[GNOME] Dink. Força feina avui.

mecatxis mecatxis a gmail.com
diu des 30 18:40:25 CET 2012


@@ -367,7 +367,7 @@
 #: Story/ITEM-B1.c:92
 #: Story/ITEM-B2.c:92
 msgid "* POWER SHOT *"
-msgstr ""
+msgstr "* TRET POTENT *"

@@ -471,11 +471,11 @@

 #: Story/KING.c:119
 msgid "You must hurry, Dink."
-msgstr ""
+msgstr "T'has d'afanyar, Dink."

 #: Story/KING.c:126
 msgid "Hello, Dink."
-msgstr ""
+msgstr "Hola, Dink."

@@ -4839,7 +4839,7 @@

 #: Story/S2-MDOOR.c:13
 msgid "This looks like the place, but it's locked."
-msgstr "Sembla el lloc adecuat, però està tancat."
+msgstr "Sembla el lloc adequat, però està tancat."

@@ -5805,63 +5805,63 @@

 #: Story/S3-CAMP.c:42
 msgid "This must be it!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha de ser això!"

 #: Story/S3-CAMP.c:43
 msgid "I have to make it into that tent."
-msgstr ""
+msgstr "Ha de ser dins la tenda."

 #: Story/S3-CAMP.c:52
 msgid "Here goes nothing..."
-msgstr ""
+msgstr "Aquí no hi ha res..."

 #: Story/S3-CAMP.c:62
 msgid "Gotta run!! Gotta run!!"
-msgstr ""
+msgstr "He de córrer!! He de córrer!!"

 #: Story/S3-CAMP.c:65
 msgid "Hey!!"
-msgstr ""
+msgstr "Hei!!"

 #: Story/S3-CAMPS.c:61
 msgid "Man, that was close!"
-msgstr ""
+msgstr "Tio, ha anat de poc!"

 #: Story/S3-CAMPS.c:63
 msgid "It looks like this scroll might just be the proof I need."
-msgstr ""
+msgstr "Sembla que aquest pergamí és justament la prova que necessito."

 #: Story/S3-CAMPS.c:73
 msgid "Not so fast ..."
-msgstr ""
+msgstr "No tant depressa..."

 #: Story/S3-CAMPS.c:74
 msgid "Ha Ha Haaa"
-msgstr ""
+msgstr "Ha Ha Haaa"

 #: Story/S3-CAMPS.c:80
 msgid "Looks like you have trouble learning, small one."
-msgstr ""
+msgstr "Sembla que tens problemes per aprendre, petitó."

 #: Story/S3-CAMPS.c:82
 msgid "I thought I told you to stay away from us."
-msgstr ""
+msgstr "Crec que et vaig dir que no et fiquessis al nostre camí."

 #: Story/S3-CAMPS.c:84
 msgid "Yeah well, my foot still has an appointment with you."
-msgstr ""
+msgstr "Sí, bé. Els meus peus encara tenen un cita amb vosaltres."

 #: Story/S3-CAMPS.c:86
 msgid "What do you freaks want with town anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Què coi hi voleu amb la ciutat, vosaltres?"

 #: Story/S3-CAMPS.c:88
 msgid "Our business doesn't need to be told to the dead.."
-msgstr ""
+msgstr "No n'hem de parlar dels nostres negocis amb els morts..."

 #: Story/S3-CAMPS.c:90
 msgid "Finish him."
-msgstr ""
+msgstr "Acabeu amb ell."

@@ -6094,7 +6094,7 @@

 #: Story/S3-FREAK.c:55
 msgid "This parade is gonna rule!!!"
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta desfilada molarà!!!"

@@ -6200,119 +6200,119 @@

 #: Story/S3-FREAK.c:147
 msgid "Soooo ... didn't see you at the parade."
-msgstr ""
+msgstr "Doncs ... No us hi he vist a la desfilada."

 #: Story/S3-FREAK.c:149
 msgid "Oh .. hehe .. yeah, I uhh ... I ..."
-msgstr ""
+msgstr "Ah... hehe... Sí, he... emm He..."

 #: Story/S3-FREAK.c:151
 msgid "one of the ducks got sick, and well .. we couldn't perform."
-msgstr ""
+msgstr "s'ha posat malalt un ànec, i bé... No hem pogut sortir."

 #: Story/S3-FREAK.c:156
 msgid "I'm sure. That's too bad, after all that practice."
-msgstr ""
+msgstr "Ja ho entenc. Què malament, després de practicar tant."

 #: Story/S3-FREAK.c:158
 msgid "Well hey, don't worry ..."
-msgstr ""
+msgstr "Bé ei, no hi pateixis..."

 #: Story/S3-FREAK.c:160
 msgid "we're practicing for next year."
-msgstr ""
+msgstr "estem practicant per l'any que bé."

 #: Story/S3-FREAK.c:162
 msgid "Aww man..."
-msgstr ""
+msgstr "Ostres tio..."

 #: Story/S3-FREAK.c:166
 msgid "Note to self: Don't come here next year."
-msgstr ""
+msgstr "Nota mental: No venir l'any vinent."

 #: Story/S3-GOB.c:21
 msgid "heeloo, freen. We kan took tegether?"
-msgstr ""
+msgstr "Holaaa, amig. Poddem parlart junts?"

 #: Story/S3-GOB.c:33
 msgid "osh! Puheaze hooman! We chan bey freens!"
-msgstr ""
+msgstr "Aix! Si us praul homen! prodem sert amigs!"

 #: Story/S3-GOB.c:36
 msgid "doon hort meeee!"
-msgstr ""
+msgstr "nom fassis maalt!"

 #: Story/S3-GOB.c:39
 msgid "i won oose vilens!"
-msgstr ""
+msgstr "No faitx violensia!"

 #: Story/S3-GOB.c:48
 msgid "Let that be a clear message to his people. Haw!"
-msgstr ""
+msgstr "Fem que sigui un missatge clar per la seva gent. Yea!"

 #: Story/S3-GOB.c:56
 msgid "Ask the Goblin's name"
-msgstr ""
+msgstr "Demana-li al Goblin com es diu."

 #: Story/S3-GOB.c:57
 msgid "Ask what he is doing way out here"
-msgstr ""
+msgstr "Demana-li que hi fa aquí fora"

 #: Story/S3-GOB.c:58
 msgid "Ask about the Goblin Sanctuary"
-msgstr ""
+msgstr "Demana-li pel Santuari Goblin"

 #: Story/S3-GOB.c:64
 msgid "What is your name, Goblin?"
-msgstr ""
+msgstr "Com et dius, Goblin?"

 #: Story/S3-GOB.c:66
 msgid "my nam is george. whe kin bey gud frins?"
-msgstr ""
+msgstr "me diic geroge. pudiriem sert bonus amigs?"

 #: Story/S3-GOB.c:68
 msgid "I don't understand a thing you're saying."
-msgstr ""
+msgstr "No entenc res del que dius."

 #: Story/S3-GOB.c:74
 msgid "Say, why aren't you in the Goblin sanctuary?"
-msgstr ""
+msgstr "Digues, com és que no ets al Santuari Goblin?"

 #: Story/S3-GOB.c:76
 msgid "i wans tu leaf weth hoomankind."
-msgstr ""
+msgstr "voll vruire amp els homans."

 #: Story/S3-GOB.c:78
 msgid "Many people are afraid of goblins, you know."
-msgstr ""
+msgstr "Hi ha molta gent que té por dels goblins, ja ho saps."

 #: Story/S3-GOB.c:80
 msgid "george is hoomankind."
-msgstr ""
+msgstr "george és humà."

 #: Story/S3-GOB.c:82
 msgid "Ah, I see. Good luck to you."
-msgstr ""
+msgstr "Ja ho entenc. Què tinguis bona sort."

 #: Story/S3-GOB.c:87
 msgid "So what's with that Goblin Sanctuary place?"
-msgstr ""
+msgstr "I què passa amb el Santuari Goblin aquest?"

 #: Story/S3-GOB.c:89
 msgid "they ar BAD. they can oonly anderstund ONE theng."
-msgstr ""
+msgstr "són dolenps. noméees antenent UNA crosa."

 #: Story/S3-GOB.c:91
 msgid "And just what thing is that? I may need to know this."
-msgstr ""
+msgstr "I quina cosa és? Potser em cal saber-ho."

 #: Story/S3-GOB.c:93
 msgid "voilense. too summon mog yoo mus KILL many guuards."
-msgstr ""
+msgstr "violensia. per convocrar mog hast de MATAR moolps guardries."

 #: Story/S3-GOB.c:95
 msgid "Ah. I'm not entirely sure who Mog is but..uh thanks."
-msgstr ""
+msgstr "Ah. No tinc gaire clar qui és en Mog... bé, gràcies."

@@ -6324,59 +6324,59 @@

 #: Story/S3-GOBG.c:68
 msgid "Ask the Goblin guard to let you in"
-msgstr ""
+msgstr "Demana-li al guàrdia Goblin que et deixi entrar"

 #: Story/S3-GOBG.c:69
 msgid "Incite an 'incident'"
-msgstr ""
+msgstr "Incita un «incident»"

 #: Story/S3-GOBG.c:76
 msgid "Greetings my good fellow! May I enter your fine establishment?"
-msgstr ""
+msgstr "Salut company! Podria entrar al vostre preciós establiment?"

 #: Story/S3-GOBG.c:78
 msgid "hmm."
-msgstr ""
+msgstr "hmm."

 #: Story/S3-GOBG.c:87
 msgid "hmm.. are yoo joon?? coom beck lader! too erly"
-msgstr ""
+msgstr "hmm... ets ent joon?? trorna desprers! massa aviad"

 #: Story/S3-GOBG.c:95
 msgid "ashee yoo hav bough. GATS OPAN!"
-msgstr ""
+msgstr "veitx que tents arc. PRORTES ORBRE!"

 #: Story/S3-GOBG.c:108
 msgid "erga hoomans NOT heenter! leev!"
-msgstr ""
+msgstr "les hoomas NO entrent! martxa!"

 #: Story/S3-GOBG.c:110
 msgid "Oh come on, let me in!"
-msgstr ""
+msgstr "Va home, deixa'm entrar!"

 #: Story/S3-GOBG.c:112
 msgid "no bow?!!! un not joon! leev!!"
-msgstr ""
+msgstr "no arc?!! i nots jooon! martxa!"

 #: Story/S3-GOBG.c:118
 msgid "Say. So how 'bout that war of '23? You guys got beat back 
pretty hard."
-msgstr ""
+msgstr "Escolta. Com va anar la guerra del '23? Us fan fotre una bona 
pallissa."

 #: Story/S3-GOBG.c:120
 msgid "yoo ar engerang meee!"
-msgstr ""
+msgstr "m'estars enfadand!"

 #: Story/S3-GOBG.c:122
 msgid "I mean, King Daniel basically crushed you all like tiny bugs."
-msgstr ""
+msgstr "Vull dir, que el Rei Daniel bàsicament us va esclafar com a 
escarbats minúsculs."

 #: Story/S3-GOBG.c:124
 msgid "reechard!?? yoo wheel bey daying now!"
-msgstr ""
+msgstr "reetxard!?? ara mordiràaas!"

 #: Story/S3-GSIGN.c:3
 msgid "welkam to george huse"
-msgstr ""
+msgstr "Benvengud a calt george"

@@ -6500,31 +6500,31 @@
 #: Story/S3-LOSER.c:13
 #: Story/S3-LOSER.c:30
 msgid "Hey, uhh ... where did everyone go?"
-msgstr ""
+msgstr "Ei, uhh... On ha anat tothom?"

 #: Story/S3-LOSER.c:15
 msgid "The parade's over already man."
-msgstr ""
+msgstr "S'ha acabat la desfilada tio."

 #: Story/S3-LOSER.c:17
 msgid "Everyone took off."
-msgstr ""
+msgstr "Tothom se n'ha anat."

 #: Story/S3-LOSER.c:19
 msgid "That quick?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Tant depresa?!?"

 #: Story/S3-LOSER.c:21
 msgid "I don't know man, I just work here."
-msgstr ""
+msgstr "No ho se tio, només treballo aquí."

 #: Story/S3-LOSER.c:32
 msgid "I already told you buddy, they left."
-msgstr ""
+msgstr "Ja t'ho he dit tio, se n'han anat."

 #: Story/S3-LOSER.c:34
 msgid "What are you, some kind of freak?"
-msgstr ""
+msgstr "Què ets, una mena de friqui?"

@@ -6635,99 +6635,99 @@

 #: Story/S3-MAYOR.c:107
 msgid "Say hello"
-msgstr ""
+msgstr "Saluda"

 #: Story/S3-MAYOR.c:108
 msgid "Show him the scroll with the plans"
-msgstr ""
+msgstr "Ensenya-li el pergamí amb els plans"

 #: Story/S3-MAYOR.c:114
 msgid "Hello Mayor, how's it going?"
-msgstr ""
+msgstr "Hola Alcalde, què tal?"

 #: Story/S3-MAYOR.c:116
 msgid "Pretty good fair citizen."
-msgstr ""
+msgstr "Força bé ciutadà."

 #: Story/S3-MAYOR.c:118
 msgid "Hey, that's just great."
-msgstr ""
+msgstr "Ei, això és genial."

 #: Story/S3-MAYOR.c:123
 msgid "I've got your proof mayor."
-msgstr ""
+msgstr "Us he portat la prova Alcalde."

 #: Story/S3-MAYOR.c:125
 msgid "They plan to slaughter the entire city."
-msgstr ""
+msgstr "Planegen esclafar la ciutat sencera."

 #: Story/S3-MAYOR.c:127
 msgid "Oh my god, this attack would destroy our defenses!"
-msgstr ""
+msgstr "Oh Déu meu. Aquest atac destruiria les nostres defenses!"

 #: Story/S3-MAYOR.c:129
 msgid "I can't believe they would attack us like this."
-msgstr ""
+msgstr "No em puc creure que ens vulguin atacar així."

 #: Story/S3-MAYOR.c:131
 msgid "Now will you call the Guard?"
-msgstr ""
+msgstr "Ara cridareu a la Guàrdia?"

 #: Story/S3-MAYOR.c:133
 msgid "Yes, I just hope they can get here in time..."
-msgstr ""
+msgstr "Sí. Només espero que arribin a temps..."

 #: Story/S3-MOG.c:8
 msgid "All this killing and still no answers."
-msgstr ""
+msgstr "Tots aquests morts i encara no hi ha cap resposta."

 #: Story/S3-MOG.c:16
 msgid "Who dares wake the mighty Mog, king of Goblins?"
-msgstr ""
+msgstr "Qui gosa despertar el poderós Mog, rei dels Goblins?"

 #: Story/S3-MOG.c:18
 msgid "What's this? You have learned our tongue well, Mog."
-msgstr ""
+msgstr "Què és això? Has aprés bé la nostra llengua, Mog."

 #: Story/S3-MOG.c:20
 msgid "Of course. I was raised by.. what is this? My comrades litter 
the ground!"
-msgstr ""
+msgstr "És clar. Vaig ser educat per... Què és això? Els meus camarades 
embruten el terra?"

 #: Story/S3-MOG.c:22
 msgid "It was I who fell them."
-msgstr ""
+msgstr "He estat jo qui els ha vençut."

 #: Story/S3-MOG.c:24
 msgid "NOW TELL ME OF YOUR SECRET DEALINGS WITH THE CAST!"
-msgstr ""
+msgstr "ARA EXPLICA'M ELS TEUS NEGOCIS SECRETS AMB EL CAST!"

 #: Story/S3-MOG.c:26
 msgid "You? YOU? I MUST AVENGE MY BROTHERS!"
-msgstr ""
+msgstr "Tu? TU? VENJARÉ ELS MEUS GERMANS!"

 #: Story/S3-PEEPS.c:17
 msgid "Isn't this wonderful?"
-msgstr ""
+msgstr "No et sembla preciós?"

 #: Story/S3-PEEPS.c:20
 msgid "Not a very long parade was it..."
-msgstr ""
+msgstr "No ha estat una desfilada gaire llarga..."

 #: Story/S3-PEEPS.c:22
 msgid "This was even better than last year!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha estat encara millor que l'any passat!"

 #: Story/S3-PEEPS.c:25
 msgid "What a great parade!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha estat una parada fantàstica!"

 #: Story/S3-PEEPS.c:38
 msgid "Help! This man is going crazy!"
-msgstr ""
+msgstr "Ajuda! Aquest home s'ha tornat boig!"

 #: Story/S3-PEEPS.c:41
 msgid "Guards!!! Over here!!!"
-msgstr ""
+msgstr "Guàrdies!! Aquí!!!"

@@ -6783,7 +6783,7 @@

 #: Story/S3-SIGN7.c:3
 msgid "Goblin Sanctuary - Humans keep out to avoid incidents."
-msgstr ""
+msgstr "Santuari Gobilns - Humans, allunyeu-vos per evitar incidents."

@@ -6969,19 +6969,19 @@

 #: Story/S3-ST2P.c:25
 msgid "That hurts and all, but you could be doing much more damage 
with a bow!"
-msgstr ""
+msgstr "Sí que fa mal, però faries molt més mal amb un arc!"

 #: Story/S3-ST2P.c:32
 msgid "Well, despite the highway robbery, I'd like to get a bow."
-msgstr ""
+msgstr "Bé, malgrat que ho considero una estafa, agafaré un arc."

 #: Story/S3-ST2P.c:47
 msgid "I'm sorry sir, but you DON'T have enough gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Ho sento senyor, però NO teniu prou diners!"

 #: Story/S3-ST2P.c:49
 msgid "Whoops, sorry about that."
-msgstr ""
+msgstr "Ostres, ho sento."

@@ -7069,43 +7069,43 @@

 #: Story/S3-TC.c:253
 msgid "Dink, Dink, over here."
-msgstr ""
+msgstr "Dink, Dink, aquí."

 #: Story/S3-TC.c:256
 msgid "Isn't it just beautiful?"
-msgstr ""
+msgstr "No et sembla preciós?"

 #: Story/S3-TC.c:259
 msgid "Yup, it's a parade allright."
-msgstr ""
+msgstr "Sí, és una bona desfilada"

 #: Story/S3-TC.c:261
 msgid "A lot of people too, I shudder at what could've happened."
-msgstr ""
+msgstr "Ha vingut molta gent. Tremolo de pensar en el que podria haver 
passat."

 #: Story/S3-TC.c:263
 msgid "You really saved the town Dink..."
-msgstr ""
+msgstr "Has salvat la ciutat Dink..."

 #: Story/S3-TC.c:265
 msgid "I'm really proud of you."
-msgstr ""
+msgstr "Estic orgullosa de tu."

 #: Story/S3-TC.c:267
 msgid "Thanks, but I couldn't have done it without you."
-msgstr ""
+msgstr "Gràcies, però no ho hauria pogut fer sense tu."

 #: Story/S3-TC.c:269
 msgid "Well I have to be going, I have to meet with my father."
-msgstr ""
+msgstr "Bé, me n'he d'anar, he de trobar-me amb el meu pare."

 #: Story/S3-TC.c:271
 msgid "Take care Dink, I hope I'll see you again."
-msgstr ""
+msgstr "Ves amb compte Dink, espero tornar-te a veure."

 #: Story/S3-TC.c:284
 msgid "Oh, you will baby, you will..."
-msgstr ""
+msgstr "Ah, ho faràs nena, ho faràs..."

@@ -7269,19 +7269,19 @@

 #: Story/S4-H1P.c:17
 msgid "AHHHHH!!!!!!"
-msgstr ""
+msgstr "AHHHHH!!!!!!"

 #: Story/S4-H1P.c:26
 msgid "AHHHHH!!!!!"
-msgstr ""
+msgstr "AHHHHH!!!!!"

 #: Story/S4-H1P.c:37
 msgid "What the hell?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Què diantre?!?"

 #: Story/S4-H1P.c:39
 msgid "Sorry."
-msgstr ""
+msgstr "Ho sento."

@@ -7298,87 +7298,87 @@

 #: Story/S4-H1P.c:63
 msgid "I'm done talking to you, I have more important things to worry 
about."
-msgstr ""
+msgstr "Ja en tinc prou de parlar amb tu. Tinc coses més importants de 
les que preocupar-me."

 #: Story/S4-H1P.c:65
 msgid "Hmmm."
-msgstr ""
+msgstr "Hmmm."

 #: Story/S4-H1P.c:72
 msgid "Ask what's up"
-msgstr ""
+msgstr "Demana-li què passa"

 #: Story/S4-H1P.c:73
 msgid "Ask about the town"
-msgstr ""
+msgstr "Pregunta-li pel poble"

 #: Story/S4-H1P.c:78
 msgid "Hey, uh thanks for that fireball!"
-msgstr ""
+msgstr "Ei, eh gràcies per la bola de foc!!"

 #: Story/S4-H1P.c:79
 msgid "What the hell's wrong with you?"
-msgstr ""
+msgstr "Què carai et passa?"

 #: Story/S4-H1P.c:81
 msgid "I .. I'm sorry, I thought you were someone else."
-msgstr ""
+msgstr "Ho... Ho sento. Em pensava que erets algú altre."

 #: Story/S4-H1P.c:83
 msgid "Like who?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Com ara qui?"

 #: Story/S4-H1P.c:85
 msgid "Like maybe another raider coming for my food."
-msgstr ""
+msgstr "Com ara un altre saquejador que ve a buscar el meu menjar."

 #: Story/S4-H1P.c:86
 msgid "I have to defend myself."
-msgstr ""
+msgstr "M'he de defensar."

 #: Story/S4-H1P.c:88
 msgid "This town is messed up."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest poble està perduda."

 #: Story/S4-H1P.c:94
 msgid "So, what's with the town here?"
-msgstr ""
+msgstr "Escolta, què hi passa a aquest poble?"

 #: Story/S4-H1P.c:96
 msgid "We, we all worship the duck here."
-msgstr ""
+msgstr "Nosaltres, tots adorem l'ànec aquí."

 #: Story/S4-H1P.c:99
 msgid "Ok, I'm gonna turn back towards you ..."
-msgstr ""
+msgstr "D'acord, ara em giraré d'esquena..."

 #: Story/S4-H1P.c:100
 msgid "and you're gonna give a normal answer this time."
-msgstr ""
+msgstr "i em donaràs una resposta normal aquest cop."

 #: Story/S4-H1P.c:102
 msgid "Ready ...."
-msgstr ""
+msgstr "Prepat..."

 #: Story/S4-H1P.c:105
 msgid "We all worship the duck here."
-msgstr ""
+msgstr "Tots adorem l'ànec aquí."

 #: Story/S4-H1P.c:107
 msgid "Yeah ..."
-msgstr ""
+msgstr "Ja..."

 #: Story/S4-H1P.c:108
 msgid "Is this some kind of religion?"
-msgstr ""
+msgstr "És una mena de religió?"

 #: Story/S4-H1P.c:110
 msgid "Yes, we give all and owe all to the duck."
-msgstr ""
+msgstr "Sí, ho donem tot ho devem tot a l'ànec."

 #: Story/S4-H1P.c:112
 msgid "Well okay then, I'll ... I'll get back to you on that."
-msgstr ""
+msgstr "Bé, d'acord, llavors, Ja... Ja en tornarem a parlar."

@@ -7526,35 +7526,35 @@

 #: Story/S4-MD2.c:17
 msgid "Who's there?"
-msgstr ""
+msgstr "Qui hi ha?"

 #: Story/S4-MD2.c:19
 msgid "My name's Dink."
-msgstr ""
+msgstr "Em dic Dink."

 #: Story/S4-MD2.c:21
 msgid "Never mind that."
-msgstr ""
+msgstr "No m'importa això."

 #: Story/S4-MD2.c:22
 msgid "Do you have food?"
-msgstr ""
+msgstr "TEns menjar?"

 #: Story/S4-MD2.c:24
 msgid "Nope ..."
-msgstr ""
+msgstr "No..."

 #: Story/S4-MD2.c:26
 msgid "I need food!"
-msgstr ""
+msgstr "Necessito menjar!"

 #: Story/S4-MD2.c:28
 msgid "Sorry ..."
-msgstr ""
+msgstr "Em sap greu..."

 #: Story/S4-MD2.c:30
 msgid "Then go away!!"
-msgstr ""
+msgstr "Doncs ves-te'n!!"

@@ -7606,23 +7606,23 @@

 #: Story/S4-MDOOR.c:26
 msgid "Go away."
-msgstr ""
+msgstr "Ves-te'n."

 #: Story/S4-MDOOR.c:30
 msgid "I hate you."
-msgstr ""
+msgstr "T'odio."

 #: Story/S4-MDOOR.c:34
 msgid "Noooooooo!!"
-msgstr ""
+msgstr "Noooooooo!!"

 #: Story/S4-MDOOR.c:38
 msgid "You can't get in."
-msgstr ""
+msgstr "No pots entrar."

 #: Story/S4-MDOOR.c:42
 msgid "Leave me alone."
-msgstr ""
+msgstr "Deixa'm sol."

@@ -7643,19 +7643,19 @@

 #: Story/S4-SIGN3.c:14
 msgid "Hear ye, hear ye ..."
-msgstr ""
+msgstr "Escolteu, escolteu..."

 #: Story/S4-SIGN3.c:15
 msgid "By order of our great ducks the monthly tax shall be doubled."
-msgstr ""
+msgstr "Per ordre del gran ànec la tasca mensual s'ha doblat."

 #: Story/S4-SIGN3.c:16
 msgid "This also applies to food donations."
-msgstr ""
+msgstr "També s'aplica a les donacions de menjar."

 #: Story/S4-SIGN3.c:17
 msgid "Long live the ducks."
-msgstr ""
+msgstr "Llarga vida als ànecs."

@@ -7671,35 +7671,35 @@

 #: Story/S4-ST1P.c:42
 msgid "Sell an item"
-msgstr ""
+msgstr "Ven una cosa"

 #: Story/S4-ST1P.c:47
 msgid "How's things been here lately?"
-msgstr ""
+msgstr "Com han anat les coses per aquí darrerament?"

 #: Story/S4-ST1P.c:49
 msgid "Oh just fine sir, thanks for asking."
-msgstr ""
+msgstr "Ah força bé, gràcies per preguntar."

 #: Story/S4-ST1P.c:53
 msgid "Those ducks are our friends and keepers"
-msgstr ""
+msgstr "Aquests ànecs són els nostres amics i cuidadors"

 #: Story/S4-ST1P.c:54
 msgid "they've given us all we have today."
-msgstr ""
+msgstr "Ens han donat tot els que tenim avui."

 #: Story/S4-ST1P.c:56
 msgid "Okay, that's the weirdest statement I think I've heard today."
-msgstr ""
+msgstr "D'acord. És la frase més estranya que he sentit avui."

 #: Story/S4-ST1P.c:58
 msgid "Be kind to the ducks in this town."
-msgstr ""
+msgstr "Sigues gentil amb els ànecs en aquest poble."

 #: Story/S4-ST1P.c:60
 msgid "Sure, no problem."
-msgstr ""
+msgstr "És clar, cap problema."

@@ -8618,7 +8618,7 @@

 #: Story/S7-MIL.c:129
 msgid "aaargh.."
-msgstr ""
+msgstr "aaargh..."

@@ -9097,11 +9097,11 @@

 #: Story/en-gmog.c:58
 msgid "Please..."
-msgstr ""
+msgstr "Si us plau..."

 #: Story/en-gmog.c:60
 msgid "I will tell you where the secret Cast camp is..."
-msgstr ""
+msgstr "Et diré on és el camp secret del Cast..."


Més informació sobre la llista de correu GNOME