[GNOME] brasero - master

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dll set 14 23:09:58 CEST 2009


Bones,

Coses que hi he vist en la traducció (els canvis implementats els podeu
trobar a: http://l10n.gnome.org/vertimus/brasero/master/po/ca


msgid "Directories cannot be added to video or audio discs"
msgstr "No es poden afegir directoris als discs de vídeo o d'àudio."

#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:139
#, c-format
msgid "Playlists cannot be added to video or audio discs"
msgstr ""
"No es poden afegir llistes de reproducció als discs de vídeo o
d'àudio."

msgid "\"%s\" is not suitable for audio or video media"
msgstr "«%s» no és adequat per a suports de vídeo o d'àudio."

-- Sobren els punts finals


msgid "There are some files left to burn"
msgstr "Encara hi ha alguns fitxers per a enregistrar"

#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2099
msgid "There are some more videos left to burn"
msgstr "Encara hi ha més vídeos per a enregistrar"

#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2103
msgid "There are some more songs left to burn"
msgstr "Encara hi ha més cançons per a enregistrar"

-- S'hauria d'unificar a «hi ha més» o «hi ha alguns» he optat per «hi
ha alguns»


msgid "Would you like to burn the selection of files across several
media?"
msgstr "Voleu enregistrar la selecció de fitxers en diversos suports?"

msgid "Burn the selection of files across several media"
msgstr "Enregistra la selecció de fitxers en diversos suports"

-- he canviat «la selecció de fitxers» canviat per «els fitxers
seleccionats» (queda molt més natural)


msgid "There are no songs to write to disc"
msgstr "No hi ha cançons per a escriure al disc"

msgid "There are no videos to write to disc"
msgstr "No hi ha vídeos per a escriure al disc"

-- «No hi ha cap cançó/vídeo ...» ? No ho he aplicat a la revisió que hi
ha al damned-lies


msgid "It doesn't appear to be a valid disc image or a valid cue file."
msgstr "Sembla que no és una imatge de disc vàlida o un fitxer CUE
vàlid."

-- segons la Sílvia la forma correcta seria: «Sembla que no és una
imatge de disc o un fitxer vàlids» en aquest cas es dóna que ja està el
masculí al final, però en d'altres casos s'hauria de canviar l'ordre
dels elements per deixar el masculí al final i pluralitzar l'adjectiu.


msgid ""
"The data size is too large for the disc and you must remove files from
the "
"selection otherwise.\n"
"You may want to use this option if you're using 90 or 100 min CD-R(W)
which "
"cannot be properly recognised and therefore need overburn option.\n"
"NOTE: This option might cause failure."
msgstr ""
"La mida de les dades és massa gran per al disc i heu de suprimir
fitxers de "
"la selecció.\n"
"Podeu utilitzar aquesta opció si esteu utilitzant CD-R(W) de 90 o 100
min "
"que no s'hagin reconegut correctament, per als quals caldrà l'opció de
"
"sobreescriptura.\n"
"NOTA: Aquesta opció pot provocar fallades."

-- heu → hauríeu
-- si esteu utilitzant CD-R(W) → si esteu utilitzant un CD-R(W)


msgid ""
"There is only one selected file (\"%s\"). It is the image of a disc and
its "
"contents can be burnt."
msgstr ""
"Només s'ha seleccionat un fitxer («%s»). Aquest és la imatge d'un disc
i el "
"seu contingut es pot enregistrar."

-- Sense l'«Aquest» de la segona frase


msgid "Autodetect"
msgstr "Detecció automàtica"

-- Detecta automàticament ? (No l'he aplicat al que hi ha al
damned-lies)


msgid "Cue image"
msgstr "Imatge cue"

-- en altres cadenes he vist que posaves CUE (no l'he aplicat al fitxer
del damned-lies)


msgid "Click here to select a disc _image"
msgstr "Feu clic aquí per a seleccionar una _imatge de disc"

-- sense el «aquí» ? (no l'he aplicat al fitxer del damned-lies)


msgid "Select Disc Image"
msgstr "Selecciona la imatge de disc"

-- Selecciona → Seleccioneu


msgid "Not enough space available on the disc (%s available for %s)"
msgstr "No hi ha prou espai disponible al disc (%s disponible per a %s)"

-- en altres cadenes has traduït «Not enough space» per «No hi ha
suficient espai» i aquí per «No hi ha prou espai». Seria bo que sigués
tot igual (ho deixo per tu de unificar-ho, tot i que recordo que en
altres aplicacions és amb «prou»)msgid "Audio and data disc (%s)"
msgstr "Disc d'àudio i dades (%s)"

-- «Disc d'àudio i de dades (%s)»


msgid "Medium Icon"
msgstr "Icona mitjà"

-- Icona mitjana? (no l'he aplicada)


Això és tot, bona feina!!

Salut!

-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
-------------- part següent --------------
An embedded message was scrubbed...
From: gnomeweb a gnome.org
Subject: [Gnome-dl] brasero - master
Date: Mon, 24 Aug 2009 21:39:58 -0000
Size: 4278
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20090914/9bff9ed2/attachment.eml>


Més informació sobre la llista de correu GNOME