[GNOME] Revisió traducció conglomerate

Jordi Mas jmas a softcatala.org
div jul 13 13:45:38 CEST 2007


Ep David,

Per correccions si us plau envia un diff directament. Facilita molt la feina. 
Ho pots fer per aquest cas i futurs?

Moltes gràcies,

En/na David Planella ha escrit:
> Bones,
> 
> el que he vist:
> 
> #: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:47
> msgid ""
> "DocBook is a document type that broadly corresponds to what most people "
> "think of as \"a book\"; it is well-suited for writing books and 
> articles, "
> "for both print and web-based publication."
> msgstr ""
> "El DocBook és un tipus de document que es correspon amb el que moltes "
> "persones pensen d'«un llibre»; és adecuat per a escriure llibres i 
> articles, "
> "per a imprimir i per a publicar a la web."
> 
> -- adequat
> -- el tema "al web" ja el va mencionar en Gil
> 
> #: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:161 
> ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:91
> msgid "The International Standard Book Number of a document."
> msgstr "El número de llibre internacional estandaritzat d'un document."
> 
> -- «estandaritzat» no és al diccionari.
> -- el termcat proposa «número internacional normalitzat per a llibres»
> 
> #: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:4
> msgid "Apache Documentation DTD v1.2"
> msgstr "DTD de documentació d'Apache v1.2"
> 
> #: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:43
> msgid ""
> "This DTD was developed to create a simple yet powerful document type for "
> "software documentation for use with the Apache projects. It is an XML-"
> "compliant DTD and it's maintained by the Apache XML project. See http://"
> "forrest.apache.org ."
> msgstr ""
> "Aquest DTD es va desenvolupar per a crear un tipus de document senzill 
> però "
> "també sofisticat per a fer-lo servir en els projectes d'Apache. És un
> document "
> "DTD mantingut pel projecte Apache XML. Veieu http://forrest.apache.org."
> 
> -- de l'Apache en ambdós casos
> 
> #: ../dispspecs/kernel-traffic-newsletter.xds.in.h:22
> msgid "Kernel Cousin Newsletter"
> msgstr "Carta del Kernel Cousin"
> 
> -- «Butlletí d'informació» en lloc de «carta»
> 
> #: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:42
> msgid ""
> "A single text of any kind, whether unitary or composite, for example a 
> poem "
> "or drama, a collection of essays, a novel, a dictionary, or a corpus 
> sample"
> msgstr ""
> "Un text únic de qualsevol tipus, bé unitari o composat, per exmple un 
> poema "
> "o drama, una col·lecció d'assajos, novel·la, diccionari o recopilació"
> 
> -- «exemple» en lloc d'«exmple»
> 
> #: ../dispspecs/website-layout.xds.in.h:5
> msgid "Header Link"
> msgstr "Enllaç a la capcelera"
> 
> -- capçalera
> 
> #: ../data/conglomerate.schemas.in.h:1
> msgid ""
> "A list of custom directories where Conglomerate should look for the 
> display "
> "specification (called dispspec, or .xds) files, in addition to the 
> standard "
> "installation path. When documents are loaded a matching dispspec is 
> searched "
> "for in these directories, and the first matching dispspec file is used."
> msgstr ""
> "Una llista de directoris comuns on el Conglomerate hauria de cercar les "
> "especificacions de visualització (anomenades fitxers dispspec, o .xds), 
> a "
> "més del camí d'instal·lació estàndard. Quan es carreguen els documents, "
> "se cerca un dispspec adecuat en aquests directoris"
> 
> -- adequat
> 
> #: ../glade/docbook-common-properties.glade.h:6
> msgid ""
> "This is a placeholder page.  Eventually you will be able to use this 
> page to "
> "manipulate DocBook's simple version tracking information.\n"
> "\n"
> "This is listed in Bugzilla as bug #122538"
> msgstr ""
> "Això és una pàgina per a posar elements. Més endavant us permetrà 
> manipular "
> "informació sencilla de seguiment de versió de DocBook.\n"
> "\n"
> "Està llistat al Bugzilla com a error nº 122538"
> 
> -- «senzilla» en lloc de «sencilla»
> 
> #: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:53
> msgid "German (Swiss)"
> msgstr "Alemanya (Suïssa)"
> 
> -- Alemany
> 
> #: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:54
> msgid "English (American)"
> msgstr "Anglès (America)"
> 
> -- Americà
> 
> #: ../src/cong-editor-node-text.c:1022
> msgid "Drag out selection"
> msgstr "Arrosega selecció"
> 
> -- Arrossega la selecció
> 
> #: ../src/cong-file-new.c:619
> msgid ""
> "This assistant will guide you through creating a new file.\n"
> "\n"
> "Various types of file are available, and Conglomerate may be able to 
> supply "
> "some of the \"boilerplate\" content for you.\n"
> "\n"
> "We hope that in future versions of Conglomerate you will be able to 
> create "
> "\"template documents\" to add to this system."
> msgstr ""
> "Aquest auxiliar us guiarà durant la creació d'un nou fitxer.\n"
> "\n"
> "Hi ha disponibles diferents tipus de fitxer; el Conglomerate serà capaç 
> de "
> "proporcionar alguns dels continguts més generals per vós.\n"
> "\n"
> "Esperem que en properes versions de Conglomerate pogueu crear «documents "
> "plantilla» per afegir a aquest sistema."
> 
> -- pugueu
> 
> #: ../src/cong-file-new.c:632
> msgid "What type of file would you like to create?"
> msgstr "Quin tipus de fitxer desitgeu crear?"
> 
> -- «voleu» en lloc de «desitgeu»
> 
> #: ../src/cong-file-print.c:195
> #, c-format
> msgid "Print \"%s\""
> msgstr "Imprimeix \"%s\""
> 
> #: ../src/cong-file-print.c:346
> #, c-format
> msgid "Conglomerate cannot print \"%s\""
> msgstr "El Conglomerate no pot imprimir \"%s\""
> 
> -- cometes «»
> 
> #: ../src/cong-util.c:321 ../src/plugin-docbook.c:1402
> msgid "Printing XSL Formatting Objects"
> msgstr "S'estàn escrivint els objectes de formateig XSL"
> 
> -- S'estan
> -- imprimint?
> -- formatació?
> 
> #: ../src/cong-util.c:1437
> msgid "(no description available)"
> msgstr "(cap descripció disponible)"
> 
> -- no hi ha cap descripció disponible?
> 
> #: ../src/plugin-website.c:508
> msgid "Generate website"
> msgstr "Genera lloc web"
> 
> -- Genera un lloc web
> 
> #: ../src/popup.c:627 ../src/tree.c:521
> msgid "Uncomment"
> msgstr "Descomenta"
> 
> -- Desfés el comentari? No n'estic molt segur d'aquest
> 
> Bona feina!
> 
> Salut,
> David.
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome

-- 

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/


Més informació sobre la llista de correu GNOME