Re: [GNOME] Revisió traducció conglomerate

David Planella david.planella a googlemail.com
dic jul 11 18:24:21 CEST 2007


Bones,

el que he vist:

#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:47
msgid ""
"DocBook is a document type that broadly corresponds to what most people "
"think of as \"a book\"; it is well-suited for writing books and articles, "
"for both print and web-based publication."
msgstr ""
"El DocBook és un tipus de document que es correspon amb el que moltes "
"persones pensen d'«un llibre»; és adecuat per a escriure llibres i articles, "
"per a imprimir i per a publicar a la web."

-- adequat
-- el tema "al web" ja el va mencionar en Gil

#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:161 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:91
msgid "The International Standard Book Number of a document."
msgstr "El número de llibre internacional estandaritzat d'un document."

-- «estandaritzat» no és al diccionari.
-- el termcat proposa «número internacional normalitzat per a llibres»

#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:4
msgid "Apache Documentation DTD v1.2"
msgstr "DTD de documentació d'Apache v1.2"

#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:43
msgid ""
"This DTD was developed to create a simple yet powerful document type for "
"software documentation for use with the Apache projects. It is an XML-"
"compliant DTD and it's maintained by the Apache XML project. See http://"
"forrest.apache.org ."
msgstr ""
"Aquest DTD es va desenvolupar per a crear un tipus de document senzill però "
"també sofisticat per a fer-lo servir en els projectes d'Apache. És un
document "
"DTD mantingut pel projecte Apache XML. Veieu http://forrest.apache.org."

-- de l'Apache en ambdós casos

#: ../dispspecs/kernel-traffic-newsletter.xds.in.h:22
msgid "Kernel Cousin Newsletter"
msgstr "Carta del Kernel Cousin"

-- «Butlletí d'informació» en lloc de «carta»

#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:42
msgid ""
"A single text of any kind, whether unitary or composite, for example a poem "
"or drama, a collection of essays, a novel, a dictionary, or a corpus sample"
msgstr ""
"Un text únic de qualsevol tipus, bé unitari o composat, per exmple un poema "
"o drama, una col·lecció d'assajos, novel·la, diccionari o recopilació"

-- «exemple» en lloc d'«exmple»

#: ../dispspecs/website-layout.xds.in.h:5
msgid "Header Link"
msgstr "Enllaç a la capcelera"

-- capçalera

#: ../data/conglomerate.schemas.in.h:1
msgid ""
"A list of custom directories where Conglomerate should look for the display "
"specification (called dispspec, or .xds) files, in addition to the standard "
"installation path. When documents are loaded a matching dispspec is searched "
"for in these directories, and the first matching dispspec file is used."
msgstr ""
"Una llista de directoris comuns on el Conglomerate hauria de cercar les "
"especificacions de visualització (anomenades fitxers dispspec, o .xds), a "
"més del camí d'instal·lació estàndard. Quan es carreguen els documents, "
"se cerca un dispspec adecuat en aquests directoris"

-- adequat

#: ../glade/docbook-common-properties.glade.h:6
msgid ""
"This is a placeholder page.  Eventually you will be able to use this page to "
"manipulate DocBook's simple version tracking information.\n"
"\n"
"This is listed in Bugzilla as bug #122538"
msgstr ""
"Això és una pàgina per a posar elements. Més endavant us permetrà manipular "
"informació sencilla de seguiment de versió de DocBook.\n"
"\n"
"Està llistat al Bugzilla com a error nº 122538"

-- «senzilla» en lloc de «sencilla»

#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:53
msgid "German (Swiss)"
msgstr "Alemanya (Suïssa)"

-- Alemany

#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:54
msgid "English (American)"
msgstr "Anglès (America)"

-- Americà

#: ../src/cong-editor-node-text.c:1022
msgid "Drag out selection"
msgstr "Arrosega selecció"

-- Arrossega la selecció

#: ../src/cong-file-new.c:619
msgid ""
"This assistant will guide you through creating a new file.\n"
"\n"
"Various types of file are available, and Conglomerate may be able to supply "
"some of the \"boilerplate\" content for you.\n"
"\n"
"We hope that in future versions of Conglomerate you will be able to create "
"\"template documents\" to add to this system."
msgstr ""
"Aquest auxiliar us guiarà durant la creació d'un nou fitxer.\n"
"\n"
"Hi ha disponibles diferents tipus de fitxer; el Conglomerate serà capaç de "
"proporcionar alguns dels continguts més generals per vós.\n"
"\n"
"Esperem que en properes versions de Conglomerate pogueu crear «documents "
"plantilla» per afegir a aquest sistema."

-- pugueu

#: ../src/cong-file-new.c:632
msgid "What type of file would you like to create?"
msgstr "Quin tipus de fitxer desitgeu crear?"

-- «voleu» en lloc de «desitgeu»

#: ../src/cong-file-print.c:195
#, c-format
msgid "Print \"%s\""
msgstr "Imprimeix \"%s\""

#: ../src/cong-file-print.c:346
#, c-format
msgid "Conglomerate cannot print \"%s\""
msgstr "El Conglomerate no pot imprimir \"%s\""

-- cometes «»

#: ../src/cong-util.c:321 ../src/plugin-docbook.c:1402
msgid "Printing XSL Formatting Objects"
msgstr "S'estàn escrivint els objectes de formateig XSL"

-- S'estan
-- imprimint?
-- formatació?

#: ../src/cong-util.c:1437
msgid "(no description available)"
msgstr "(cap descripció disponible)"

-- no hi ha cap descripció disponible?

#: ../src/plugin-website.c:508
msgid "Generate website"
msgstr "Genera lloc web"

-- Genera un lloc web

#: ../src/popup.c:627 ../src/tree.c:521
msgid "Uncomment"
msgstr "Descomenta"

-- Desfés el comentari? No n'estic molt segur d'aquest

Bona feina!

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME