[OpenOffice] paràmetres del Calc

Sílvia Miranda silvia a softcatala.cat
div maig 23 11:10:52 CEST 2008


Hola,

En traduir la documentació del Calc, trobo cadenes com les següents:

BASE(Number; Radix; [MinimumLength])

IMPOWER(\"ComplexNumber\"; Number)

En aquestes cadenes s'indica com s'han d'utilitzar les funcions. Us
envio aquest missatge perquè hauríem de decidir com traduïm els
paràmetres... He vist que a la interfície apareix alguna de les cadenes
(molt poques), i tenen formats diferents. Un cop unifiquem el criteri,
caldria esmenar els fitxers pertinents.

Em penso que no hi ha cap restricció tècnica que impedeixi de posar
espais o accents als paràmetres; al capdavall, només apareixen a la
documentació. Corregeix-me si m'equivoco, Jordi.

He vist que la documentació en espanyol és incoherent; malgrat tot, el
criteri que predomina és utilitzar majúscules i espais:

IMPOWER(\"ComplexNumber\"; Number)
IM.POT(\"Número Complejo\"; Número)

Els francesos sempre fan servir el mateix criteri (minúscules i "_" per
separar les paraules):

IMPOWER(\"ComplexNumber\"; Number)
COMPLEXE.PUISSANCE(\"nombre_complexe\";nombre)

Jo proposo (tot i que no sigui normatiu) utilitzar majúscules i espais:

IMPOWER(\"ComplexNumber\"; Number)
POTENCIAIM(\"Nombre complex\"; Nombre)

Ho dic sobretot perquè hi ha cadenes on s'expliquen els paràmetres:

<variable id=\"complex\"><emph>ComplexNumber</emph> is a complex number
that is entered in the form \"x+yi\" or \"x+yj\". </variable>

D'aquesta manera, podem posar "Nombre complex" amb majúscula en els dos
tipus de cadenes (no sé si m'he explicat prou bé); ja sé que és un
argument feble, però com que hem de trobar un criteri...

Com ho veieu?

Envio una còpia del missatge a la llista de l'OpenOffice per si algú té
una proposta o vol fer algun comentari sobre aquest tema.

Salut,


---

sílvia miranda

Bloc: http://silvia.badall.net
Més informació sobre la llista de correu OpenOffice