Re: [GNOME] Traducció Kino

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
dis maig 12 12:40:46 CEST 2007


Aquí tens la resta de la revisió:

#: ../src/page_capture.cc:1188 ../src/page_export_avi.cc:296
msgid "Failed to write to file. Is file name OK?"
msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer. El nom del fitxer és correcte?"

-- Millor "Comproveu que el nom de fitxer és correcte"


#: ../src/page_capture.cc:1200
#, c-format
msgid "Waiting for DV %s%d ..."
msgstr "S'està esperant per DV %s%d ..."

-- esperant a

#: ../src/page_capture.cc:1201
msgid "(press play on camera) "
msgstr "(premeu reproduir a la càmera) "

-- premeu el botó de reproducció

#: ../src/page_capture.cc:1542
msgid "WARNING: Capture stopped. Disk full?"
msgstr "Avís: S'ha aturat la captura, el disc està plè?"

-- ple

#: ../src/page_editor.cc:539 ../src/page_trim.cc:1254
#, c-format
msgid "Shuttle %+.1f fps"
msgstr "Llançadora %+.1f fps"

-- Llançadora ?

#: ../src/page_export_1394.cc:93
msgid "Error setting the IEEE 1394 port (host adapater)."
msgstr "S'ha produït un error al configurar el port IEEE 1394 (targeta
adaptadora)."

-- en configurar

#: ../src/page_export_1394.cc:125
#, c-format
msgid "WARNING: dv1394 kernel module not loaded or failure to read/write %s."
msgstr "Avís: el mòdul del kernel dv1394 no s'ha carregat o ha fallat
al llegir/escriure %s."

-- en llegir/escriure

#: ../src/page_export_audio.cc:235
msgid "Error starting output"
msgstr "S'ha produït un error a l'iniciar la sortida"

-- en iniciar

#: ../src/page_export_audio.cc:260 ../src/page_export_avi.cc:335
#: ../src/page_export_mjpeg.cc:860 ../src/page_export_stills.cc:203
#: ../src/page_magick.cc:181
msgid "Enter a File Name to Save As"
msgstr "Introduïu un nom de fitxer per a anomena i desa"

-- Introduïu el nom de fitxer a desar

#: ../src/page_export_avi.cc:274
msgid "Resampler Error: "
msgstr "S'ha produït un error al tornar a mostrejar: "

-- en tornar

#: ../src/page_export_mjpeg.cc:621
msgid "Error writing to KINO/MJPEG audio filter - aborting."
msgstr "S'està interrompent, s'ha produït un error a l'escriure en el
filtre d'àudio KINO/MJPEG."

#: ../src/page_export_mjpeg.cc:635
msgid "Error writing to KINO/MJPEG video filter - aborting."
msgstr "S'està interrompent, s'ha produït un error a l'escriure en el
filtre de vídeo KINO/MJPEG."

-- en escriure
-- D'aquests errors no te'n poso més, siusplau corregeix la resta tu mateix

#: ../src/page_export_mjpeg.cc:686
msgid "The dvdauthor script failed, but the MPEG export succeeded."
msgstr "Ha fallat el script del dvdauthor, però l'exportació del MPEG
ha reeixit."

-- l'script

#: ../src/preferences.cc:516
msgid "Switch to Edit"
msgstr "Canvia a edita"

-- Vés a «Edició»

#: ../src/preferences.cc:517
msgid "Switch to the edit interface"
msgstr "Canvia a l'interfície edita"

-- Vés a la interfície d'edició

#: ../src/preferences.cc:522 ../src/preferences.cc:527
#: ../src/preferences.cc:532 ../src/preferences.cc:537
msgid "Switch to the capture interface"
msgstr "Canvia a l'interfície captura"

-- Vés a la interfície de captura

#: ../kino.glade.h:71
msgid ""
"Check this to enable audio ouput while navigating video when it is not being "
"played."
msgstr ""
"Habilita la sortida d'àudio mentre navegues pel vídeo si aquest no
està sonant."

-- mentre es navega pel vídeo, si no s'està reproduint

#: ../kino.glade.h:75
msgid "Clamp _luma values"
msgstr "Mantenir els valor de _luminància"

#: ../kino.glade.h:76
msgid "Clamp c_hroma values"
msgstr "Mantenir els valor de _crominància"

-- Manté


#: ../kino.glade.h:101
msgid "End of/Next Scene"
msgstr "Final de/següent escena"

-- Fi de l'escena/següent

msgid "Generate a new file when the file size will be exceeeded"
msgstr "Genera un fitxer nou quan la mida del fitxer sigui superada"

-- quan se superi la mida del fitxer

#: ../kino.glade.h:127
msgid "Generate a new file when the frame count will be exceeded"
msgstr "Genera un fitxer nou quan el nombre de fotogrames sigui superat"

-- quan se superi el nombre de fotogrames

#: ../kino.glade.h:130
msgid "Importing... (this might take a while)"
msgstr "S'està important... (això pot trigar una estona)"

-- (pot trigar una estona)

#: ../kino.glade.h:137
msgid "Internal Deinterlacer (Very fast)"
msgstr "Desentrellaçat intern (Molt ràpid)"

-- molt

#: ../kino.glade.h:138
msgid "Jog/Shuttle"
msgstr "Executa/llançadora"

-- D'aquesta traducció tinc dubtes. Has executat el kino?

