s'ha pogut suprimir la tasca perquè s'ha produït un error del corba"

msgid "The memo could not be deleted due to a corba error"
msgstr ""
"No s'ha pogut suprimir l'anotació perquè s'ha produït un error del CORBA"

-- en tens en minúscula i en majúscula de «corba» en principi suposo que s'hauria de deixar a majúscules (n'hi ha més)

msgid "This event has alarms"
msgstr "Aquest esdeveniment té alarmes."

-- el punt final sobra

msgid "At least one attendee is required."
msgstr "Com a mínim cal un assistent"

-- Cal un assistent com a mínim. (el punt final no hi és)

msgid "Unable to open the calendar '%s'."
msgstr "No s'ha pogut obrir el calendari '%s'."

-- «»

msgid "Custom Alarm:"
msgstr "So d'alarma personalitzat:"

-- Alarma personalitzada: ?

msgid "Unable to open memos in '%s'."
msgstr "No s'han pogut obrir les anotacions a '%s'."

-- «»

msgid "You are modifying a recurring event. What would you like to modify?"
msgstr "Esteu modificant un esdeveniment periòdic. Què voleu modificar?"

msgid "You are delegating a recurring event. What would you like to delegate?"
msgstr "Esteu delegant un esdeveniment recurrent. Què voleu delegar?"

msgid "You are modifying a recurring task. What would you like to modify?"
msgstr "Esteu modificant una tasca periòdica. Què voleu modificar?"

msgid "You are modifying a recurring memo. What would you like to modify?"
msgstr "Esteu modificant una anotació periòdica. Què voleu modificar?"

msgid "This appointment contains recurrences that Evolution cannot edit."
msgstr "Aquesta cita conté periodicitats que l'Evolution no pot editar."

msgid "Recurrence date is invalid"
msgstr "La data de periodicitat no és vàlida"

-- periòdica o recurrent? (diria que es fa servir més recurrent)

msgid "1st to 10th"
msgstr "1er a 10è"

-- 1r ?

msgid "<b>Recurrence</b>"
msgstr "<b>Periodicitat</b>"

-- recurrències ?

msgid "P_ercent complete:"
msgstr "P_ercentatge complet:"

-- completat ?

msgid "_Date completed:"
msgstr "_Data completada:"

-- _Data en que s'ha completat ?
-- o de finalització

msgid "Unable to open tasks in '%s'."
msgstr "No s'han pogut obrir les tasques a '%s'."

-- ...amb el «%s» ?

msgid "%s at the start of the appointment"
msgstr "%s en l'iniciar cita"

-- en iniciar la cita

msgid "Select folder to save selected attachments..."
msgstr "Selecciona la carpeta on desar els fitxers adjunts seleccionats..."

-- ho haurà de fer l'usuari, per tant seria «Seleccioneu»
-- ... on desar les adjuncions...

msgid "Set as _Background"
msgstr "De_fineix com a fons"

-- de_fineix-la ?

msgid "Open in %s..."
msgstr "Obre a %s..."

-- aquest text surt quan estàs mirant un correu que té adjuncions i fas clic a la fletxa que té al costat on et surten totes les opcions que pots fer amb aquella adjunció, no se si seria bona idea posar-ho a «Obre amb el» perquè llavors els que comencin per vocal quedaran malament ...

msgid "Click to add a task"
msgstr "Cliqueu per afegir una tasca"

-- per a

msgid "Moving items"
msgstr "Moure elements"

msgid "Copying items"
msgstr "Copiar elements"

-- s'estan movent/copiant elements ? no sembla que siguin títols de diàlegs o quadres

msgid "_Select Date..."
msgstr "_Selecciona data..."

-- selecciona una data

msgid "Make this Occurrence _Movable"
msgstr "Per_met moure aquest element"

-- element → ocurrència

msgid "Delete this _Occurrence"
msgstr "Suprimeix aquesta a_parició"

msgid "Delete _All Occurrences"
msgstr "Suprimeix totes les _aparicions"

-- _ocurrència/es

msgid "Tentatively Accepted"
msgstr "Provisionalment acceptat"

-- Acceptat provisionalment

msgid ""
"The meeting has been canceled, however it could not be found in your "
"calendars"
msgstr ""
"La reunió s'ha cancel·lat, tot i que no s'ha trobat als vostres calendaris"

-- S'ha cancel·lat la reunió tot i que ...

msgid ""
"The task has been canceled, however it could not be found in your task lists"
msgstr ""
"La tasca s'ha cancel·lat, però no s'ha trobat a la vostra llista de tasques"

-- el mateix que abans

msgid "<b>%s</b> has canceled a task."
msgstr "En/na <b>%s</b> ha cancel·lat la tasca."

msgid "Task Cancelation"
msgstr "Cancel·lació de la tasca"

-- diria que tan un com l'altre hauria de ser no concretes: «una tasca»

msgid "<b>%s</b> has published free/busy information."
msgstr "El <b>%s</b> ha publicat la informació lliure/ocupat."

-- informació de lliure/ocupat. (i el mateix si ho canvies a les cadenes següents)

msgid "The message contains only unsupported requests."
msgstr "El missatge només conté sol·licituds no suportades."

-- no implementades / desconegudes / no gestionades ?

msgid "The attachment does not contain a valid calendar message"
msgstr "El fitxer adjunt no conté cap missatge de calendari vàlid"

-- L'adjunció ... (el mateix per la següent)

msgid "This response is not from a current attendee. Add as an attendee?"
msgstr ""
"Aquesta resposta no està associada a cap assistent actual. Voleu afegir-la "
"com a assistent?"

-- assistent és masculí de manera que hauria de ser «voleu afegir-lo»

#. The extra space is just a hack to occupy more space for Attendee
#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:484
msgid "Attendee             "
msgstr "Assistent"

-- en aquest cas no se si s'hauria d'enviar un bug al bugzilla o posar-hi espais també .... el que es pot arribar a veure ...

msgid "Click to add a memo"
msgstr "Cliqueu per afegir una anotació"

-- per a

msgid "Loading memos"
msgstr "Carrega les anotacions"

-- s'està ...

msgid "Expunging"
msgstr "Buidar"

-- s'està buidant ?

msgid "Updating query"
msgstr "Actualitzar petició"

-- s'està actualitzant la petició ?

msgid "Select Date"
msgstr "Selecciona data"

-- seleccioneu una data

msgid "At least one attendee is necessary"
msgstr "Com a mínim cal un assistent"

--- cal un assistent com a mínim

línia 8178Més informació sobre la llista de correu GNOME