[GNOME] Correcció del fitxer glade3.po.gnome-2-28.ca a valencia.po

Carles Ferrando Garcia carles.ferrando a gmail.com
div oct 16 18:53:25 CEST 2009


Hola Gil i demés companys:
No he pogut penjar la llista d'errades que he vist al fitxer
glade3.po.gnome-2-28.ca a valencia.po al Damned Lies per massa llarga així
que et passe la llista per aquesta llista.

Si us plau reviseu la llista amb la meva proposta per si hi ha algun
error i modifica les cadenes al glade 3 en català oriental.
Salutacions.

cadena 63
msgid "Undo the last action"
msgstr "Desfés la l'última acció"

per
msgid "Undo the last action"
msgstr "Desfés l'última acció"

cadena 299
msgid "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is deprecated\n"
msgstr ""
"[%1$s] Es descaonsella l'ús de la classe d'objecte «%2$s» de la versió
%4$d.%5"
"$d del %3$s\n"

per
msgid "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is deprecated\n"
msgstr ""
"[%1$s] Es desaconsella l'ús de la classe d'objecte «%2$s» de la versió
%4$d.%5"
"$d del %3$s\n"

cadena 400
msgid "The icon name"
msgstr "El mode de la icona"

per
msgid "The icon name"
msgstr "El nom de la icona"

cadena 518
msgid "Radio"
msgstr "Grup"

per
msgid "Radio"
msgstr "Ràdio"
( podria ser un botó radio però no un grup)

cadena 572 *
msgid "Adjustment column"
msgstr "Columna d'ajustament"

per
msgid "Adjustment column"
msgstr "Ajust de columna"

cadena 574 *
msgid "Alignment column"
msgstr "Columna d'alineació"

per
msgid "Alignment column"
msgstr "Alineació de columna"

cadena 587
msgid "Attributes column"
msgstr "Columna dels atributs"

per
msgid "Attributes column"
msgstr "Atributs de columna"

cadena 589
msgid "Background Color Name column"
msgstr "Columna del nom del color de fons"

per
msgid "Background Color Name column"
msgstr "Color de fons del nom de la columna"

cadena 590
msgid "Background Color column"
msgstr "Columna del color de fons"

per
msgid "Background Color column"
msgstr "Color de fons de la columna"

cadena 596
msgid "Bottom to Top"
msgstr "Inferior superior"

per
msgid "Bottom to Top"
msgstr "De baix a dalt"

cadena 608
msgid "Cell Background Color column"
msgstr "Columna del color de fons de la cel·la"

per
msgid "Cell Background Color column"
msgstr "Color de fons de la cel·la de la columna"

cadena 609
msgid "Cell Background Color name column"
msgstr "Columna del nom del color de fons de la cel·la"

per
msgid "Cell Background Color name column"
msgstr "Color de fons de la cel·la del nom de la columna"

cadena 654
msgid "Dock"
msgstr "Acoblador"

per
msgid "Dock"
msgstr "Acobla"

cadena 707
msgid "Foreground Color Name column"
msgstr "Columna del nom del color de primer pla"

per
msgid "Foreground Color Name column"
msgstr "Color de primer pla del nom de la columna"

cadena 708
msgid "Foreground Color column"
msgstr "Columna del color de primer pla"

per
msgid "Foreground Color column"
msgstr "Color de primer pla de la columna"

cadena 719
msgid "Height column"
msgstr "Columna de l'alçada"

per
msgid "Height column"
msgstr "Alçada de la columna"

cadena 722
msgid "Horizontal Alignment column"
msgstr "Columna de l'alineació horitzontal"

per
msgid "Horizontal Alignment column"
msgstr "Alineació horitzontal de la columna"

cadena 725
msgid "Horizontal Padding"
msgstr "Separació horitzontal"

per
msgid "Horizontal Padding"
msgstr "Farciment horitzontal"

cadena 726
msgid "Horizontal Padding column"
msgstr "Columna de la separació horitzontal"

per
msgid "Horizontal Padding column"
msgstr "Farciment horizontal de la columna"

cadena 736
msgid "Icon Name column"
msgstr "Columna del nom de la icona"

per
msgid "Icon Name column"
msgstr "Nom de la icona de la columna"

cadena 746
msgid "Inconsistent column"
msgstr "Columna d'inconsistència"

per
msgid "Inconsistent column"
msgstr "Columna inconsistent"

cadena 761
msgid "Indicator Size column"
msgstr "Columna de l'indicador de mida"

per
msgid "Indicator Size column"
msgstr "Mida de l'indicador de la columna"

cadena 773
msgid "Invisible Char Set"
msgstr "El caràcter invisible està definit"

per
msgid "Invisible Char Set"
msgstr "Estableix el caràcter invisible"

cadena 778
msgid "Keycode column"
msgstr "Columna del codi de tecla"

per
msgid "Keycode column"
msgstr "Codi de tecla de la columna"

cadena 828
msgid "Orientation column"
msgstr "Columna de l'orientació"

per
msgid "Orientation column"
msgstr "Orientació de la columna"

cadena 863
msgid "Radio Button"
msgstr "Botó d'opció"

per
msgid "Radio Button"
msgstr "Botó de grup"

cadena 872
msgid "Release"
msgstr "Allibera"

per
msgid "Release"
msgstr "Alliberament"

cadena 882
msgid "Rise column"
msgstr "Columna d'alçament"

per
msgid "Rise column"
msgstr "Alçada de la columna"

cadena 886
msgid "Scale column"
msgstr "Columna d'escalat"

per
msgid "Scale column"
msgstr "Escala la columna"

cadena 916
msgid "Size column"
msgstr "Columna de la mida"

per
msgid "Size column"
msgstr "Mida de la columna"

cadena 932
msgid "Stock Button"
msgstr "Botó de l'estoc"

per
msgid "Stock Button"
msgstr "Botó predeterminat"

cdena 933
msgid "Stock Detail column"
msgstr "Columna del detall de l'estoc"

per
msgid "Stock Detail column"
msgstr "Columna del detall predeterminada"

cadena 934
msgid "Stock Item"
msgstr "Element de l'estoc"

per
msgid "Stock Item"
msgstr "Element predeterminat"

cadena 935
msgid "Stock Size column"
msgstr "Columna de la mida de l'estoc"

per
msgid "Stock Size column"
msgstr "Mida de la columna predeterminada"

cadena 936
msgid "Stock column"
msgstr "Columna d'estoc"

per
msgid "Stock column"
msgstr "Columna predeterminada"

cadena 937
msgid "Stretch column"
msgstr "Columna de l'amplada del tipus de lletra"

per
msgid "Stretch column"
msgstr "Amplada de la columna"

cadena 950
msgid "Text Horizontal Alignment column"
msgstr "Columna de l'alineació horitzontal del text"

per
msgid "Text Horizontal Alignment column"
msgstr "Alineació horitzontal del text de la columna"

cadena 954
msgid "Text Vertical Alignment column"
msgstr "Columna de l'alineament vertical del text"

per
msgid "Text Vertical Alignment column"
msgstr "Alineament vertical del text de la columna"

cadena 968
"The stock icon displayed on the item (chose an item from gtk+ stock or
from "
"an icon factory)"
msgstr ""
"La icona de l'estoc mostrada a l'element (escolliu un element de
l'estoc del "
"GTK+ o d'una fàbrica d'icones)"

per
"The stock icon displayed on the item (chose an item from gtk+ stock or
from "
"an icon factory)"
msgstr ""
"La icona predeterminada mostrada a l'element (escolliu un element del
magatzem del "
"GTK+ o d'una fàbrica d'icones)"

cadena 969
msgid "The stock item for this button"
msgstr "L'element de l'estoc per a este botó"

per
msgid "The stock item for this button"
msgstr "L'element predeterminat per a este botó"

cadena 970
msgid "The stock item for this menu item"
msgstr "L'element de l'estoc per a aquest element de menú"

per
msgid "The stock item for this menu item"
msgstr "L'element predeterminat per a este element del menú"

cadena 979
msgid "Tool Button"
msgstr "Botó de d'eina"

per
msgid "Tool Button"
msgstr "Botó d'eina"

cadena 983
msgid "Top Left"
msgstr "Superior esquerre"

per
msgid "Top Left"
msgstr "A dalt a l'esquerra"

cadena 997
msgid "Underline column"
msgstr "Columna de subratllat"

per
msgid "Underline column"
msgstr "Subratllat de columna"

cadena 1002
msgid "Value column"
msgstr "Columna del valor"

per
msgid "Value column"
msgstr "Valor de la columna"

cadena 1003
msgid "Variant column"
msgstr "Columna de la variant"

per
msgid "Variant column"
msgstr "Variant de la columna"

cadena 1006
msgid "Vertical Alignment column"
msgstr "Columna de l'alineació vertical

per
msgid "Vertical Alignment column"
msgstr "Alineació vertical de la columna"

cadena 1006
msgid "Vertical Padding column"
msgstr "Columna de la separació vertical"

per
msgid "Vertical Padding column"
msgstr "Separació vertical de la columna"

cadena 1016
msgid "Viewport"
msgstr "Subàrea"

per
msgid "Viewport"
msgstr "Port de visualització"

cadena 1019
msgid "Visible column"
msgstr "Columna de la visibilitat"

per
msgid "Visible column"
msgstr "Columna visible"

cadena 1022
msgid "Weight column"
msgstr "Columna del pes"

per
msgid "Weight column"
msgstr "Pes de la columna"

cadena 1024
msgid "Width column"
msgstr "Columna de l'amplada"

per
msgid "Width column"
msgstr "Amplada de la columna"

cadena 1025
msgid "Width in Characters column"
msgstr "Columna de l'amplada en caràcters"

per
msgid "Width in Characters column"
msgstr "Amplada en caràcters de la columna"

cadena 1030
msgid "Wrap Mode column"
msgstr "Columna del mode d'ajustament"

per
msgid "Wrap Mode column"
msgstr "Mode d'ajustament de la columna"

cadena 1031
msgid "Wrap Width column"
msgstr "Columna de l'amplada de l'ajustament"

per
msgid "Wrap Width column"
msgstr "Amplada de l'ajustament de la columna"

cadena 1040
msgid "Add and remove rows:"
msgstr "Afegeix i suprimeix columnes:"

per
msgid "Add and remove rows:"
msgstr "Afegeix i suprimeix files:"

cadena 1053
msgid "Setting %s to use a stock button"
msgstr "S'està establint %s perquè utilitze un botó d'estoc"

per
msgid "Setting %s to use a stock button"
msgstr "S'està establint %s perquè utilitze un botó predeterminat"

cadena 1057
msgid "Stock button"
msgstr "Botó de l'estoc"

per
msgid "Stock button"
msgstr "Botó predeterminat"


cadena 1061
msgid "Setting %s to use an image from stock"
msgstr "S'està establint %s perquè utilitze una imatge de l'estoc"

per
msgid "Setting %s to use an image from stock"
msgstr "S'està establint %s perquè utilitze una imatge predeterminada"

cadena 1067
msgid "Setting %s to use a stock item"
msgstr "S'està establint %s perquè utilitzi un element de l'estoc"

per
msgid "Setting %s to use a stock item"
msgstr "S'està establint %s perquè utilitze un element predeterminat"

cadena 1068
msgid "Stock Item:"
msgstr "Element de l'estoc:"

per
msgid "Stock Item:"
msgstr "Element predeterminat:"

cadena 1070
msgid ""
"First add a stock name in the entry below, then add and define sources
for "
"that icon in the treeview."
msgstr ""
"Primer afegiu un nom de l'estoc a l'entrada de sota, i després afegiu i "
"definiu les fonts d'aquesta icona en la visualització d'arbre."

per
msgid ""
"First add a stock name in the entry below, then add and define sources
for "
"that icon in the treeview."
msgstr ""
"Primer afegiu un nom prdeterminat a l'entrada de sota, i després afegiu i "
"definiu les fonts d'aquesta icona en la visualització d'arbre."

cadena 1084
msgid "Text wraps normally"
msgstr "El text s'ajusta de manera norma"

per
msgid "Text wraps normally"
msgstr "El text s'ajusta de manera normal"

cadena 1090
msgid ""
"Choose a Data Model and define some\n"
"columns in the data store first"
msgstr ""
"Primer escolliu el model de dades i\n"
"definiu algunes columnes en el magatzem\n"
"de dades"

per
msgid ""
"Choose a Data Model and define some\n"
"columns in the data store first"
msgstr ""
"Escolliu el model de dades i\n"
"definiu algunes columnes en el magatzem\n"
"de dades primer"

cadena 1091
msgid "Setting %s to use a primary icon from stock"
msgstr "S'està establint %s perquè utilitzi una icona primària de l'estoc"

per
msgid "Setting %s to use a primary icon from stock"
msgstr "S'està establint %s perquè utilitzi una icona primària del magatzem"

cadena 1094
msgid "Setting %s to use a secondary icon from stock"
msgstr "S'està establint %s perquè utilitzi una icona secundària de l'estoc"

per
msgid "Setting %s to use a secondary icon from stock"
msgstr "S'està establint %s perquè utilitzi una icona secundària del
magatzem"

cadena 1095
msgid "Setting %s to use a secondary icon from the icon theme"
msgstr ""
"S'està establint %s perquè utilitze una icona secundària del tema
d'iconess"

per
msgid "Setting %s to use a secondary icon from the icon theme"
msgstr ""
"S'està establint %s perquè utilitze una icona secundària del tema d'icones"


Més informació sobre la llista de correu GNOME