Re: [GNOME] traducció del yelp

David Planella david.planella a googlemail.com
diu ago 5 13:59:29 CEST 2007


Bones,

El que he vist:

#: ../data/man.xml.in.h:2
msgid "BLT Functions"
msgstr "Funcions de BLT"

-- del

#: ../data/man.xml.in.h:6
msgid "FORTRAN Functions"
msgstr "Funcions de FORTRAN"

-- del

#: ../data/man.xml.in.h:4
msgid "Curses Functions"
msgstr "Funcions de Curses"

-- del

#: ../data/man.xml.in.h:12
msgid "OpenSSL Applications"
msgstr "Aplicacions per a OpenSSL"

-- l'OpenSSL

#: ../data/man.xml.in.h:13
msgid "OpenSSL Configuration"
msgstr "Configuració d'OpenSSL"

-- de l'OpenSSL

#: ../data/man.xml.in.h:14
msgid "OpenSSL Functions"
msgstr "Funcions de OpenSSL"

-- de l'OpenSSL

#: ../data/man.xml.in.h:15
msgid "OpenSSL Overviews"
msgstr "Resums d'OpenSSL"

-- de l'OpenSSL

#: ../data/man.xml.in.h:19
msgid "Perl Functions"
msgstr "Funcions de Perl"

#: ../data/man.xml.in.h:20
msgid "Qt Functions"
msgstr "Funcions de Qt"

#: ../data/man.xml.in.h:21
msgid "Readline Functions"
msgstr "Funcions de readline"

-- «del» en tots tres casos

#: ../data/toc.xml.in.h:3
msgid "Applications for fun"
msgstr "Aplicacions per a diversió"

--per a divertir-se?

#: ../data/toc.xml.in.h:5
msgid "Applications for word processing and other office tasks"
msgstr "Aplicacions per a processament de text i altres tasques d'oficina"

-- al

#: ../data/toc.xml.in.h:6
msgid "Applications related to X Windows"
msgstr "Aplicacions referides a X Windows"

#: ../data/toc.xml.in.h:7
msgid "Applications related to multimedia"
msgstr "Aplicacions referides a multimèdia"

#: ../data/toc.xml.in.h:8
msgid "Applications related to software development"
msgstr "Aplicacions referides al desenvolupament de programari"

#: ../data/toc.xml.in.h:9
msgid "Applications related to the internet"
msgstr "Aplicacions referides a la Internet"

-- a totes les cadenes anteriors: «relacionades amb»?

#: ../data/toc.xml.in.h:10
msgid "Applications specific to the panel"
msgstr "Aplicacions específiques per al quadre"

-- del?

#: ../data/toc.xml.in.h:11
msgid "Applications that support assistive technologies"
msgstr "Aplicacions que suporten tecnologies assistives"

-- que implementen

#: ../data/toc.xml.in.h:26
msgid "Scientific"
msgstr "Aplicacions científiques"

-- «Científic» o bé «Ciència». El fet que són aplicacions científiques
ja es clarifica a la cadena següent.

#: ../data/toc.xml.in.h:27
msgid "Scientific Applications."
msgstr "Aplicacions científiques"

-- manca el punt final

#: ../data/toc.xml.in.h:33
msgid "Welcome to the GNOME Help Browser"
msgstr "Benvingut al Navegador de l'ajuda del GNOME"

-- Us donem la benvinguda

#: ../data/toc.xml.in.h:34
msgid "X Applications"
msgstr "Aplicacions per a X"

-- l'X

#: ../data/yelp.schemas.in.h:3
msgid "Font for text with fixed width."
msgstr "Tipus de lletra per al text amb amplada fixa"

#: ../data/yelp.schemas.in.h:4
msgid "Font for text with variable width."
msgstr "Tipus de lletra per al text amb amplada variable"

-- Manca el punt final en tots dos casos

#: ../src/yelp-bookmarks.c:150
msgid "Open Bookmark in New Window"
msgstr "Obre l'adreça d'interès a una nova finestra"

-- finestra nova

#: ../src/yelp-bookmarks.c:154
msgid "Rename Bookmark"
msgstr "Reanomena l'adreça d'interès"

-- Canvia el nom

#: ../src/yelp-db-print.c:407 ../src/yelp-docbook.c:424
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' could not be parsed because it is not a well-formed XML "
"document."
msgstr ""
"No s'ha pogut analitzar el fitxer «%s» perquè no és un document XML "
"formatat correctament."

-- Crec que la traducció de «not well-formed» hauria de ser una altra
que no pas «no és [...] formatat correctament». Literalment (tot i que
incorrecte) seria «que no és ben format», referent al fet que no és
vàlid, que no ha d'implicar directament el format (podria ser que el
fitxer fos truncat, per exemple). Per la qual cosa proposaria alguna
cosa a l'estil de «no és vàlid» o semblant. Això no ho he inclòs al
diff que he adjuntat, ho deixo al teu criteri.

#: ../src/yelp-print.c:337 ../src/yelp-print.c:365
msgid "Printing"
msgstr "Imprimint"

-- «S'està imprimint» o bé «Impressió», segons el context. Crec que en
aquest cas és el primer.

#: ../src/yelp-print.c:367
msgid "Waiting to print"
msgstr "Esperant per a imprimir"

-- S'està esperant per a imprimir

#: ../src/yelp-print.c:579
msgid "An error occurred while printing"
msgstr "S'ha produït un error quan s'imprimia"

-- S'ha produït un error mentre s'estava imprimint

#: ../src/yelp-search-parser.c:67 ../src/yelp-search-pager.c:71
msgid "the GNOME Support Forums"
msgstr "els fòrums de suport al GNOME"

-- del

#: ../src/yelp-search-parser.c:274 ../src/yelp-search-pager.c:808
msgid ""
"Try using different words to describe the problem you're having or the topic "
"you want help with."
msgstr ""
"Proveu fent servir paraules diferents per descriure el problema que tingueu "
"o el tema del que vulgueu ajuda."

-- «Proveu de fer servir»...
-- «tema per al qual»

#: ../src/yelp-toc.c:436
msgid ""
"The 'TOC file could not be parsed because it is not a well-formed XML "
"document."
msgstr ""
"No s'ha pogut analitzar el fitxer de la taula de continguts perquè no és un "
"document formatat correctament."

-- manca l'XML

#: ../src/yelp-toc-pager.c:1114
#, c-format
msgid "Read man page for %s"
msgstr "S'ha llegit la pàgina de manual per a %s"

-- «Llegiu», com a la cadena següent del fitxer

#: ../src/yelp-transform.c:112
msgid "Broken Transformation"
msgstr "Transformació trencada"

-- malmesa

#: ../src/yelp-window.c:304
msgid "_New Window"
msgstr "_Nova finestra"

-- Finestra _nova

#: ../src/yelp-window.c:385
msgid "Show next page in history"
msgstr "Mostra la pàgina següent en la història"

-- en l'historial

#: ../src/yelp-window.c:390
msgid "Go to the listing of help topics"
msgstr "Vés al llistat de temes d'ajuda"

-- dels

#: ../src/yelp-window.c:425
msgid "Open Link in _New Window"
msgstr "Obre l'enllaç a una _nova finestra"

-- finestra _nova

#: ../src/yelp-window.c:1557
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' could not be read.  This file might be missing, or you might "
"not have permissions to read it."
msgstr ""
"No s'ha pogut llegir el fitxer «%s». Aquest fitxer pot faltar, o potser no "
"teniu  permís per a llegir-ho."

-- «Pot ser que manqui aquest fitxer»
-- llegir-lo

# ...sobre el GNOME? (josep)
#: ../yelp.desktop.in.in.h:1
msgid "Get help with GNOME"
msgstr "Obtingueu ajuda amb el GNOME"

-- «per al». «sobre» seria una altra opció, com comenta en Josep, però
crec que en aquest cas «per al» seria més adient. En qualsevol cas,
crec que qualsevol de les dues opcions és millor que «amb el».

 #: ../src/yelp-search.c:367
 msgid "Bigger problems still"
-msgstr ""
+msgstr "Encara hi ha problemes majors"

-- No n'estic molt segur d'aquesta, crec que l'original és bastant
ambigu i potser seria un candidat per al bugzilla, ara que hi estàs
posat.
-- Prové d'aquí:

    if (priv->xmldoc == NULL) {
	error = yelp_error_new (_("Could not parse file"),
				_("Bigger problems still"));
	yelp_document_error_pending (document, error);
    }

T'adjunto un diff amb les correccions i suggeriments de manera que et
sigui més fàcil aplicar els que creguis convenients. Com ja he dit, no
he canviat totes les instàncies de la traducció de «well-formed», ho
deixo al teu criteri.

Una altra cosa que he vist és que no t'has posat als «translator-credits»

Salut i bona feina!,
David

2007/8/4, gil forcada <gilforcada a guifi.net>:
> bones,
>
> adjunto diff i po, ja comentareu les errades :)
>
> salut!
> --
> gil forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: yelp.HEAD.dpm.ca.po.diff
Type: text/x-patch
Size: 8096 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070805/75277f67/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME