[GNOME] Revisió del manual d'usuari del GNOME (1a part)

David Aguilera dvd1985 a gmail.com
diu jul 31 18:56:53 CEST 2011


Bona tarda, Gil,

Gràcies pels comentaris. Ja he incorporat els canvis a la traducció i ho he
pujat al D-L. Ara, continuaré amb les següents cadenes de text.

Només et volia comentar quatre cosetes de les quals no n'estic massa segur:

--
Salutacions,
  David Aguilera2011/7/23 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>

> Bones,
>
> Aquí van els meus comentaris (no ho he revisat tot però es perquè et
> facis una idea). Veuràs que sóc molt tiquis-miquis, la gran majoria de
> coses no són gran faltes ni molt menys, però ja que ara tornem a fer el
> procés de revisió a través de la llista, així també anem ensenyant a
> tothom com va tot plegat.
>
> msgid "translator-credits"
> msgstr "David Aguilera <david.aguilera.moncusi a gmail.com>, 2011"
>
> -- no fa falta l'any, això ja va a la capçalera
>


1) Dius que no fa falta l'any, que ja va a la capçalera. No obstant, si
mires el comentari que hi ha damunt de "translator-credits", et diuen que
l'hi posis...>
> msgid ""
> "<media type=\"image\" src=\"figures/yelp-icon-big.png\">Yelp
> logo</media> "
> "Desktop Help"
> msgstr ""
> "<media type=\"image\" src=\"figures/yelp-icon-big.png\">Logo del
> Yelp</"
> "media> Ajuda d'escriptori"
>
> -- logotip
>
> msgid ""
> "Turn on <em>bounce keys</em> to ignore keypresses that are rapidly
> repeated. "
> "For example, if you have hand tremors which cause you to press a key "
> "multiple times when you only want to press it once, you should turn on
> "
> "bounce keys."
> msgstr ""
> "Habiliteu les <em>tecles de salt</em> per ignorar les repeticions en
> prémer "
> "ràpidament una mateixa tecla. Si, per exemple teniu tremolors a les
> vostres "
> "mans que us fan prémer més d'una vegada una tecla quan el que voleu és
> "
> "prémer-la una única vegada, hauríeu d'activar les tecles de salt."
>
> -- «... teniu tremolors a les mans ...» es sobreentén que són les d'un
> mateix.
>
>
> msgid "Click your name on the top bar and select <gui>System
> Settings</gui>."
> msgstr ""
> "Feu clic al vostre nom a la barra superior i seleccioneu
> <gui>Paràmetres del "
> "sistema</gui>."
>
> -- Paràmetres del sistema → Paràmetres de l'ordinador.
>
> Tot el que vagi entre <gui></gui> assegureu-vos que ho comproveu a la
> interfície d'usuari o mireu la traducció de la interfície d'usuari si no
> teniu el programa instal·lat.
>
> En aquest exemple, si vas al gnome-shell[1] veuràs que «System Settings»
> està com a «Paràmetres de l'ordinador».
>
>
> msgid ""
> "You can quickly turn this feature on and off from the <link xref=
> \"a11y-icon"
> "\">universal access menu</link>."
> msgstr ""
> "Podeu activar i desactivar ràpidament aquesta característica des
> del<link "
> "xref=\"a11y-icon\">menú d'accés universal</link>."
>
> -- fixa't que entre «característica des del» i «menú d'accés universal»
> no hi ha cap espai. Aquest hauria d'anar després de «des del».
>
>
> #: C/a11y-bouncekeys.page:47(page/p)
> msgid ""
> "Use the <gui>Acceptance delay</gui> slider to change how long bounce
> keys "
> "waits before it registers another key press after you pressed the key
> for "
> "the first time. Select <gui>Beep when a key is rejected</gui> if you
> want "
> "the computer to make a sound each time it ignores a key press because
> it "
> "happened too soon after the previous key press."
> msgstr ""
> "Utilitzeu la barra lliscant del <gui>Retard d'acceptació</gui> per
> modificar "
> "el temps que les tecles de salt esperen per registrar una nova pulsació
> "
> "després que hàgiu fet la primera. Seleccioneu <gui>Fes un avís sonor
> quan es "
> "denegui una tecla</gui> si voleu que l'ordinador faci un soroll cada
> vegada "
> "que ignora la pulsació d'una tecla degut a què aquesta ha succeït massa
> "
> "aviat respecte la pulsació anterior."
>
> -- «faci un soroll» → «emeti/reprodueixi un so». Els que fan els sons
> t'ho agrairan :)
>
>
> msgid ""
> "GNOME provides the <app>Orca</app> screen reader to display the user "
> "interface on a refreshable Braille display. Depending on how you
> installed "
> "GNOME, you might not have Orca installed. <link href=\"install:orca"
> "\">Install Orca</link>, then refer to the <link href=\"ghelp:orca
> \">Orca "
> "Help</link> for more information."
> msgstr ""
> "El GNOME us permet mostrar la interfície d'usuari en una pantalla
> Braille "
> "refrescable utilitzant el lector de pantalla <app>Orca</app>. En funció
> de "
> "la instal·lació del GNOME que tingueu feta, és possible que no tingueu
> "
> "disponible l'Orca. Vegeu <link href=\"install:orca\">Com instal·lar
> l'Orca</"
> "link> i l'<link href=\"ghelp:orca\">Ajuda de l'Orca</link> per a més "
> "informació."
>
> -- «En funció de la instal·lació del GNOME que tingueu feta» → «Segons
> com hagueu instal·lat el GNOME» ?
> -- «és possible que no tingueu disponible l'Orca» → «potser no teniu
> l'Orca instal·lat» ?
>
>
> #: C/a11y-contrast.page:22(page/p)
> msgid ""
> "You can adjust the contrast of windows and buttons so that they're
> easier to "
> "see. This is not the same as <link xref=\"power-brighter\">changing the
> "
> "brightness of the whole screen</link>; only parts of the <em>user
> interface</"
> "em> will change."
> msgstr ""
> "Podeu ajustar el contrast de les finestres i els botons per fer-los més
> "
> "fàcils de veure. Adoneu-vos que això no és el mateix que <link xref=
> \"power-"
> "brighter\">modificar la brillantor de tota la pantalla</link>; només
> algunes "
> "parts de la <em>interfície d'usuari</em> canviaran."
>
> -- «Adoneu-vos que no és ...» (sense el «això», és redundant)
>
>
> #: C/a11y-contrast.page:26(item/p)
> msgid ""
> "Click on <gui>Universal Access Settings</gui>. The <gui>Universal
> Access</"
> "gui> window will open."
> msgstr ""
> "Feu clic a les <gui>Preferències d'accés universal</gui>. La finestra "
> "d'<gui>Accés universal</gui> s'obrirà."
>
> -- de nou si mires el gnome-shell [1] veuràs que «Universal Acces
> Settings» veuràs que està traduït com «Paràmetres d'accés universal».
>
>
> msgid ""
> "To turn on hover click, click your name on the top bar, select
> <gui>System "
> "Settings</gui> and open <gui>Universal Access</gui>. Then, go to the "
> "<gui>Pointing and Clicking</gui> tab and switch <gui>Hover Click</gui>
> to "
> "<gui>ON</gui>."
> msgstr ""
> "Per activar el clic en mantenir, feu clic al vostre nom a la barra
> superior, "
> "seleccioneu <gui>Paràmetres del sistema</gui> i obriu l'<gui>Accés "
> "universal</gui>. Tot seguit, aneu a la pestanya d'<gui>Apuntar i fer
> clic</"
> "gui> i canvieu el <gui>Clic en mantenir</gui> a <gui>❙</gui>."
>
> -- ídem que abans: «Paràmetres del sistema» → «Paràmetres de
> l'ordinador»
>
>
> msgid ""
> "The <gui>Dwell Click-Type</gui> window will open, and will stay above
> all of "
> "your other windows. You can use this to choose what sort of click
> should "
> "happen when you hover over a button. For example, if you select "
> "<gui>Secondary Click</gui>, the mouse will right-click when you hover
> over a "
> "button for a few seconds."
> msgstr ""
> "La finestra <gui>Tipus de clic en pausa</gui> s'obrirà i es quedarà
> sobre la "
> "resta de finestres que tingueu obertes. Podeu utilitzar-la per
> seleccionar "
> "el tipus de clic que voleu que es faci quan us manteniu sobre un botó.
> Per "
> "exemple, si seleccioneu <gui>Clic secundari</gui>, el ratolí efectuarà
> un "
> "clic amb el botó dret quan us mantingueu sobre un botó durant uns pocs
> "
> "segons."
>
> -- «botó dret» → «botó secundari» aquest americans són molt dretans i no
> pensen que hi ha esquerrans que el seu clic normal és el clic dret i que
> el secundari és amb el botó esquerre.
>
>
> msgid ""
> "You can change how long the delay should be between hovering the mouse
> "
> "pointer over a button and that button being pressed. To do this, go to
> the "
> "<gui>Pointing and Clicking</gui> tab (see above) and change the
> <gui>Delay</"
> "gui> in the <gui>Hover Click</gui> section."
> msgstr ""
> "Podeu canviar el temps que ha de passar des de què manteniu el punter
> sobre "
> "un botó i el botó es prem. Per a fer-ho, aneu a la pestanya
> <gui>Apuntar i "
> "fer clic</gui> (vegeu més amunt) i canvieu el <gui>Retard</gui> a la
> secció "
> "<gui>Clic en mantenir</gui>."
>
> -- «...des de què manteniu...» → «des de que manteniu» sense l'accent.
>
>
> msgid ""
> "You can quickly adjust the text size by clicking on the universal
> access "
> "icon in the top panel, and selecting <gui>ON</gui> or <gui>OFF</gui>
> for "
> "<gui>Large Text</gui>."
> msgstr ""
> "Podeu canviar ràpidament la mida del text clicant a la icona d'accés "
> "universal del quadre superior, i seleccionant <gui>❙</gui> o
> <gui>○</gui> a "
> "<gui>Text gran</gui>."
>
> -- «clicant» → «fent clic» evitem fer servir clic com a verb perquè
> llavors si és «double-clicking» no posaràs «doble-clicant» o coses per
> l'estil :)
>
>
> #: C/a11y-font-size.page:27(item/p)
> msgid "Click on <gui>Universal Access</gui>."
> msgstr "Feu clic a <gui>Accés universal</gui>."
>
> -- aquí tot i que la traducció sigui correcte, l'original no ho és, ja
> que es refereixen a l'opció «Paràmetres d'accés universal» del menú
> d'accessibilitat del quadre superior. Ja ho he comentat a l'equip de
> documentació del GNOME.
>
> #: C/a11y-font-size.page:29(item/p)
> msgid ""
> "Under <gui>Display</gui> select the <gui>Text size</gui> that is big
> enough "
> "for you. It will adjust immediately."
> msgstr ""
> "A <gui>Pantalla</gui> seleccioneu una <gui>Mida del text</gui> prou
> gran per "
> "a què us sigui còmoda. La mida s'hi ajustarà immediatament."
>
> -- «La mida s'ajustarà...» o bé «S'hi ajustarà...» però no «La mida
> s'hi...»
>
>
> msgid ""
> "You can increase the text size at any time by clicking
> <keyseq><key>Shift</"
> "key><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq>."
> msgstr ""
> "Podeu augmentar la mida del text en qualsevol moment prement "
> "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq>."
>
> -- «Shift» i «Ctrl» es tradueixen al català, en aquest cas serien «Maj»
> i «Ctrl» pots consultar-ho a la guia d'estil [2]
>
>
> msgid ""
> "The universal access menu is the icon on the top bar that looks like a
> man."
> msgstr ""
> "El menú d'accés universal és la icona de la barra superior que sembla
> un "
> "home."
>
> -- «que sembla un home» → «que representa una persona» ? Així és neutre
> respecte el gènere :)
>
>
> msgid ""
> "The <em>universal access menu</em> is where you can turn on various "
> "accessibility settings. You can find this menu by clicking the icon
> which "
> "looks like a man surrounded by a circle on the top bar."
> msgstr ""
> "El <em>menú d'accés universal</em> és on podeu activar diverses opcions
> "
> "d'accessibilitat. Podeu accedir a aquest menú clicant a la icona que
> sembla "
> "un home envoltat d'un cercle a la barra superior."
>
> -- «clicant» → «fent clic»
> -- «sembla un home» → «representa una persona»
>
> #: C/a11y-locate-pointer.page:16(info/desc)
> msgid "Pressing <key>Ctrl</key> can find your mouse pointer."
> msgstr ""
> "Com fer que en prémer <key>Ctrl</key> pugueu trobar el punter del
> vostre "
> "ratolí."
>
> -- no fa falta el «vostre» els americans/anglesos són molt possessius,
> en català no fa falta, la guia d'estil així ho recull [3]
>
> msgid ""
> "If you have trouble seeing where the mouse pointer is on your screen,
> you "
> "can make it so that simply pressing the <key>Ctrl</key> key will locate
> your "
> "pointer. Once this is set up, pressing <key>Ctrl</key> will cause an "
> "animation to appear briefly at the location of your pointer."
> msgstr ""
> "Si teniu problemes per veure on és el punter del vostre ratolí dins la
> "
> "pantalla, podeu fer que en prémer simplement la tecla <key>Ctrl</key> "
> "l'ordinador us indiqui on és. Quan ho tingueu configurat, si premeu la
> tecla "
> "<key>Ctrl</key> activareu una animació breu que us indicarà la ubicació
> del "
> "vostre punter."
>
> -- ídem que abans, no fa falta el «vostre» (2 repeticions)
> -- tampoc fa falta el «simplement»
>
>
> msgid "Click your name on the top panel and select <gui>System
> Settings</gui>."
> msgstr ""
> "Feu clic al vostre nom a la barra superior i seleccioneu
> <gui>Paràmetres del "
> "sistema</gui>."
>
> -- «Paràmetres del sistema» → «Paràmetres de l'ordinador»
>
>
> : C/a11y-locate-pointer.page:27(item/p)
> msgid "Open <gui>Mouse and Touchpad</gui> and select the
> <gui>Mouse</gui> tab."
> msgstr ""
> "Obriu <gui>Ratolí i ratolí tàctil</gui> i seleccioneu la pestanya "
> "<gui>Ratolí</gui>."
>
> -- Com que és documentació i no cal abreujar pel text: «Obriu les
> preferències del Ratolí i ratolí tàctil i ...» (amb els <gui> i tal
> clar)
>
> msgid ""
> "Check <gui>Show position of pointer when the Control key is
> pressed</gui>."
> msgstr ""
> "Activeu <gui>Mostra la posició del punter quan es premi la tecla de
> control</"
> "gui>."
>
> -- Ídem que abans: «Activeu el quadre de verificació ...»
>
> msgid "Your <key>Ctrl</key> keys will now locate the pointer when
> pressed."
> msgstr ""
> "A partir d'ara, les vostres tecles <key>Ctrl</keys> us indicaran on és
> el "
> "punter del ratolí en prémer-les."
>
> -- «A partir d'ara, en prémer les tecles ...» ... els possessius
>
>
> msgid "Zoom in on your screen so it's easier to see things."
> msgstr "Com ampliar la vostra pantalla per veure les coses més
> fàcilment."
>
> -- possessius ... :)
>
>
> msgid "Magnify the screen area"
> msgstr "Com engrandir l'àrea de la pantalla"
>
> -- normalmen per magnify fem servir ampliar, ja que el que fas es veure
> el mateix (la pantalla) però amb més zoom, no fas la pantalla (física)
> més gran
>
>
> msgid ""
> "Magnifying the screen is not just enlarging the <link xref=
> \"a11y-font-size"
> "\">text size</link>. This feature is like having a magnifying glass, "
> "allowing you to move around by zooming in on parts of the screen."
> msgstr ""
> "Engrandir la pantalla no només és augmentar la <link xref=
> \"a11y-font-size"
> "\">mida del text</link>. Aquesta característica és com tenir una lupa,
> "
> "permetent-vos moure-us d'una banda a l'altra de la pantalla tot
> ampliant-ne "
> "les diferents parts."
>
> -- «engrandir» → «ampliar» com he comentat abans
> -- el «Aquesta característica...» ho treuria, posaria directament: «És
> com tenir...» no aporta res el «aquesta característica»
>
> msgid "Part of the screen will immediately become magnified."
> msgstr "Una part de la pantalla s'engrandirà immediatament."
>
> -- «engrandir» → «ampliar» com he comentat abans
>
> msgid ""
> "You can now move around the screen area. By moving your mouse to the
> edges "
> "of the screen, you will move the magnified area in different
> directions, "
> "allowing you to view your area of choice."
> msgstr ""
> "Podeu moure-us d'una banda a l'altra de l'àrea de la pantalla. Si moveu
> el "
> "ratolí a les vores d'aquesta, moureu l'àrea engrandida en diferents "
> "direccions, permetent-vos veure allò que us interessa."
>
> -- «engrandir» → «ampliar» com he comentat abans
>
>
> msgid ""
> "The GNOME desktop includes assistive technologies to support users with
> "
> "various impairments and special needs, and to interact with common
> assistive "
> "devices. Many accessibility features can be accessed from the
> accessibility "
> "menu in the top bar."
> msgstr ""
> "L'escriptori GNOME inclou tecnologies d'assistència per ajudar als
> usuaris "
> "amb diverses discapacitats i necessitats especials, i per interaccionar
> amb "
> "els dispositius d'assistència habituals. Des del menú d'accessibilitat
> de la "
> "barra superior podeu accedir a moltes d'aquestes característiques."
>
> -- «amb diverses discapacitats i necessitats especials, i per
> interaccionar» → «amb diverses discapacitats i necessitats especials.
> També permet interaccionar...» No cal seguir sempre al peu de la lletra
> la puntuació que facin en l'original, i sobretot en documentació que
> tenen alguns tics que en català no s'utilitzen mai (com la coma també
> abans de l'últim element d'una enumeració). Ha de tenir sentit per a un
> català quan ho llegeixi no pas ser 100% exacte amb l'original (en
> puntuació, però sí en el sentit del text clar :)
>
>
> msgid "Press and hold the left mouse button to right-click."
> msgstr ""
> "Com fer que en prémer i mantenir el botó esquerre del vostre ratolí es
> faci "
> "clic amb el botó dret."
