[GNOME] Traducció de l'Evolution per revisar

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dij set 11 01:55:34 CEST 2008


Bones,

(NO APLICAT)
msgid "Start: "
msgstr "Comença:"

msgid "Due: "
msgstr "Venciment:"

-- Inici / venciment ? O Comença / acaba
-- l'espai final

(NO APLICAT)
#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:26
msgid "In progress"
msgstr "En procés"

-- Si és una tasca seria "En progrés" no?

(APLICAT)
msgid "New _Message"
msgstr "Missatge nou"

-- Falta l'acceleradora ( _Missatge és com ho he deixat)

(NO APLICAT)
msgid "Open New Message window"
msgstr "Obre la finestra de missatge nou"

-- Obre una finestra ?

(NO APLICAT)
msgid "_Subject Field"
msgstr "Camp de l'_Assumpte"

msgid "Toggles whether the Subject field is displayed"
msgstr "Commuta la visualització del camp de l'Assumpte"

-- No haurien d'anar amb minúscula?

msgid "File exists \"{0}\"."
msgstr "El fitxer «{0}» ja existeix."

-- Ja existeix el fitxer «{0}» ?


msgid ""
"A label having the same tag already exists on the server. Please rename
your "
"label."
msgstr ""
"Ja existeix una etiqueta amb el mateix nom. Hauríeu de tornar-la a
anomenar."

-- ... el mateix nom al servidor. Canvieu-li el nom. ?

(APLICAT)
msgid "Configure spell-checking, signatures, and the message composer
here"
msgstr ""
"Configureu la comprovació ortogràfica, les signatures i el redactor de
"
"missatges"

-- verificació ortogràfica (s'utilitza en la majoria de mòduls i ho
recomana el recull de termes)


(APLICAT)
msgid "Configure your network connection settings here"
msgstr "Configureu els paràmetres de connexió a la xarxa aquí"

-- he tret l'«aquí» del final (no l'has posat en la resta de cadenes de
l'estil)

(APLICAT)
msgid "Evolution Network configuration control"
msgstr "Control de configuració de la xarxai de l'Evolution"

-- sobre una i (xarxai)

(APLICAT)
msgid "Quota usage (%s):"
msgstr "Quota d'utilització d'espai (%s):"

-- espai entre «espai» i el «(%s)»


(APLICAT)
msgid "Custom headers to use while checking for junk."
msgstr "Capçalera a utilitzar per a la comprovació de correu brossa."

-- Capçaleres (plural)


(NO APLICAT)
msgid ""
"Custom headers to use while checking for junk. The list elements are
string "
"in the format \"headername=value\"."
msgstr ""
"Especifica les capçaleres personalitzades a cercar per la detecció de
correu "
"brossa. El format és «nomdelacapçalera=valor»."

-- a utilizar (enlloc de «a cercar») ?


(APLICAT)
msgstr ""
"Estat de maximització inicial de la finestra «Envia i rep el correu».
El "
"valor s'actualitza a mesura que l'usuari maximitza o desfà la
maximització "
"de la finestra. Tingueu en compte que l'Evolution no utilitza aquest
valor "
"degut al fet que aquesta finestra no es pot maximitzar. Aquesta clau "
"existeix només com a detall d'implementació."

-- desfà la maximització → minimitza


(APLICAT)
"Llista dels codis de llengua dels diccionaris a utilitzar per a la "
"comprovació ortogràfica."

-- comprovació → verificació

(NO APLICAT)
"Carrega imatges per a missatges HTML a través de l'HTTP(S). Els valors
"
"possibles són: «0» - mai carreguis imatges de la xarxa, «1»- carrega
imatges "
"dels contactes, «2» - carrega sempre les imatges de la xarxa."

-- de HTTP(S) ?


(APLICAT)
msgstr "Color de la comprovació de l'ortografia"

-- verificació ortogràfica


(APLICAT)
msgid "Spell checking languages"
msgstr "Llengua per a la comprovació de l'ortografia"

-- Llengües per a la verificació ortogràfica(NO APLICAT)
msgid ""
"This key is read only once and reset to \"false\" after read. This
unselects "
"the mail in the list and removes the preview for that folder."
msgstr ""
"Aquesta hauria de ser una clau per llegir una sola vegada i llavors ser
"
"reinicialitzada com a falsa. Això provoca que es desfaci la selecció
dels "
"correus de la llista i que se suprimeixi la previsualització de la
carpeta."

-- No és condicional.


(NO APLICAT)

msgid "Underline color for misspelled words when using inline spelling."
msgstr "Color de subratllat per a "

-- iep!! Te n'has deixat un tros


(NO APLICAT)
"Si s'ha d'inhabilitar la funcionalitat d'escurçar els noms de les
carpetes "
"amb punts suspensius en l'arbre de carpetes."

-- funcionalitat → funció


(NO APLICAT)
msgid "H_TTP Proxy:"
msgstr "Servidor intermediari per a l'H_TTP:"

-- ...intermediari HTTP ?


(APLICAT)
msgstr "Comprovació de l'ortografia"

-- Verificació ortogràfica


(NO APLICAT)
msgid "Start _typing at the bottom on replying"
msgstr "Inici de la redac_ció al final en respondre"

-- En respondre, inicia la ... ?

(APLICAT)
msgid "_Secure HTTP Proxy:"
msgstr "Servidor intermediari per a l'HTTP _segur"

-- els dos punts finals

(APLICAT)
msgid "_Signature Name:"
msgstr "Nom de la _signatura"

-- els dos punts finals


(NO APLICAT)
msgid "Cannot rename or move system folder \"{0}\"."
msgstr "No s'ha pogut canviar el nom o moure la carpeta de sistema
«{0}»."

-- No es pot canviar el nom .... (entenc que no és un error sinó un avís
d'una acció que no es pot fer)


(APLICAT)
msgid "Subject or Recipients contains"
msgstr "L'assumpte o el remitent conté"

-- L'assumpte o els destinataris contenen


(APLICAT)
msgid "_Auto-create address book entries when replying to messages"
msgstr ""
"Crea _automàticament entrades a la llibreta d'adreces en respondre el
correu"

-- ... en respondre correus


(APLICAT)
msgstr "El procés fill del Bogofilter no respòn; se suprimirà..."

-- respon :)


(APLICAT)
msgid "Mark as _default address book"
msgstr "Marca-la com a llibreta d'_adreces pre_determinada"

-- una sola tecla acceleradora (a pre_determinada i prou)


(APLICAT)
msgid "Adds custom header to outgoing messages."
msgstr "Afegeix una capçalera personalitzada als missatges que s'enviïn"

-- punt final

(APLICAT)
"La clau especifica la llista de capçaleres personalitzades que podeu
afegir "
"a un missatge que envieu. El format per a especificar una capçalera i
el seu "
"valor és el nom de la capçalere seguit del signe d'igualtat («=») i els
"
"valors separats per punts i comes («;»)."

-- els dos punts (...i el seu valor és: el nom ...)
-- capçalere → capçalera


msgid "_Mailbox:"
msgstr "_Bústia de correu"

-- els dos punt finals


(APLICAT)
msgid ""
"A plugin that manages a collection of Exchange account specific
operations "
"and features."
msgstr ""
"Un connector que gestiona una col·lecció d'operacions i
característiques "
"específiques de comptes de l'Exchange."

-- característiques → funcions


(NO APLICAT)
msgid ""
"The external editor set in your plugin preferences cannot be launched.
Try "
"setting a different editor."
msgstr ""
"No es pot executar l'editor extern especificat a les preferències del "
"connector. Intenteu de seleccionar-ne un altre."

-- ... del connector. Seleccioneu un altre editor. ?


(APLICAT)
msgid "Account "{0}" already exists. Please check your folder
tree."
msgstr ""
"Ja existeix una compte anomenat «{0}». Hauríeu de comprovar l'arbre de
"
"carpetes."

-- un compte


(APLICAT)
msgid "Account Already Exists"
msgstr "El compte ja existeix"

-- Ja existeix el compte

(NO APLICAT)
msgid ""
"Synchronize the selected task/memo/calendar/address book with Apple
iPod"
msgstr ""
"Sincronitza la llibreta d'adreces, calendari o tasca seleccionats amb
un "
"iPod d'Apple"

-- hi falta el memo :)


(NO APLICAT)
msgid ""
"If \"true\", then beep, otherwise will play sound file when new
messages "
"arrive."
msgstr ""
"Si es defineix com a cert, s'emetrà un to en rebre correu nou. En cas "
"contrari, es reproduirà un fitxer de so."

-- " «true» (cert)"


(APLICAT)
msgid ""
"Do you want to mark messages as read in the current folder only, or in
the "
"current folder as well as all subfolders?"
msgstr ""
"Voleu marcarà els missatges com a llegits només a la carpeta
seleccionada, o "
"bé a la carpeta seleccionada i a totes les seves subcarpetes?"

-- marcarà → marcar


(NO APLICAT)
msgid "Python Plugin Loader tests"
msgstr "Proves del carregador del connector del Python"

msgid "Python Test Plugin"
msgstr "Connector de prova del Python"

msgid "Test Plugin for Python EPlugin loader."
msgstr "Carregador de l'EPlugin del connector de prova del Python."

msgid "Python Loader"
msgstr "Carregador del Python"

-- ... de Python?


(APLICAT)
msgid "SpamAssassin child process does not respond, killing..."
msgstr "El procés fill de l'SpamAssassin no respòn; se suprimirà..."

-- respon


(NO APLICAT)
msgid "Authenticate proxy server connections"
msgstr ""
"Utilitza l'autenticació per a les connexions a través del servidor "
"intermediari"

-- Autentica les connexions al servidor proxy ?


(NO APLICAT)
msgid ""
"If true, then connections to the proxy server require authentication.
The "
"username is retrieved from the \"/apps/evolution/shell/network_config/"
"authentication_user\" GConf key, and the password is retrieved from
either "
"gnome-keyring or the ~/.gnome2_private/Evolution password file."
msgstr ""
"Si és cert, caldrà autenticar-se en connectar-se al servidor
intermediari. "
"El nom d'usuari s'obté de la clau
«/apps/evolution/shell/network_config/"
"authentication_user» del GConf, i la contrasenya de l'anell de claus
del "
"Gnome o bé del fitxer de contrasenyes ~/.gnome2_private/Evolution."

-- «true» (cert)
-- GNOME

(APLICAT)
msgid "Password to pass as authentication when doing HTTP proxying."
msgstr "Contrasenya a utilitzar per a l'autenticació al servidor
intermediari"

-- el punt final


(APLICAT)
"Aquesta clau conté una llista d'ordinadors ala quals es connectarà "
"directament en lloc d'utilitzar el servidor intermediari (en cas que
s'hagi "
"activat). Els valors poden ser noms d'ordinadors, dominis (amb comodins
com "
"ara *.exemple.cat), adreces IP d'ordinadors (tant IPv4 com IPv6), i
adreces "
"de xarxa amb màscara de xarxa (com per exemple 192.168.0.0/24)."

-- ala → als

(APLICAT)
msgid "The button state is online"
msgstr "L'estat del botó és fora de línia"

-- ... és en líniaMOLT MOLT MOLT bona feina!!


Pujat.

Softcatalà:
http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions

Salut!

El dj 04 de 09 de 2008 a les 20:31 +0200, en/na David Planella va
escriure:
> Bones,
> 
> us adjunto la traducció de l'Evolution per revisar, a la qual ja hi he
> incorporat la correcció esmentada a la llista fa uns quants dies [1].
> 
> Salut,
> David.
> 
> [1] http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/2008-August/002425.html
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME