Re: [GNOME] Documentació del gnome-system-tools

Joan jodufi a gmail.com
dll jul 30 07:59:56 CEST 2007


Gràcies per les correccions!

Si ningú no hi vol dir res més, aquesta traducció ja es pot pujar al SVN.

Salut,
Joan2007/7/28, Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>:
>
> Hola Joan,
>
> aquí tens les meves correccions. Bona feina!
>
> --
> -- gst-network
> --
>
> #: C/network-admin.xml:124(para)
> msgid "When you start <application>Network Administration
> Tool</application>, you will be prompted for the administrator
> password, this is necessary because the changes done with this tool
> will affect the whole system."
> msgstr "Quan inicieu l'<application>eina d'administració de la
> xarxa</application> s'us sol·licitarà la contrasenya de
> l'administrador, això és necessari perquè els canvis realitzats amb
> aquesta eina afectaran tot el sistema."
>
> -- s'us sol·licitarà-> se us demanarà (així no cal pronunciar 3 s
> seguides)
> -- També caldria ficar punt en comptes de coma a "...de
> l'administrador. Això és necessari perquè ..."
>
> #: C/network-admin.xml:162(para)
> msgid "Contains two sections, the <guilabel>DNS servers</guilabel> are
> what your computer use for resolving the IP addresses from the domain
> names. The <guilabel>search domains</guilabel> are the default domains
> in which your system will search any host when no domain is
> specified."
> msgstr "Conté dues seccions, els <guilabel>Servidors DNS</guilabel>
> són el que utilitza el vostre ordinador per a resoldre les direccions
> IP dels noms de domini. Els <guilabel>Dominis de cerca</guilabel> són
> els dominis per defecte on el vostre sistema cercarà un ordinador
> central quan no s'especifiqui un domini."
>
> -- direcció -> adreça
>
> #: C/network-admin.xml:180(para)
> msgid "In the <guilabel>Connections</guilabel> section, select the
> interface you want to modify and press the
> <guilabel>Properties</guilabel> button, depending on the interface
> type you will be able to modify different data."
> msgstr "En la secció <guilabel>Connexions</guilabel>, seleccioneu
> l'interfície que voleu modificar i premeu el botó
> <guilabel>Propietats</guilabel>. Depenen del tipus d'interfície podreu
> modificar diferents dades."
>
> -- depenen -> depenent
>
> #: C/network-admin.xml:198(term)
> msgid "Parallel line interfaces"
> msgstr "Interfícies de línia paral·lela"
>
> -- parallel line és refereix al port paral·lel
>
> #: C/network-admin.xml:207(para)
> msgid "You can modify the modem device, whether you want it to dial
> using tones or pulses, the modem volume, the phone number, the
> username and password that your ISP provided and other advanced
> settings for PPP."
> msgstr "Podeu modificar el dispositiu módem, si voleu marcar
> utilitzant tons o polsos, el volum del módem, el número de telèfon, el
> nom d'usuari i la contrasenya que us ha assignat el vostre ISP, i
> altres paràmetres avançats del PPP."
>
> -- mòdem?
>
> #: C/network-admin.xml:220(para)
> msgid "In the <guilabel>General</guilabel> section, change the
> hostname or domain name text boxes."
> msgstr "En la secció <guilabel>General</guilabel>, canvieu en les
> caixes de text el nom de l'ordinador o el nom del domini."
>
> -- canvieu les caixes de text referents al nom d'ordinador o al nom del
> domini
>
> #: C/network-admin.xml:224(title)
> msgid "To add a new domain name server"
> msgstr "Per a afegir un sistema d'anomenament de dominis nou"
>
> #: C/network-admin.xml:225(para)
> msgid "In the <guilabel>DNS Servers</guilabel> section, press the
> <guilabel>Add</guilabel> button and fill in the new list row with the
> new domain name server."
> msgstr "En la secció <guilabel>Servidors DNS</guilabel>, premeu el
> botó <guilabel>Afegeix</guilabel> i ompliu la fila nova de la llista
> amb el sistema d'anomenament de dominis nou."
>
> #: C/network-admin.xml:229(title)
> msgid "To delete a domain name server"
