[OpenOffice] Traducció de l'OpenOffice.org 3.1

Raül Cambeiro rulet a ono.com
dic gen 7 19:04:34 CET 2009


Hola,

Fins ahir he anat traduint tot el que he pogut. En realitat era poca 
feina, perquè hi havia moltes cadenes fuzzy que només calia desmarcar 
perquè ja estaven bé (o retocar les etiquetes i poca cosa més).

Alguns comentaris i una pregunta:

- A la interfície, dins el mòdul connectivity hi ha una cadena que no 
entenc gens:
"Use the SQL query with "where clause" or "criteria", to get the results."

Se m'ha acudit fer:
"Per a obtenir els resultats, useu la consulta SQL amb la clàusula 
"where" o un altre criteri."

"Criteria" no és una clàusula SQL, i "where clause" tindria sentit si 
les cometes només fossin a where. Això és el que he suposat com a errors 
de l'original per a traduir-ho així... És a dir, per mi no té sentit la 
traducció literal:
"Per a obtenir els resultats, useu la consulta SQL amb "clàusula where" 
o "criteri"."

Com ho faríeu? O, millor, què vol dir? Les traduccions en altres 
llengües m'han donat poques pistes...


- Quant al reportdesign, també de la interfície, he canviat una 
traducció. L'original és "Deep traversing" i havíem fet "Transversió 
profunda", que és bastant estrany; he posat "Anàlisi en profunditat" (i 
he canviat l'única cadena de l'ajuda que hi feia referència).


- Per a "Sun Report Builder" he fet "Constructor d'informes de Sun".


- "Gluepoint" no tenia el mateix nom a la interfície ("punt d'adhesió") 
que a algunes cadenes de l'ajuda ("punt de connexió"). Totes dues em 
semblen traduccions adequades, però he optat per la primera opció, 
perquè les frases em semblaven pesades amb tant "connexió", "connector", 
"línia de connexió" i "connectar" tot junt a la mateixa cadena...


- La resta de cadenes no tenien res estrany, i moltes eren repetides 
(canviant right per left per top i per bottom...)


Al final, he fet tota la interfície i part de l'ajuda. L'ajuda ha quedat 
amb tot fet menys:

mòdul   fet   fuzzy   blank
scalc   74989  2519   733
shared 176525  6208   1470


Vaig a mirar quan estarà llesta la darrera tongada i seguim...

Salut,
rulMés informació sobre la llista de correu OpenOffice