[GNOME] libmimedir per revisar

Francesc Vilches francesc.vilches a gmail.com
dll ago 27 14:34:56 CEST 2007


Perfecte!!!

Mentre reviseu el gimmie, començo amb:
el gnome-build

http://l10n.gnome.org/POT/gnome-build.HEAD/gnome-build.HEAD.ca.po

que al pobre Oriol ja me l'heu matat ;-)


2007/8/27, Josep Puigdemont <josep.puigdemont a gmail.com>:
>
> Ep,
>
> Això ja és al dipòsit, bona feina!
>
> /Josep
>
> El dj 23 de 08 del 2007 a les 23:28 +0200, en/na Francesc Vilches va
> escriure:
> > Déu ni do. Quina repassada!!!
> > Val a dir que algunes coses eren coses antigues que havien quedat
> > enquistades. ;)
> >
> > De moment he deixat
> >
> > - "comptador" -------> a l'espera de veure que us diuen a la llista de
> > l'i18n
> > - He canviat els adjectius a femení després de donar-li un cop d'ull
> > al fitxer C "i-cal-dump.c"
> >
> > -------------------------------
> > #: ../mimedir/mimedir-vcard-address.c:192
> > msgid "Street"
> > msgstr "Carrer"
> >
> > #: ../mimedir/mimedir-vcard-address.c:193
> > msgid "Street address"
> > msgstr "Adreça de carrer"
> > ---------------------------------------
> > Tradueixo la segona igualment per carrer a seques?
> >
> >
> > Salutacions,
> > Francesc.
> >
> > P.D: Adjunto els nous canvis. Sempre comparant sobre l'últim fitxer
> > que hi ha pujat.
> >
> >
> > 2007/8/23, Sílvia Miranda <silvia.gnome a gmail.com>:
> >     Bones Oriol, vull dir, Francesc :)
> >
> >     (Ja t'ho vaig dir, que anava despistada amb el tema de les
> >     traduccions
> >     pendents, i que és difícil de controlar-ho totalment.. I com
> >     que estava
> >     pensant en que havia de dir que l'Oriol havia fet la
> >     traducció. doncs et
> >     vaig batejar. Perdó! ;)
> >
> >     Cosetes que he vist a la traducció (jo sempre em reviso
> >     els .po sencers,
> >     no els .diffs, o sigui que possiblement hi ha coses que tu no
> >     has
> >     traduït):
> >
> >     #: ../bin/ical-dump.c:63
> >     msgid "daily"
> >     msgstr "diariament"
> >
> >     *** diàriament
> >
> >     #: ../bin/ical-dump.c :128
> >     #, c-format
> >     msgid "  Count: %d\n"
> >     msgstr " Contador: %d\n"
> >
> >     *** Comptador / Compta (depèn de si és un nom o un verb. Ho
> >     demanaré a
> >     la llista de l'i18n)
> >
> >     #: ../bin/ical- dump.c:154
> >     #, c-format
> >     msgid ""
> >     "Todo item:\n"
> >     "\n"
> >     msgstr ""
> >     "Ítem pendent:\n"
> >     "\n"
> >
> >     *** Normalment traduïm "item" -> "element". En aquest cas...
> >     no sé...
> >     "tasca per fer"? Algú té un altre suggeriment?
> >
> >     #: ../bin/ical-dump.c:152
> >     #, c-format
> >     msgid ""
> >     "Event:\n"
> >     "\n"
> >     msgstr ""
> >     "Incidència:\n"
> >     "\n"
> >
> >     *** Esdeveniment (a l'Evolution se'n diu així, si més no)
> >
> >     #: ../bin/ical-dump.c:118
> >     #, c-format
> >     msgid " Recurrence:\n"
> >     msgstr " Repetició:\n"
> >
> >     *** Periodicitat (ídem. A l'Evolution se'n diu així)
> >
> >     #: ../bin/ical-dump.c:188
> >     msgid "high"
> >     msgstr "alt"
> >
> >     #: ../bin/ical-dump.c:190
> >     msgid "low"
> >     msgstr "baix"
> >
> >     #: ../bin/ical-dump.c:192
> >     msgid "medium"
> >     msgstr "mitjà"
> >
> >     *** Tenint en compte que la cadena següent és "Prioritat",
> >     m'imagino que
> >     les anteriors han de ser en femení: "alta", "baixa",
> >     "mitjana". Potser
> >     també ho hauria de dir a la llista de l'i18n.
> >
> >     #: ../bin/ical-dump.c:213
> >     #, c-format
> >     msgid " Due date: %s\n"
> >     msgstr " Data prevista: %s\n"
> >
> >     *** Diria que normalment ho traduïm per "Data de venciment"
> >
> >     #: ../bin/ical-dump.c:236
> >     #, c-format
