[GNOME] traducció del yelp

gil forcada gilforcada a guifi.net
diu ago 5 18:09:46 CEST 2007


ho he aplicat tot excepte:

#: ../data/toc.xml.in.h:34
msgid "X Applications"
msgstr "Aplicacions per a X"

-- l'X

ho he deixat com a «per a les X»

lo dels well-formed ho he deixat com a «vàlid» tal com suggeries :)
mira't el diff i/o po a veure si t'agrada tal com ho he deixat

#: ../src/yelp-window.c:385
msgid "Show next page in history"
msgstr "Mostra la pàgina següent en la història"

-- en l'historial

ho he deixat com a «de l'historial» (i n'hi havia una altra)


no he tocat l'últim comentari (el del «Bigger problems still»)


gràcies pels comentaris!

salut!

El dg 05 de 08 del 2007 a les 13:59 +0200, en/na David Planella va
escriure:
> Bones,
> 
> El que he vist:
> 
> #: ../data/man.xml.in.h:2
> msgid "BLT Functions"
> msgstr "Funcions de BLT"
> 
> -- del
> 
> #: ../data/man.xml.in.h:6
> msgid "FORTRAN Functions"
> msgstr "Funcions de FORTRAN"
> 
> -- del
> 
> #: ../data/man.xml.in.h:4
> msgid "Curses Functions"
> msgstr "Funcions de Curses"
> 
> -- del
> 
> #: ../data/man.xml.in.h:12
> msgid "OpenSSL Applications"
> msgstr "Aplicacions per a OpenSSL"
> 
> -- l'OpenSSL
> 
> #: ../data/man.xml.in.h:13
> msgid "OpenSSL Configuration"
> msgstr "Configuració d'OpenSSL"
> 
> -- de l'OpenSSL
> 
> #: ../data/man.xml.in.h:14
> msgid "OpenSSL Functions"
> msgstr "Funcions de OpenSSL"
> 
> -- de l'OpenSSL
> 
> #: ../data/man.xml.in.h:15
> msgid "OpenSSL Overviews"
> msgstr "Resums d'OpenSSL"
> 
> -- de l'OpenSSL
> 
> #: ../data/man.xml.in.h:19
> msgid "Perl Functions"
> msgstr "Funcions de Perl"
> 
> #: ../data/man.xml.in.h:20
> msgid "Qt Functions"
> msgstr "Funcions de Qt"
> 
> #: ../data/man.xml.in.h:21
> msgid "Readline Functions"
> msgstr "Funcions de readline"
> 
> -- «del» en tots tres casos
> 
> #: ../data/toc.xml.in.h:3
> msgid "Applications for fun"
> msgstr "Aplicacions per a diversió"
> 
> --per a divertir-se?
> 
> #: ../data/toc.xml.in.h:5
> msgid "Applications for word processing and other office tasks"
> msgstr "Aplicacions per a processament de text i altres tasques d'oficina"
> 
> -- al
> 
> #: ../data/toc.xml.in.h:6
> msgid "Applications related to X Windows"
> msgstr "Aplicacions referides a X Windows"
> 
> #: ../data/toc.xml.in.h:7
> msgid "Applications related to multimedia"
> msgstr "Aplicacions referides a multimèdia"
> 
> #: ../data/toc.xml.in.h:8
> msgid "Applications related to software development"
> msgstr "Aplicacions referides al desenvolupament de programari"
> 
> #: ../data/toc.xml.in.h:9
> msgid "Applications related to the internet"
> msgstr "Aplicacions referides a la Internet"
> 
> -- a totes les cadenes anteriors: «relacionades amb»?
> 
> #: ../data/toc.xml.in.h:10
> msgid "Applications specific to the panel"
> msgstr "Aplicacions específiques per al quadre"
> 
> -- del?
> 
> #: ../data/toc.xml.in.h:11
> msgid "Applications that support assistive technologies"
> msgstr "Aplicacions que suporten tecnologies assistives"
> 
> -- que implementen
> 
> #: ../data/toc.xml.in.h:26
> msgid "Scientific"
> msgstr "Aplicacions científiques"
> 
> -- «Científic» o bé «Ciència». El fet que són aplicacions científiques
> ja es clarifica a la cadena següent.
> 
> #: ../data/toc.xml.in.h:27
> msgid "Scientific Applications."
> msgstr "Aplicacions científiques"
> 
> -- manca el punt final
> 
> #: ../data/toc.xml.in.h:33
> msgid "Welcome to the GNOME Help Browser"
> msgstr "Benvingut al Navegador de l'ajuda del GNOME"
> 
> -- Us donem la benvinguda
> 
> #: ../data/toc.xml.in.h:34
> msgid "X Applications"
> msgstr "Aplicacions per a X"
> 
> -- l'X
> 
> #: ../data/yelp.schemas.in.h:3
> msgid "Font for text with fixed width."
> msgstr "Tipus de lletra per al text amb amplada fixa"
> 
> #: ../data/yelp.schemas.in.h:4
> msgid "Font for text with variable width."
> msgstr "Tipus de lletra per al text amb amplada variable"
> 
> -- Manca el punt final en tots dos casos
> 
> #: ../src/yelp-bookmarks.c:150
> msgid "Open Bookmark in New Window"
> msgstr "Obre l'adreça d'interès a una nova finestra"
> 
> -- finestra nova
> 
> #: ../src/yelp-bookmarks.c:154
> msgid "Rename Bookmark"
> msgstr "Reanomena l'adreça d'interès"
> 
> -- Canvia el nom
> 
> #: ../src/yelp-db-print.c:407 ../src/yelp-docbook.c:424
> #, c-format
> msgid ""
> "The file '%s' could not be parsed because it is not a well-formed XML "
> "document."
> msgstr ""
> "No s'ha pogut analitzar el fitxer «%s» perquè no és un document XML "
> "formatat correctament."
> 
> -- Crec que la traducció de «not well-formed» hauria de ser una altra
> que no pas «no és [...] formatat correctament». Literalment (tot i que
> incorrecte) seria «que no és ben format», referent al fet que no és
> vàlid, que no ha d'implicar directament el format (podria ser que el
> fitxer fos truncat, per exemple). Per la qual cosa proposaria alguna
> cosa a l'estil de «no és vàlid» o semblant. Això no ho he inclòs al
> diff que he adjuntat, ho deixo al teu criteri.
> 
> #: ../src/yelp-print.c:337 ../src/yelp-print.c:365
> msgid "Printing"
> msgstr "Imprimint"
> 
> -- «S'està imprimint» o bé «Impressió», segons el context. Crec que en
> aquest cas és el primer.
> 
> #: ../src/yelp-print.c:367
> msgid "Waiting to print"
> msgstr "Esperant per a imprimir"
> 
> -- S'està esperant per a imprimir
> 
> #: ../src/yelp-print.c:579
> msgid "An error occurred while printing"
> msgstr "S'ha produït un error quan s'imprimia"
> 
> -- S'ha produït un error mentre s'estava imprimint
> 
> #: ../src/yelp-search-parser.c:67 ../src/yelp-search-pager.c:71
> msgid "the GNOME Support Forums"
> msgstr "els fòrums de suport al GNOME"
> 
> -- del
> 
> #: ../src/yelp-search-parser.c:274 ../src/yelp-search-pager.c:808
> msgid ""
> "Try using different words to describe the problem you're having or the topic "
> "you want help with."
> msgstr ""
> "Proveu fent servir paraules diferents per descriure el problema que tingueu "
> "o el tema del que vulgueu ajuda."
> 
> -- «Proveu de fer servir»...
> -- «tema per al qual»
> 
> #: ../src/yelp-toc.c:436
> msgid ""
> "The 'TOC file could not be parsed because it is not a well-formed XML "
> "document."
> msgstr ""
> "No s'ha pogut analitzar el fitxer de la taula de continguts perquè no és un "
> "document formatat correctament."
> 
> -- manca l'XML
> 
> #: ../src/yelp-toc-pager.c:1114
> #, c-format
> msgid "Read man page for %s"
> msgstr "S'ha llegit la pàgina de manual per a %s"
> 
> -- «Llegiu», com a la cadena següent del fitxer
> 
> #: ../src/yelp-transform.c:112
> msgid "Broken Transformation"
> msgstr "Transformació trencada"
> 
> -- malmesa
> 
> #: ../src/yelp-window.c:304
> msgid "_New Window"
> msgstr "_Nova finestra"
> 
> -- Finestra _nova
> 
> #: ../src/yelp-window.c:385
> msgid "Show next page in history"
> msgstr "Mostra la pàgina següent en la història"
> 
> -- en l'historial
> 
> #: ../src/yelp-window.c:390
> msgid "Go to the listing of help topics"
> msgstr "Vés al llistat de temes d'ajuda"
> 
> -- dels
> 
> #: ../src/yelp-window.c:425
> msgid "Open Link in _New Window"
> msgstr "Obre l'enllaç a una _nova finestra"
> 
> -- finestra _nova
> 
> #: ../src/yelp-window.c:1557
> #, c-format
> msgid ""
> "The file '%s' could not be read.  This file might be missing, or you might "
> "not have permissions to read it."
> msgstr ""
> "No s'ha pogut llegir el fitxer «%s». Aquest fitxer pot faltar, o potser no "
> "teniu  permís per a llegir-ho."
> 
> -- «Pot ser que manqui aquest fitxer»
> -- llegir-lo
> 
> # ...sobre el GNOME? (josep)
> #: ../yelp.desktop.in.in.h:1
> msgid "Get help with GNOME"
> msgstr "Obtingueu ajuda amb el GNOME"
> 
> -- «per al». «sobre» seria una altra opció, com comenta en Josep, però
> crec que en aquest cas «per al» seria més adient. En qualsevol cas,
> crec que qualsevol de les dues opcions és millor que «amb el».
> 
>  #: ../src/yelp-search.c:367
>  msgid "Bigger problems still"
> -msgstr ""
> +msgstr "Encara hi ha problemes majors"
> 
> -- No n'estic molt segur d'aquesta, crec que l'original és bastant
> ambigu i potser seria un candidat per al bugzilla, ara que hi estàs
> posat.
> -- Prové d'aquí:
> 
>     if (priv->xmldoc == NULL) {
> 	error = yelp_error_new (_("Could not parse file"),
> 				_("Bigger problems still"));
> 	yelp_document_error_pending (document, error);
>     }
> 
> T'adjunto un diff amb les correccions i suggeriments de manera que et
> sigui més fàcil aplicar els que creguis convenients. Com ja he dit, no
> he canviat totes les instàncies de la traducció de «well-formed», ho
> deixo al teu criteri.
> 
> Una altra cosa que he vist és que no t'has posat als «translator-credits»
> 
> Salut i bona feina!,
> David
> 
> 2007/8/4, gil forcada <gilforcada a guifi.net>:
> > bones,
> >
> > adjunto diff i po, ja comentareu les errades :)
> >
> > salut!
> > --
> > gil forcada
> >
> > [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> > [en] guifi.net - a non-stopping free network
> > bloc: http://gil.badall.net
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> >
> >
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: yelp.HEAD.ca.po.tar.bz2
Type: application/x-bzip-compressed-tar
Size: 11777 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070805/7da5c73f/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME