[Mozilla] revisió fragments per la pàgina de Firefox 4

Eduard Gamonal xadap2004 a gmail.com
dis feb 26 12:35:23 CET 2011


podem revisar això? no hi pot haver cap error
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=636815

http://viewvc.svn.mozilla.org/vc/projects/l10n-misc/trunk/snippets/snippetsFx4launch.txt?revision=83240&view=co

;Firefox 4 is here: new look, more speed, extra awesomeness. <a
href="%s">Download today!</a>
El Firefox 4 és aquí: un nou aspecte, més ràpid, més coses
fantàstiques. <a href="%s">Baixeu-lo avui!</a>

;Firefox 4 is here! <a href="%s">Download it today</a> and put the Web
on fast forward.
El Firefox 4 és aquí! . <a href="%s">Baixeu-lo avui</a> i feu avançar el web.
* el francesos diuen "poseu el turbo al web"

;Take Firefox 4 anywhere you go! Firefox 4 for Android and Maemo is
live and ready for you to enjoy. <a href="%s">Get it now</a>.
Emporteu-vos el Firefox 4 arreu! El Firefox 4 per l'Android i el Maemo
ja està disponible i a punt perquè el gaudiu. <a href="%s">Feu-vos amb
ell ara</a>.
* feu-vos amb.. és un barbarisme? millor Baixeu-vos-el ara?

;Now that you've got Firefox 4, <a href="%s">learn about all the cool
things</a> you can do with your new browser.
Ara que ja teniu el Firefox 4, <a href="%s">vegeu totes les coses
maques</a> que podeu fer amb el vostre nou navegador.
* FTR: acostumo a traduir també els possessius "el vostre navegador"
encara que a la guia d'estil digui que no perquè: 1. és un web de
marketing (text normal, no un programa ben bé) i 2. hi ha la idea de
mozilla de "fes-te teu el firefox". si ho creieu necessari podem obrir
una discussió a part.


;Want to see what the Web is really capable of? <a href="%s">Explore
the Web o' Wonder demo gallery</a> and prepare to be amazed!
Voleu veure de què és capaç la xarxa realment? <a href="%s">Exploreu
la galeria de demostració del Web o' Wonder </a> i prepareu-vos per
quedar impressionats!
* traduïm web o'wonder?

;Help us share Firefox 4 with the world. <a href="%s">Be a part of
Team Firefox!</a>
Ajudeu-nos a compartir el Firefox 4 amb el món. <a href="%s">Sigueu
part de l'Equip Firefox!</a>

;Everyone's Web is a bit different... What does yours look like?
Visualize your Internet at <a href="%s">Webify Me</a>.
Cadascú té una web una mica diferent. Com és la vostra? Vegeu la
vostra Internet a  <a href="%s">Webify Me</a>.
* altre cop: traduïm webify me? enxarxa'm! és el nom del projecte...

;Supercharge your Firefox with our <a href="%s">newest collection of
add-ons!</a>
Sobrecarregueu el vostre Firefox amb la <a href="%s">nova col·lecció
de complements!</a>

;The Web belongs to all of us. <a href="%s">Make your mark</a> and
show your support for the world's largest public resource.
La web és de tots. <a href="%s">Deixeu-hi una emprempta</a> i mostreu
el vostre suport pel recurs mundial més gran.

;Celebrate Firefox going mobile with Spark, a free game for Android
devices. <a href="%s">Get started</a>.
Celebreu que el Firefox arriba als mòbils amb l'Spark, un joc gratuït
per a dispositius amb l'Android. <a href="%s">Primers passos</a>.
* aquesta apòstrof d'Spark queda ben lletja i no estic segur que sigui correcte.

EduMés informació sobre la llista de correu Mozilla