Re: [GNOME] Traducció de l'empathy

David Planella david.planella a googlemail.com
dim set 16 19:31:29 CEST 2008


Bones Gil,

el que he vist:

 #: ../data/empathy.schemas.in.h:8
-#, fuzzy
 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
-msgstr ""
-"Verifica si l'Empathy s'hauria de connectar automàticament en iniciar-se"
+msgstr "L'Empathy s'hauria de connectar automàticament en iniciar-se"

 #: ../data/empathy.schemas.in.h:9
+msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
+msgstr ""
+"L'Empathy hauria d'utilitzar l'avatar del contacte com a icona de la "
+"finestra de xat"

-- Suggeriment: «Fes que l'Empathy es connecti...», «Fes que l'Empathy
utilitzi...»

-#: ../data/empathy.schemas.in.h:28
-#, fuzzy
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:29
 msgid ""
 "Whether or not Empathy should automatically log in to your accounts on "
 "startup."
 msgstr ""
-"Si l'Empathy hauria d'autenticar els comptes automàticament en iniciar-se."
+"Si l'Empathy hauria de connectar els comptes automàticament en iniciar-se."

-- Si l'Empathy s'ha de connectar...
-- Potser trobaria millor «entrar» en lloc de «connectar», tot i que
reconec que cap de les dues em fa el pes

-#: ../data/empathy.schemas.in.h:29
-#, fuzzy
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:30
+msgid ""
+"Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat "
+"window icon."
+msgstr ""
+"Si l'Empathy hauria d'utilitzar l'avatar del contacte com a icona de la "
+"finestra de xat."

-- Si l'Empathy ha d'utilitzar...

-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:4
 msgid "Use _Yahoo Japan"
 msgstr "Utilitza el _Yahoo Japan"

-- Yahoo del Japó?

 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:2
-msgid "Call"
-msgstr "Truca"

+#. To translator: %s is the protocol name
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:862
+#, c-format
+msgid "New %s account"
+msgstr "Compte %s nou"

-- «Compte de %s nou»?

+msgid "C_all"
+msgstr "_Truca"

-- No és «Trucada»?

+#: ../src/empathy.c:388
+msgid "Show the accounts dialog"
+msgstr "Mostra el diàleg de comptes"

-- dels

+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:978
+msgid ""
+"Any associated conversations and chat rooms will NOT be removed if you "
+"decide to proceed.\n"
+"\n"
+"Should you decide to add the account back at a later time, they will still "
+"be available."
+msgstr ""
+"Qualsevol conversa i sales de xat associades NO se suprimiran si decidiu "
+"continuar.\n"
+"\n"
+"Si decidiu tornar a afegir el compte més tard, encara seran disponibles."

-- NO se suprimirà cap de les ...
-- ... més endavant, aquestes encara estaran disponibles.

-#: ../src/empathy-call-window.c:255
+#: ../src/empathy-call-window.c:256
 msgid "Closing this window will end the call in progress."
-msgstr ""
+msgstr "Si tanqueu aquesta finestra s'acabarà la trucada actual."

-- «es finalitzarà», o bé «finalitzareu», també per ser coherent amb
la cadena anterior

-#: ../src/empathy-call-window.c:312
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/empathy-call-window.c:313
+#, c-format
 msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
-msgstr "Quin compte voleu utilitzar?"
+msgstr "%s us està trucant, voleu respondre?"

-- «contestar» en lloc de «respondre» (per contestar el telèfon)

-#: ../src/empathy-call-window.c:318
-#, fuzzy
+#: ../src/empathy-call-window.c:319
 msgid "_Reject"
-msgstr "Redirecció"
+msgstr "_Refusada"

-- _Refusa

-#: ../src/empathy-call-window.c:323
+#: ../src/empathy-call-window.c:324
 msgid "_Answer"
-msgstr ""
+msgstr "_Respon"

-- _Contesta

-#: ../src/empathy-call-window.c:379
+#. To translators: Readying is the first state of the call, it is
+#. * preparing the connection and it does not yet ring.
+#: ../src/empathy-call-window.c:382
 msgid "Readying"
-msgstr ""
+msgstr "Marcant"

-- S'està marcant

-#: ../src/empathy-call-window.c:392
-#, fuzzy
+#: ../src/empathy-call-window.c:395
 msgid "Ringing"
-msgstr "S'està entrant"
+msgstr "Trucant"

-- S'està trucant

Això és tot, bona feina.

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME