[Mozilla.cat] SUGGERIMENTS REVISIÓ - Re: Resum de Mozillacat, vol 52, número 2

Xavi TGN xavimoya a tinet.cat
dij oct 16 03:07:48 CEST 2014


Amics,

Desconec el funcionament dels grups de traducció: això d'entrada. Així 
que si el que us suggereixo no encaixa, ja d'entrada, amb els 
procediments de revisió i proposta de canvis establerts, prego em 
perdoneu i per suposat, obvieu el que escric a sota.

De manera 'casolana' ressalto en subratllat els canvis que suggereixo. 
Em limito a les primeres entrades doncs no cal que jo perdi temps ni us 
el faci perdre, si no estic entenent com cal aquest correu, o bé el que 
us proposo no és viable com ho faig.

En resum: si algú em vol ajudar a ajudar-vos, aquí estic! Salut!
XaviEl 15/10/2014 a les 22:50, mozillacat-request a llistes.softcatala.org ha 
escrit:
> Envieu les aportacions de Mozillacat a la llista de correu a
> 	mozillacat a llistes.softcatala.org
>
> Per a subscriure-us o cancel·lar subscripcions a través de la web,
> aneu a
> 	http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozillacat
> o bé, si voleu utilitzar el correu electrònic, envieu un missatge
> amb la paraula «help» a l'assumpte o al cos del missatge, adreçat a
> 	mozillacat-request a llistes.softcatala.org
>
> Podeu dirigir-vos a la persona encarregada de la gestió de la llista
> a
> 	mozillacat-owner a llistes.softcatala.org
>
> En respondre, és recomanable que editeu la línia de l'Assumpte, de
> manera que sigui més específica que "Re: Contents of Mozillacat
> digest..."
>
>
> Temes d'avui:
>
>     1. firefox/os/faq.lang (Josep Sanchez)
>     2. firefox/os/devices.lang (Josep Sanchez)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Wed, 15 Oct 2014 22:49:49 +0200
> From: Josep Sanchez <papapep a gmx.com>
> To: mozillacat a llistes.softcatala.org
> Subject: [Mozilla.cat] firefox/os/faq.lang
> Message-ID: <543EDDED.8050809 a gmx.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Proposta de traducció.
>
> Salut.
>
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1
>
> iQEcBAEBAgAGBQJUPt3tAAoJEJuo2ANsrVnjHB4IALFs5k/ao3VXh4jDlaw9H97I
> oK6ymA/WX9WuxBJhKvwRgiKDE4H7TupWJqGqbY0jIBuvS0uZZUDzdNlI1X73Pbxx
> eOqx2z5QxNqVJI/ahgpBXnpDTqidsRjbl+vJ4gCI3mbNFEktg1UA+mtidx92KCRT
> AtVJNMFrcu6f6okNvYkWCeLwxR4EsIAA6aazxIW5dksE9Ew1lGxkE8TV2dDhldbK
> 3xVH0tcP1CrxuDvXT+hmaHTk8jNmeA28Qnf0p5g4TVMiRFqOAE0EFeRLA+WHqKZk
> e2J6n5iUA89E56skkroAhcRwMhUIn+JjH3oo7hPQXog0wKBc985Y237O6Yv4JqM=
> =wQuy
> -----END PGP SIGNATURE-----
> -------------- part següent --------------
> ## active ##
> ## NOTE: page is https://www-dev.allizom.org/firefox/os/faq/
>
>
> ;Firefox OS Frequently Asked Questions
> Preguntes més freqüents sobre el Firefox OS
>
>
> ;Firefox OS FAQ
> PMF sobre el Firefox OS
>
>
> ;About Firefox OS
> Quant al Firefox OS
>
>
> ;What is Firefox OS?
> Què és el Firefox OS?
>
>
> ;Backed by some of the biggest names in the industry, Firefox OS is a new open operating system for smartphones developed by Mozilla.
> Amb el suport d'alguns dels més grans noms de la indústria, el Firefox OS és un sistema operatiu obert nou per a telèfons intel·ligents desenvolupat per Mozilla.
_Amb el suport d'algunes de les marques més importants del sector 
informàtic actual, Firefox OS és un nou sistema operatiu de codi lliure, 
per a telèfons intel·ligents, desenvolupat per Mozilla.
_
>
>
> ;Built entirely using HTML5 and other open Web standards, Firefox OS is free from the rules and restrictions of existing proprietary platforms.
> Construït completament fent servir HTML5 i altres estàndards web oberts, el Firefox OS és lliure de les regles i les restriccions de les plataformes propietàries que existeixen.
_(...) el Firefox OS està lliure dels condicionaments i restriccions que 
pateixen les actuals plataformes 'propietàries'.
- NOTA: afegiria una mínima acotació final, com "el codi d'aquests 
sistemes no és de lliure accés i modificació, com ho és el de Firefox OS"
_
>
>
> ;How is Firefox OS different from other operating systems?
> Què diferencia el Firefox OS dels altres sistemes operatius?
>
>
> ;Firefox OS is the only operating system with Adaptive App Search.
> El Firefox OS és l'únic sistema operatiu amb Cerca d'aplicacions adaptativa.
- No puc ser constructiu en aquest punt, en tant ni l'entenc. Potser no 
es pot traduir tan directament i caldria quelcom com "El Firefox OS 
(...) amb un innovador sistema d'aplicacions adaptatiu (/Adaptative App 
Search/)."
>
> ;While every other phone today is static, giving you the exact same apps each time you turn it on, Firefox OS is always changing to offer exactly the apps you need at any moment in your life.
> Mentre que tots els altres telèfons són estàtics, és a dir, que us ofereixen les mateixes aplicacions cada cop que els engegueu, el Firefox OS canvia constantment per oferir-vos exactament les aplicacions que necessiteu a cada instant.
- No hem de parlar de /telèfons estàtics/, sinó de /sistemes presents en 
telèfons intel·ligents/, o quelcom semblant. El cas és que el telèfon no 
és estàtic, sinó el sistema o plataforma. I també es podria encertar més 
el concepte /estàtics /per quelcom com /rígids/, no trobo ara, al vol, 
un terme més encertat. Però /estàtics/ no m'hi lliga massa...
>
> ;It adapts so you can live every moment to its fullest.
> S'adapta a l'usuari perquè pugui viure cada moment al màxim.
>
>
> ;Firefox OS is brought to you by Mozilla, a global nonprofit organization that emphasizes principle over profit.
> El Firefox OS arriba a les vostres mans gràcies a Mozilla, una organització global sense ànim de lucre que prioritza els principis als beneficis.
>
>
> ;We believe that the Web is a shared public resource to be cared for, not a commodity to be sold.
> Creiem que el web és un recurs públic compartit que hem de cuidar, i no pas un producte que s'ha de vendre.
>
>
> ;We work with a worldwide community to create open source products like Mozilla Firefox and to innovate for the benefit of the individual and the betterment of the Web.
> Treballem amb una comunitat mundial per crear productes de codi obert, com el Mozilla Firefox, i per innovar en benefici dels usuaris i de la millora del web.
>
>
> ;The result is great products built by passionate people and better choices for everyone.
> El resultat és un producte de qualitat creat per persones apassionades i millors alternatives per a tothom.
>
>
> ;Buying Firefox OS
> Compreu el Firefox OS
>
>
> ;What phones will Firefox OS be available on?
> Quins telèfons hi ha disponibles amb el Firefox OS?
>
>
> ;To see a full list of available Firefox OS phones, please visit the <a href="%(link)s">devices page</a>.
> Per veure la llista completa de telèfons amb Firefox OS, aneu a la <a href="%(link)s"pàgina de dispositius</a>.
>
>
> # String for previous version of the page
> ;You can purchase Firefox OS on a ZTE Open, LG Fireweb or an Alcatel One Touch device.
> Podeu comprar el Firefox OS en un ZTE Open, en un LG Fireweb o en un Alcatel One Touch.
>
>
> ;Where can I buy Firefox OS?
> On puc comprar el Firefox OS?
>
>
> ;To purchase a Firefox OS phone, please visit the <a href="%(link)s">devices page</a> and select your available country.
> Per comprar un telèfon amb el Firefox OS, aneu a la <a href="%(link)s">pàgina de dispositius</a> i trieu el vostre país.
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Firefox OS is available to buy across 14 countries across the globe. You can purchase a device in:
> El Firefox OS està disponible a 14 països d'arreu del món. Podeu comprar un dispositiu a:
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Spain with <a href="%s">Movistar</a>
> Espanya amb <a href="%s">Movistar</a>
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Chile with <a href="%s">Movistar</a>
> Xile amb <a href="%s">Movistar</a>
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Poland with <a href="%s">T-Mobile</a>
> Polònia amb <a href="%s">T-Mobile</a>
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Venezuela with <a href="%s">Movistar</a>
> Veneçuela amb <a href="%s">Movistar</a>
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Colombia with <a href="%s">Movistar</a>
> Colòmbia amb <a href="%s">Movistar</a>
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Hungary with both <a href="%s">Telenor</a> and <a href="%s">T-Mobile</a>
> Hongria amb <a href="%s">Telenor</a> i <a href="%s">T-Mobile</a>
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Peru with <a href="%s">Movistar</a>
> Perú amb <a href="%s">Movistar</a>
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Serbia with <a href="%s">Telenor</a>
> Sèrbia amb <a href="%s">Telenor</a>
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Montenegro with <a href="%s">Telenor</a>
> Montenegro amb <a href="%s">Telenor</a>
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Greece with <a href="%s">Cosmote</a>
> Grècia amb <a href="%s">Cosmote</a>
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Germany with <a href="%s">Congstar</a>
> Alemanya amb <a href="%s">Congstar</a>
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Brazil with <a href="%s">Vivo</a>
> Brasil amb <a href="%s">Vivo</a>
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Mexico with <a href="%s">Movistar</a>
> Mèxic amb <a href="%s">Movistar</a>
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Italy with <a href="%s">TIM</a>
> Itàlia amb <a href="%s">TIM</a>
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Uruguay with <a href="%s">Movistar</a>
> Uruguai amb <a href="%s">Movistar</a>
>
>
> # String for previous version of the page
> ;To date, 17 Operators spanning the globe have committed to distributing Firefox OS devices:
> Actualment, hi ha 17 operadors arreu del món que s'han compromès a distribuir dispositius amb el Firefox OS:
>
>
> # String for previous version of the page
> ;América Móvil, China Unicom, Deutsche Telekom, Etisalat, Hutchison Three Group, KDDI, Korea Telecom, MegaFon, Qtel, SingTel, Smart, Sprint, Telecom Italia Group, Telefónica, Telenor, TMN and VimpelCom.
> América Móvil, China Unicom, Deutsche Telekom, Etisalat, Hutchison Three Group, KDDI, Korea Telecom, MegaFon, Qtel, SingTel, Smart, Sprint, Telecom Italia Group, Telefónica, Telenor, TMN i VimpelCom.
>
>
> # String for previous version of the page
> ;As a result, more countries and mobile phone operators will be selling Firefox OS in the future.
> Com a resultat d'això, en el futur hi haurà més països i més operadors de telefonia mòbil que vendran el Firefox OS.
>
>
> # String for previous version of the page
> ;Our operator partners will distribute the phones through a variety of locally-specific channels.
> Els nostres operadors associats distribuiran els telèfons a través de diversos canals locals.
>
>
> ;What will be the price of the phone?
> Quin serà el preu del telèfon?
>
>
> ;Pricing is not set by Mozilla and will be established by our operator and manufacturer partners based on local market dynamics.
> El preu no està definit per Mozilla, sinó que l'establiran els nostres operadors i fabricants associats d'acord amb la dinàmica del mercat local.
>
>
> ;What apps will be available on Firefox OS?
> Quines aplicacions hi haurà disponibles en el Firefox OS?
>
>
> ;The growing list includes leading apps like Facebook, Twitter, Nokia HERE maps, Cut the Rope, and Time Out.
> La llista, en constant creixement, inclou aplicacions punteres com Facebook, Twitter, Nokia HERE maps, Cut the Rope i Time Out.
>
>
> ;Many more are being made available every day.
> I cada dia n'hi ha més de disponibles.
>
>
> ;Is Firefox OS available in my language?
> En quines llengües està disponible el Firefox OS?
>
>
> ;Firefox OS is currently available in Spanish, Polish, English, Italian, Portuguese, German, Serbian, Hungarian and Greek.
> Actualment, el Firefox OS està disponible en castellà, polonès, anglès, italià, portuguès, alemany, serbi, hongarès i grec.
>
>
> ;We’re working on adding more languages all the time.
> Treballem constantment per poder afegir més llengües.
>
>
> ;Using Firefox OS
> Ús del Firefox OS
>
>
> ;How do I…
> Com puc…
>
>
> ;…make a call?
> …fer una trucada?
>
>
> ;…import my contacts?
> …importar els meus contactes?
>
>
> ;…create and view messages?
> …crear i visualitzar missatges?
>
>
> ;…use the internet?
> …fer servir Internet?
>
>
> ;…download and install an app?
> …baixar i instal·lar una aplicació?
>
>
> ;…take pictures?
> …fer fotografies?
>
>
> ;…compose and send an email?
> …redactar i enviar un correu electrònic?
>
>
> ;Adaptive App Search
> Cerca d'aplicacions adaptativa
>
>
> ;Get information on any subject right when you need it, brought to you and your phone by Firefox OS.
> Obteniu informació sobre qualsevol tema quan ho necessiteu, el Firefox OS us la proporciona.
>
>
> ;Firefox Marketplace
> Firefox Marketplace {ok}
>
>
> ;Your go-to source for the best apps for Firefox OS.
> La vostra font d'informació per a les millors aplicacions del Firefox OS.
>
>
> ;Firefox browser
> El navegador Firefox
>
>
> ;The fast, smart, safe way to get the best of the Web.
> La manera més ràpida, intel·ligent i segura d'obtenir el millor del web.
>
>
> ;Deep integration with social media
> Una millor integració amb les xarxes socials
>
>
> ;Full access to every Twitter and Facebook update from wherever you are.
> Accés complet a totes les actualitzacions del Twitter i del Facebook des de qualsevol lloc.
>
>
> ;Camera
> Càmera
>
>
> ;With built-in style filters for fun, creative shots.
> Amb filtres integrats per fer fotos creatives i divertides.
>
>
> ;FM Radio
> Ràdio FM
>
>
> ;All the audio you want on the go, all on one device.
> Tota la música que vulgueu en un mateix dispositiu.
>
>
> ;Maps
> Mapes
>
>
> ;Includes directions, traffic and local transit information.
> Inclou indicacions i informació del trànsit i del transport local.
>
>
> ;Privacy and Security
> Privadesa i seguretat
>
>
> ;Mozilla was the first to implement the Do Not Track privacy feature.
> Mozilla va ser el primer en implementar la funció de privadesa No vull que em segueixi.
>
>
> ;Firefox also features customizable security settings to manage passwords, history, private data, cookies, site options and add-ons. <a href="%(url)s">Learn more.</a>
> El Firefox també inclou paràmetres de seguretat personalitzables per gestionar les contrasenyes, l'historial, les dades privades, les galetes, les opcions de lloc i els complements. <a href="%(url)s">Més informació</a>
>
>
> ;Developer Questions
> Preguntes de desenvolupadors
>
>
> ;Are you a developer? Have questions? <a href="%(url)s">Learn more at the Mozilla Developer Network.</a>
> Sou desenvolupador? Teniu cap pregunta? <a href="%(url)s">Obteniu més informació a la Mozilla Developer Network.</a>
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Wed, 15 Oct 2014 22:50:55 +0200
> From: Josep Sanchez <papapep a gmx.com>
> To: mozillacat a llistes.softcatala.org
> Subject: [Mozilla.cat] firefox/os/devices.lang
> Message-ID: <543EDE2F.4040900 a gmx.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Proposta de traducció.
>
> Salut.
>
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1
>
> iQEcBAEBAgAGBQJUPt4vAAoJEJuo2ANsrVnjacAH/jo7kJ+BQhDVV9WkwGL5+7Mw
> VUoc2NEPCS02vspo0jmCoeepowLdP83+L4hErATuxxMZvGN0RmFVALOoYCjguZSw
> IX1/Eil9BA4+W1dXUdqQtB6it21oEvrDNY0TEiWugLn75s9qcKX4idls1yz9rcBI
> SJzUUmSygeufPLaRm8sJhdYyQu1xB8aJyIkTF4WhYXMk0tRPUEd1lIux0KrAC8Km
> GuLSBZa8Lxv/74xggCXVn2gxfuCJHOwNjTgV9ijkAc+2vdIOHtdB+0HlKuf8JMig
> l4DZVsSnZi1mQyG9o2ODx4SNQHvJ6dC0YBoZNBjRJih6jzM/Pxna65xtBV5flJQ=
> =KD/G
> -----END PGP SIGNATURE-----
> -------------- part següent --------------
> ## active ##
> ## NOTE: page is https://www-dev.allizom.org/firefox/os/devices/
>
>
> # Page title
> ;Firefox OS - Devices & Availability
> Firefox OS - Dispositius & Disponibilitat
>
>
> # Main title - <br> tag below used for formatting only.
> ;Find Firefox OS <br>near you
> Trobar Firefox OS <br>a prop vostre
>
>
> # <br> tag below used for formatting only.
> ;Explore <br>Firefox OS devices
> Cerqueu <br>dispositiu Firefox OS
>
>
> ;Firefox OS
> Firefox OS{ok}
>
>
> ;Firefox OS FAQ
> PMF del Firefox OS
>
>
> ;Get a phone
> Aconseguiu un telèfon
>
>
> ;Find a device in:
> Trobeu un dispositiu a:
>
>
> ;Select a location
> Trieu una ubicació
>
>
> ;Bangladesh
> Bangladesh {ok}
>
>
> ;Belgium
> Bèlgica
>
>
> ;Brazil
> Brasil
>
>
> ;Czech Republic
> República Txeca
>
>
> ;Chile
> Xile
>
>
> ;Colombia
> Colòmbia
>
>
> ;El Salvador
> El Salvador{ok}
>
>
> ;France
> França
>
>
> ;Germany
> Alemanya
>
>
> ;Greece
> Grècia
>
>
> ;Guatemala
> Guatemala {ok}
>
>
> ;Hungary
> Hongria
>
>
> ;India
> Índia
>
>
> ;Italy
> Itàlia
>
>
> ;Luxembourg
> Luxemburg
>
>
> ;Mexico
> Mèxic
>
>
> ;Macedonia
> Macedònia
>
>
> ;Montenegro
> Montenegro{ok}
>
>
> ;Nicaragua
> Nicaragua {ok}
>
>
> ;Panama
> Panamà
>
>
> ;Peru
> Perú
>
>
> ;Poland
> Polònia
>
>
> ;Russia
> Rússia
>
>
> ;Serbia
> Sèrbia
>
>
> ;Spain
> Espanya
>
>
> ;Switzerland
> Suïssa
>
>
> ;United Kingdom
> Regne Unit
>
>
> ;United States
> Estats Units
>
>
> ;Uruguay
> Uruguai
>
>
> ;Venezuela
> Veneçuela
>
>
> ;Features
> Característiques
>
>
> ;Specifications
> Especificacions
>
>
> ;Close
> Tanca
>
>
> ;No
> No{ok}
>
>
> ;Smartphones
> Telèfon intel·ligent
>
>
> ;Available
> Disponible
>
>
> # Alcatel One Touch slogan
> ;Set your world on fire
> Enceneu el vostre món
>
>
> ;Coming Soon (mid-2014)
> Ben aviat (a mitjans de 2014)
>
>
> ;Coming Soon
> Ben aviat
>
>
> ;Operators
> Operadors
>
>
> ;Operator
> Operador
>
>
> ;Brand
> Marca
>
>
> # Features panel
> ;Available in
> Disponible
>
>
> ;Internal memory
> Memòria interna
>
>
> ;Rear camera
> Càmera del darrera
>
>
> ;Available storage for user content varies depending on the version and is subject to change based on phone software updates and apps usage.
> L'emmagatzematge disponible pel contingut de l'usuari varia segons la versió i està subjecte a canvis en funció de les actualitzacions del programari del telèfon i la utilització de les aplicacions.
>
>
> # Specifications panel
> ;Screen
> Pantalla
>
>
> ;Camera
> Càmera
>
>
> ;Dimensions
> Dimensions{ok}
>
>
> ;Processor
> Processador
>
>
> ;Memory
> Memòria
>
>
> ;ROM
> ROM{ok}
>
>
> ;RAM
> RAM{ok}
>
>
> ;Expansion slot
> Ranura d'expansió
>
>
> ;GPS
> GPS{ok}
>
>
> ;GPS / A-GPS
> GPS / A-GPS{ok}
>
>
> ;Battery
> Bateria
>
>
> ;Capacity
> Capacitat
>
>
> ;Talk time
> Temps de conversa
>
>
> ;Standby time
> Temps en espera
>
>
> ;Networks
> Xarxes
>
>
> ;Wireless
> Sense fils
>
>
> ;Ports
> Ports{ok}
>
>
> ;Radio
> Ràdio
>
>
> # Storage/Memory
> ;128 MB
> 128 MB{ok}
>
>
> ;256 MB
> 256 MB{ok}
>
>
> ;512 MB
> 512 MB{ok}
>
>
> ;2 GB
> 2 GB{ok}
>
>
> ;4 GB
> 4 GB{ok}
>
>
> ;128 MB RAM
> 128 MB RAM{ok}
>
>
> ;256 MB RAM
> 256 MB RAM{ok}
>
>
> ;512 MB RAM
> 512 MB RAM{ok}
>
>
> ;MicroSD up to 32 GB, 2 GB included
> MicroSD de fins a 32 GB, inclosos 2 GB
>
>
> ;MicroSD up to 32 GB
> MicroSD de fins a 32 GB
>
>
> ;MicroSD up to 4 GB
> MicroSD de fins a 4 GB
>
>
> # Weight/Dimensions
> ;115 x 62.3 x 12.2 mm
> 115 x 62.3 x 12.2 mm{ok}
>
>
> ;115 x 62 x 11.8 mm
> 115 x 62 x 11.8 mm{ok}
>
>
> ;113.8 x 66.5 x 9 mm
> 113.8 x 66.5 x 9 mm{ok}
>
>
> ;114 x 62 x 12.5 mm
> 114 x 62 x 12.5 mm{ok}
>
>
> ;115.6 x 62 x 11.2 mm
> 115.6 x 62 x 11.2 mm{ok}
>
>
> ;112.2 x 62 x 11.95 mm
> 112.2 x 62 x 11.95 mm{ok}
>
>
> ;120 g (4.2 oz)
> 120 g (4.2 oz){ok}
>
>
> ;122.5 g (4.30 oz)
> 122.5 g (4.30 oz){ok}
>
>
> ;108 g (3.81 oz)
> 108 g (3.81 oz){ok}
>
>
> # Processor
> ;Qualcomm Snapdragon MSM7227A, 1 GHz CPU
> Qualcomm Snapdragon MSM7227A, 1 GHz CPU{ok}
>
>
> ;Qualcomm Snapdragon MSM7225A, 1 GHz CPU
> Qualcomm Snapdragon MSM7225A, 1 GHz CPU{ok}
>
>
> ;Qualcomm Dual-Core 1 GHz CPU
> Qualcomm Dual-Core 1 GHz CPU{ok}
>
>
> ;Qualcomm Snapdragon 200 processor with dual-core CPU at speeds of up to 1.2 GHz per core
> Processador Qualcomm Snapdragon 200 amb CPU de doble nucli a velocitats de fins a 1.2 GHz per nucli
>
>
> ;MSM8210 dual core 1.2 GHz
> MSM8210 de doble nucli a 1.2 GHz
>
>
> ;Dual core 1.2 GHz
> Doble nucli a 1.2 GHz
>
>
> ;QCT 8210 dual core 1.2 GHz
> QCT 8210 de doble nucli a 1.2 GHz
>
>
> ;1.0 GHz
> 1.0 GHz{ok}
>
>
> ;Spreadtrum SC6821
> Spreadtrum SC6821y{ok}
>
>
> ;Spreadtrum 6821 1.0 GHz
> Spreadtrum 6821 1.0 GHz{ok}
>
>
> # Networks
> ;UMTS 900/2100 and 850/1900/2100 - 3G Data up to 7.2 Mbps DL and 384 Kbps UL
> UMTS 900/2100 i 850/1900/2100 - Dades 3G de fins a 7.2 Mbps de baixada i 384 Kbps de pujada
>
>
> ;3G/EDGE
> 3G/EDGE{ok}
>
>
> ;GSM 900/1800
> GSM 900/1800{ok}
>
>
> ;GSM 900/1800 MHz
> GSM 900/1800 MHz{ok}
>
>
> ;GSM 850/900/1800/1900
> GSM 850/900/1800/1900{ok}
>
>
> ;GSM (850/900/1800/1900)
> GSM (850/900/1800/1900){ok}
>
>
> ;UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+: MSM7225A: HSPA (7.2 Mbps DL / 5.76 Mbps UL)
> UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+: MSM7225A: HSPA (7.2 Mbps DL / 5.76 Mbps UL){ok}
>
>
> ;GSM Dualband 850/1900 (4020A/E); 900/1800 (4020X/D)
> GSM Dualband 850/1900 (4020A/E); 900/1800 (4020X/D){ok}
>
>
> ;EDGE
> EDGE{ok}
>
>
> ;EDGE 850/900/1800/1900 MHz
> EDGE 850/900/1800/1900 MHz{ok}
>
>
> ;HSDPA 850/1900/2100 MHz
> HSDPA 850/1900/2100 MHz{ok}
>
>
> ;GPRS/WCDMA/HSPA+
> GPRS/WCDMA/HSPA+{ok}
>
>
> ;GPRS/EDGE
> GPRS/EDGE{ok}
>
>
> # Wireless/Ports
> ;Wi-Fi
> Wi-Fi{ok}
>
>
> ;Wi-Fi 802.11 b/g/n
> Wi-Fi 802.11 b/g/n{ok}
>
>
> ;Micro USB 2.0 high speed
> Micro USB 2.0 high speed{ok}
>
>
> ;3.5 mm stereo headset jack
> Connector estèreo d'auriculars de 3.5 mm
>
>
> ;Stereo FM
> FM estèreo
>
>
> # Camera
> ;1.3 MP
> 1.3 MP{ok}
>
>
> ;2.0 MP
> 2.0 MP{ok}
>
>
> ;3.0 MP
> 3.0 MP{ok}
>
>
> ;3.2 MP
> 3.2 MP{ok}
>
>
> ;3 MP (Fixed-focus)
> 3 MP (Focus fix)
>
>
> ;3.0 MP (Fixed-focus)
> 3.0 MP (Focus fix)
>
>
> ;3.2 MP rear, 0.3 MP front
> 3.2 MP posterior, 0.3 MP frontal
>
>
> ;5.0 MP
> 5.0 MP{ok}
>
>
> ;5.0 MP, LED flash
> 5.0 MP, flaix LED
>
>
> ;5.0 MP rear, VGA front
> Càmera del darrera, 5.0 MP, càmera frontal VGA
>
>
> ;Rear camera, VGA Front camera
> Càmera del darrera, càmera frontal VGA
>
>
> ;Rear camera, 0.3 MP Front camera
> Càmera del darrera, càmera frontal 0.3 MP
>
>
> ;1.3 MP rear, VGA front
> Càmera del darrera, 1.3 MP, càmera frontal VGA
>
>
> ;VGA
> VGA{ok}
>
>
> # Bluetooth
> ;Bluetooth
> Bluetooth{ok}
>
>
> ;Bluetooth v2.1
> Bluetooth v2.1{ok}
>
>
> ;Bluetooth v2.1 A2DP
> Bluetooth v2.1 A2DP{ok}
>
>
> ;Bluetooth v2.1 EDR
> Bluetooth v2.1 EDR{ok}
>
>
> ;Bluetooth v3.0
> Bluetooth v3.0{ok}
>
>      
> ;Bluetooth v3.0 A2DP
> Bluetooth v3.0 A2DP{ok}
>
>
> # Battery
> ;1000 mAh
> 1000 mAh{ok}
>
>
> ;1100 mAh
> 1100 mAh{ok}
>
>
> ;1150 mAh
> 1150 mAh{ok}
>
>
> ;1200 mAh
> 1200 mAh{ok}
>
>
> ;1250 mAh
> 1250 mAh{ok}
>
>
> ;1400 mAh
> 1400 mAh{ok}
>
>
> ;Li-Ion 1400 mAh
> Li-Ion 1400 mAh{ok}
>
>
> ;Li-Ion 1540 mAh
> Li-Ion 1540 mAh{ok}
>
>
> ;1730 mAh
> 1730 mAh{ok}
>
>
> ;5.3 h
> 5.3 h{ok}
>
>
> ;6.7 h
> 6.7 h{ok}
>
>
> ;7 h
> 7 h{ok}
>
>
> ;9 h
> 9 h{ok}
>
>
> ;9 h 20 m
> 9 h 20 m{ok}
>
>
> ;160 h
> 160 h{ok}
>
>
> ;176 h
> 176 h{ok}
>
>
> ;Up to 5.3 h
> Fins a 5.3 h
>
>
> ;Up to 8 h
> Fins a 8 h
>
>
> ;Up to 350 h
> Fins a 350 h
>
>
> ;Up to 744 h
> Fins a 744 h
>
>
> ;Up to 6.7 h (2G), 3 h (3G)
> Fins a 6.7 h (2G), 3 h (3G)
>
>
> ;Up to 8 h (2G), 8 h (3G)
> Fins a 8 h (2G), 8 h (3G)
>
>
> ;Up to 280 h (2G)
> Fins a 280 h (2G)
>
>
> # Screen
> ;3.5" HVGA
> 3.5" HVGA{ok}
>
>
> ;3.5" TFT HVGA
> 3.5" TFT HVGA{ok}
>
>
> ;3.5" HVGA 320 x 480 pixels, 262K color display
> 3.5" HVGA de 320 x 480 píxels, amb pantalla de 262K colors
>
>
> ;3.5" HVGA 320 x 480 pixels
> 3.5" HVGA de 320 x 480 píxels
>
>
> ;4.0" WVGA
> 4.0" WVGA{ok}
>
>
> ;4.0" HVGA
> 4.0" HVGA{ok}
>
>
> ;4.0" WVGA 800 x 480 pixels
> 4.0" WVGA de 800 x 480 píxels
>
>
> ;4.0" WVGA 800 x 400 pixels
> 4.0" WVGA de 800 x 400 píxels
>
>
> ;4.0" 320 x 480 pixels (~144 ppi pixel density)
> 4.0" de 320 x 480 píxels (~144 píxels per polzada)
>
>
> ;4.5" qHD
> 4.5" qHD{ok}
>
>
> # other screen strings
> ;320 x 480 pixels
> 320 x 480 píxels
>
>
> ;480 x 800 pixels
> 480 x 800 píxels
>
>
> ;TFT capacitive touch
> TFT tàctil capacitiva
>
>
> ;TFT color display
> Pantalla color TFT
>
>
> # Footer
> ;More about Firefox OS
> Més informació sobre el Firefox OS
>
>
> ;Read about the features and mission behind Firefox OS
> Llegiu més sobre les característiques i la missió darrere el Firefox OS
>
>
> ;Get help with your Firefox OS device from Mozilla Support
> Obtingueu ajuda amb el vostre dispositiu Firefox OS de Mozilla Support
>
>
> ;See what Firefox OS offers and means for developers
> Vegeu què ofereix i què significa el Firefox OS pels desenvolupadors
>
>
> ;Learn about Firefox OS apps in Firefox Marketplace
> Informeu-vos sobre les aplicacions del Firefox OS al Firefox Marketplace
>
>
> # Popup after clicking on "Get a phone"
> ;We work with a number of providers to offer Firefox OS on a variety of devices.
> Treballem amb uns quants proveïdors per oferir el Firefox OS en diversos dispositius.
>
>
> ;Please read our FAQ for a <a href="%(link)s">full list of providers in available countries</a>.
> Llegiu les nostres PMF per obtenir un <a href="%(link)s">llistat complet de proveïdors als països disponibles</a>.
>
>
> # Case 1: There are several phone providers
> ;Choose one from the list below to get a Firefox OS smartphone in your country.
> Trieu-ne un de la llista següent per aconseguir un telèfon intel·ligent amb el Firefox OS al vostre país.
>
>
> # Case 2: There is only one provider in the country
> ;Click on the provider below to get a Firefox OS smartphone in your country.
> Feu clic al proveïdor de més avall per aconseguir un telèfon intel·ligent amb el Firefox OS al vostre país.
>
>
>
> ------------------------------
>
> Subject: Peu de pàgina del resum
>
> _______________________________________________
> Mozillacat mailing list
> Mozillacat a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozillacat
>
>
> ------------------------------
>
> Final de Resum de Mozillacat, vol 52, número 2
> ***********************************************

-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/mozilla/attachments/20141016/b504de85/attachment.html>


Més informació sobre la llista de correu Mozilla