[GNOME] Traducció de la documentació del cheese

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dim nov 25 13:32:13 CET 2008


Bones,

Pujat a 2.24 i trunk :)

No he modificat res, tot i que l'alternativament no m'agrada gens gens
gens ... si hi surt molt en l'opent-tran.eu serà que (per mi almenys)
haurem de modificar molts fitxers :)

http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions


Salut!

El dg 26 de 10 de 2008 a les 20:53 +0100, en/na Joan va escriure:
> Hola Gil,
> 
> Alguns comentaris:
> 
> 2008/10/26 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>
>     Bones,
>     
>     El que hi he vist:
>     msgid "<application>Cheese</application> is a video and photo
>     shoot
>     program that for webcams (or other cameras) and can do some
>     cool
>     effects"
>     msgstr "El <application>Cheese</application> és un programa
>     per a gravar
>     vídeo i fer fotos per a càmeres web (o altres càmeres) i fer
>     alguns
>     efectes divertits."
>     
>     -- el punt final sobra (o s'hauria de dir que s'afegís)
> 
> Fet
> 
> 
>     
>     
>     msgid "Taking a photo"
>     msgstr "Realització d'una foto"
>     
>     msgid "Taking a video"
>     msgstr "Realització d'un vídeo"
>     
>     -- fer una foto/vídeo ?
> 
> Canviat per «Com fer una foto/vídeo»
> 
>     
>     
>     msgid "To take the photo, press the button labelled
>     <guibutton>Take a
>     photo</guibutton> or press the <keycap>spacebar</keycap>. You
>     will then
>     see <application>Cheese</application> count down from 3 or
>     instantly
>     take the photo, depending on your settings. When the photo is
>     taken,
>     your entire screen will flash white, and the photo that was
>     just taken
>     will appear in the photo stream at the bottom of the program
>     window."
>     msgstr "Per a fer una foto, premeu el botó <guibutton>Fes una
>     foto</guibutton> o la <keycap>Barra espaiadora</keycap>.
>     Llavors veureu
>     com el <application>Cheese</application> compta enrere des de
>     3 o farà
>     instantàniament la foto, depenent dels vostres paràmetres.
>     Quan es
>     realitza la foto, tota la pantalla farà un flaix blanc i la
>     foto que
>     s'acaba de fer apareixerà al flux de fotos a la part inferior
>     de la
>     finestra del programa."
>     
>     -- o farà la foto instantàniament, segons la vostra
>     configuració. ?
> 
> Fet
> 
> 
>     
>     
>     msgid "To view a video or photo that has been taken, locate it
>     in the
>     photo stream and double click on it. Alternatively, you can
>     right click
>     on it and select <guimenuitem>Open</guimenuitem>. This will
>     then open
>     the file in the default application for that file type."
>     msgstr "Per a visualitzar una foto que s'ha realitzat,
>     trobeu-la en el
>     flux de fotos i feu-hi doble clic. Alternativament, podeu
>     fer-hi clic
>     amb el botó secundari i seleccionar
>     <guimenuitem>Obre</guimenuitem>.
>     Això obrirà el fitxer amb l'aplicació predeterminada per
>     aquest tipus de
>     fitxer."
>     
>     -- Alternativament → També (n'hi ha més)
> 
> Les dues formes són correctes, però com que la majoria de cops es
> tradueix per alternativament (open-tran.eu), doncs ho deixo com està
> 
>     
>     
>     msgid "Set as Account Photo"
>     msgstr "Com establir com a foto del compte"
>     
>     -- Establir una foto com a foto del compte ?
> 
> Canviat per «Com establir una foto com a foto del compte»
> 
>     
>     
>     msgid "Using <command>gstreamer-properties</command> mentioned
>     in the
>     above question, try changing from
>     <guilabel>xvimagesink</guilabel> to
>     <guilabel>ximagesink</guilabel> or vice-versa. If this still
>     does not
>     work run <command>cheese --verbose</command> on the command
>     line and
>     copy the logging into a bug report in our <ulink url=
>     \"http://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=cheese\" type=
>     \"http\">
>     bug tracker</ulink>."
>     msgstr "Utilitzant el <command>gstreamer-properties</command>,
>     com es
>     menciona a la pregunta anterior, intenteu canviar des de
>     <guilabel>xvimagesink</guilabel> a
>     <guilabel>ximagesink</guilabel> o
>     viceversa. Si encara no funciona, executeu <command>cheese
>     --verbose</command> a la línia d'ordres i copieu el registre a
>     un
>     informe d'error al nostre <ulink url=
>     \"http://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=cheese\" type=
>     \"http
>     \">seguidor d'errors</ulink>."
>     
>     -- intenteu canviar des de <> a <> o viceversa → intenteu
>     canviar <> per
>     <> o viceversa
> 
> Fet
> 
>     
>     
>     msgid "or gstreamer, and I see errors like \"Not enough
>     buffers. We got
>     1, we want at least 2\" in the
>     <application>Cheese</application> output.
>     With driver \"qc-usb\"."
>     msgstr "o GStreamer, i veig errors com ara «No hi ha
>     suficients
>     conductes. Se n'ha obtingut 1, s'en necessiten com a mínim 2»
>     a la
>     sortida del <application>Cheese</application>. Amb el
>     controlador
>     «qc-usb»."
>     
>     -- o el GStreamer (falta el «el»)
>     -- s'en → se'n
> 
> Fet
> 
>     
>     
>     msgstr "«Quan executo el Cheese, obtinc el missatge \"No s'ha
>     trobat cap
>     càmera\" però tinc la meva càmera web connectada a
>     l'ordinador». Hi ha
>     moltes situacions en què això pot (.......)
>     
>     -- «No s'ha trobat cap càmera» (les cometes baixes)
> 
> Crec que posar comentes baixes dins de comentes baixes no queda
> llegible, així que per un cop utilitzaré les comentes altes :)
> 
>     
>     (..)Vegeu si la càmera ha sigut detectada per l'ordinador, en
>     Linux,(..)
>     
>     -- a Linux
> 
> Fet
> 
>     
>     
>     msgstr "Inicialment en daniel g. siegel
>     
>     -- no hauria d'anar amb majúscules nom i cognoms?
> 
> Jo crec que sí, però fins i tot a la pàgina web posa el nom en
> minúscules, així que, per respecte a la voluntat de l'autor, ho deixo
> com està
> 
>     
>     
>     Bona feina!
>     
>     
>     Salut!
> 
> Salut,
> Joan
> 
> 
> PD El Dasher m'està matant amb les parrafades que hi ha a cada
> cadena...
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME