Re: [GNOME] Actualització del gnome-control-center

David Planella david.planella a googlemail.com
dij set 4 21:35:32 CEST 2008


Bones,

el que hi he vist:

 #: ../capplets/accessibility/at-properties/at-properties.desktop.in.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Choose which accessibility features to enable when you log in"
 msgstr ""
-"Fes un avís sonor quan s'habiliten o inhabiliten les funcionalitats "
-"d'_accessibilitat"
+"Seleccioneu quines funcionalitats d'accessibilitat s'habiliten quan entreu"

-- «s'han d'habilitar» o «s'habilitaran»
-- suggeriment: «en entrar»?

@@ -615,6 +610,8 @@
 "This theme will not look as intended because the required GTK+ theme engine "
 "'%s' is not installed."
 msgstr ""
+"L'aparença d'aquest tema no serà la desitjada perquè el motor de tema GTK+ "
+"«%s» no està instal·lat."

-- motor de temes del GTK+

 #: ../capplets/display/display-capplet.glade.h:1
 msgid "Include _Panel"
-msgstr ""
+msgstr "Inclou al _quadre"

-- no hauria de ser «el _quadre»? (ho dic basant-me en la cadena
original, en desconec el context).

-#, fuzzy
 msgid "Mirror Screens"
-msgstr "Omplint"
+msgstr "Pantalles en mirall"

-- «Emmiralla les pantalles» (l'original es refereix al verb «to
mirror», si no m'equivoco)?

@@ -1861,29 +1868,30 @@
 "Right\n"
 "Upside-down\n"
 msgstr ""
+"Normal\n"
+"Esquerra\n"
+"Dreta\n"
+"Cara avall\n"

-- De cap per avall

 #: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:415
 msgid "Upside Down"
-msgstr ""
+msgstr "Cara avall"

-- De cap per avall

 msgid ""
 "To edit a shortcut key, click on the corresponding row and type a new key "
 "combination, or press backspace to clear."
 msgstr ""
-"Per editar una drecera, feu clic en la fila corresponent i premeu un "
-"accelerador nou, o premeu la tecla de retrocés per a netejar."
+"Per editar una drecera, feu clic en la fila corresponent i premeu una "
+"combinació de tecles nova, o premeu la tecla de retrocés per a netejar."

-- «netejar-la»?

 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:14
 msgid "Audio _Feedback..."
-msgstr ""
+msgstr "Resposta de l'_àudio..."

-- «Resposta d'àudio», o bé «Resposta auditiva», o bé «Notificació auditiva»

 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:35
-#, fuzzy
 msgid "Keyboard Accessibility Audio Feedback"
-msgstr "Accessibilitat del teclat"
+msgstr "Resposta de l'àudio d'accessibilitat del teclat"

-- el mateix

 #: ../capplets/sound/sound-properties.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "<b>Sound Theme</b>"
-msgstr "<b>Esdeveniments sonors</b>"
+msgstr "<b>Tema sonor</b>"

-- Tema de so

 #: ../capplets/sound/sound-theme-definition.h:50
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Button clicked"
-msgstr ""
+msgstr "S'ha fet clic a un botó"

-- «Acció de clic en un botó»

 #: ../capplets/sound/sound-theme-definition.h:51
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Toggle button clicked"
-msgstr ""
+msgstr "S'ha fet clic a un botó commutador"

-- «Acció de clic en un botó de commutació»

 #: ../capplets/sound/sound-theme-definition.h:60
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Empty trash"
-msgstr ""
+msgstr "Buida la paperera"

-- «Buidatge de la paperera»
-- Tot això són esdeveniments, no pas ordres

 #: ../capplets/sound/sound-theme-definition.h:61
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Long action completed (download, CD burning, etc.)"
-msgstr ""
+msgstr "S'ha completat una acció llarga (baixada, enregistrament de CD, etc.)"

-- Compleció d'una acció de llarga durada
-- També és un esdeveniment, el qual ha de ser coherent amb la forma
com s'han traduït els altres

 #: ../capplets/sound/sound-theme.c:437 ../capplets/sound/sound-theme.c:563
-#, fuzzy
 msgid "Flash screen"
-msgstr "Fes un _efecte visual a la pantalla sencera"
+msgstr "Pantalla flaix"

 #: ../capplets/sound/sound-theme.c:441 ../capplets/sound/sound-theme.c:567
-#, fuzzy
 msgid "Flash window"
-msgstr "Fes un efecte visual a la barra del títol de la _finestra"
+msgstr "Finestra flaix"

-- crec que ambdues es refereixen a una acció (del verb «to flash»),
però ara mateix no se m'acut cap suggeriment.

 #: ../capplets/sound/sound-theme.c:463 ../capplets/sound/sound-theme.c:1018
-#, fuzzy
 msgid "Testing event sound"
-msgstr "Prova el so"
+msgstr "Esdeveniment sonor de prova"

-- Prova del so de l'esdeveniment

-#, fuzzy
 #~ msgid "Localization Preferences"
-#~ msgstr "Preferències dels tipus de lletra"
+#~ msgstr "Preferències de localització"

-- la localització

Bona feina!

Salut,
David.


2008/8/31 Joan <jodufi a gmail.com>:
> Hola,
>
> Ja s'acosta el GNOME 2.24, així que ens hauríem de posar les piles, que
> queden unes 4500 cadenes!!
>
> Us adjunto l'actualització del gnome-control-center
>
> Salut,
> Joan
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>


Més informació sobre la llista de correu GNOME