[GNOME] Traducció de l'Ekiga per revisar

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dim set 16 01:16:33 CEST 2008


Bones,

Pujat!

Softcatalà:
http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions


El que hi he vist:

(NO APLICAT)
#: ../ekiga.schemas.in.in.h:2
msgid ""
"Allow Ekiga to fall back to software scaling the picture-in-picture if
"
"hardware support is not available. If this is set to false, Ekiga will
not "
"try to open the PIP if hardware support is not available."
msgstr ""
"Permet que l'Ekiga utilitzi l'escalat per programari per a la
imatge-en-"
"imatge com a última alternativa en cas que no estigui implementat per "
"maquinari. Si ho establiu com a fals, l'Ekiga no intentarà obrir la PIP
"
"(imatge-en-imatge) si no està implementat per maquinari."

-- si és un schema hauria de ser «false» (fals) no?(NO APLICAT)
msgid ""
"The STUN server to use for STUN Support. STUN is a technology that
permits "
"passage through some types of NAT gateway"
msgstr ""
"El servidor STUN a utilitzar per a les funcions d'STUN. STUN és una
tècnica "
"que permet travessar certs tipus d'encaminadors NAT."

-- tècnica → tecnologia ?


(APLICAT)
msgid ""
"The maximum TX video bitrate in kbit/s. The video quality and the
number of "
"transmitted frames per second (depends on selected codec) will be "
"dynamically adjusted above their minimum during calls to try to
minimize the "
"bandwidth to the given value"
msgstr ""
"La taxa de bits per a la transmissió de vídeo en kbits/s. La qualitat
del "
"vídeo i el nombre de quadres per segons transmesos (depenent del còdec
"
"utilitzat) s'ajustaran automàticament per sobre del seu mínim durant
les "
"trucades. D'aquesta manera, s'intentarà minimitzar l'amplada de banda
al "
"valor que indiqueu aquí"

-- quadres per segons → quadres per segon


(APLICAT)
msgid ""
"The maximum transmitted frame rate in frames/s. This rate may not be
reached "
"in case a minimum quality was configure via a TSTO value smaller than
31 and "
"the bitrate selected is not sufficient to support this minimum quality"
msgstr ""
"El nombre màxim de quadres per segons transmesos. Pt ser que aquesta
taxa no "
"s'assoleixi en cas que s'hagi configurat una qualitat mínima a través
d'un "
"valor de balanç temporal/espacial menor de 31, i que la taxa de bits "
"seleccionada no sigui suficient per a funcionar amb aquesta qualitat
mínima"

-- ídem que abans
-- Pt ser → Pot ser


(APLICAT)
msgid ""
"The video view before having switched to fullscreen (same values as "
"video_view)"
msgstr ""
"LA vista de vídeo abans d'haver commutat a la visualització de pantalla
"
"completa (s'hi permeten els mateixos valors que a video_view)"

-- LA → La


(APLICAT)
msgid ""
"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245
messages "
"are encapsulated into the H.225 channel (port 1720). This saves one TCP
"
"connection during calls. H.245 Tunneling was introduced in H.323v2 and
"
"Netmeeting does not support it. Using both Fast Start and H.245
Tunneling "
"can crash some versions of Netmeeting."
msgstr ""
"Això habilitarà la tunelització H.245. En aquest mode, els missatges
estaran "
"encapsulats en el canal H.225 (port 1720), cosa que permet estalviar un
port "
"TCP durant les trucades. La tunelització H.245 es va introduir a la
versió 2 "
"del protocol H.323, i el Netmeeting no ho implementa. Si s'utilitza "
"l'Arrencada ràpida juntament i la Tunelització H.245 al mateix temps,
és "
"possible que algunes versions del Netmeeting fallin."

-- ràpida juntament i la ... → ràpida juntament amb la ...


(NO APLICAT)
msgid "Could not contact server"
msgstr "No s'ha pogut contactar el servidor"

-- amb el servidor ?


(APLICAT)
msgid "Failed"
msgstr "HA fallat"

-- Ha


(APLICAT)
msgid "You did not supply a name for that account."
msgstr "No heu introduït cap contrasenya per al compte."

-- contrasenya → nom


(APLICAT)
msgid "_Add an Ekiga.net Account"
msgstr "_Afegeiix un compte d'ekiga.net"

-- Afegeiix → Afegeix


(APLICAT)
msgid "_Add a SIP Account"
msgstr "_Afegeix "

-- Afegeix un compte SIP


(APLICAT)
msgid "Length required"
msgstr "cal especificar la llargada"

-- Cal


(NO APLICAT)
msgid "Unsupported URI scheme"
msgstr "No s'implementa aquest esquema URI"

-- esquema d'URI ?


(NO APLICAT)
msgid ""
"A moving logo will be transmitted during calls. Notice that you can
always "
"transmit a given image or the moving logo by choosing \"Picture\" as
video "
"plugin and \"Moving logo\" or \"Static picture\" as device."
msgstr ""
"Es transmetrà un logotip en moviment durant les trucades. Podeu
transmetre "
"una imatge en lloc del logotip si escolliu «Picture» com a connector de
"
"vídeo, i «Moving logo» o «Static picture» com a dispositiu."

-- no estan traduïts enlloc els connectors aquests?


(NO APLICAT)
msgid ""
"There was an error while opening the device. In case it is a pluggable
"
"device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it still is
not "
"accessible, please check your permissions and make sure that the
appropriate "
"driver is loaded."
msgstr ""
"S'ha produït un error en obrir el dispositiu. Comproveu els permisos i
"
"assegureu-vos que el controlador adequat estigui carregat."


-- En falta un tros diria. :)


(APLICAT)
msgid "Only silence will be transmitted."
msgstr "Només es transmetrà silenci"

-- el punt final


(APLICAT)
msgid ""
"Unable to open the selected audio device for recording. In case it is a
"
"pluggable device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it
"
"still is not accessible, please check your audio setup, the permissions
and "
"that the device is not busy."
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir el dispositiu d'àudio seleccionat per a
enregistrar. En "
"cas que sigui un dispositiu endollable, pot ser que només calgui
tornar-lo a "
"connectat. En cas contrari, o bé si encara no és accessible, comproveu
la "
"configuració de l'àudio, els permisos, i que el dispositiu no estigui
ocupat."

-- tornar-lo a connectat → tornar-lo a connectar (n'hi ha un altre que
també he canviat)


(APLICAT)
msgid "No incoming sound will be played."
msgstr "No es reproduirà cap so d'entrada"

-- El punt final


(NO APLICAT)
msgid "Find contacts"
msgstr "Cerca un contacte"

-- Cerca contactes ?


(APLICAT)
msgid "No"
msgstr "Noap"

-- No


(NO APLICAT)
msgid ""
"Lost packets: %.1f %%\n"
"Late packets: %.1f %%\n"
"Out of order packets: %.1f %%\n"
"Jitter buffer: %d ms%s%s%s"
msgstr ""
"Paquets perduts: %.1f %%\n"
"Paquets endarrerits: %.1f %%\n"
"Paquets incorrectes: %.1f %%\n"
"Mem. int. del jitter: %d ms%s%s%s"

-- paquets incorrectes → paquets desordenats ?


(APLICAT)
msgid "Prints user plane debug messages in the console (level between 1
and 4)"
msgstr ""
"Mostra missatges de depuració del pla de l'usuari a la consola (nivell
entre "
"1 i 5)"

-- 1 a 4


(APLICAT)
msgid "Do Not Disturb"
msgstr "No em _molesteu"

-- sense l'acceleradora


MOLT bona feina!!


Salut!


El dg 14 de 09 de 2008 a les 13:39 +0200, en/na David Planella va
escriure:
> Bones,
> 
> us adjunto la traducció completa de l'Ekiga per revisar.
> 
> Salut,
> David.
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME