[OpenOffice] Traducció valenciana

Jordi Mallach jordi a sindominio.net
dll oct 8 13:42:52 CEST 2012


On Sun, Oct 07, 2012 at 09:39:02AM +0200, Pau Iranzo wrote:
> Doncs allà ho tens!

No, no, ACÍ ho tens!

http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=pkg-openoffice/libreoffice.git;a=commit;h=6d594fb1e075b4fb373fc322ec34287000191e4d

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi a sindominio.net     jordi a debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/Més informació sobre la llista de correu OpenOffice