[GNOME] Actualització de la traducció del Tomboy al català

Sílvia Miranda silvia.gnome a gmail.com
dij ago 23 10:56:40 CEST 2007


Bones,

Tinc l'ordinador mig espatllat i tinc tot un merder (amb perdó) amb el
correu. Espero haver revisat la traducció del Tomboy que tocava! (correu
d'en Jordi Mas del 15 d'agost)

Unes quantes coses:

-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
 msgid "List of pinned notes."
 msgstr "Llista de notes recordatòries"

M'agrada aquesta traducció, però aleshores què faig a la documentació
amb els "Note pinning"?  Jo ho havia traduït com a "Fixació de les
notes". I el verb el vaig traduir com a "fixar" ("Notes that are pinned
to the panel..." -> "Les notes que fixeu al quadre..."

-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:34
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:40
 msgid ""
 "The last directory a note was exported to using the Export To HTML
plugin."
 msgstr ""
 "El darrer directori on s'hi ha exportat una nota amb el connector "
 "d'exportació HTML"

*** directori on s'ha exportat
(el pronom "hi" no cal perquè l'"on" ja substitueix "el darrer
directori"; no sé si m'explico)

-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:36
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:42
 msgid ""
 "The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in
the "
 "Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the
'HTML "
@@ -316,7 +348,7 @@
 "exportades» per a especificar si totes les notes (trobades
recursivament) "
 "haurien de ser incloses durant l'exportació a HTML."

*** si totes les notes s'han d'incloure / si s'han d'incloure totes les
notes (millor no utilitzar els condicionals:
http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm#2.2.7.%20should)

-#: ../Tomboy/Addins/Tasks/TasksNoteAddin.cs:466
-msgid "Mark Undone"
-msgstr "Marca com a per fer"

*** Marca per fer? No crec que "com a per fer" sigui correcte (no és
"fluïd"), però tampoc no penso que la meva proposta sigui gaire
millor...

+#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:294
+#, csharp-format
+msgid "{0} note updated."
+msgid_plural "{0} notes updated."
+msgstr[0] "S'ha actualitzat {0} nota."
+msgstr[1] "S'han actualitzat {0} nota."

*** notes

+#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:299
+msgid "Your notes are now up to date."
+msgstr "Les notes es troben actualitzades."

*** Jo diria "estan"

+#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:317
+msgid "Error connecting to the synchronization service.  Please try
again."
+msgstr ""
+"S'ha produït un error connectant al servei de sincronització.
Torneu-ho a "
+"provar de nou."

*** en connectar

+#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:530
+msgid "Update links in referencing notes"
+msgstr "Actualitza els enllaços en les notes referènciades"

*** Seria "referenciades", però tampoc és correcte. Umm, "a les quals es
fa referència"?

+#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:537
+msgid "Overwrite local note"
+msgstr "Sobreescriviu la nota local"

*** Sobreescriu? (entenc que l'usuari s'adreça a l'ordinador)

+#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:177
+#
+msgid "Could not enable FUSE"
+msgstr "No s'ha pogut habilitat el FUSE"

*** habilitar

+#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:178
+msgid ""
+"The FUSE module could not be loaded. Please check that it is installed
"
+"properly and try again."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut carrega el mòdul FUSE. Comproveu que es troba instal·lat
"
+"correctament i torneu-ho a provar de nou."

*** carregar

+#~ msgid "Add/Remove note tags"
+#~ msgstr "Afegeix o suprimeix etiquetes a les notes"

*** Per ser estrictament correctes, hauríem de dir alguna cosa com
"Afegeix etiquetes a les notes o suprimeix-ne", ja que l'estructura de
la cadena actual no és coherent ("suprimeix etiquetes a les notes" no té
sentit). 

Ja he fet les modificacions pertinents (espero no haver-me'n deixat)a la
traducció de la documentació, llevat del "note pinning". Aviam si algú
té idea de com solucionar-ho... De tota manera, m'imagino que un dia o
altre també s'actualitzarà la documentació original; ara mateix està
desactualitzada (moltes de les cadenes noves de l'aplicació són
funcionalitats noves que, òbviament, encara no estan explicades a la
documentació).

Bona feina!

Salut,

---

sílvia miranda

Bloc: http://silvia.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME