[Terminologia] sandbox

Ivan Vilata i Balaguer ivan a selidor.net
div maig 30 22:42:30 CEST 2008


Ernest Adrogué (el 2008-05-30 a les 21:27:22 +0200) va dir::

> Com dirieu "sandbox" en català?
> 
> Copio l'explicació del manual a continuació:
> 
> """
> The 'foldexpr', 'includeexpr', 'indentexpr', 'statusline' and 'foldtext'
> options are evaluated in a sandbox.  This means that you are protected
> from these expressions having nasty side effects. 
> """
> 
> Exemples de cadenes on surt la paraula 'sandbox':
> 
> "E299: Perl evaluation forbidden in sandbox without the Safe module"
> "E794: Cannot set variable in the sandbox: \"%s\""
> "E48: Not allowed in sandbox"

Què tal «gàvia»?  Em sona d’haver‐lo vist en algun lloc ja, de fet…

::

  Ivan Vilata i Balaguer   @ Welcome to the European Banana Republic! @
  http://www.selidor.net/  @     http://www.nosoftwarepatents.com/    @
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 307 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/terminologia/attachments/20080530/5de16a7e/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu Terminologia