[GNOME] Canvis al fitxer gconf.master.ca a valencia.po (oriental)

Carles Ferrando Garcia carles.ferrando a gmail.com
div nov 27 17:45:14 CET 2009


Bon dia:
Us deixe la llista de canvis que afecten al fitxer gconf en català , els
pose ací ja que la quantitat de "per a + infinitiu --> per infinitiu" no
permet posar a la llista gnome-dl. Els canvis que afecten a l'script els
pujaré aquesta nit al wiki.


la cadena
msgid ""
"Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-"
"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
msgstr ""
"No s'ha pogut registrar la supressió de l'oient al fitxer de registre del "
"gconfd; potser es tornarà a afegir per error l'orient si el gconfd surt
o es "
"tanca (%s)"

la canvie per
msgid ""
"Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-"
"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
msgstr ""
"No s'ha pogut registrar la supressió de l'oient al fitxer de registre del "
"gconfd; potser es tornarà a afegir per error l'oient si el gconfd surt
o es "
"tanca (%s)"
(ací teniu la versió oriental de la cadena , error=orient )


la cadena
msgid "Must specify a key pattern to search for.\n"
msgstr "S'ha d'especificar un patró de per a cercar.\n"

la canvie per
msgid "Must specify a key pattern to search for.\n"
msgstr "S'ha d'especificar un patró per cercar.\n"
(de per a --> per)

la cadena
msgid "Must specify some keys to break\n"
msgstr "S'ha d'especificar algunes claus per trencar\n"

la canvie per
msgid "Must specify some keys to break\n"
msgstr "S'han d'especificar algunes claus per trencar\n"
(concordança verbal)

la cadena
msgid "Must specify some directories to break\n"
msgstr "S'ha d'especificar alguns directoris per trencar\n"

la canvie per
msgid "Must specify some directories to break\n"
msgstr "S'han d'especificar alguns directoris per trencar\n"
(concordança verbal)

la cadena
msgid "Privileges are required to change GConf system values"
msgstr "Es necessiten privilegis per a canviar els valors de sistema del
GConf"

la canvie per
msgid "Privileges are required to change GConf system values"
msgstr "Es necessiten privilegis per canviar els valors de sistema del
GConf"
(per a --> per)

la cadena
msgid "Privileges are required to change GConf mandatory values"
msgstr ""
"Es necessiten privilegis per a canviar els valors obligatoris del GConf"

la canvie per
msgid "Privileges are required to change GConf mandatory values"
msgstr "Es necessiten privilegis per canviar els valors obligatoris del
GConf"
(per a --> per)

la cadena
msgid "Received request to drop all cached data"
msgstr "S'ha rebut una petició per a descartar totes les dades intermèdies"

la canvie per
msgid "Received request to drop all cached data"
msgstr "S'ha rebut una petició per descartar totes les dades intermèdies"
(per a --> per)

la cadena
msgid "Received request to sync synchronously"
msgstr "S'ha rebut una petició per a sincronitzar de manera síncrona"

la canvie per
msgid "Received request to sync synchronously"
msgstr "S'ha rebut una petició per sincronitzar de manera síncrona"
(per a --> per)

la cadena
msgid "No database available to save your configuration"
msgstr "No hi ha cap base de dades disponible per a desar la configuració"

la canvie per
msgid "No database available to save your configuration"
msgstr "No hi ha cap base de dades disponible per desar la configuració"
(per a --> per)

la cadena
msgid ""
"Error while parsing options: %s.\n"
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar les opcions: %s.\n"
"Executeu «%s --help» per a veure una llista completa d'opcions
disponibles "
"per a la línia d'ordres.\n"

la canvie per
msgid ""
"Error while parsing options: %s.\n"
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar les opcions: %s.\n"
"Executeu «%s --help» per veure una llista completa d'opcions disponibles "
"per a la línia d'ordres.\n"
(per a --> per)

la cadena
msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'estat desat «%s» per a escriure: %s"

la canvie per
msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'estat desat «%s» per escriure: %s"
(per a --> per)

la cadena
msgid "Specify a schema file to be installed"
msgstr "Especifiqueu un fitxer d'esquema per a instal·lar"

la canvie per
msgid "Specify a schema file to be installed"
msgstr "Especifiqueu un fitxer d'esquema per instal·lar"
(per a --> per)

la cadena
msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
msgstr ""
"Especifiqueu una font de configuració per a utilitzar en comptes del camí "
"predeterminat"

la canvie per
msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
msgstr ""
"Especifiqueu una font de configuració per utilitzar en comptes del camí "
"predeterminat"
(per a --> per)

la cadena
msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
msgstr ""
"Especifiqueu una descripció curta de mitja línia per a col·locar a un "
"esquema."

la canvie per
msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
msgstr ""
"Especifiqueu una descripció curta de mitja línia per col·locar a un "
"esquema."
(per a --> per)

la cadena
msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
msgstr ""
"Especifiqueu una descripció de vàries línies per a col·locar a un esquema."

la canvie per
msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
msgstr ""
"Especifiqueu una descripció de vàries línies per col·locar a un esquema."
(per a --> per)

la cadena
msgid "- Tool to manipulate a GConf configuration"
msgstr "- Una eina per a manipular la configuració del GConf"

la canvie per
msgid "- Tool to manipulate a GConf configuration"
msgstr "- Una eina per manipular la configuració del GConf"
(per a --> per)

la cadena
msgid "Load/Save options:"
msgstr "Opcions per a carregar/desar:"

la canvie per
msgid "Load/Save options:"
msgstr "Opcions per carregar/desar:"
(per a --> per)

la cadena
msgid "Show load/save options"
msgstr "Mostra les opcions per a carregar/desar"

la canvie per
msgid "Show load/save options"
msgstr "Mostra les opcions per carregar/desar"
(per a --> per)

la cadena
msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line
options.\n"
msgstr ""
"Executeu «%s --help» per a veure una llista completa d'opcions
disponibles de "
"la línia d'ordres.\n"

la canvie per
msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line
options.\n"
msgstr ""
"Executeu «%s --help» per veure una llista completa d'opcions
disponibles de "
"la línia d'ordres.\n"
(per a --> per)

la cadena
msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
msgstr "S'ha d'especificar un o més directoris per a llistar
recursivament.\n"

la canvie per
msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
msgstr "S'ha d'especificar un o més directoris per llistar recursivament.\n"
(per a --> per)

la cadena
msgid "Must specify one or more keys as arguments\n"
msgstr "S'han d'especificar una clau, o més, per a esborrar el valor.\n"

la canvie per
msgid "Must specify one or more keys as arguments\n"
msgstr "S'han d'especificar una clau, o més, per esborrar el valor.\n"
(per a --> per)

la cadena
msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
msgstr "S'ha d'especificar una o més claus per a esborrar el valor.\n"

la canvie per
msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
msgstr "S'ha d'especificar una o més claus per esborrar el valor.\n"
(per a --> per)

la cadena
msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
msgstr ""
"S'ha d'especificar una o més claus per a esborrar el valor
recursivament.\n"

la canvie per
msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
msgstr ""
"S'ha d'especificar una o més claus per esborrar el valor recursivament.\n"
(per a --> per)

-- 
GPG ID: 0x5F83573A
Bloc:  http://laendle.wordpress.com/

Més informació sobre la llista de correu GNOME