[Fedora] Traducció Anaconda - Master

Jordi Mas jmas a softcatala.org
dis gen 26 12:33:31 CET 2013


En/na Josep Torne ha escrit:
> Hola,
> envio el diff de les cadenes que he estat traduint del recurs Anaconda - 
> Master per si algú té ganes de donar-li un cop d'ull.

Hola Josep!

Molta bona feina. És collonut tornar a tenir la instal·lació en català!!!

Algunes consells generals:

- Cal traduir el nom de les tecles, com a 'return'. Tens una referència 
a: http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#Tecles

- En català les cometes de l'estil 'OK' les traduïm per «D'acord». 
Veure: 
http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#Les_cometes

Això estaria bé estandarditzar-ho a tota la traducció.

Els meus comentaris:

 #: pyanaconda/install.py:75
 msgid "Creating users"
-msgstr ""
+msgstr "S'està creant els usuaris"

Aquí hauria de ser 'S'estan creant'.

 #: pyanaconda/install.py:82
 msgid "Configuring addons"
-msgstr ""
+msgstr "S'està configurant els complements"

Aquí hauria de ser 'S'estan configurant'.

 #: pyanaconda/kickstart.py:484
 #, python-format
 msgid "%s is missing. Cannot setup firewall."
-msgstr ""
+msgstr "Falta %s. No es pot configurar el tallafoc. "

A la traducció en català, hi ha un espai addicional al final de la frase.

 #: pyanaconda/network.py:94
 msgid "Hostname cannot be None or an empty string."
-msgstr ""
+msgstr "El nom de l'ordinador no pot ser res o ser una cadena buida. "

A la traducció en català, hi ha un espai addicional al final de la frase 
 i dos espais a "o ser"

Jo posaria res com «res» perquè quedi clar que és un valor. En anglès 
han optat per usar les majúscules.

 #: pyanaconda/product.py:54
 #, python-format
 msgid "%(productName)s %(productVersion)s INSTALLATION"
-msgstr ""
+msgstr "INSTAL·LACIÓ DE %(productName)s %(productVersion)s "

A la traducció en català, hi ha un espai addicional al final de la frase.

 #: pyanaconda/storage/__init__.py:1539
 msgid "you have not created a bootloader stage1 target device"
 msgstr ""
+"no heu craet un dispositiu destí per l'stage1 del carregador d'arrencada"

craet - > creat

 #: pyanaconda/storage/__init__.py:1594
 msgid ""
@@ -816,12 +912,18 @@
 "referred to by device path in /etc/fstab, which is not ideal since 
device "
 "paths can change under a variety of circumstances. "
 msgstr ""
+"Almenys un dels vostres dispositius swap no té una UUID, Això és 
normal en "
+"l'espai swap creat utilitzant versions antigues de mkswap. Aquests "
+"dispositius seran referenciats pel camí de dispositiu en /etc/fstab, 
ja que "
+"els camins de dispositiu poden canviar en diverses circumstàncies. "

"Això" entenc que ha de ser "això", començant en minúscula.

 #: pyanaconda/storage/partitioning.py:798
 #, python-format
@@ -1015,14 +1126,16 @@
 "partition is too large for %(format)s formatting (allowable size is "
 "%(minSize)d MB to %(maxSize)d MB)"
 msgstr ""
+"la partició és massa gran per aplicar el format %(format)s (la mida 
permesa "
+"és entre %(minSize)d MB fins a %(maxSize)d MB)"

Jo diria que la mida està entre minSize i maxSize, no pas entre minSize 
fins a maxSize.

 #: pyanaconda/ui/tui/hubs/summary.py:38
 msgid "Starting automated install"
-msgstr ""
+msgstr "Iniciant la instal·lació automàtitzada"

automàtitzada -> automatitzada


 #: pyanaconda/ui/tui/spokes/askvnc.py:104
 msgid ""
 "Please provide VNC password. You will have to type it twice. \n"
 "Leave blank for no password"
 msgstr ""
+"Indiqueu la contrasenya VNC. L'haureu d'escriure dos cops. \n"
+"Deixe-ho en blanc si no hi ha contrasenya"

Deixe -> Deixeu

 #: pyanaconda/ui/gui/spokes/custom.py:654
 #, python-format
 msgid "%d _storage device selected"
 msgid_plural "%d _storage devices selected"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "S'ha _seleccionat %d dispositiu d'emmagatzematge "
+msgstr[1] "S'han seleccionat %d dispositius d'emmagatzematge "

A les traduccions en català, hi ha un espai addicional al final de la frase.

 #: pyanaconda/ui/gui/spokes/custom.py:1594
 msgid "This file system may not be resized."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest sistema de fitxers no s'hauria de redimensionar."

Aquí explica com traduir el may:
http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#May

Indica possibilitat o probabilitat.

 #: pyanaconda/ui/gui/spokes/source.py:347
 msgid "Getting info about requested repository"
-msgstr ""
+msgstr "s'està obtenint informació del diposit sol·licitat"

s'està -> S'està

 #: pyanaconda/ui/gui/spokes/source.py:563
 #: pyanaconda/ui/gui/spokes/source.py:577
 msgid "Failed to set up install source, check the repo url"
 msgstr ""
+"No s'ha pogut determinar la font de la instal·lació. Reviseu la URL del "
+"diposit"

diposit -> dipòsit

 #: pyanaconda/ui/gui/spokes/network.glade:1909
 msgid "_Socks Host"
-msgstr ""
+msgstr "Hoste _Socks"

Hoste?

 #: pyanaconda/ui/gui/spokes/network.glade:2174
 msgid "Air_plane Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Mode A_vió"

Avió caldria que anés en minúscula.

Espero et sigui útil.

Atentament,

Jordi,

-- 
Jordi Mas i Hernàndez -Bloc: http://gent.softcatala.org/jmas/bloc/
Planet Softcatalà -> http://planeta.softcatala.org


Més informació sobre la llista de correu Fedora