RE: [OpenOffice] Traducció de placeholder

RODRÍGUEZ i VALLVERDÚ Judith jrodriguez a termcat.cat
dll jun 23 09:16:18 CEST 2008


Bon dia,

us envio unes quantes cadenes d'exemple per al tema 'placeholder'.

En el Writer:

	The second part of the example is to define the condition that must be 	met, and to insert a placeholder for displaying the conditional text 	in your document.

	Opens a dialog to insert the object for which the placeholder was set.

	Placeholder, hidden text, insert reference, variable, database, and 	user-defined fields display a help tip when you rest the mouse pointer 	over the field in a document. To enable this feature, ensure that the 	<emph>Extended Tips </emph>option is selected in the <emph>Help</emph> 	menu.

En el Basic:

	(placeholder * for any number of characters

	... the data field contains the indicated expression. The (*) 	placeholder indicates whether the expression x occurs at the beginning 	of (x*), at the end of (*x) or inside the field content (*x*). You can 	enter as a placeholder in SQL queries either the SQL % character or 	the familiar (*) file system placeholder in the $[officename] 	interface.

	The * or % placeholder stands for any number of characters. The 	question mark (?) in the $[officename] interface or the underscore (_) 	in SQL queries is used to represent exactly one character.

En el Math:

	<ahelp hid=\"HID_SMA_SLRDBRACKETX\">Inserts scalable double square 	brackets with placeholders.</ahelp> You can also type <emph>left 	ldbracket <?> right rdbracket</emph> directly in the 	<emph>Commands</emph> window. The bracket size is adjusted 	automatically.

	For size changes you can use <emph>size n</emph>,<emph> 	+n</emph>,<emph> -n</emph>,<emph> *n</emph> and<emph> /n </emph>, 	where <emph>n</emph> is a placeholder. This method is useful when the 	base size of the formula is subject to change. The commands <emph>size 	+n</emph> and <emph>size -n</emph> change point size, and <emph>size 	*n</emph> and <emph>size /n</emph> change the size by a percentage. 	For example, the command <emph>size *1.17</emph> increases the size of 	a character by exactly 17%.

	When entering information manually in the Commands window, please note 	that a number of operators require spaces between the elements for the 	correct structure. This is especially true if you are using values 	instead of placeholders in your operators, for example, to construct a 	division 4 div 3 or a div b.

Moltes gràcies,

Documents adjunts:

---------------------------------------------------
Judith Rodríguez Vallverdú
Àrea de Recerca Sectorial
www.termcat.cat
--------------------------------------------------- 
La informació inclosa en aquest missatge electrònic és confidencial i s'adreça exclusivament al destinatari o destinataris indicats. Si rebeu aquest missatge per error, us informem que no se'n permet la reproducció o divulgació, i us preguem que ho comuniqueu al remitent per aquesta mateixa via i n'elimineu qualsevol còpia digital o impresa. Gràcies. 
-----Missatge original-----
De: openoffice-bounces a llistes.softcatala.org [mailto:openoffice-bounces a llistes.softcatala.org] En nom de Jordi Mas
Enviat: sábado, 21 de junio de 2008 11:43
Per a: "Traducció al català de l'OpenOffice.org"
Tema: Re: [OpenOffice] Traducció de placeholder

En/na RODRÍGUEZ i VALLVERDÚ Judith ha escrit:
>
> Bon dia,
>
> estic trobant el terme /placeholder/ en diversos fitxers de la 
> documentació i m'ha sorgit un dubte, ja que al Recull de termes trobo 
> l'equivalència /text variable/, mentre que aquí: 
> http://www.softcatala.org/wiki/Glossari_de_l'OpenOffice.org 
> <http://www.softcatala.org/wiki/Glossari_de_l%27OpenOffice.org> trobo 
> /marcador/.
>
> Em podeu dir si tenim alguna forma preferida i si sempre hem de fer 
> servir la mateixa en tots els contextos? He trobat el terme tant en 
> fitxers referents al Math com al Basic i també al Writer.
>
> Moltes gràcies!
>
Judith,

Pots enviar algunes cadenes d'exemple?

Gràcies,

-- 

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/

Més informació sobre la llista de correu OpenOffice