[GNOME] gimp - master

Eulàlia Pagès i Morales eulaliapages a gmail.com
diu des 13 19:07:21 CET 2015


L'última tongada de dubtes:

Hi ha noms de filtres que potser ja estan traduïts, si algú ho sap que 
m'ho digui, sinó caldrà fer-ne la traducció, però sincerament no sé per 
on agafar-los.
Són: Alien Map Mapa alien ???? Clip RGBRetalla RGB????
Lens Flare Algú sap si aquest filtre està traduït?????

En aquestes cadenes no sé si s'han de traduir els noms en verd? O els 
deixo sense traduir. Tampoc sé si aux és auxiliar o una altra cosa.

Perform a equlinear/gnomonic or little planet/stereographic projection 
of a equirectangular input image.

Feu unaequlinear/gnomonico una mica de projecció planet 
/stereographicd'una imatge d'entrada equirectangular.

Math operation divide, performs the operation per pixel, using either 
the constant provided in 'value' or the corresponding pixel from the 
buffer on aux as operands. (formula: result = value==0.0f?0.0f:input/value)
Divisió operació matemàtica, realitza l'operació per píxel, utilitzant 
la constant proporcionada en «valor» o el píxel corresponent de la 
memòria intermèdia en auxcom a operands.(fórmula: resultat = valor == 
0.0f 0.0f: entrada/valor)

Math operation gamma, performs the operation per pixel, using either the 
constant provided in 'value' or the corresponding pixel from the buffer 
on aux as operands. (formula: result = powf (input, value))
Gamma operació matemàtica, realitza l'operació per píxel, utilitzant la 
constant proporcionada en «valor» o el píxel corresponent de la memòria 
intermèdia en auxcom a operands. (fórmula: resultat = powf (entrada, 
valor))

Math operation multiply, performs the operation per pixel, using either 
the constant provided in 'value' or the corresponding pixel from the 
buffer on aux as operands. (formula: result = input * value)
Multiplicació operació matemàtica, realitza l'operació per píxel, 
utilitzant la constant proporcionada en "valor" o el píxel corresponent 
de la memòria intermèdia en aux com a operands. (fórmula: resultat = 
entrada de valor *)

Math operation subtract, performs the operation per pixel, using either 
the constant provided in 'value' or the corresponding pixel from the 
buffer on aux as operands. (formula: result = input – value)
Resta operació matemàtica, realitza l'operació per píxel, utilitzant la 
constant proporcionada en «valor» o el píxel corresponent de la memòria 
intermèdia en auxcom a operands. (fórmula: resultat = entrada – valor)

Em veig incapaç de traduir aquesta cadena, no l'entenc, tampoc he trobat 
què vol dir la paraula vis

how wide peel off bands for ink order vis
No sé si softproofing s'ha de traduir, en cas que sí no tinc idea com fer-ho

spectral ink simulator, for softproofing/simulating press inks
simulador de tinta espectral, per softproofing/simulació de tintes de premsa

No sé com traduircontent-aware

Make the input buffer seamlessly tileable. The algorithm is not 
content-aware, so the result may need post-processing.
Fa que la memòria intermèdia d’entrada faci un enrajolat perfecte. 
L’algorisme no és , i potser al resultat li caldrà post-processament.Eulàlia


-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20151213/e5f44896/attachment.html>


Més informació sobre la llista de correu GNOME