[Fedora] Fitxers traduïts

Àsef Eïd asef a catalanopalestina.org
dis set 8 16:43:57 CEST 2007


A Divendres 07 Setembre 2007, Xavier Conde Rueda va escriure:
> Hola Àsef,
>
> els fitxers que has enviat no tenen codificació utf-8. Siusplau, torna
> a desar-los fent servir aquesta codificació.

Disculpa, els havia desat amb Poedit i pensava que estava seleccionada UTF-8. 
Ara ho he fet amb KBabel, espero que aquest cop els rebeu bé.

> > Us passo els dos fitxers que he traduït. Al primer hi ha dues frases que
> > no he sabut traduir (m'he de posar al dia després de tant de temps...).
> > Són aquestes:
> >
> > "cannot re-open payload: %sn" i "File tree walk options (with
> > --ftswalk):"
>
> "cannot re-open payload: %sn" -> no s'ha pogut tornar a obrir la
> càrrega de dades %sn

He afegit aquestes dues frases, gràcies.

> "File tree walk options (with --ftswalk)" -> Opcions per a recòrrer
> l'arbre (amb --ftswalk)
>
> Revisaré els fitxers quan els enviïs amb la codificació correcta. Bona
> feina!

Gràcies de nou, estaré atent al meu correu-e.

Salut!
-------------- part següent --------------
# translation of rpm.tip.po to Catalan
# Asef Eid <asef a catalanopalestina.org>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rpm.tip\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-08 16:38+0200\n"
"Last-Translator: Asef Eid <asef a catalanopalestina.org>\n"
"Language-Team: Catalan <fedora a softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: ../build.c:40
msgid "Failed build dependencies:\n"
msgstr "Han fallat les dependències de muntatge:\n"

#: ../build.c:71
#, c-format
msgid "Unable to open spec file %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'especificacions %s: %s\n"

#: ../build.c:155
#: ../build.c:167
#, c-format
msgid "Failed to open tar pipe: %m\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir un conducte tar: %m\n"

#. Give up
#: ../build.c:174
#, c-format
msgid "Failed to read spec file from %s\n"
msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer d'especificacions des de %s\n"

#: ../build.c:202
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s: %m\n"
msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de %s per %s: %m\n"

#: ../build.c:249
#, c-format
msgid "failed to stat %s: %m\n"
msgstr "No s'ha pogut fer «stat» sobre %s: %m\n"

#: ../build.c:254
#, c-format
msgid "File %s is not a regular file.\n"
msgstr "El fitxer %s no és un fitxer regular.\n"

#: ../build.c:263
#, c-format
msgid "File %s does not appear to be a specfile.\n"
msgstr "El fitxer %s no sembla ser un fitxer d'especificacions.\n"

#. parse up the build operators
#: ../build.c:334
#, c-format
msgid "Building target platforms: %s\n"
msgstr "S'estan muntant les plataformes de destí: %s\n"

#: ../build.c:349
#, c-format
msgid "Building for target %s\n"
msgstr "S'està muntant per a l'objectiu %s\n"

#: ../rpm2cpio.c:56
#, c-format
msgid "argument is not an RPM package\n"
msgstr "l'argument no és un paquet RPM\n"

#: ../rpm2cpio.c:61
#, c-format
msgid "error reading header from package\n"
msgstr "s'ha produït un error en llegir la capçalera del paquet\n"

#: ../rpm2cpio.c:83
#, c-format
msgid "cannot re-open payload: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut tornar a obrir la càrrega de dades: %s\n"

#: ../rpmqv.c:73
msgid "Query options (with -q or --query):"
msgstr "Opcions de consulta (amb -q o --query):"

#: ../rpmqv.c:76
msgid "Verify options (with -V or --verify):"
msgstr "Opcions de verificació (amb -V o --verify):"

#: ../rpmqv.c:80
msgid "Source options (with --query or --verify):"
msgstr "Opcions d'origen (amb --query o --verify):"

#: ../rpmqv.c:84
msgid "File tree walk options (with --ftswalk):"
msgstr "Opcions per recórrer l'arbre de fitxers (amb --ftswalk)"

#: ../rpmqv.c:90
msgid "Signature options:"
msgstr "Opcions de la signatura:"

#: ../rpmqv.c:96
msgid "Database options:"
msgstr "Opcions de la base de dades:"

#: ../rpmqv.c:102
msgid "Build options with [ <specfile> | <tarball> | <source package> ]:"
msgstr "Opcions de muntatge amb [ <fitxer d'especificacions> | <tarball> | <paquet font> ]:"

#: ../rpmqv.c:108
msgid "Install/Upgrade/Erase options:"
msgstr "Opcions d'Instal·lació/Actualització/Supressió:"

#: ../rpmqv.c:113
#: ../tools/rpmcache.c:526
#: ../tools/rpmdeps.c:35
#: ../tools/rpmgraph.c:275
msgid "Common options for all rpm modes and executables:"
msgstr "Opcions comunes per a tots els modes d'rpm i executables:"

#. @-modfilesys -globs @
#: ../rpmqv.c:130
#: ../lib/poptI.c:42
#, c-format
msgid "%s: %s\n"
msgstr "%s: %s\n"

