[GNOME] traducció del Totem

gil forcada gilforcada a guifi.net
dis ago 11 21:10:41 CEST 2007


us contesto als dos alhora i així ja estarà:

David:

> -- Punt i coma o bé punt, en lloc de la coma?
he deixat ;


#: ../data/totem.schemas.in.h:33
msgid "Whether the main window should stay on top"
msgstr "Si la finestra principal ha d'estar per damunt"

-- Al nivell superior? A sobre de tot.

si et mires el metacity (o fas clic a la vora de la finestra i et mires
les opcions) veuràs que hi posa «sempre per damunt» així que ho he
deixat igual :)

#: ../src/totem-fullscreen.c:401
msgid "No File"
msgstr "Cap fitxer"

-- No és un fitxer?

entenc que aquí es refereix a que no hi ha cap fitxer, perquè  si et
mires on és la cadena (/src/totem-fullscreen.c) més aviat sembla que
sigui un missatge que et surti quan estàs a pantalla completa però no
tens cap fitxer obert

si no ho veus clar: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=464453-- de propietat (termcat)

ho he canviat tot i que si es plural ..
tot i així una consulta ràpida a la memòria de traducció hi ha la tira
de traduccions diferents, s'hauria de posar al recull


#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:237
#, c-format
msgid "%d frames per second"
msgstr "%d quadres per segon"

-- imatges per segon

si vas al termcat veuràs que et diu «quadres per segon»Jordi:

#: ../src/totem-options.c:52
msgid "Print playing movie"
msgstr "S'està reproduint una pel·lícula"

S'ha de revisar mirant on surt a l'interfície (a les preferències sembla
ser).

si et mires: http://l10n.gnome.org/POT/totem.HEAD/totem.HEAD.ca.po
veuràs que en Bastien hi ha posat un comentari:
http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=464453

ho he deixat amb:
msgstr "Imprimeix el títol de la pel·lícula que s'està reproduint"

salut!

El dj 09 de 08 del 2007 a les 18:45 +0200, en/na David Planella va
escriure:
> Bones Gil,
> 
> El que he vist:
> 
> "Amount of data to buffer for network streams before starting to display the "
> "stream (in seconds)"
> msgstr ""
> "Quantitat de dades a emmagatzemar a la memòria intermèdia per als fluxos de "
> "xarxa abans de començar a mostrar el flux (en segons)"
> 
> -- Jo ho canviaria una mica: «Quantitat de dades (en segons) a
> emmagatzemar a la memòria intermèdia per als fluxos de la xarxa abans
> de començar-los a mostrar.» (o potser fins i tot «reproduir», en
> comptes de «mostrar»).
> 
> #: ../data/totem.schemas.in.h:4
> msgid ""
> "Default location for the \"Open...\" dialogues, default is the current "
> "directory"
> msgstr ""
> "Ubicació predeterminada per als diàlegs «Obre...», la predeterminada és el "
> "directori actual"
> 
> #: ../data/totem.schemas.in.h:6
> msgid ""
> "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogues, default is the "
> "Pictures directory"
> msgstr ""
> "Ubicació predeterminada per als diàlegs «Feu una captura de pantalla», "
> "la predeterminada és el directori d'imatges"
> 
> -- Punt i coma o bé punt, en lloc de la coma?
> 
> #: ../data/totem.schemas.in.h:11
> msgid "Network buffering threshold"
> msgstr "Llindar de la memòria intermèdia de xarxa"
> 
> -- Llindar d'utilització.
> 
> #: ../data/totem.schemas.in.h:33
> msgid "Whether the main window should stay on top"
> msgstr "Si la finestra principal ha d'estar per damunt"
> 
> -- Al nivell superior? A sobre de tot.
> 
> #: ../src/totem-fullscreen.c:401
> msgid "No File"
> msgstr "Cap fitxer"
> 
> -- No és un fitxer?
> 
> #: ../src/totem-interface.c:245
> msgid ""
> "Totem contains an exception to allow the use of proprietary GStreamer "
> "plugins."
> msgstr ""
> "El Totem conté una excepció per permetre l'ús de connectors GStreamer "
> "propietaris."
> 
> -- de propietat (termcat)
> 
> #: ../src/totem-menu.c:1234
> msgid "Resize to half the video size"
> msgstr "Redimensiona el vídeo a la meitat"
> 
> -- «a la meitat de la mida original», per ser consistent amb les altres de sota.
> 
> #: ../src/totem-menu.c:1277
> msgid "Set the repeat mode"
> msgstr "Estableix el mode de repetició"
> 
> #: ../src/totem-menu.c:1278
> msgid "Set the shuffle mode"
> msgstr "Estableix el mode aleatori"
> 
> -- Activa?
> 
> #: ../src/totem-menu.c:1285
> msgid "Sets automatic aspect ratio"
> msgstr "Estableix la relació d'aspecte automàticament"
> 
> -- «automàtica»
> 
> #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2618
> msgid "Media file could not be played."
> msgstr "No s'ha pogut reproduir el fitxer de medi."
> 
> -- Jo sóc partidari d'utilitzar «fitxer multimèdia» en aquests casos.
> Això ja ho vam comentar al fil de l'última traducció del Totem.
> Malauradament no puc enviar un enllaç, perquè sembla que entre el 10 i
> el 13 d'abril (les dates del fil) hi devia haver la transició al
> servidor nou de Softcatalà i al mailman, i per tant els missatges no
> són ni al mail archive ni a l'arxiu del mailman.
> 
> #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4248
> msgid "Surround"
> msgstr "Envolvent"
> 
> -- segons el termcat això és (so) «envoltant».
> 
> #: ../src/plugins/gromit/totem-gromit.c:283
> msgid "The gromit binary was not found."
> msgstr "No s'ha trobat el binari del gromit."
> 
> -- Jo afegiria «fitxer» abans de «binari» per a fer-ho més entenedor.
> 
> #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:237
> #, c-format
> msgid "%d frames per second"
> msgstr "%d quadres per segon"
> 
> -- imatges per segon
> 
> #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2521
> #, c-format
> msgid ""
> "The playback of this movie requires the following decoders which are not "
> "installed:\n"
> "\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Per poder reproduir aquesta pel·lícula us calen els següents "
> "descodificadors:\n"
> "\n"
> "%s"
> 
> -- «cal que instal·leu»?
> 
> #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2546
> msgid ""
> "Cannot play this file over the network. Try downloading it to disk first."
> msgstr ""
> "No es pot reproduir aquest fitxer a través de la xarxa. Proveu a baixar-lo "
> "al disc primer."
> 
> -- Proveu de?
> 
> #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4826
> msgid ""
> "Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
> "installation."
> msgstr ""
> "No s'ha pogut crear un objecte de reproducció del GStreamer. Comproveu la "
> "instal·lació de GStreamer."
> 
> -- del
> 
> #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4970
> msgid ""
> "Could not find the video output. You may need to install additional "
> "GStreamer plugins, or select another video output in the Multimedia Systems "
> "Selector."
> msgstr ""
> "No s'ha trobat la sortida de vídeo. Potser heu d'instal·lar connectors del "
> "GStreamer, o seleccioneu una altra sortida de vídeo al selector de sistemes "
> "multimèdia."
> 
> -- Pot ser que hàgiu d'instal·lar [...], o bé seleccionar [...]
> 
> #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5005
> msgid ""
> "Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
> "device, or the sound server may not be running. Please select another audio "
> "output in the Multimedia Systems Selector."
> msgstr ""
> "No s'ha pogut obrir la sortida d'àudio. Potser no teniu permís per a obrir "
> "el dispositiu d'àudio, o que el servidor de so no s'estigui executant. "
> "Seleccioneu una altra sortida de so al selector de sistemes multimèdia."
> 
> -- Pot ser que no tingueu permís [...]
> -- D'aquesta manera concorda amb el «, o que  el servidor ...»
> 
> #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5025
> msgid ""
> "Could not find the audio output. You may need to install additional "
> "GStreamer plugins, or select another audio output in the Multimedia Systems "
> "Selector."
> msgstr ""
> "No s'ha trobat la sortida d'àudio demanada. Potser necessiteu instal·lar "
> "connectors de GStreamer addicionals, o seleccioneu una altra sortida d'àudio "
> "al selector de sistemes multimèdia."
> 
> -- Pot ser que hàgiu d'instal·lar [...], o bé seleccionar [...]
> 
> #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1346
> msgid "The server you are trying to connect to is not known."
> msgstr "Es desconeix el servidor al que esteu intentant connectar."
> 
> -- al qual
> 
> #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1350
> #, c-format
> msgid "The device name you specified (%s) seems to be invalid."
> msgstr "Sembla que el nom del dispositiu que heu especificat (%s) és invàlid."
> 
> -- El «Sembla que» sobra.
> 
> #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1354
> #, c-format
> msgid "The server you are trying to connect to (%s) is unreachable."
> msgstr "No es pot arribar al servidor al que esteu intentant connectar (%s)."
> 
> -- No es pot contactar?
> 
> #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1397
> msgid "The audio device is busy. Is another application using it?"
> msgstr ""
> "El dispositiu d'àudio està ocupat. L'està utilitzant una altra aplicació?"
> 
> -- Pot ser que una altra aplicació l'estigui utilitzant.
> 
> #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1402
> msgid "You are not allowed to open this file."
> msgstr "No podeu obrir aquest fitxer."
> 
> -- No teniu permís?
> 
> #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2402
> msgid "This is an audio-only file, and there is no audio output available."
> msgstr ""
> "És un fitxer d'àudio i no hi ha cap sortida d'àudio disponible."
> 
> -- «Aquest és un fitxer ...» ?
> 
> #: ../src/plugins/gromit/gromit.totem-plugin.in.h:1
> msgid "Gromit Annotations"
> msgstr "Anotacions Gromit"
> 
> -- del Gromit
> 
> #: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1689
> msgid "No playlist or playlist empty"
> msgstr "No hi ha cap llista de reproducció o està buida"
> 
> -- o bé és buida.
> 
> Crec que això és tot. Per cert, em sembla molt bona la traducció següent:
> 
> #: ../src/totem-statusbar.c:210
> msgid "Buffering"
> msgstr "S'està omplint la memòria intermèdia"
> 
> La faré servir en el futur.
> 
> Bona feina, la traducció està molt bé.
> 
> Salut,
> David.
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: totem.HEAD.ca.po.tar.bz2
Type: application/x-bzip-compressed-tar
Size: 20053 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070811/ede84510/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME