Re: [GNOME] Re: Traducció Accerciser

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
dij maig 24 14:42:00 CEST 2007


Et passo les meves correccions per a la documentació:

#: C/accerciser.xml:160(para)
msgid "Choose the
<menuchoice><guisubmenu>Programming</guisubmenu><guimenuitem>Accerciser</guimenuitem></menuchoice>
menu item."
msgstr "Trieu l'element del menú
<menuchoice><guisubmenu>Programació</guisubmenu><guimenuitem>Accerciser</guimenuitem></menuchoice>."

#: C/accerciser.xml:214(term)
msgid "Accessible tree view"
msgstr "Vista d'arbre de l'accessible"

-- vista: visualització. apareix a més cadenes

#: C/accerciser.xml:216(para)
msgid "The accessible tree view allows to view all of the accessibles
starting at the desktop level. Selecting an accessible makes it
available for further inspection using the loaded plugins."
msgstr "La vista d'arbre de l'accessible permet visualitzar tots els
accessibles, començant pel nivell de l'escriptori. En seleccionar un
accessible el fa disponible per a futures inspeccions utilitzant els
connectors carregats."

-- en seleccionar-se un accessible, el tindreu disponible per a posteriors...

#: C/accerciser.xml:304(para)
msgid "<application>Accerciser</application> comes with several
default plugins. These plugins allow you to view a variety of
information about the currently selected accessible in the tree view
and its neighbors. The default plugins available in 0.1.0 are the
following:"
msgstr "L'<application>Accerciser</application> ve amb diversos
connectors per defecte. Aquests connectors us permeten visualitzar
diferents informacions quan a l'actual accessible seleccionat a la
vista d'arbre i els seus veïns. Els connectors disponibles per defecte
a la versió 0.1.0 són els següents:"

-- quan a l'actual accessible -> quant a

#: C/accerciser.xml:322(para)
msgid "This plugin displays information about the available interfaces
for the selected tree view accessible. Unsupported interfaces are
grayed out. Various instruments for viewing and controlling an
interface are available under each expander."
msgstr "Aquest connector visualitza informació quan a les interfícies
disponibles de l'accessible seleccionat a la vista d'arbre. Les
interfícies no compatibles són ombrejades. Hi ha varis instruments
disponibles per a visualitzar i controlar una interfície sota cada
expansor."

-- quant a

#: C/accerciser.xml:333(phrase)
msgid "Interfaces that are supported by the selected accessible are
shown as sensitive."
msgstr "Les interfícies que estan suportades per l'accessible
seleccionat es mostraran como a sensitives."

-- como -> com
-- sensitives -> sensibles

#: C/accerciser.xml:357(para)
msgid "By pressing
<keycombo><keycap>Control</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>l</keycap></keycombo>
anywhere on the desktop, the last logged event will be highlighted for
later reference. See <xref linkend=\"accerciser-hotkey-config\"/> for
how to change this key combination."
msgstr "Al prémer
<keycombo><keycap>Control</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>l</keycap></keycombo>
des de qualsevol indret de l'escriptori, l'últim esdeveniment
registrat serà realçat per a una posterior referència. Vegeu <xref
linkend=\"accerciser-hotkey-config\"/> per a saber com canviar aquesta
drecera de teclat."

-- Al prémer: En prémer

#: C/accerciser.xml:376(para)
msgid "This plugin shows the interfaces, methods, and attributes
supported by the accessible selected in the tree view."
msgstr "Aquest connector mostra les interfícies, mètodes i atributs
suportats per l'accessible seleccionat en la vista d'arbre."

-- suportat: disponible

#: C/accerciser.xml:396(para)
msgid "There are some elements in
<application>Accerciser</application> that are configurable:"
msgstr "Hi ha alguns elements en
l'<application>Accerciser</application> que són configurables:"

-- hi ha alguns elements configurables en l'accerciser:

#: C/accerciser.xml:404(title)
msgid "Plugin Layout"
msgstr "Disposició del connector"

-- dels connectors

#: C/accerciser.xml:417(para)
msgid "You may bypass the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog by
using drag and drop to move plugin tabs. Dragging a plugin tab to the
bottom or right plugin area in the main window will move the plugin.
Dragging a tab to the desktop will create a new plugin window and drop
the plugin in it."
msgstr "Podeu ometre el diàleg <guilabel>Preferències</guilabel>
utilitzant l'arrossega i deixa anar per a moure les pestanyes del
connector. En arrossegar la pestanya del connector a l'àrea de
connectors inferior o dreta de la finestra principal moureu el
connector. En arrossegar la pestanya a l'escriptori creareu una nova
finestra de connectors on deixar-hi anar el connector."

-- En comptes de fer servir el diàleg de preferències, podeu
arrossegar i deixar anar les pestanyes dels connectors per a
moure-les.

#: C/accerciser.xml:458(title)
msgid "About <application>Accerciser</application>"
msgstr "Quan a l'<application>Accerciser</application>"

-- quant

Bona feina!

2007/5/23, Joan <jodufi a gmail.com>:
> Hola,
>
> Envio l'accericer corregit i també la seva documentació, ja que compartien
> algunes errades.
>
>
> 2007/5/23, Xavier Conde Rueda < xavi.conde a gmail.com>:
> > Bones Joan,
> >
> > et passo unes correccions per a la interfície, demà em miraré la
> documentació:
> >
> > #: ../accerciser.desktop.in.in.h:1
> > msgid "Accerciser Accesibility Explorer"
> > msgstr "Explorardor d'accessibilitat Accerciser"
> >
> > -- explorador
> >
> > #: ../accerciser.desktop.in.in.h:2
> > msgid "Give your application an accessibility workout"
> > msgstr "Millora l'accessibilitat de les vostres aplicacions"
> >
> > -- workout: revisió, anàlisi
> >
> > #: ../accerciser.schemas.in.h:1
> > msgid "A list of plugins that are disabled by default"
> > msgstr "Llista de connectors que estan desactivats per defecte"
> >
> > -- llista de connectors desactivats per defecte
> >
> > #: ../accerciser.schemas.in.h:2
> > msgid "The default plugin layout for the bottom panel"
> > msgstr "El format del connector predeterminat per al panell inferior"
> >
> > #: ../accerciser.schemas.in.h:3
> > msgid "The default plugin layout for the top panel"
> > msgstr "El format del connector predeterminat per al panell superior"
> >
> > -- La disposició predeterminada dels connectors al panell superior
> >
> > #: ../plugins/interface_view.glade.h:8
> > msgid "<b>Table Information</b>"
> > msgstr "<b>Taula d'informació</b>"
> >
> > -- informació de la taula
> >
> > #: ../plugins/interface_view.glade.h:17
> > msgid "Acti_on"
> > msgstr "Acci_ó"
> >
> > -- els acceleradors no es posen en vocals accentuades o amb dièresi
> >
> > #: ../plugins/interface_view.glade.h:26
> > msgid "Extents:"
> > msgstr "Extensions:"
> >
> >
> > #: ../plugins/interface_view.glade.h:30
> > msgid "Include defaults"
> > msgstr "Incloure els predeterminats"
> >
> > -- inclou
> >
> > #: ../plugins/interface_view.py:803
> ../plugins/interface_view.py:805
> > msgid " <i>(Editable)</i>"
> > msgstr " <i>(Es pot editar)</i>"
> >
> > -- editable
> >
> > #: ../plugins/event_monitor.py:42
> > msgid "Highlight last event entry"
> > msgstr "Realça l'última entrada d'esdeveniment"
> >
> > -- ressalta l'últim esdeveniment d'entrada
> >
> > #: ../plugins/script_recorder.py:105
> > msgid "Creates dogtail style scripts"
> > msgstr "Crea scripts d'estil per al Dogtail "
> >
> > -- crea scripts del dogtail
> >
> > #: ../src/accerciser.glade.h:1
> > msgid "An interactive Python accessibility explorer"
> > msgstr "Un explorador d'accessibilitat Phyton interactiu"
> >
> > -- un explorador interactiu d'accessibilitat en python
> >
> > Bona feina!
> >
> > El 22/05/07, Joan <jodufi a gmail.com> ha escrit:
> > > Hola,
> > >
> > > Fent servir la traducció francesa com a referència, he traduït
> "Streamable
> > > content" com a "Contingut del flux".
> > >
> > > Salut,
> > > Joan
> > >
> > >
> > > 2007/5/22, Xavier Conde Rueda < xavi.conde a gmail.com>:
> > > >
> > > > Bones,
> > > >
> > > > > "Creates dogtail style scripts"
> > > > > "Dogtail"
> > > >
> > > > Dogtail és el nom d'un programari.
> > > >
> > > > -- Crea scripts per al dogtail
> > > > -- Dogtail
> > > >
> > > > Amb "Streamable content" no se m'acut res, ho sento.
> > > >
> > > > Salut!
> > > > --
> > > > Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > GNOME mailing list
> > > > GNOME a llistes.softcatala.org
> > > > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> > > >
> > > >
> > >
> > >
> > > _______________________________________________
> > > GNOME mailing list
> > > GNOME a llistes.softcatala.org
> > > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> > >
> > >
> > >
> >
> >
> > --
> > Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> >
>
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
>


-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu GNOME