> msgstr "Per a suprimir un sistema d'anomenament de dominis"
>
> -- domain name server: servidor de noms del domini
>
> #: C/network-admin.xml:270(para)
> msgid "Select one location from the <guilabel>Locations</guilabel>
> menu, all the configuration will be switched automatically to the
> chosen location."
> msgstr "Seleccioneu una ubicació del menú
> <guilabel>Ubicació</guilabel>, tota la configuració automàticament
> canviarà a la ubicació triada."
>
> -- "Seleccioneu una ubicació del menú <guilabel>Ubicació</guilabel>.
> Tota la configuració  canviarà automàticament a la ubicació triada."
>
> --
> -- gst-services
> --
>
> #: C/services-admin.xml:124(para)
> msgid "When you start <application>Services Administration
> Tool</application>, you will be prompted for the administrator
> password, this is necessary because the changes done with this tool
> will affect the whole system."
> msgstr "Quan inicieu l'<application>eina d'administració de
> serveis</application> s'us sol·licitarà la contrasenya de
> l'administrador, això és necessari perquè els canvis realitzats amb
> aquesta eina afectaran tot el sistema."
>
> -- se us demanarà
>
> #: C/services-admin.xml:158(title)
> msgid "To enable or disable a service at boot time"
> msgstr "Per a activar o desactivar un servei a l'hora d'arrencar"
>
> -- a l'hora d'arrencar: en arrencar
>
> --
> -- gst-shares
> --
>
> #: C/shares-admin.xml:123(para)
> msgid "When you start <application>Shared Folders Administration
> Tool</application>, you will be prompted for the administrator
> password, this is necessary because the changes done with this tool
> will affect the whole system."
> msgstr "Quan inicieu l'<application>eina d'administració de les
> carpetes compartides</application> s'us sol·licitarà la contrasenya de
> l'administrador, això és necessari perquè els canvis realitzats amb
> aquesta eina afectaran tot el sistema."
>
> --
> -- gst-time
> --
>
> #: C/time-admin.xml:89(para)
> msgid "The Time Administration Tool allows you to set the time, date
> and timezone of your system, as well as setting any time server to
> synchronize your local time server."
> msgstr "L'eina d'administració del temps us permet establir l'hora, la
> data i el fus horari del vostre sistema, com també establir qualsevol
> servidor d'hora per a sincronitzar l'hora local."
>
> #: C/time-admin.xml:100(para)
> msgid "The <application>Time Administration Tool</application> allows
> you to set the time, date and timezone of your system, as well as
> setting any time server to synchronize your local time server."
> msgstr "L'<application>eina d'administració del temps</application> us
> permet establir l'hora, la data i el fus horari del vostre sistema,
> com també establir qualsevol servidor d'hora per a sincronitzar l'hora
> local."
>
> -- "L'eina d'administració del temps us permet establir l'hora, la
> data i el fus horari del vostre sistema, així com configurar un
> servidor d'hora per a sincronitzar el vostre servidor local de temps."
>
> #: C/time-admin.xml:131(para)
> msgid "When you start <application>Time Administration
> Tool</application>, you may be prompted for the administrator
> password, this is necessary because the changes done with this tool
> will affect the whole system."
> msgstr "Quan inicieu l'<application>eina d'administració del
> temps</application> s'us sol·licitarà la contrasenya de
> l'administrador, això és necessari perquè els canvis realitzats amb
> aquesta eina afectaran tot el sistema."
>
> -- se us demanarà
>
> Bona feina amb la documentació!
> --
> Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070730/62982419/attachment-0001.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gnome-system-tools.tar.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 403641 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070730/62982419/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME