[GNOME] Traducció del gnome-packagekit

Josep Puigdemont josep.puigdemont a gmail.com
dij nov 27 09:07:39 CET 2008


Ep,

#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:8
msgid ""
"Ask the user if files should be copied to a non-private directory when
"
"installing from a FUSE mount"
msgstr ""
"Demana a l'usuaris si s'haurien de copiar els fitxers a un directori
públic "
"quan s'instal·li des d'un punt de muntatge FUSE"

*** A les altres cadenes hi has posat "Pregunta..."
*** "usuaris" -> "usuari"

#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:17
msgid "How often to check for distribution upgrades"
msgstr "Cada quant s'ha de comprovar si hi ha actualitzacions de
distribució"

*** "de la distribució" ?
(el següent missatge també)

#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:25
msgid "Notify the user for completed updates"
msgstr "Notifica a l'usuari quan s'ha completat una actualització"

*** "quan s'ha" -> "quan s'hagi", n'hi ha més.

#: ../data/gpk-application.glade.h:7
msgid "Get file list"
msgstr "Obté la llista de fitxers"

*** Obtén

#: ../data/gpk-application.glade.h:13
msgid "Only _installed"
msgstr "Només els _instal·lat"

*** instal·lats

#: ../data/gpk-update-viewer.glade.h:7
msgid "The following updates are available:"
msgstr "Les actualitzacions següents estan disponibles:"

*** només és un suggeriment: "Hi ha disponibles aquestes
actualitzacions:"

#: ../src/gpk-check-update.c:481
msgid "The following important update is available for your computer:"
msgid_plural "The following important updates are available for your
computer:"
msgstr[0] ""
"L'actualització important següent està disponible per a l'ordinador:"
msgstr[1] ""
"Les actualitzacions importants següents estan disponibles per a
l'ordinador:"

*** suggeriment "Hi ha disponible aquesta actualització important:" (em
sembla que "per a l'ordinador" ja se sobreentén)

#: ../src/gpk-check-update.c:744
#, c-format
msgid "and %d other security update"
msgid_plural "and %d other security updates"
msgstr[0] "i %d altre actualització de seguretat"
msgstr[1] "i %i altres actualitzacions de seguretat"

*** a la msgstr[1] no ha de ser "%d" també?

#: ../src/gpk-client.c:266
msgid "One package was skipped:"
msgid_plural "Some packages were skipped:"
msgstr[0] "S'ha obviat un paquet:"
msgstr[1] "S'han obviat alguns paquets:"

*** "S'han omès..."

#: ../src/gpk-client.c:623
msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
msgstr "No teniu els permisos necessaris per a poder fer aquesta acció."

*** suggeriment "No teniu el permís" (rarament en cal més d'un)

#: ../src/gpk-client.c:726 ../src/gpk-client.c:1925
msgid "Failed to install file"
msgid_plural "Failed to install files"
msgstr[0] "No s'ha pogut instal·lar el fitxer"
msgstr[1] "No s'ha pogut instal·lar els fitxers"

*** a msgstr[1] "No s'han..." (amb el permís de'n Xavier)

#: ../src/gpk-client.c:1005
msgid "Copying file"
msgid_plural "Copying files"
msgstr[0] "S'està copiant el fitxer"
msgstr[1] "S'està copiant els fitxers"

*** "S'estan..."

#: ../src/gpk-client.c:1148
msgid "The following file was not found:"
msgid_plural "The following files were not found:"
msgstr[0] "No s'han trobat el fitxer següent:"
msgstr[1] "No s'han trobat els fitxers següents:"

*** a msgstr[0] "No s'ha..."

#: ../src/gpk-client.c:1495
msgid "Finding other packages we require"
msgstr "S'està cercant altres paquets que fan falta"

*** "S'estan..."

#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
#: ../src/gpk-client.c:1873
msgid "Failed to search for file"
msgstr "No s'ha pogut cercar un fitxer"

*** "el fitxer" (pel comentari de més amunt, sembla que sabem de quin
fitxer es tracta)

#: ../src/gpk-client.c:2294 ../src/gpk-client.c:2443
msgid "Failed to search for provides"
msgstr "No s'ha pogut cercar proveïdors"

*** "No s'han"

#: ../src/gpk-client.c:2626
msgid "The following packages are marked to be installed from the
catalog:"
msgstr "El catàleg ha marcat per a instal·lar els paquets següents:"

*** "per instal·lar"  (està per fer)

#: ../src/gpk-client.c:2992
msgid "Failed to update packages"
msgstr "No s'ha pogut actualitzar els paquets"

*** "No s'han"

#: ../src/gpk-client.c:2999
msgid "Update packages"
msgstr "Paquets per a actualitzar"

*** "...per actualitzar" (està per fer)

#: ../src/gpk-client-untrusted.c:92
msgid "The package is not signed by a trusted provider."
msgstr "El paquet no està signat per un proveïdor de confiança."

*** suggeriment: "...no està signat per cap proveïdor..."

#: ../src/gpk-enum.c:437
msgid "No distribution upgrade data is available"
msgstr "Hi han disponibles dades d'actualització de la distribució"

*** "Hi ha..."

#: ../src/gpk-enum.c:1325 ../src/gpk-update-viewer.c:968
msgid "Vendor"
msgstr "Venedor"

*** "Proveïdor" (recull)

#: ../src/gpk-install-catalog.c:86
msgid "You need to specify a file name to install"
msgstr "Heu d'especificar un nom de fitxer per a instal·lar"

*** "...a instal·lar" o "...per instal·lar" (al següent missatge hi diu
"a instal·lar")

#: ../src/gpk-install-local-file.c:87
msgid "You need to specify a file to install"
msgstr "Heu d'especificar un fitxer per a instal·lar"

*** ídem

#: ../src/gpk-update-viewer.c:492
msgid "There are no updates available"
msgstr "No hi han actualitzacions disponibles"

*** "No hi ha..."

#: ../src/gpk-update-viewer.c:944
msgid "Obsoletes"
msgstr "Obsolets"

salut,

/Josep

El dc 19 de 11 de 2008 a les 21:43 +0100, en/na Gil Forcada va escriure:
> Bones,
> 
> Una mega traducció que portava ... bufff de dies acabant.
> 
> http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions
> 
> Ja direu!
Més informació sobre la llista de correu GNOME