[GNOME] GIMP per revisar

gil forcada gilforcada a guifi.net
div ago 24 00:10:28 CEST 2007


comentaris en línia

El dj 23 de 08 del 2007 a les 00:16 +0200, en/na Joaquim Perez va
escriure:
> msgid "Select color profile from disk..." 
> -msgstr ""
> +msgstr "Selecciona el perfil de color del disc..."

-- des del disc ?
 
> msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)" 
> +msgstr "Habilita/inhabilita l'efecte d'elevar la imatge a partir d'un
> mapa de relleu" 

-- falta el que hi ha entre () ?

> msgid "Alpha channel will be ignored."
> msgstr "El canal alfa s'ignorarà."

-- s'ignorarà el canal alfa.
 
> msgid "Modify image to reduce size when saved as GIF animation" 
> +msgstr "Modifica la imatge per reduir-ne la mida quan es desi com a 
> animació GIF"

-- per a reduir-ne

> msgid "Applying convolution" 
> msgstr "S'està aplicant la matriu de convolució"

-- sense «la matriu» ?
 
> msgid "Assign default RGB Profile"
> -msgstr "Aplica el perfil de color RGB per defecte"
> +msgstr "Assigna el perfil RGB per defecte" 

-- predeterminat ? (i si ho canvies suposo que n'hi haurà la tira més)

> msgid "Image Color Profile Information"
> msgstr "Informació del perfil de color" 

-- ... de color de la imatge ?

> +msgid "Data attached as 'icc-profile' does not appear to be an ICC
> color profile"
> msgstr ""
> "Les dades adjuntes com a 'perfil-icc' no sembla que siguin un perfil
> de " 
> "color ICC"

-- «perfil-icc» (amb les «») ?

> msgid "Select destination profile"
> -msgstr "Segon color de destinació"
> +msgstr "Selecciona el perfil destinació" 

-- ... perfil de destinació ?
> 
> msgid "Destination profile is not for RGB color space." 
> -msgstr "El perfil de color «%s» no és per a un espai de color RGB."
> +msgstr "El perfil destinació no és per a un espai de color RGB."

-- ... de destinació ?
 
> msgid "_Red Eye Removal..."
> msgstr "Elimina _ulls vermells..."

-- Eliminació dels ... ?

> +msgid "This string will be used to identify a unit in GIMP's
> configuration files." 
> msgstr ""
> "Aquesta cadena es farà servir per identificar una unitat en els
> fitxers de "
> "configuració del GIMP."

-- per a
 
> msgid "Produce a lense flare effect using gradients"
> +msgstr "Produeix un efecte de punt de llum enlluernador utilitzant
> petits degradats"
> 
> msgid "_Gradient Flare..."
> msgstr "Llum enlluernador _GFlare..."

-- es correcte això?

> +msgid "The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the
> object it should be"
> msgstr ""
> "La profunditat de l'ombrejat, p.ex. quina distància s'hauria
> d'allunyar de "
> "l'objecte"

-- ... a quina distància ?

> msgid "Selects a random direction of each stroke"
> msgstr "Selecciona aleatòriament una direcció de cada traç"

-- Selecciona una direcció aleatòria per a cada traç ?

> msgid "wget exited abnormally on URI '%s'"
> msgstr "wget ha retornat un error amb l'URI «%s»"

-- el wget

bona feina!!

> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME