Re: [GNOME] Traducció del Conduit

David Planella david.planella a googlemail.com
dll gen 21 19:18:14 CET 2008


Bones Joan,

gràcies pels comentaris i correccions.

2008/1/21, Joan <jodufi a gmail.com>:
[...]
>
> #: ../conduit/modules/BackpackModule/BackpackModule.py:47
> msgid "Backpack Notes"
> msgstr "Anotacions del Backpack"
>
> No s'hauria de traduir Backpack per motxilla? O es refereix a un altre
> programa?
>

Ja és correcte. Es refereix a http://www.backpackit.com/

> #: ../conduit/modules/BansheeModule/BansheeModule.py:31
> msgid "Sync your Banshee playlists"
> - msgstr "Sincronitzeu les vostres llistes de reproducció del Banshee"
> + msgstr "Sincronitzeu les llistes de reproducció del Banshee"
>
> S'hauria de treure els vostre/vostres de molts llocs
>

Crec que no és necessari en aquest cas. Normalment no traduïm, és a
dir, ometem, el «your/yours» quan fa referència a quelcom que té a
veure amb l'administració o configuració de l'ordinador, ja que no
sempre és el cas que s'estigui treballant en el propi ordinador.
Aquest és el cas dels administradors de sistema.

Ara bé, pel que fa a les llistes de reproducció de música, crec que
són fitxers personals que l'usuari mateix sincronitzarà, i per això
crec que no fa cap mal traduir el «your/yours».

> #: ../conduit/modules/FileModule/FileConfiguration.py:297
> msgid ""
> "All folders require a descriptive name. To name a folder simply click on
> it"
> msgstr ""
> - "Totes les carpetes han de tenir un nom que les descrigui. Cliqueu en una
> carpeta per a donar-li un nom"
> + "Totes les carpetes han de tenir un nom descriptiu. Feu clic en una
> carpeta per a donar-li un nom"
>
> Es va quedar que s'utilitzaria "fer clic" enlloc de "clicar"

D'acord, canviat. Tot i això ambdós són correctes i apareixen en el
recull (clicar és també al DIEC). Per cert, em pots dir on es va
quedar que s'utilitzaria l'un i no l'altre (ho demano perquè realment
no ho recordo, no pas per ser tiquis-miquis)?

> També he canviat "que les descrigui" per "descriptiu"

«que les descrigui» ja és correcte. Com que no hi ha problemes d'espai
en aquest missatge concret, ho he deixat així

>
> #: ../conduit/modules/FileModule/FileConfiguration.py:338
> msgid ""
> "All folders require a descriptive name. To name a folder enter its name "
> "where indicated"
> msgstr ""
> - "Totes les carpetes han de tenir un nom que les descrigui. Per a donar un
> nom a una carpeta, introduïu aquest on se us indiqui"
> + "Totes les carpetes han de tenir un nom descriptiu. Per a donar un nom a
> una carpeta, introduïu aquest on s'us indiqui"
>
> Diria que "se us" no és correcte, hauria de ser "s'us".

Que jo sàpiga, «s'us» no existeix.

> També he canviat "que les descrigui" per "descriptiu"
>

Ho he deixat per la mateixa raó que al comentari de més amunt.

> #: ../conduit/modules/GoogleModule/config.glade.h:3
> msgid "Email:"
> - msgstr "Correu"
> + msgstr "Correu electrònic:"
>
> Falten els punts finals.

Fet.

> També s'hauria de canviar tots els "correu" per "correu electrònic".
> D'aquests n'hi ha varis.

No els he canviat tots. Aquells on l'espai és curt i on ja s'entén pel
context que el correu és electrònic i no convencional, els he deixat
com a «correu».

>
> #: ../conduit/modules/YouTubeModule/config.glade.h:1
> msgid "<b>Donwload Videos</b>"
> - msgstr "<b>Baixada de vídeos</b>"
> + msgstr "<b>Baixa vídeos</b>"
>

Fet, «Baixa els vídeos»

> La traducció de «source-sink» per «font-consumidor» no m'acaba de convèncer.
> Què et sembla la proposta del Raül?
>

Sí, els comentaris d'en Raül són interessants. De fet, el concepte és
anàleg a la direcció del flux del corrent en dispositius electrònics
(els que emeten corrent són «sources» i se'ls marca el corrent com a
positiu a les especificacions, i els que accepten corrent, per dir-ho
d'alguna manera, són «sinks», i se'ls marca el corrent com a negatiu a
les especificacions). O sense anar més lluny, el concepte és el mateix
que una aixeta (o font) i una pica, on cadascun d'ells és un extrem
del flux d'aigua -de dades.

Crec que col·lector o drenador són massa específics i no s'escauen a
l'ús que se'n fa en el programa. Així doncs, m'he decidit per l'altre
suggeriment, que crec més adequat i té un ús més generalitzat:
«destinació».

Així doncs, ho he canviat tot a «font-destinació». Ara mateix estic
satisfet amb els dos termes, però com sempre, qualsevol comentari o
suggeriment serà benvingut.

Adjunto de nou el fitxer amb les correccions.

Salut!,
David.
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: conduit.ca.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 28239 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080121/c961c68b/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME