[GNOME] Traducció del gnome-packagekit

Gil Forcada gforcada a gnome.org
diu nov 30 22:08:21 CET 2008


Bones,

Tot aplicat i pujat :)

Salut!

El dj 27 de 11 de 2008 a les 09:07 +0100, en/na Josep Puigdemont va
escriure:
> Ep,
> 
> #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:8
> msgid ""
> "Ask the user if files should be copied to a non-private directory when
> "
> "installing from a FUSE mount"
> msgstr ""
> "Demana a l'usuaris si s'haurien de copiar els fitxers a un directori
> públic "
> "quan s'instal·li des d'un punt de muntatge FUSE"
> 
> *** A les altres cadenes hi has posat "Pregunta..."
> *** "usuaris" -> "usuari"
> 
> #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:17
> msgid "How often to check for distribution upgrades"
> msgstr "Cada quant s'ha de comprovar si hi ha actualitzacions de
> distribució"
> 
> *** "de la distribució" ?
> (el següent missatge també)
> 
> #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:25
> msgid "Notify the user for completed updates"
> msgstr "Notifica a l'usuari quan s'ha completat una actualització"
> 
> *** "quan s'ha" -> "quan s'hagi", n'hi ha més.
> 
> #: ../data/gpk-application.glade.h:7
> msgid "Get file list"
> msgstr "Obté la llista de fitxers"
> 
> *** Obtén
> 
> #: ../data/gpk-application.glade.h:13
> msgid "Only _installed"
> msgstr "Només els _instal·lat"
> 
> *** instal·lats
> 
> #: ../data/gpk-update-viewer.glade.h:7
> msgid "The following updates are available:"
> msgstr "Les actualitzacions següents estan disponibles:"
> 
> *** només és un suggeriment: "Hi ha disponibles aquestes
> actualitzacions:"
> 
> #: ../src/gpk-check-update.c:481
> msgid "The following important update is available for your computer:"
> msgid_plural "The following important updates are available for your
> computer:"
> msgstr[0] ""
> "L'actualització important següent està disponible per a l'ordinador:"
> msgstr[1] ""
> "Les actualitzacions importants següents estan disponibles per a
> l'ordinador:"
> 
> *** suggeriment "Hi ha disponible aquesta actualització important:" (em
> sembla que "per a l'ordinador" ja se sobreentén)
> 
> #: ../src/gpk-check-update.c:744
> #, c-format
> msgid "and %d other security update"
> msgid_plural "and %d other security updates"
> msgstr[0] "i %d altre actualització de seguretat"
> msgstr[1] "i %i altres actualitzacions de seguretat"
> 
> *** a la msgstr[1] no ha de ser "%d" també?
> 
> #: ../src/gpk-client.c:266
> msgid "One package was skipped:"
> msgid_plural "Some packages were skipped:"
> msgstr[0] "S'ha obviat un paquet:"
> msgstr[1] "S'han obviat alguns paquets:"
> 
> *** "S'han omès..."
> 
> #: ../src/gpk-client.c:623
> msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
> msgstr "No teniu els permisos necessaris per a poder fer aquesta acció."
> 
> *** suggeriment "No teniu el permís" (rarament en cal més d'un)
> 
> #: ../src/gpk-client.c:726 ../src/gpk-client.c:1925
> msgid "Failed to install file"
> msgid_plural "Failed to install files"
> msgstr[0] "No s'ha pogut instal·lar el fitxer"
> msgstr[1] "No s'ha pogut instal·lar els fitxers"
> 
> *** a msgstr[1] "No s'han..." (amb el permís de'n Xavier)
> 
> #: ../src/gpk-client.c:1005
> msgid "Copying file"
> msgid_plural "Copying files"
> msgstr[0] "S'està copiant el fitxer"
> msgstr[1] "S'està copiant els fitxers"
> 
> *** "S'estan..."
> 
> #: ../src/gpk-client.c:1148
> msgid "The following file was not found:"
> msgid_plural "The following files were not found:"
> msgstr[0] "No s'han trobat el fitxer següent:"
> msgstr[1] "No s'han trobat els fitxers següents:"
> 
> *** a msgstr[0] "No s'ha..."
> 
> #: ../src/gpk-client.c:1495
> msgid "Finding other packages we require"
> msgstr "S'està cercant altres paquets que fan falta"
> 
> *** "S'estan..."
> 
> #. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
> #: ../src/gpk-client.c:1873
> msgid "Failed to search for file"
> msgstr "No s'ha pogut cercar un fitxer"
> 
> *** "el fitxer" (pel comentari de més amunt, sembla que sabem de quin
> fitxer es tracta)
> 
> #: ../src/gpk-client.c:2294 ../src/gpk-client.c:2443
> msgid "Failed to search for provides"
> msgstr "No s'ha pogut cercar proveïdors"
> 
> *** "No s'han"
> 
> #: ../src/gpk-client.c:2626
> msgid "The following packages are marked to be installed from the
> catalog:"
> msgstr "El catàleg ha marcat per a instal·lar els paquets següents:"
> 
> *** "per instal·lar"  (està per fer)
> 
> #: ../src/gpk-client.c:2992
> msgid "Failed to update packages"
> msgstr "No s'ha pogut actualitzar els paquets"
> 
> *** "No s'han"
> 
> #: ../src/gpk-client.c:2999
> msgid "Update packages"
> msgstr "Paquets per a actualitzar"
> 
> *** "...per actualitzar" (està per fer)
> 
> #: ../src/gpk-client-untrusted.c:92
> msgid "The package is not signed by a trusted provider."
> msgstr "El paquet no està signat per un proveïdor de confiança."
> 
> *** suggeriment: "...no està signat per cap proveïdor..."
> 
> #: ../src/gpk-enum.c:437
> msgid "No distribution upgrade data is available"
> msgstr "Hi han disponibles dades d'actualització de la distribució"
> 
> *** "Hi ha..."
> 
> #: ../src/gpk-enum.c:1325 ../src/gpk-update-viewer.c:968
> msgid "Vendor"
> msgstr "Venedor"
> 
> *** "Proveïdor" (recull)
> 
> #: ../src/gpk-install-catalog.c:86
> msgid "You need to specify a file name to install"
> msgstr "Heu d'especificar un nom de fitxer per a instal·lar"
> 
> *** "...a instal·lar" o "...per instal·lar" (al següent missatge hi diu
> "a instal·lar")
> 
> #: ../src/gpk-install-local-file.c:87
> msgid "You need to specify a file to install"
> msgstr "Heu d'especificar un fitxer per a instal·lar"
> 
> *** ídem
> 
> #: ../src/gpk-update-viewer.c:492
> msgid "There are no updates available"
> msgstr "No hi han actualitzacions disponibles"
> 
> *** "No hi ha..."
> 
> #: ../src/gpk-update-viewer.c:944
> msgid "Obsoletes"
> msgstr "Obsolets"
> 
> salut,
> 
> /Josep
> 
> El dc 19 de 11 de 2008 a les 21:43 +0100, en/na Gil Forcada va escriure:
> > Bones,
> > 
> > Una mega traducció que portava ... bufff de dies acabant.
> > 
> > http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions
> > 
> > Ja direu!
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME