Re: [GNOME] Re: Traducció Accerciser

Joan jodufi a gmail.com
dij maig 24 19:25:48 CEST 2007


Envio l'accericiser amb totes les correccions proposades, excepte una.

Aquesta és la traducció de "tree view". La traducció d'aquest no surt al
recull de termes i hi hauria de sortir. Mirant el tm-utf8.po està traduït
coma a "vista d'arbre", "vista en arbre", "visualització d'arbre" i
"visualització en arbre", sent la més abundant la primera (per això l'he
triat).
De la mateixa manera, s'hauria d'establir quina seria la traducció correcta
de "list view".
De moment, i a falta de decidir quina és la traducció correcte, ho he deixat
com estava, com a "vista d'arbre".

Salut,
Joan


2007/5/24, Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>:
>
> Et passo les meves correccions per a la documentació:
>
> #: C/accerciser.xml:160(para)
> msgid "Choose the
>
> <menuchoice><guisubmenu>Programming</guisubmenu><guimenuitem>Accerciser</guimenuitem></menuchoice>
> menu item."
> msgstr "Trieu l'element del menú
>
> <menuchoice><guisubmenu>Programació</guisubmenu><guimenuitem>Accerciser</guimenuitem></menuchoice>."
>
> #: C/accerciser.xml:214(term)
> msgid "Accessible tree view"
> msgstr "Vista d'arbre de l'accessible"
>
> -- vista: visualització. apareix a més cadenes
>
> #: C/accerciser.xml:216(para)
> msgid "The accessible tree view allows to view all of the accessibles
> starting at the desktop level. Selecting an accessible makes it
> available for further inspection using the loaded plugins."
> msgstr "La vista d'arbre de l'accessible permet visualitzar tots els
> accessibles, començant pel nivell de l'escriptori. En seleccionar un
> accessible el fa disponible per a futures inspeccions utilitzant els
> connectors carregats."
>
> -- en seleccionar-se un accessible, el tindreu disponible per a
> posteriors...
>
> #: C/accerciser.xml:304(para)
> msgid "<application>Accerciser</application> comes with several
> default plugins. These plugins allow you to view a variety of
> information about the currently selected accessible in the tree view
> and its neighbors. The default plugins available in 0.1.0 are the
> following:"
> msgstr "L'<application>Accerciser</application> ve amb diversos
> connectors per defecte. Aquests connectors us permeten visualitzar
> diferents informacions quan a l'actual accessible seleccionat a la
> vista d'arbre i els seus veïns. Els connectors disponibles per defecte
> a la versió 0.1.0 són els següents:"
>
> -- quan a l'actual accessible -> quant a
>
> #: C/accerciser.xml:322(para)
> msgid "This plugin displays information about the available interfaces
> for the selected tree view accessible. Unsupported interfaces are
> grayed out. Various instruments for viewing and controlling an
> interface are available under each expander."
> msgstr "Aquest connector visualitza informació quan a les interfícies
> disponibles de l'accessible seleccionat a la vista d'arbre. Les
> interfícies no compatibles són ombrejades. Hi ha varis instruments
> disponibles per a visualitzar i controlar una interfície sota cada
> expansor."
>
> -- quant a
>
> #: C/accerciser.xml:333(phrase)
> msgid "Interfaces that are supported by the selected accessible are
> shown as sensitive."
> msgstr "Les interfícies que estan suportades per l'accessible
> seleccionat es mostraran como a sensitives."
>
> -- como -> com
> -- sensitives -> sensibles
>
> #: C/accerciser.xml:357(para)
> msgid "By pressing
>
> <keycombo><keycap>Control</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>l</keycap></keycombo>
> anywhere on the desktop, the last logged event will be highlighted for
> later reference. See <xref linkend=\"accerciser-hotkey-config\"/> for
> how to change this key combination."
> msgstr "Al prémer
>
> <keycombo><keycap>Control</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>l</keycap></keycombo>
> des de qualsevol indret de l'escriptori, l'últim esdeveniment
> registrat serà realçat per a una posterior referència. Vegeu <xref
> linkend=\"accerciser-hotkey-config\"/> per a saber com canviar aquesta
> drecera de teclat."
>
> -- Al prémer: En prémer
>
> #: C/accerciser.xml:376(para)
> msgid "This plugin shows the interfaces, methods, and attributes
> supported by the accessible selected in the tree view."
> msgstr "Aquest connector mostra les interfícies, mètodes i atributs
> suportats per l'accessible seleccionat en la vista d'arbre."
>
> -- suportat: disponible
>
> #: C/accerciser.xml:396(para)
> msgid "There are some elements in
> <application>Accerciser</application> that are configurable:"
> msgstr "Hi ha alguns elements en
> l'<application>Accerciser</application> que són configurables:"
>
> -- hi ha alguns elements configurables en l'accerciser:
>
> #: C/accerciser.xml:404(title)
> msgid "Plugin Layout"
> msgstr "Disposició del connector"
>
> -- dels connectors
>
> #: C/accerciser.xml:417(para)
> msgid "You may bypass the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog by
> using drag and drop to move plugin tabs. Dragging a plugin tab to the
> bottom or right plugin area in the main window will move the plugin.
> Dragging a tab to the desktop will create a new plugin window and drop
> the plugin in it."
> msgstr "Podeu ometre el diàleg <guilabel>Preferències</guilabel>
> utilitzant l'arrossega i deixa anar per a moure les pestanyes del
> connector. En arrossegar la pestanya del connector a l'àrea de
> connectors inferior o dreta de la finestra principal moureu el
> connector. En arrossegar la pestanya a l'escriptori creareu una nova
> finestra de connectors on deixar-hi anar el connector."
>
> -- En comptes de fer servir el diàleg de preferències, podeu
> arrossegar i deixar anar les pestanyes dels connectors per a
> moure-les.
>
> #: C/accerciser.xml:458(title)
> msgid "About <application>Accerciser</application>"
> msgstr "Quan a l'<application>Accerciser</application>"
>
> -- quant
>
> Bona feina!
>
> 2007/5/23, Joan <jodufi a gmail.com>:
> > Hola,
> >
> > Envio l'accericer corregit i també la seva documentació, ja que
> compartien
> > algunes errades.
> >
> >
> > 2007/5/23, Xavier Conde Rueda < xavi.conde a gmail.com>:
> > > Bones Joan,
> > >
> > > et passo unes correccions per a la interfície, demà em miraré la
> > documentació:
> > >
> > > #: ../accerciser.desktop.in.in.h:1
> > > msgid "Accerciser Accesibility Explorer"
> > > msgstr "Explorardor d'accessibilitat Accerciser"
> > >
> > > -- explorador
> > >
> > > #: ../accerciser.desktop.in.in.h:2
> > > msgid "Give your application an accessibility workout"
> > > msgstr "Millora l'accessibilitat de les vostres aplicacions"
> > >
> > > -- workout: revisió, anàlisi
> > >
> > > #: ../accerciser.schemas.in.h:1
> > > msgid "A list of plugins that are disabled by default"
> > > msgstr "Llista de connectors que estan desactivats per defecte"
> > >
> > > -- llista de connectors desactivats per defecte
> > >
> > > #: ../accerciser.schemas.in.h:2
> > > msgid "The default plugin layout for the bottom panel"
> > > msgstr "El format del connector predeterminat per al panell inferior"
> > >
> > > #: ../accerciser.schemas.in.h:3
> > > msgid "The default plugin layout for the top panel"
> > > msgstr "El format del connector predeterminat per al panell superior"
> > >
> > > -- La disposició predeterminada dels connectors al panell superior
> > >
> > > #: ../plugins/interface_view.glade.h:8
> > > msgid "<b>Table Information</b>"
> > > msgstr "<b>Taula d'informació</b>"
> > >
> > > -- informació de la taula
> > >
> > > #: ../plugins/interface_view.glade.h:17
> > > msgid "Acti_on"
> > > msgstr "Acci_ó"
> > >
> > > -- els acceleradors no es posen en vocals accentuades o amb dièresi
> > >
> > > #: ../plugins/interface_view.glade.h:26
> > > msgid "Extents:"
> > > msgstr "Extensions:"
> > >
> > >
> > > #: ../plugins/interface_view.glade.h:30
> > > msgid "Include defaults"
> > > msgstr "Incloure els predeterminats"
> > >
> > > -- inclou
> > >
> > > #: ../plugins/interface_view.py:803
> > ../plugins/interface_view.py:805
> > > msgid " <i>(Editable)</i>"
> > > msgstr " <i>(Es pot editar)</i>"
> > >
> > > -- editable
> > >
> > > #: ../plugins/event_monitor.py:42
> > > msgid "Highlight last event entry"
> > > msgstr "Realça l'última entrada d'esdeveniment"
> > >
> > > -- ressalta l'últim esdeveniment d'entrada
> > >
> > > #: ../plugins/script_recorder.py:105
> > > msgid "Creates dogtail style scripts"
> > > msgstr "Crea scripts d'estil per al Dogtail "
> > >
> > > -- crea scripts del dogtail
> > >
> > > #: ../src/accerciser.glade.h:1
> > > msgid "An interactive Python accessibility explorer"
> > > msgstr "Un explorador d'accessibilitat Phyton interactiu"
> > >
> > > -- un explorador interactiu d'accessibilitat en python
> > >
> > > Bona feina!
> > >
> > > El 22/05/07, Joan <jodufi a gmail.com> ha escrit:
> > > > Hola,
> > > >
> > > > Fent servir la traducció francesa com a referència, he traduït
> > "Streamable
> > > > content" com a "Contingut del flux".
> > > >
> > > > Salut,
> > > > Joan
> > > >
> > > >
> > > > 2007/5/22, Xavier Conde Rueda < xavi.conde a gmail.com>:
> > > > >
> > > > > Bones,
> > > > >
> > > > > > "Creates dogtail style scripts"
> > > > > > "Dogtail"
> > > > >
> > > > > Dogtail és el nom d'un programari.
> > > > >
> > > > > -- Crea scripts per al dogtail
> > > > > -- Dogtail
> > > > >
> > > > > Amb "Streamable content" no se m'acut res, ho sento.
> > > > >
> > > > > Salut!
> > > > > --
> > > > > Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com
> > > > >
> > > > > _______________________________________________
> > > > > GNOME mailing list
> > > > > GNOME a llistes.softcatala.org
> > > > > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> > > > >
> > > > >
> > > >
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > GNOME mailing list
> > > > GNOME a llistes.softcatala.org
> > > > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> > > >
> > > >
> > > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com
> > >
> > > _______________________________________________
> > > GNOME mailing list
> > > GNOME a llistes.softcatala.org
> > > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> > >
> > >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> >
> >
>
>
> --
> Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070524/693e3b8c/attachment-0001.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: accerciser.tar.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 9638 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070524/693e3b8c/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME