[Navegador] Firefox al vostre país

Toni Hermoso Pulido toniher a softcatala.org
dis des 13 18:19:55 CET 2008


En/na Joaquim Perez ha escrit:
> Jo he vist això
> 
> 
> ;Being aware of Firefox, but not knowing why it is unique or better
> Estar-ne al corrent, però no saber perquè és únic o millor
> Estar-ne al corrent, però no saber què el fa únic o millor
> 
> ;Hard to change habits, being familiar with another browser
> Es difícil canviar-ne els hàbits, familiariatzar-los amb un altre navegador
> És difícil canviar els hàbits, familiariatzar-se amb un altre navegador
> 
> 
> ;Frequently used website does not work with Firefox
> Un lloc web que visiten freqüentment no funciona amb el Firefox
> Que un lloc web que es visita freqüentment no funcioni amb el Firefox
> 
> 
> ;Not much press coverage of Mozilla and Firefox
> No hi ha molta cobertura a la premsa de Mozilla i el Firefox
> No hi ha molta cobertura a la premsa del Mozilla ni del Firefox
> 
> 
> ;Standards compliant - adheres to open web standards
> Respecte als estàndards - adhesió als estàndards web obertd
> Respecte als estàndards - adhesió als estàndards web oberts
> 

He aplicat els canvis tot i que no sé si s'actualitzaran.
En tot cas, podeu veure l'enquesta a:
http://surveys.mozilla-europe.org/?id=16

Participeu-hi.

Salut,
-- 
Toni Hermoso Pulido
http://www.cau.catMés informació sobre la llista de correu Mozilla