Re: [GNOME] traducció del meld

David Planella david.planella a googlemail.com
dim feb 19 22:03:46 CET 2008


Bones,

 #: ../vcview.py:446
 msgid "Invoking patch failed, you need GNU patch."
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha trobat l'ordre «patch», necessiteu el GNU patch."

-- suggeriment: el patch del GNU?

#: ../filediff.py:613
msgid ""
"It contains ascii nulls.\n"
"Perhaps it is a binary file."
msgstr ""
"Conté caràcters ascii nuls.\n"
"Potser és un fitxer binari."

-- caràcters nul de l'ASCII

#: ../glade2/meldapp.glade.h:35
msgid "Gnome Default"
msgstr "Predeterminat del Gnome"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:36
msgid "Gnome default editor"
msgstr "Editor predeterminat del Gnome"

-- GNOME, en tots dos casos

#: ../glade2/meldapp.glade.h:39
msgid "Ignore changes in amount of white space"
msgstr "Ignora els canvis en la quantitat d'espais en blanc"

-- en el «nombre», en lloc de «quantitat»

#: ../meld:60 ../meld:70 ../meld:80
#, c-format
msgid "Meld requires %s or higher."
msgstr "El Meld necessita el python %s o superior."

-- el «python» sobra

#: ../vc/cvs.py:160
#, python-format
msgid ""
"Error converting to a regular expression\n"
"The pattern was '%s'\n"
"The error was '%s'"
msgstr ""
"S'ha produït un error en convertir en expressió regular\n"
"El patró era «%s»\n"
"L'error era «%s»"

-- L'error fou «%s»

#: ../dirdiff.py:412
#, python-format
msgid ""
"You are running a case insensitive comparison on a case sensitive "
"filesystem. Some files are not visible:\n"
"%s"
msgstr ""
"Esteu executant una comparació que considera iguals les majúscules i les "
"minúscules en un sistema de fitxers que les considera diferents. Alguns "
"fitxers no són visibles:\n"
"%s"

-- suggeriment: «en un sistema de fitxers que les diferencia», per a
evitar una mica la redundància.

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME