[Navegador] traducció de la notícia pel 2.0.0.19 - reviseu

Eduard Gamonal xadap2004 a gmail.com
dic des 17 00:40:34 CET 2008


traducció de la notícia que hauríemd e publicar a la portada. està
desada al backoffice :)

Darrera versió del Firefox 2: actualitzeu al Firefox 3

Mozilla ha llançat la darrera versió prevista del Firefox 2. L'última
actualització pel Firefox 2 (versió 2.0.0.19) no inclou protecció
contra la pesca electrònica, i tampoc en tindrà més de seguretat o
estabilitat.

Encoratgem a tots els usuaris a actualitzar-se al [Firefox
3|http://www.mozilla-europe.org/ca/firefox/|ca]. El Firefox 3 inclou
un [servei de protecció contra la pesca electrònica i el programari
maligne |http://www.mozilla-europe.org/ca/firefox/security/|ca]
gratuït.

********

Last Version of Firefox 2 Released: Upgrade to Firefox 3

Mozilla has released the last planned update of Firefox 2.  The final
update of Firefox 2 (version 2.0.0.19) does not include Phishing
protection, and will not have any further security or stability
updates.

All users are encouraged to upgrade to [Firefox
3|http://www.mozilla-europe.org/en/firefox/|en].  Firefox 3 includes a
free [Phishing and Malware Protection
service|http://www.mozilla-europe.org/en/firefox/security/|en].-- 
Edu

Eduard Gamonal


Més informació sobre la llista de correu Mozilla