#: ../rpmqv.c:138
#: ../lib/poptALL.c:128
#, c-format
msgid "RPM version %s\n"
msgstr "Versió de l'RPM %s\n"

#: ../rpmqv.c:145
#, c-format
msgid "Copyright (C) 1998-2002 - Red Hat, Inc.\n"
msgstr "Copyright (c) 1998 - 2002 Red Hat, Inc.\n"

#: ../rpmqv.c:146
#, c-format
msgid "This program may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL\n"
msgstr "Aquest programari es pot distribuir lliurement d'acord amb els termes de la Llicència Pública General GNU\n"

#: ../rpmqv.c:304
#, c-format
msgid "Internal error in argument processing (%d) :-(\n"
msgstr "S'ha produït un error intern en el processament d'arguments (%d) :-(\n"

#: ../rpmqv.c:342
#: ../rpmqv.c:348
#: ../rpmqv.c:354
#: ../rpmqv.c:391
msgid "only one major mode may be specified"
msgstr "només es pot especificar un mode principal"

#: ../rpmqv.c:370
msgid "one type of query/verify may be performed at a time"
msgstr "només es pot realitzar un tipus de consulta/verificació alhora"

#: ../rpmqv.c:374
msgid "unexpected query flags"
msgstr "indicadors inesperats de la consulta"

#: ../rpmqv.c:377
msgid "unexpected query format"
msgstr "format inesperat de la consulta"

#: ../rpmqv.c:380
msgid "unexpected query source"
msgstr "font inesperada de la consulta"

#: ../rpmqv.c:423
msgid "only installation, upgrading, rmsource and rmspec may be forced"
msgstr "només es poden imposar la instal·lació, la actualització, l'rmsource i l'rmspec"

#: ../rpmqv.c:425
msgid "files may only be relocated during package installation"
msgstr "només es poden reubicar els fitxers durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:428
msgid "cannot use --prefix with --relocate or --excludepath"
msgstr "no es pot utilitzar l'opció --prefix amb --relocate o --excludepath"

#: ../rpmqv.c:431
msgid "--relocate and --excludepath may only be used when installing new packages"
msgstr "només es poden utilitzar les opcions --relocate i --excludepath quan s'estiguin instal·lant paquets nous"

#: ../rpmqv.c:434
msgid "--prefix may only be used when installing new packages"
msgstr "només es pot utilitzar l'opció --prefix quan s'estiguin instal·lant paquets nous"

#: ../rpmqv.c:437
msgid "arguments to --prefix must begin with a /"
msgstr "els arguments a --prefix han de començar amb una /"

#: ../rpmqv.c:440
msgid "--hash (-h) may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --hash (-h) durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:444
msgid "--percent may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --percent durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:448
msgid "--replacepkgs may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --replacepkgs durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:452
msgid "--excludedocs may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --excludedocs durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:456
msgid "--includedocs may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --includedocs durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:460
msgid "only one of --excludedocs and --includedocs may be specified"
msgstr "només es pot especificar una opció entre --excludedocs i --includedocs"

#: ../rpmqv.c:464
msgid "--ignorearch may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --ignorearch durant la instal·lació d'un paquet"

-------------- part següent --------------
# translation of rpm.tip.po to Catalan
# Asef Eid <asef a catalanopalestina.org>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rpm.tip\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-08 16:40+0200\n"
"Last-Translator: Asef Eid <asef a catalanopalestina.org>\n"
"Language-Team: Catalan <fedora a softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: ../build.c:40
msgid "Failed build dependencies:\n"
msgstr "Han fallat les dependències de muntatge:\n"

#: ../build.c:71
#, c-format
msgid "Unable to open spec file %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'especificacions %s: %s\n"

#: ../build.c:155
#: ../build.c:167
#, c-format
msgid "Failed to open tar pipe: %m\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir un conducte tar: %m\n"

#. Give up
#: ../build.c:174
#, c-format
msgid "Failed to read spec file from %s\n"
msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer d'especificacions des de %s\n"

#: ../build.c:202
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s: %m\n"
msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de %s per %s: %m\n"

#: ../build.c:249
#, c-format
msgid "failed to stat %s: %m\n"
msgstr "No s'ha pogut fer «stat» sobre %s: %m\n"

#: ../build.c:254
#, c-format
msgid "File %s is not a regular file.\n"
msgstr "El fitxer %s no és un fitxer regular.\n"

#: ../build.c:263
#, c-format
msgid "File %s does not appear to be a specfile.\n"
msgstr "El fitxer %s no sembla ser un fitxer d'especificacions.\n"

#. parse up the build operators
#: ../build.c:334
#, c-format
msgid "Building target platforms: %s\n"
msgstr "S'estan muntant les plataformes de destí: %s\n"

#: ../build.c:349
#, c-format
msgid "Building for target %s\n"
msgstr "S'està muntant per a l'objectiu %s\n"

#: ../rpm2cpio.c:56
#, c-format
msgid "argument is not an RPM package\n"
msgstr "l'argument no és un paquet RPM\n"

#: ../rpm2cpio.c:61
#, c-format
msgid "error reading header from package\n"
msgstr "s'ha produït un error en llegir la capçalera del paquet\n"

#: ../rpm2cpio.c:83
#, c-format
msgid "cannot re-open payload: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut tornar a obrir la càrrega de dades: %s\n"

#: ../rpmqv.c:73
msgid "Query options (with -q or --query):"
msgstr "Opcions de consulta (amb -q o --query):"

#: ../rpmqv.c:76
msgid "Verify options (with -V or --verify):"
msgstr "Opcions de verificació (amb -V o --verify):"

#: ../rpmqv.c:80
msgid "Source options (with --query or --verify):"
msgstr "Opcions d'origen (amb --query o --verify):"

#: ../rpmqv.c:84
msgid "File tree walk options (with --ftswalk):"
msgstr "Opcions per recórrer l'arbre de fitxers (amb --ftswalk)"

#: ../rpmqv.c:90
msgid "Signature options:"
msgstr "Opcions de la signatura:"

#: ../rpmqv.c:96
msgid "Database options:"
msgstr "Opcions de la base de dades:"

#: ../rpmqv.c:102
msgid "Build options with [ <specfile> | <tarball> | <source package> ]:"
msgstr "Opcions de muntatge amb [ <fitxer d'especificacions> | <tarball> | <paquet font> ]:"

#: ../rpmqv.c:108
msgid "Install/Upgrade/Erase options:"
msgstr "Opcions d'Instal·lació/Actualització/Supressió:"

#: ../rpmqv.c:113
#: ../tools/rpmcache.c:526
#: ../tools/rpmdeps.c:35
#: ../tools/rpmgraph.c:275
msgid "Common options for all rpm modes and executables:"
msgstr "Opcions comunes per a tots els modes d'rpm i executables:"

#. @-modfilesys -globs @
#: ../rpmqv.c:130
#: ../lib/poptI.c:42
#, c-format
msgid "%s: %s\n"
msgstr "%s: %s\n"

#: ../rpmqv.c:138
#: ../lib/poptALL.c:128
#, c-format
msgid "RPM version %s\n"
msgstr "Versió de l'RPM %s\n"

#: ../rpmqv.c:145
#, c-format
msgid "Copyright (C) 1998-2002 - Red Hat, Inc.\n"
msgstr "Copyright (c) 1998 - 2002 Red Hat, Inc.\n"

#: ../rpmqv.c:146
#, c-format
msgid "This program may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL\n"
msgstr "Aquest programari es pot distribuir lliurement d'acord amb els termes de la Llicència Pública General GNU\n"

#: ../rpmqv.c:304
#, c-format
msgid "Internal error in argument processing (%d) :-(\n"
msgstr "S'ha produït un error intern en el processament d'arguments (%d) :-(\n"

#: ../rpmqv.c:342
#: ../rpmqv.c:348
#: ../rpmqv.c:354
#: ../rpmqv.c:391
msgid "only one major mode may be specified"
msgstr "només es pot especificar un mode principal"

#: ../rpmqv.c:370
msgid "one type of query/verify may be performed at a time"
msgstr "només es pot realitzar un tipus de consulta/verificació alhora"

#: ../rpmqv.c:374
msgid "unexpected query flags"
msgstr "indicadors inesperats de la consulta"

#: ../rpmqv.c:377
msgid "unexpected query format"
msgstr "format inesperat de la consulta"

#: ../rpmqv.c:380
msgid "unexpected query source"
msgstr "font inesperada de la consulta"

#: ../rpmqv.c:423
msgid "only installation, upgrading, rmsource and rmspec may be forced"
msgstr "només es poden imposar la instal·lació, la actualització, l'rmsource i l'rmspec"

#: ../rpmqv.c:425
msgid "files may only be relocated during package installation"
msgstr "només es poden reubicar els fitxers durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:428
msgid "cannot use --prefix with --relocate or --excludepath"
msgstr "no es pot utilitzar l'opció --prefix amb --relocate o --excludepath"

#: ../rpmqv.c:431
msgid "--relocate and --excludepath may only be used when installing new packages"
msgstr "només es poden utilitzar les opcions --relocate i --excludepath quan s'estiguin instal·lant paquets nous"

#: ../rpmqv.c:434
msgid "--prefix may only be used when installing new packages"
msgstr "només es pot utilitzar l'opció --prefix quan s'estiguin instal·lant paquets nous"

#: ../rpmqv.c:437
msgid "arguments to --prefix must begin with a /"
msgstr "els arguments a --prefix han de començar amb una /"

#: ../rpmqv.c:440
msgid "--hash (-h) may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --hash (-h) durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:444
msgid "--percent may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --percent durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:448
msgid "--replacepkgs may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --replacepkgs durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:452
msgid "--excludedocs may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --excludedocs durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:456
msgid "--includedocs may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --includedocs durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:460
msgid "only one of --excludedocs and --includedocs may be specified"
msgstr "només es pot especificar una opció entre --excludedocs i --includedocs"

#: ../rpmqv.c:464
msgid "--ignorearch may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --ignorearch durant la instal·lació d'un paquet"Més informació sobre la llista de correu Fedora