#: ../kino.glade.h:233
msgid "Start of/Previous Scene"
msgstr "Inici de la/anterior escena"

-- Inici de l'escena/anterior

#: ../kino.glade.h:251
msgid ""
"Time-lapse recording; try setting a high value to make an index video of "
"your tape"
msgstr ""
"Temps de gravació transcorregut. Prova un valor més gran per a fer un índex "
"de vídeo de la cinta"

-- Proveu

#: ../magick.glade.h:31
msgid "Choose the direction of the gradient"
msgstr "Seleccioneu la direcció de la gradació"

-- Degradat

#: ../magick.glade.h:36
msgid ""
"Click to transition outgoing video (A) with incoming video (B) or with just "
"the last frame of the outgoing video"
msgstr ""
"Feu clic per la transició del vídeo de sortida (A) amb el vídeo d'entrada (B) "
"o amb l'últim fotograma del vídeo de sortida"

#: ../magick.glade.h:37
msgid "Click to transition outgoing video with a solid color"
msgstr "Feu clic per la transició del vídeo de sortida amb un color sòlid"

-- per a la transició ...

#: ../magick.glade.h:62
msgid "Number of frames over which to limit the range"
msgstr "Nombre de fotogrames sobre les que limitar el rang"

-- sobre els quals s'ha de limitar el rang

#: ../magick.glade.h:63
msgid "Offset:"
msgstr "Òfset:"

-- Desplaçament

#: ../magick.glade.h:69
msgid "Reduce image quality of preview to increase preview speed"
msgstr "Reduïu la qualitat de la imatge de previsualització per a
incrementar la velocitat de previsualització"

-- per a incrementar-ne la velocitat

#: ../magick.glade.h:80
msgid "Similarities"
msgstr "Similituds"

-- Semblances

#: ../magick.glade.h:85
msgid ""
"Tell the effect whether to process in reverse (effect-specific and not "
"always supported)"
msgstr ""
"Informa a l'efecte que ha de processar-se a la inversa (efecte específic "
"i no sempre suportat)"

-- effect-específic: dependent de l'efecte?

#: ../magick.glade.h:88
msgid "The time at which to end the effect"
msgstr "Moment en què a de finalitzar l'efecte"

-- ha de finalitzar

#: ../src/dvtitler/dvtitler.glade.h:11
msgid "Does the text contain markup tags?"
msgstr "El text conté etiquetes de marca?"

-- markup -> marcatge

#: ../src/dvtitler/dvtitler.glade.h:12
msgid "Enter the text"
msgstr "Introdueix el text"

-- Introduïu

#: ../src/dvtitler/dvtitler.glade.h:50
msgid "The number of video frames over which to fade from transparent"
msgstr "El nombre de fotogrames del vídeo per sobre les quals fer un
difuminat des de transparent"

-- per sobre del qual es farà ...

#: ../src/dvtitler/dvtitler.glade.h:51
msgid "The number of video frames over which to fade to transparent"
msgstr "El nombre de fotogrames del vídeo per sobre les quals fer un
difuminat a transparent"

-- per sobre del qual es farà ...


#: ../src/dvtitler/dvtitler.glade.h:55
msgid "X offset:"
msgstr "Òfset X:"

#: ../src/dvtitler/dvtitler.glade.h:56
msgid "Y offset:"
msgstr "Òfset Y:"

-- Desplaçament

#: ../src/dvtitler/dvtitler.glade.h:59 ../src/kinoplus/kinoplus.glade.h:88
msgid "frames"
msgstr "fotorames"

-- fotogrames

#: ../src/kinoplus/kinoplus.glade.h:49
msgid "Preset:"
msgstr "Predefinir:"

-- Preconfigurat

#: ../src/dvtitler/dvtitler.cc:217
msgid ""
"Rendering failed.\n"
"Are you using bad markup?"
msgstr ""
"Ha fallat el renderitzat.\n"
"Esteu utilitzant una marca incorrecta?"

-- marca -> marcatge

#: ../src/kinoplus/book.cc:94
msgid "Pixelate"
msgstr "Pixelar"

-- Pixela

Uff... Bona feina! La traducció està molt bé.

-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu GNOME