> >     msgid " All day event\n"
> >     msgstr " Incidència de tot el dia\n"
> >
> >     *** Esdeveniment
> >
> >     #: ../bin/ical-dump.c:222
> >     #, c-format
> >     msgid " Unique ID: %s\n"
> >     msgstr " ID únic: %s\n"
> >
> >     *** Identificador ?
> >
> >     #: ../bin/vcard-normalize.c:79
> >     #, c-format
> >     msgid "%s: error reading card file: %s\n"
> >     msgstr "%s: error(s) llegint fitxer de targes: %s\n"
> >
> >     *** error en llegir el fitxer de la targeta (de visita ?)
> >
> >     #: ../bin/vcard-normalize.c:96
> >     #, c-format
> >     msgid "%s: error writing card file: %s\n"
> >     msgstr "%s: error(s) escrivint fitxer de targes: %s\n"
> >
> >     *** error en escriure...
> >     En català no fem servir tant el gerundi
> >     [
> http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm#2.4.%20Gerundi]
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-attribute.c:983
> >     msgid "wrong parameter syntax"
> >     msgstr "sintaxi del paràmetre incorrecte"
> >
> >     *** (la) sintaxi del paràmetre (és) incorrecta
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-
> >     attribute.c:2505 ../mimedir/mimedir-attribute.c:2514
> >     msgid "illegal character"
> >     msgstr "caràcter il·legal"
> >
> >     *** Jo diria "prohibit"
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-attribute.h:49
> >     #, c-format
> >     msgid "illegal character 0x%02x for type \"%s\""
> >     msgstr "caràcter il·llegal 0x%02x per tipus \"%s\""
> >
> >     *** il·legal / prohibit
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-attribute.h:50
> >     #, c-format
> >     msgid "invalid format for type \"%s\" in attribute %s"
> >     msgstr "format invalid per tipus \"%s\" en atribut %s"
> >
> >     *** invàlid per al tipus «%s» a l'atribut
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-attribute.h:51
> >     #, c-format
> >     msgid "attribute %s could not be decoded, since its encoding
> >     is unknown"
> >     msgstr ""
> >     "l'atribut %s no es pot descodificar, ja que es desconeix la
> >     seva
> >     codificació"
> >
> >     *** se'n desconeix la codificació ?
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-attribute.h:53
> >     #, c-format
> >     msgid "parameter \"%s\" must not be used more than once in
> >     attribute %s"
> >     msgstr "el paràmetre \"%s\" no pot usar-se més d'un cop en
> >     l'atribut %s"
> >
> >     *** «%s» (en català posem les cometes baixes)
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-profile.c:114
> >     msgid "Profile name"
> >     msgstr "Nom de perfil"
> >
> >     *** del ?
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-profile.h:44
> >     #, c-format
> >     msgid "wrong profile %s; expected %s"
> >     msgstr "perfil incorrecte %s; esperat %s"
> >
> >     *** s'esperava
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-recurrence.c:222
> >     msgid "Frequency type of this recurrency rule"
> >     msgstr "Tipus de freqüència d'aquesta regla de recurrència"
> >
> >     *** periodicitat ?
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-recurrence.c:230
> >     msgid "The date of the last recurrence of an event"
> >     msgstr "Data de l'ultima repetició per a un event"
> >
> >     *** esdeveniment
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir- recurrence.c:236
> >     msgid "The number of recurrences of an event"
> >     msgstr "Nombre de repeticions per a un event"
> >
> >     *** esdeveniment (n'hi ha alguns més en altres cadenes;
> >     cerca'ls i
> >     reemplaça'ls)
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-recurrence.c:252
> >     msgid "By which unit a recurrence should be repeated"
> >     msgstr "Per quantes unitats s'ha de repetir una repetició"
> >
> >     *** Umm, jo diria alguna cosa com "Amb quina unitat s'ha
> >     d'expressar la
> >     periodicitat"
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-recurrence.c:260
> >     msgid "List of units by which a recurrence should be repeated"
> >     msgstr "Llista d'unitats per les quals s'ha de repetir una
> >     repetició"
> >
> >     *** Llista de les unitats amb què s'ha d'expressar la
> >     periodicitat d'una
> >     repetició ?
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-vcal.c:149
> >     msgid "The vCalendar's method"
> >     msgstr "El mètode de vCalendar"
> >
> >     *** del
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-vcal.c:384 ../mimedir/mimedir-vcard.c:2411
> >     #: ../mimedir/mimedir-vcomponent.c:2111
> >     #, c-format
> >     msgid "The profile contains the unsupported custom attribute %
> >     s.\n"
> >     msgstr "El perfil conté l'atribut especial no suportat %s.\n"
> >
> >     *** no implementat
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-vcal.c:432 ../mimedir/mimedir-vcal.c:454
> >     #: ../mimedir/mimedir-vcal.c:482 ../mimedir/mimedir-
> >     vcal.c:506
> >     #, c-format
> >     msgid "Error reading calendar file %s: %s!"
> >     msgstr "Error llegint fitxer de calendari %s: %s!"
> >
> >     *** en llegir
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-vcard-address.c:193
> >     msgid "Street address"
> >     msgstr "Adreça de carrer"
> >
> >     *** Carrer ? (no cal dir "adreça"; ja és evident...)
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-vcard.c:398
> >     msgid "The mailing program used by this person"
> >     msgstr "Programa de mailing usat per aquesta persona"
> >
> >     *** Aplicació de correu que utilitza aquesta persona
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-vcard.c:459
> >     msgid "A person, acting for the person described in this card"
> >     msgstr ""
> >     "Una persona, que actúa en nom de la persona descrita en
> >     aquesta
> >     targeta"
> >
> >     *** actua
> >
> >     #: ../mimedir/mimedir-vcard.c:471
> >     msgid ""
> >     "A person, acting for the person described in this card
> >     (deprecated
> >     string "
> >     "representation)"
> >     msgstr ""
> >     "Una persona que actúa en nom de la persona d'aquesta targeta
> >     (representació "
> >     "de cadena no acceptada)"
> >
> >     *** actua
> >
> >     Em falten unes quantes cadenes per revisar, ja ho faré
> >     després.
> >
> >     Bona feina! :)
> >
> >     Salut,
> >
> >     El dj 23 de 08 del 2007 a les 20:06 +0200, en/na Francesc
> >     Vilches va
> >     escriure:
> >     > La meva primera contribució. ;-)
> >     >
> >     > Mireu-ho amb lupa (que és la primera). A part de traduir el
> >     que
> >     > faltava, m'he pres la llibertat de canviar coses que ja
> >     estaven
> >     > traduïdes i que considerava incorrectes (omissió d'articles,
> >     summary
> >     > com a sumari.....etc.)
> >     >
> >     > A veure que us sembla,
> >     > Francesc.
> >     >
> >     > P.D: Moltes gràcies Gil pel "peaso" script per enviar-ho ja
> >     tot
> >     > empaquetat a la llista.
> >     > _______________________________________________
> >     > GNOME mailing list
> >     > GNOME a llistes.softcatala.org
> >     > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >     ---
> >
> >     sílvia miranda
> >
> >     Bloc: http://silvia.badall.net
> >
> >
> >     _______________________________________________
> >     GNOME mailing list
> >     GNOME a llistes.softcatala.org
> >     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070827/ab544989/attachment-0001.htm>


Més informació sobre la llista de correu GNOME