[OpenOffice] (Canvis) extensions/source/...

Linda O verdelambton a yahoo.fr
dic nov 14 02:49:04 CET 2007


        Com em va suggerir en Jordi, presento aquí les modificacions que voldria fer als fitxers extensions/source/... abans d'efectuar els canvis jo mateixa. El problema és que mentre vosaltres esteu desperts, jo estic sopant, fent dormir als nens, dormint... i viceversa (aquí estem a hora catalana +10). Si algú pot 'revisar les meves revisions' abans de les 9 del matí (hora catalana), podré introduir-les al sistema. Si no, algú altre podria fer-ho? perquè jo no podré fer-ho abans de la data límit.
Gràcies per endavant,extensions/source/abpilot.po
  Entrada 10
Please select the type of your external address book
Escolliu la llibreta d'adreces externa > Escolliu el tipus de llibreta d'adreces externa
  Entrada 21:
Other external data source
Un altre tipus de dades externes > Una altra font de dades externa?
  Entrada 22:
Additional Settings
Configuració addicional > Paràmetres addicionals
  Entrada 24:
Settings
Configuració > Paràmetres
  Entrada 26:
Select Table
Selecció de taula > Seleccioneu la taula
  extensions/source/dbpilots.po
  Entrades 2 i 12:
~Data source
Font de les ~dades > Font de ~dades
  Entrada 22
The table connection to the data source...
La connexió de la taula a la font de les dades > ...la font de dades
  Entrada 41
These were all details needed to create the option group
Aquests eren tots els detalls necessaris per crear el grup d'opcions > Tots aquests eren detalls necessaris per crear el grup d'opcions
  extensions/source/preload.po
  Entrada 7:
...Get FREE software support for 60 days from date of purchase. To take advantage of this offer, visit the website below.
Obtingueu suport GRATUÏT de software per 60 dies des de la data de compra i accés GRATUÏT a un curs basat en web de l'%PRODUCTNAME, disponible mitjançant el Sun (tm) Web Learning Center (valid per 90 dies des de la data de registre). Per aprofitar-vos d'aquesta oferta, visiteu el lloc web indicat a sota  > Obtingueu suport GRATUÏT de programari per 60 dies des de la data de compra. Per aprofitar-vos d'aquesta oferta, visiteu el lloc web indicat a sota???
 (Nota: no sé d'on ha sortit la informació addicional del curs aquest)
   Entrada 17
Decline
No l'acceptis > No accepta

(Nota: l'entrada 16 és 'accept' > 'accepta' així que no em sembla tenir sentit que 'decline' (el contrari) sigui l'imperatiu 'no l'acceptis'. No hauria de ser 'No accepta'?)
 
extensions/source/scanner.po
 Entrades 1 i 19:
Set
Conjunt > Defineix??  
   (Nota: no sé si 'set' aquí és un nom - és a dir 'conjunt' - o un verb - és a dir 'defineix'. Algú ho sap?)

Entra 9:
Scan area
Àrea a digitalitzar > Àrea d'escaneig?
 
extensions/source/propctrlr.po
  Entrada 27:
Password character
Caràcters de la contrasenya > Caràcter de la contrasenya
 
Entrada 48:
Positioning
Posició > Posicionament  Entrada 51:
Filtering / Sorting
Filtre / Ordre > S'està filtrant / ordenant
 (Nota: un altre cop, no estic segura si 'filtering' i 'sorting' són noms en aquest cas o bé verbs). Algú ho sap?
 
 Entrades 73, 74 i 75:
Allow additions
Permet addicions
  Allow deletions:
Permet les supressions > Permet supressions
  Allow modifications
Permet les modificacions > Permet modificacions
 
 Entrada 77:
Data source
Font de les dades > Font de dades
  Entrada 124:
Center
Centrat > Centre
  Entrada 176:
Before record change
Abans de registrar > Abans d'un canvi al registre
  Entrada 177:
After record change
Després de registrar > Després d'un canvi al registre
  Entrada 220:
Delay
Retarda > Retard
 (Nota: crec que aquí 'delay' és un nom i no un imperatiu)
 
 Entrada 246:
Multi-line with formatting
Multilínia amb formatació > Multilínia amb formatatge?
 
 Entrada 286:
Read only
Només lectura > Només de lectura
 
 Entrades 291, 292 I 293:
Preserve
Mantenir > Mantén o mantingues
  Replace
Reemplaçar > Reemplaça
  Collapse
Reduir > Redueix
  Entrada 342:
~No assignment
~No hi ha cap tasca > ~Cap assignació
 (Nota: no sé on haig de posar la 'titlla')
  extensions/source/update/ui.po
 Entrada 2
Click here to go to go to the web site, where you can download the new update.
...podreu descarregar l'actualització > ...podreu baixar....
 (Nota: per estar d'acord amb TermCat)
 

Linda Oxnard
Dacco project - Open source English-Catalan dictionary
http://www.catalandictionary.org
       
---------------------------------
 Ne gardez plus qu'une seule adresse mail ! Copiez vos mails vers Yahoo! Mail 
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/libreoffice/attachments/20071114/edca2ddb/attachment.html>


Més informació sobre la llista de correu OpenOffice