>
> -- botó esquerre → botó secundari
> -- botó dret → botó primari
>


3) Aquí, i en alguns altres casos, t'has equivocat, i has escrit del revés
el botó primari i el secundari...>
> msgid "Simulate a right mouse click"
> msgstr "Com simular un clic amb el botó dret del ratolí"
>
> -- botó dret → botó primari
>
> : C/a11y-right-click.page:26(page/p)
> msgid ""
> "You can make it so that, instead of clicking the right mouse button,
> you can "
> "just hold-down the left mouse button for a while to do the same thing.
> This "
> "is useful if you find it difficult to move your fingers individually on
> one "
> "hand, or if you have a specialized mouse."
> msgstr ""
> "Podeu configurar el sistema per tal que, enlloc de clicar el botó dret
> del "
> "ratolí, només sigui necessari mantenir polsat el botó esquerre durant
> un "
> "moment per a què l'efecte sigui el mateix. Aquesta funcionalitat és
> útil si "
> "teniu problemes per a moure individualment els dits d'una de les
> vostres "
> "mans o disposeu d'un ratolí especialitzat."
>
> -- botó esquerre → botó secundari
> -- botó dret → botó primari
> -- vostres mans → (no cal el vostres)
>
> msgid ""
> "To switch this feature on, click your name on the top panel, select "
> "<gui>System Settings</gui> and open <gui>Universal Access</gui>. Then,
> go to "
> "the <gui>Pointing and Clicking</gui> tab and switch <gui>Simulated
> Secondary "
> "Click</gui> to <gui>ON</gui>."
> msgstr ""
> "Per activar aquesta característica, feu clic al vostre nom al quadre "
> "superior, seleccioneu <gui>Paràmetres del sistema</gui> i obriu
> l'<gui>Accés "
> "universal</gui>. Tot seguit, aneu a la pestanya <gui>Apuntar i fer
> clic</"
> "gui> i canvieu l'opció <gui>Clic secundari simulat</gui> a
> <gui>❙</gui>."
>
> -- Paràmetres del sistema → Paràmetres de l'ordinador
>
>
> msgid ""
> "You can change how long you must hold down the left mouse button for
> before "
> "it is registered as a right click. In the <gui>Pointing and
> Clicking</gui> "
> "tab, change the <gui>acceptance delay</gui> under <gui>Simulated
> Secondary "
> "Click</gui>."
> msgstr ""
> "Podeu canviar l'estona en què heu de mantenir premut el botó esquerre
> del "
> "ratolí per a què l'event es registri com si hagués estat un clic amb el
> botó "
> "dret. A la pestanya <gui>Apuntar i fer clic</gui>, modifiqueu el
> <gui>retard "
> "d'acceptació</gui> de l'apartat <gui>Clic secundari simulat</gui>."
>
> -- diria que aquest primer «què» va sense accent. Si et mires les
> definicions que hi dóna la UOC [4] veuràs que els diferencia clarament
> perquè s'ha de fer-ne servir un o l'altre.
>


2) Un "que" darrere de preposició duu accent, no? (segons diccionari.cat)>
> -- botó esquerre → botó secundari
> -- botó dret → botó primari
> -- <gui>retard d'acceptació</gui> → <gui>Retard d'acceptació</gui> (la R
> en majúscula ja que es refereix a un element de la interfície)
>
>
> msgid "Use the <app>Orca</app> screen reader to speak the user
> interface."
> msgstr ""
> "Com utilitzar el lector de pantalla <app>Orca</app> per a què us
> llegeixi en "
> "veu alta la interfície d'usuari."
>
> -- to speak → pronunciar (si et mires l'Orca [5] veuràs que és així com
> està traduït totes les ocurrències de «speak»)
>
>
> msgid "Read screen aloud"
> msgstr "Com llegir en veu alta la pantalla"
>
> -- totalment al teu gust, però se'm fa estrany com l'has deixat,
> invertiria les parts: «com llegir la pantalla en veu alta»
>
>
> msgid ""
> "GNOME provides the <app>Orca</app> screen reader to speak the user "
> "interface. Depending on how you installed GNOME, you might not have
> Orca "
> "installed. <link href=\"install:orca\">Install Orca</link>, then refer
> to "
> "the <link href=\"ghelp:orca\">Orca Help</link> for more information."
> msgstr ""
> "El GNOME us permet llegir en veu alta la interfície d'usuari utilitzant
> el "
> "lector de pantalla <app>Orca</app>. En funció de la instal·lació del
> GNOME "
> "que tingueu feta, és possible que no tingueu disponible l'Orca. Vegeu
> <link "
> "href=\"install:orca\">Com instal·lar l'Orca</link> i l'<link href=
> \"ghelp:"
> "orca\">Ajuda de l'Orca</link> per a més informació."
>
> -- en una altra cadena per l'estil ja t'havia comentat el «en funció de
> la instal·lació del GNOME ...» si ho canvies allà també canvia-ho aquí
> per coherència
>
>
> msgid ""
> "Use the <gui>Acceptance delay</gui> slider to control how long you have
> to "
> "hold a key down for it to register."
> msgstr ""
> "Utilitzeu la barra lliscant del <gui>Retard d'acceptació</gui> per
> controlar "
> "quanta estona heu de mantenir polsada una tecla per a què s'enregistri
> "
> "l'esdeveniment."
>
> -- polsada → premuda ? Sempre fem servir el verb prémer per parlar de
> tecles. Fins i tot en aquest cas que parla de «hold a key down» ho
> podries posar com a «mantenir una tecla premuda»
>
> -- per a què → perquè
>
>
> msgid ""
> "You can have your computer make a sound when you press a key, when a
> key "
> "press is accepted, or when a key press is rejected because you didn't
> hold "
> "the key down long enough."
> msgstr ""
> "Podeu configurar el vostre ordinador per a què faci un soroll quan
> premeu "
> "una tecla, quan s'accepta la pulsació d'una tecla, o quan es rebutja la
> "
> "pulsació perquè no heu premut la tecla durant prou estona."
>
> -- «faci un soroll» → «emeti/reprodueixi un so»
>
> msgid ""
> "<em>Sticky Keys</em> allows you to type keyboard shortcuts one key at a
> time "
> "rather than having to hold down all of the keys at once. For example,
> the "
> "<keyseq><key>Alt</key><key>Tab</key></keyseq> shortcut switches between
> "
> "windows. Without sticky keys turned on, you would have to hold down
> both "
> "keys at the same time; with sticky keys turned on, you would press
> <key>Alt</"
> "key> and then <key>Tab</key> to do the same."
> msgstr ""
> "Les <em>tecles enganxoses</em> us permeten escriure les dreceres de
> teclat "
> "prement les tecles una a una enlloc d'havent-les de prémer totes
> alhora. Per "
> "exemple, la drecera de teclat
> <keyseq><key>Alt</key><key>Tab</key></keyseq> "
> "canvia entre finestres. Sense les tecles enganxoses activades, hauríeu
> de "
> "mantenir polsades les dues tecles alhora. En canvi, amb les tecles "
> "enganxoses activades, primer hauríeu de prémer <key>Alt</key> i,
> després, "
> "<key>Tab</key>, per aconseguir el mateix efecte."
>
> -- polsades → premudes
>
> Quan es fa mecanografia es compten les polsacions per minut, però cada
> polsació consisteix en prémer una tecla, almenys així ho escriuria jo.
>
>
> msgid ""
> "You might want to turn on sticky keys if you find it difficult to hold
> down "
> "several keys at once."
> msgstr ""
> "Considereu activar les tecles enganxoses si teniu problemes a l'hora de
> "
> "prémer més d'una tecla alhora."
>
> -- tot i que no és un punt com a tal de la guia d'estil, però si que ve
> a ser el mateix, aquest «Considereu» no fa falta, la frase en si ja té
> el condicional més endavant «... si teniu ...» [6] n'he vist alguna més
> per l'estil si li vols fer una repassada.
>
>
> msgid ""
> "You can have the computer make a \"beep\" sound when you start typing a
> "
> "keyboard shortcut with sticky keys turned on. This is useful if you
> want to "
> "know that sticky keys is expecting a keyboard shortcut to be typed, so
> the "
> "next key press will be interpreted as part of a shortcut. Select
> <gui>Beep "
> "when a modifier key is pressed</gui> to enable this."
> msgstr ""
> "Podeu configurar el vostre ordinador per a què faci un soroll quan
> comenceu "
> "a introduir una drecera de teclat tenint les tecles enganxoses
> activades. "
> "Això és útil si voleu saber quan les tecles enganxoses estan esperant
> que "
> "s'introdueïxi una drecera de teclat, per tal que la següent pulsació "
> "s'interpreti com a part d'aquesta drecera. Seleccioneu <gui>Fes un avís
> "
> "sonor quan es premi una tecla modificadora</gui> per activar-ho."
>
> -- «faci un soroll» → «emeti un so»
>
>
> msgid ""
> "Enable visual alerts to flash the screen or window when an alert sound
> is "
> "played."
> msgstr ""
> "Com activar les alertes visuals per a què facin parpallejar la pantalla
> "
> "completa o la finestra quan es produeix un avís sonor."
>
> -- «pantalla completa» → pantalla (a l'original no parla de «full
> screen»)
> -- «facin» i «produeix» → «facin» i «produeixi» (o els dos verbs en
> condicional o en imperatiu)
>
> msgid "Flash the screen for alert sounds"
> msgstr ""
> "Com fer parpallejar la pantalla completa quan es produeixen avisos
> sonors"
>
> -- Ídem que abans «pantalla» i prou
>
>
> msgid ""
> "Your computer will play a simple alert sound for certain types of
> messages "
> "and events. If you have a hard time hearing these sounds, you can have
> "
> "either the entire screen or your current window visually flash whenever
> the "
> "alert sound is played."
> msgstr ""
> "El vostre ordinador reprodueix alertes sonores quan succeeïxen certs
> tipus "
> "de missatges i esdevenemints. Si teniu problemes per sentir-los, podeu
> fer "
> "que o bé tota la pantalla o bé la finestra actual parpallegin per a què
> us "
> "assaventeu visualment de què s'ha reproduït un so."
>
>
> -- Sense el possessiu «El vostre ordinador...»
> -- «reprodueix alertes sonores» → «reproduirà una alerta sonora» (will
> play a simple alert sound)
> -- «podeu fer que o bé tota la pantalla o bé la finestra actual
> parpallegin» → una coma abans de cada «o bé»
> -- «per a què us assaventeu» → «perquè us adoneu»
>
>
> msgid ""
> "This can also be useful if you're in an environment where you need your
> "
> "computer to be silent, such as in a library. See <link xref=
> \"sound-alert\"/"
> "> to learn how to mute the alert sound, then enable visual alerts."
> msgstr ""
> "Això també pot resultar útil quan esteu en un entorn on el vostre
> ordinador "
> "ha de ser silenciós, com per exemple una biblioteca. Vegeu les <link
> xref="
> "\"sound-alert\">Alertes sonores</link> per aprendre com silenciar-les i
> "
> "activar les alertes visuals."
>
> -- possessius ... :)
>
>
> msgid "Click your name in the top bar and select <gui>System
> Settings</gui>."
> msgstr ""
> "Feu clic al vostre nom a la barra superior i seleccioneu
> <gui>Paràmetres del "
> "sistema</gui>."
>
> -- «Paràmetres del sistema» → «Paràmetres de l'ordinador»
>
>
> msgid ""
> "This guide is designed to describe the features of your desktop, answer
> your "
> "computing-related questions, and provide tips on using your computer
> more "
> "effectively."
> msgstr ""
> "Els objectius d'aquesta guia són descriure les característiques del
> vostre "
> "escriptori, respondre les preguntes que tingueu relacionades amb els "
> "ordinadors, i oferir-vos consells sobre com utilitzar de forma més
> efectiva "
> "el vostre ordinador."
>
> -- aquí el «del vostre escriptori» més que deixar-lo només sense el
> «vostre» potser ho deixaria com «de l'escriptori GNOME»
> -- el segon «vostre» si que te'l pots carregar sense més.
>
>
> msgid ""
> "The guide is constantly being improved. Although we attempt to provide
> you "
> "with a comprehensive set of helpful information, we know we won't
> answer all "
> "of your questions here. We will keep adding more information to make
> things "
> "more helpful, though."
> msgstr ""
> "La guia es millora constantment. Tot i que pretén oferir-vos una àmplia
> "
> "col·lecció d'informació útil i comprensible, no pot respondre totes les
> "
> "preguntes. Tot i així, s'hi va afegint informació constantment per tal
> de "
> "fer-la cada vegada més útil."
>
> -- si no recordo malament «comprehensive» es refereix a que és àmplia
> més que no pas intel·ligible, per tant el «útil i comprensible» podria
> ser «Tot i que pretén oferir-vos un ampli ventall d'informació útil» per
> exemple.
>
>
> msgid ""
> "Thank you for taking the time to read the <em>Desktop Help Guide</em>.
> We "
> "sincerely hope that you will never have to use it."
> msgstr ""
> "Gràcies per dedicar part del vostre temps a llegir-vos la <em>Guia
> d'ajuda "
> "de l'escriptori</em>. Esperem sincerament que no l'hàgiu d'utilitzar
> mai."
>
> -- «Gràcies per llegir la ...» així evitem els possessius :)
>
>
> msgid ""
> "After you have backed up your files, you should make sure that the
> backup "
> "was successful."
> msgstr ""
> "Després d'haver fet una còpia de seguretat dels vostres fitxers, us
> hauríeu "
> "d'assegurar que la còpia s'ha completat amb èxit."
>
> -- aquest és un dels pocs exemples en que sí que val la pena deixar el
> possessiu :)
>
>
> #: C/backup-check.page:24(page/p)
> msgid ""
> "You can do a check by looking through the copied files and directories
> in "
> "the destination media. By opening and checking the copied files, you
> can see "
> "whether the files you check copied successfully."
> msgstr ""
> "Podeu fer una comprovació mirant els fitxers i directoris que heu
> copiat als "
> "suports destí. Obrint-los i comprovant-los manualment, podeu veure si
> s'han "
> "copiat correctament."
>
> -- «suports destí» → «suports de destí»
>
>
> msgid "How often and when to backup your files."
> msgstr ""
> "En quina freqüència i quan fer còpies de seguretat dels vostres
> fitxers."
>
> -- aquí però ja el treuria, el possessiu
>
>
> msgid ""
> "If it is just some music, e-mails and family photos, then weekly or
> even "
> "monthly backups may suffice. However, if you happen to be in the middle
> of a "
> "tax audit, more frequent backups may be necessary."
> msgstr ""
> "Si només es tracta de música, correus electrònics i fotos familiars,
> llavors "
> "una còpia de seguretat setmanal o, fins i tot, mensual, serà suficient.
> Si, "
> "en canvi, esteu preparant la declaració d'Isenda, potser cal fer les
> còpies "
> "amb més freqüència."
>
> -- isenda va amb H
>
>
> msgid ""
> "Files that you have copied from a CD, DVD, or other removable media,
> since "
> "it would be faster to copy them again than to restore them from
> backup."
> msgstr ""
> "Fitxers que hàgiu copiat d'un CD, DVD, o qualsevol altre suport
> extraïble, "
> "ja que és més ràpid tornar-los a copiar d'allà que recuperar-los d'una
> còpia "
> "de seguretat."
>
> -- «d'un CD, DVD,» → «d'un CD, un DVD,» en les enumeracions on hi ha
> noms s'els
> ha d'acompanyar de l'article. [7]
>
>
>
>
>
> [1]
> http://l10n.gnome.org/POT/gnome-shell.master/gnome-shell.master.ca.po
>
> [2]
>
> http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d'estil/Guia_2010/Aspectes_de_localització#Tecles
>
> [3]
>
> http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d'estil/Guia_2010/Aspectes_lingüístics#Pronoms_possessius
>
> [4]
>
> http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/LLENGUA.GLOSSNOMEN/glossari_entrades.glossari
>
> [5] http://l10n.gnome.org/POT/orca.master/orca.master.ca.po
>
> [6] Ara no tinc Internet: "Expressions innecessàries" del capítol 2
> "Aspectes lingüístics"
>
> [7] http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%
> 27estil/Guia_2010/Aspectes_ling%C3%BC%C3%
> ADstics#L.27article_en_les_enumeracions
>
>
>
> El dl 11 de 07 de 2011 a les 16:36 +0200, en/na David Aguilera va
> escriure:
> > Bones a tots,
> >
> >
> > ja he traduït les primeres 200-i-escaig cadenes de text del manual
> > d'usuari del GNOME i les he pujat al D-L. Només volia fer-vos uns
> > quants comentaris, abans que les reviseu:
> >
> >
> > 1. Els infinitius de les cadenes marcades com "info/desc" els he
> > traduït seguint el format "Com + verb....". Per exemple:
> >  EN: Ignore quickly-repeated keypresses of the same key.
> >  CA: Com ignorar les pulsacions repetides ràpidament d'una mateixa
> > tecla.
> >
> >
> > Totes segueixen el mateix format. Ho he fet així perquè entenc que, al
> > tractar-se d'una descripció, expliquen «com» fer una cosa determinada.
> >
> >
> > 2. Els infinitius dels títols ("page/title") també els he traduït
> > seguint el format "Com + verb....". Per exemple:
> >  EN: Turn on Bounce Keys
> >  CA: Com activar les tecles de salt
> >
> >
> > Novament, totes segueixen el mateix format. Aquí havia dubtat una mica
> > més entre utilitzar el "Com" ("Com activar...") o el "Per" ("Per
> > activar..."). He pensat que la primera solució era millor ja que,
> > tractant-se d'un manual, és interessant que els títols de les seccions
> > es plantegin com la pregunta que es fa el lector, però suposo que
> > qualsevol de les dues funcionaria.
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Us faig aquests comentaris perquè, en cas que considereu necessari
> > canviar el criteri emprat, no modifiqueu el .po, sinó que simplement
> > m'ho indiqueu i ja ho canviaria jo mateix. A més a més, aplicaria les
> > modificacions a les properes cadenes que tradueixi.
> > Si, en canvi, ja ho trobeu bé, no hi ha res més a dir, en aquest
> > sentit, i continuaré com fins ara.
> >
> >
> > --
> > Salutacions,
> >  David Aguilera
> >
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
> --
> Gil Forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
> planet: http://planet.guifi.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20110731/dd1dc9f6/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu GNOME