Re: [GNOME] Actualització del goobox

David Planella david.planella a googlemail.com
dis gen 26 10:28:35 CET 2008


Bones Joan,

les tres cadenes noves em semblen bé. També m'he mirat ràpidament el
fitxer complet:

#: ../data/glade/preferences.glade.h:3
msgid "<b>Destination folder</b>"
msgstr "<b>Carpeta destí</b>"

#: ../data/glade/preferences.glade.h:10
msgid "Choose destination folder"
msgstr "Escolliu la carpeta destí"

#: ../src/dlg-ripper.c:410
msgid "Could not display the destination folder"
msgstr "No s'ha pogut mostrar la carpeta destí"

#: ../src/dlg-ripper.c:558
msgid "_View destination folder"
msgstr "_Mostra la carpeta destí"

-- Carpeta de destinació, en els 4 casos

#: ../data/glade/preferences.glade.h:7
msgid ""
"<small><i>WAV+PCM is a lossless format that holds uncompressed, raw pulse-"
"code modulated (PCM) audio.</i></small>"
msgstr ""
"<small><i>WAV+PCM és un format sense pèrdues que manté sense comprimir, "
"àudio modulat per polsos codificats (PCM).</i></small>"

#: ../src/dlg-preferences.c:376 ../src/dlg-preferences.c:612
msgid ""
"WAV+PCM is a lossless format that holds uncompressed, raw pulse-code "
"modulated (PCM) audio."
msgstr ""
"WAV+PCM és un format sense pèrdues que manté sense comprimir, àudio modulat "
"per polsos codificats (PCM)."

-- PCM: modulació per codificació d'impulsos (termcat), en ambdós casos.

#: ../data/glade/properties.glade.h:4
msgid ""
"Single artist\n"
"Various artists\n"
msgstr ""
"Artista únic\n"
"Varis artistes\n"

-- Diversos artistes
-- Vari és un adjectiu qualificatiu (variat), no adjectiu indefinit
-- Font: diccionari de dubtes i dificultats del català, de
l'Enciclopèdia Catalana

#: ../data/goobox.desktop.in.in.h:2
msgid "Play and extract CDs"
msgstr "Reproduir i extreure CD"

-- Reproducció i extracció?

#: ../src/album-info.c:171
msgid "Various"
msgstr "Varis"

-- Diversos (pel mateix que abans)

#: ../src/dlg-properties.c:284
msgid "No album found"
msgstr "No s'ha trobat l'àlbum"

-- No s'ha trobat cap àlbum?

#: ../src/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "La orientació de la safata."

-- L'orientació

#: ../src/file-utils.c:664
msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
msgstr ""
"No es pot trobar un terminal, s'utilitzarà xtrem, encara que podria no "
"funcionar"

-- l'xterm
-- «tot i que pot ser que no funcioni», o «encara que no funcioni»

#: ../src/goo-cdrom-bsd.c:140 ../src/goo-cdrom-linux.c:121
#: ../src/goo-cdrom-solaris.c:123
msgid "Error reading CD"
msgstr "S'ha produït un error en llegir un CD"

-- el CD?

#: ../src/goo-player.c:501
msgid "Tray open"
msgstr "Safata oberta"

-- La safata està oberta?

#: ../src/goo-stock.c:40
msgid "_Extract"
msgstr "_Extreure"

-- _Extreu?

#: ../src/main.c:85
msgid "DEVICE_PATH"
msgstr "DEVICE_PATH"

-- No s'hauria de traduir (no en conec el context)?

#: ../src/main.c:90 ../src/ui.h:54
msgid "Play/Pause"
msgstr "Reprodueix/pausa"

-- Reprodueix/fes una pausa?
-- Reprodueix/en pausa?

#: ../src/main.c:96 ../src/ui.h:74
msgid "Play the next track"
msgstr "Reprodueix la següent peça"

-- peça següent

#: ../src/main.c:99 ../src/ui.h:78
msgid "Play the previous track"
msgstr "Reprodueix l'anterior peça"

-- peça anterior


#: ../src/ui.h:42
msgid "Information about the program"
msgstr "Informació quant al programa"

-- sobre el programa?

#: ../src/ui.h:159
msgid "Play tracks in a random order"
msgstr "Reprodueix les peces aleatoriament"

-- aleatòriament

Salut!,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME