[GNOME] Actualització del Nautilus

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dll feb 25 21:18:36 CET 2008


bones,

he aplicat un parell de correccions (de video a vídeo) i de pas ja l'he
pujat, així que les correccions que et suggereixo (que són això
suggeriments la immensa majoria) baixa'l de

http://l10n.gnome.org/POT/nautilus.HEAD/nautilus.HEAD.ca.po


ja ho comentaràs ;)


el que he vist:

msgid ""
"Color for the default folder background. Only used if background_set is
true."
msgstr ""
"Color per al fons predeterminat de la carpeta. Només s'utilitza si "
"background_set és cert."

-- Només s'utilitza si «background_set» està establert a «True» (cert).


msgid ""
"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane.
"
"Otherwise it will show both folders and files."
msgstr ""
"Si s'estableix a «cert», a la subfinestra lateral en arbre el Nautilus
"
"mostrarà només les carpetes. Si no, hi mostrarà tant les carpetes com
els "
"fitxers."

-- Si s'estableix a «True» (cert) ... (a la resta d'aparicions igual)


msgid ""
"If set to true, then Nautilus lets you edit and display file
permissions in "
"a more unix-like way, accessing some more esoteric options."
msgstr ""
"Si s'estableix a «cert», el Nautilus us permetrà editar i visualitzar
els "
"permisos dels fitxers a l'estil unix, accedint a opcions més
esotèriques."

-- UNIX ?


msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
msgstr ""
"Si s'estableix a «cert», el Nautilus utilitzarà la carpeta de l'usuari
com a "
"escriptori. Si és fals, utilitzarà el ~/Desktop."

-- aquí hi hauràs de posar el «False» (fals)
-- com que en principi totes les distribucions fan servir el
xdg-users-dirs s'hauria de posar ~/Escriptori


msgid ""
"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This
is "
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer
this "
"behavior."
msgstr ""
"Si s'estableix a «cert», totes les finestres del Nautilus seran
finestres de "
"navegació. Aquest era el comportament per defecte de les versions del "
"Nautilus anteriors a la 2.6, i alguns usuaris el prefereixen."

-- predeterminat ? (segons el «grep "per defecte" ca.po | wc -l» n'hi ha
33


msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on
insertion"
msgstr ""
"Llista dels tipus x-content/* per als quals s'ha de demanar a l'usuari
en "
"inserir"

-- ... de demanar què fer a l'usuari en inserir (n'hi ha més)


msgid ""
"Select how to open \"%s\" and whether to perform this action in the
future "
"for other media of type \"%s\"."
msgstr ""
"Seleccioneu com s'ha obrir «%s» i si es realitzarà aquesta acció en el
futur "
"en altres suports del tipus «%s»."

-- ... i si s'ha de realitzar aquesta acció ... de la manera que està
escrit no queda molt clar qui decideix si sí o si no, espero que amb la
proposta que et faig quedi més clar


msgid "The destination is read-only."
msgstr "La destinació és només de lectura."

-- No és pot escriure a la destinació (només de lectura). ?


msgid ""
"Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have "
"permissions to see them."
msgstr ""
"No es poden copiar els fitxers de la carpeta «%B» perquè no teniu
permisos "
"per a veure'ls."

-- perquè no teniu permís per a veure'ls ?


msgid ""
"The folder already exists in \"%F\". Replacing it will remove all
files in "
"the folder."
msgstr ""
"La carpeta ja existeix a «%F». En reemplaçar-la se'n suprimiran tots
els "
"fitxers."

-- Ja existeix la carpeta «%F»

msgid ""
"The file already exists in \"%F\". Replacing it will overwrite its
content."
msgstr ""
"El fitxer ja existeix a «%F». En reemplaçar-lo se'n sobreescriuran els
"
"continguts."

-- Ja existeix el fitxer a «%F»


msgid "The target doesn't support symbolic links."
msgstr "La destinació només permet enllaços simbòlics."

-- no permet enllaços simbòlics


#. localizers: the initial name of a new folder
msgid "untitled folder"
msgstr "carpeta sense títol"

-- tenint en compte el comentari hi posaria «carpeta nova» que a més
seria coherent amb la cadena següent: «new file | fitxer nou»


msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "El propietari especificat «%s» no existeix"

-- no existeix el propietari especificat «%s» ? si ho canvies el mateix
per grup


msgid "This link can't be used, because it has no target."
msgstr "Aquest enllaç no es pot utilitzar perquè no té cap destinació."

-- No es pot utilitzar l'enllaç perquè no te cap destinació. (l'ordre i
el te, no és la beguda, sinó el verb :) (la cadena següent és de
l'estil, s'hauria de canviar també)

msgid "Icon"
msgstr "Icones"

-- icona ?

msgid "_Use a custom command"
msgstr "_Utilitza una ordre personalitzada"

-- Com que és el diàleg de quan selecciones amb quina aplicació vols
obrir el fitxer que has seleccionat (botó secundari sobre un fitxer i
esculls l'opció «Obre amb una altra aplicació») no se si hauria de ser
«Utilitzeu» ... al cap i a la fi és com una mena de títol del quadre de
text i no pas una opció seleccionable per l'usuari ... sí, diria que ha
d'anar Utilitzeu :) (si et sembla bé el raonament clar)


msgid ""
"Nautilus operations that can be done from subsequent command-line
invocations"
msgstr ""
"Les operacions del Nautilus que es poden realitzar mitjançant
invocacions "
"subseqüents des de la línia d'ordres"

-- invocacions → crides ? invocacions sembla més coses
d'espiritualitat :D


msgid "This will open %'d separate window."
msgid_plural "This will open %'d separate windows."
msgstr[0] "Això obrirà %'d finestra separada."
msgstr[1] "Això obrirà %'d finestres separades.

-- pensant com a usuari no expert, no entendria què coi és una finestra
separada, trobo més natural dir-ho finestra nova, què et sembla? al cap
i a la fi és el mateix

#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N
more than 1)
msgid " (containing a total of %'d item)"
msgid_plural " (containing a total of %'d items)"
msgstr[0] " (conté un total d'%'d element)"
msgstr[1] " (conté un total de %'d elements)"

-- «contenen %'d element» i «contenen %'d elements» ? les trobo
absurdament llargues les cadenes en anglès ...
-- el contenen és per el comentari que hi ha 


msgid "%'d item, with size %s"
msgid_plural "%'d items, totalling %s"
msgstr[0] "%'d element, amb una mida de %s"
msgstr[1] "%'d elements, amb una mida total de %s"

-- (singular) ..., de mida %s ?
-- (plural) ..., de mida %s entre tots ?

msgid "Filesystem type:"
msgstr "Tipus del sistema de fitxers:"

-- no entenc perquè hi has posat la «l» a «del» si vas a Llocs →
Ordinador selecciones el disc dur i vas a propietats (botó secundari) a
baix a la dreta veuràs la cadena


msgid ""
"<big><b>This media contains software intended to be automatically
started. "
"Would you like to run it?</b></big>"
msgstr ""
"<big><b>Aquest suport conté programari pensat per a iniciar-se "
"automàticament. Voleu executar-lo?<big><b>"

-- </b></big> no les tanques i estan al revés :)
-- si tens temps fes-hi un repàs, que sinó faràs que el nautilus no
funcioni!


msgid "The media has been detected as \"%s\"."
msgstr "El suport s'ha detectat com a «%s»."

-- S'ha detectat el suport .. ?


#~ msgid ""
#~ "Are you sure you want to permanently delete the %d selected item?Are
you "
#~ "sure you want to permanently delete the %d selected items?"
#~ msgstr ""
#~ "Segur que voleu suprimir permanentment l'element seleccionat? segur
que "
#~ "voleu suprimir permanentment els %d elements seleccionats?"

-- el segon «segur» ha d'anar amb majúscula la s :)


bona feina!

salut!


El dl 25 de 02 del 2008 a les 14:28 +0100, en/na Joan va escriure:
> Perdó!!
> 
> He aprofitat i he canviat els diferents tipus de «home folder» per
> «carpeta de l'usuari».
> 
> Salut,
> Joan
> 
> 
> El 25/02/08, Gil Forcada <gforcada a gnome.org> ha escrit:
>     Joan, has enviat la versió en castellà ...
>     
>     
>     
>     El dc 20 de 02 del 2008 a les 21:24 +0100, en/na Joan va
>     escriure:
>     
>     > Hola David,
>     >
>     > He aplicat tot el que m'has comentat.
>     >
>     > Pel tema dels formats, tot i que no m'acaba de convèncer,
>     els he
>     > traduït així:
>     >
>     > Audio CD -> CD d'àudio
>     > Audio DVD -> DVD d'àudio
>     > Video DVD -> DVD de vídeo
>     > HD DVD -> l'he deixat igual, era la competència del Blue-Ray
>     > Super Video CD -> CD de super vídeo
>     > Video CD -> CD de vídeo
>     > Photo CD -> CD d'imatges en format Photo CD
>     > Picture CD -> CD d'imatges en format Picture CD
>     >
>     > Salut,
>     > Joan
>     
>     > _______________________________________________
>     > GNOME mailing list
>     > GNOME a llistes.softcatala.org
>     > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     --
>     gil forcada
>     
>     [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
>     [en] guifi.net - a non-stopping free network
>     bloc: http://gil.badall.net
>     
>     
>     _______________________________________________
>     GNOME mailing list
>     GNOME a llistes.softcatala.org
>     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME