[Mozilla] firefox/os/index.lang per revisar (o no...:P)

Josep Sanchez papapep a gmx.com
dij nov 28 00:00:38 CET 2013


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Bones,

L'Anna i un servidor hem passat unes amenes i "ditxaratxeres" estones
fent el fitxer de l'assumpte i us passem el resultat final per al
vostre vist-i-plau abans del commit definitiu (aka: fins a l'infinit i
més enllà).

Salut!

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.15 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://www.enigmail.net/

iQIcBAEBAgAGBQJSlnmWAAoJEJBOJru8PbFKy9sQAJi+8vkrIJQ1tfasCp5dwMhN
RSLQrWciBmRXuHLDkNaUNcX5cVIBCPiHcmaKOzhIy6EvXXm//+pVHOs06ny1srJ1
qa5o7s0OqH0uCYw15v7jWSFBJg9urJcBrZC85TwkMBDpNiiD/x6UQfuBjrRukjKu
jznnvxvHKIXMl5yrapIFMurjqQKP/UYSg8iRTR4eJzfmoP9K6Y3jmThahtjSxsb5
eu3Obkjp71bLhxzoLOfMo+ElGS9Aq3aYwYzIyLd0dDtjdSEJ53CSFwd6HVL2zOGM
V8DZxpsuzWYSgfuu6EZr2mNAVMWG51ZdgfAYKqxInJ4FDElM7gId6VGQtX0FUVPk
oq6Ol72z3k+8p3aWvR7LsGSATplfOmhLYn8RpypFbJS7HkFaS/iQgnBaJRx3nIxx
lBaTB50HZ1Evp5sBpjno9N7W5c5akt1MgyKfhOt1VDKYuo1N5B6KAkG/ykS4Jv3B
20bCVAd9SdTjBvBwT6UAu60P2WmgzoH2x4LIwufRQnqO5xTNtwLDrl8g3THVK3Ac
f6jKgc9iPz+WKRUZ33vZ3Y3wc1hbZs2Y66HHw5pfqYtuXmyEUhIZsImJppEOXt5b
Hjb13uMb3MTWLLxGqJPrwrWYmv2pKyChVAHY3JaJ8pE+DTW70niaiEt+irvkkmHN
+hMK0T6Q0kOWm+u7N9JE
=y+O9
-----END PGP SIGNATURE-----
-------------- part següent --------------
?## NOTE: https://www-dev.allizom.org/ca/firefox/os/


## TOP MENU STRINGS ##
# alt text on Firefox logo
;Get Firefox OS
Baixeu el Firefox OS


;The Adaptive Phone
El telèfon adaptatiu


;The Features
Les funcions


;The Mission
La missió


# top button
;Get a phone
Aconseguiu un telèfon


# Icon bar item
;Social
Social {ok}


# Icon bar item
;Photos
Fotos


# Icon bar item
;Music
Música


# Icon bar item
;Maps
Mapes


# Icon bar item
;Messages
Missatges


# Icon bar item
;Marketplace
Marketplace


## MAIN TEXT ##
;Make every <br>moment count
Que compti <br>cada moment 


;Your needs change from one moment to the next. That?s why Firefox OS does the same. It gives you the power to live every moment to its fullest and participate in a better world.
Les vostres necessitats canvien constantment. Aquesta és la raó per la qual el Firefox OS també ho fa. Us dóna el poder de viure cada moment al màxim i de participar en un món millor.


# Button
;Get a Firefox OS smartphone today
Obteniu avui un telèfon intel·ligent amb el Firefox OS


;Sign up for our monthly newsletter and get the latest on Firefox OS
Subscriviu-vos al butlletí mensual per tenir les darreres notícies sobre el Firefox OS


;It adapts, so you <br>can too
S'adapta i us permet adaptar-vos


;Firefox OS anticipates your needs, adapts to every situation and instantly delivers the <br>information you want.
El Firefox OS s'anticipa a les vostres necessitats, s'adapta a totes les situacions i us lliura a l'instant la informació que voleu.


;That includes popular, big name apps, but also local content that means the most to you and your life.
Això inclou aplicacions populars i conegudes, però també contingut local que us interessi i que sigui important per a la vostra vida.


# Title
;Adaptive App Search
Cerca d'aplicacions adaptativa


;Type a word or subject you?re interested in
Escriviu una paraula o un tema que us interessi


;Find exactly what you want ? and more
Trobeu exactament allò que voleu i molt més


;Get instant access or save apps to your phone
Obteniu accés instantani a aplicacions o deseu-les al telèfon


;Discover more apps on the Firefox Marketplace
Descobriu més aplicacions al Firefox Marketplace


# Title
;Have it all
Tingueu-ho tot


;Firefox OS is packed with the features that made you want a smartphone in the first place. It fits your life perfectly so you can fit in with the world around you.
El Firefox OS està equipat amb les característiques que des de sempre us han fet desitjar tenir un telèfon intel·ligent. S'adapta perfectament a la vostra vida perquè pugueu adaptar-vos al món que us envolta.


# Title
;Made for the moments of your life
Creat per als millors moments de la vostra vida


# Title
;Moments with friends
Moments amb els amics


;Import your contacts directly from Facebook and share updates instantly.
Importeu els vostres contactes directament des del Facebook i compartiu les actualitzacions a l'instant.

# title
;Creative moments
Moments creatius


;Take photos on the go then make them amazing using built-in style filters.
Feu fotografies excepcionals sobre la marxa amb els filtres d'estil incorporats.

# Title
;Moments that entertain
Moments que entretenen


;Listen to your favorite songs, artists and radio stations, all from one device.
Escolteu les vostres cançons, artistes i estacions de ràdio preferides, tot des d'un dispositiu.


# Title
;Moments in between
Mentre us desplaceu


;Get to where you?re going with directions, traffic and local transit information.
Arribeu on aneu amb indicacions i informació del tràfic i trànsit locals.


# Title
;Moments of connection
Moments de connexió


;Stay in touch with family and friends by email and text message.
Mantingueu el contacte amb la família i els amics per correu electrònic i missatges de text.


# Title
;Moments of discovery
Moments de descobertes


;Find the best apps from around the world and your own backyard.
Trobeu les millors aplicacions d'arreu del món i del vostre entorn.


# Title
;Transform the future
Transformeu el futur


;We?re out to make a difference, not a profit. When you choose Firefox OS, you?re helping build a brighter future for the web and users everywhere.
Volem marcar diferències, no fer benefici. Quan trieu el Firefox OS, ajudeu a construir un futur millor per al web i per als usuaris d'arreu.


# Title
;From our community to yours
De la nostra comunitat a la vostra


;Most smartphones are made by a small number of people, all in one place, probably pretty far from where you live. Firefox OS phones are different. They?re made by a huge global community and are the only smartphones that understand and deliver what you want and need.
Un petit grup de persones s'encarrega de fer la majoria de telèfons intel·ligents en un mateix lloc, probablement prou lluny d'on viviu. Els fa una comunitat global gegantina i són els únics telèfons intel·ligents que entenen i us aporten allò que voleu i necessiteu.


# Title
;The best of the web
El millor del web


;Firefox changed browsing forever by putting users first and offering a new level of choice and innovation online. Now we?re doing it all over again with Firefox OS, while bringing the same superior browsing experience to your smartphone. So you can take control of your life online and get the best the web has to offer no matter where you go.
El Firefox ha canviat la forma de navegar posant els usuaris primer i oferint un nou nivell d'elecció i d'innovació en línia. Ara ho tornem a fer amb el Firefox OS, aportant la mateixa experiència superior de navegació al vostre telèfon intel·ligent. Així podeu tenir el control de la vostra navegació i aconseguir el millor que el web us ofereix sense preocupar-vos d'on aneu.

# Title
;For partners & developers:
Per a socis i desenvolupadors:

;Learn about partnership opportunities <a href="%(link)s">Visit the Firefox OS partner site</a>
Més informació sobre les oportunitats d'associació <a href="%(link)s">Visiteu la pàgina d'associats del Firefox OS</a>


;Get your app on Firefox OS <a href="%(link)s">Submit it to the Firefox Marketplace</a>
Poseu la vostra aplicació al Firefox OS <a href="%(link)s">Envieu-la al Firefox Marketplace</a>


# Title
;For users:
Per a usuaris:


;In case you need a little help <a href="%(link)s">Get it from your friends at Mozilla Support</a>
En cas que necessiteu un cop de mà <a href="%(link)s">Aconseguiu-lo dels vostres amics de Mozilla Support</a>


;All your questions will be answered <a href="%(link)s">Read our extra helpful FAQ</a>
Trobareu resposta a totes les vostres preguntes <a href="%(link)s">Llegiu les PMF, poden ser molt útils</a>


# image alt text
;Email app
Aplicació del correu electrònic


# image alt text
;Contacts app
Aplicació dels contactes


# image alt text
;Messages app
Aplicació dels missatges


# image alt text
;Camera app
Aplicació de la càmera


# image alt text
;Facebook app
Aplicació del Facebook


# image alt text
;Maps app
Aplicació dels mapes


# image alt text
;Photos app
Aplicació de les fotos


# image alt text
;Music app
Aplicació de la música


# image alt text
;Radio app
Aplicació de la ràdio


## FORM ##
;We work with a number of providers to offer Firefox OS on a variety of devices.
Treballem amb uns quants proveïdors per a oferir el Firefox OS en diversos dispositius.


# Case 1: There are several phone providers
;Choose one from the list below to get a Firefox OS smartphone in your country.
Trieu-ne un de la llista següent per aconseguir un telèfon intel·ligent amb el Firefox OS al vostre país.


# Case 2: There is only one provider in the country
;Click on the provider below to get a Firefox OS smartphone in your country.
Feu clic al proveïdor de més avall per aconseguir un telèfon intel·ligent amb el Firefox OS al vostre país.


;Sign up for our monthly newsletter
Subscriviu-vos al butlletí mensual


;Thank you for signing up!
Gràcies per subscriure-us!


# Page <title> tag, also used for search engines
;Firefox OS ? The Adaptive Phone ? Great Smartphone Features, Apps and More
Firefox OS ? El telèfon adaptatiu ? Característiques molt interessants de telèfon intel·ligent, aplicacions i altres


;View the version notes <a href="%(link)s">Read about features, changes and more</a>
Consulteu les notes de la versió <a href="%(link)s">Llegiu sobre les característiques, canvis i d'altres.</a>


Més informació sobre la llista de correu Mozilla