Re: [GNOME] revisió completa de la libgnomeui

David Planella david.planella a googlemail.com
dic feb 13 17:45:27 CET 2008


Bones Gil,

M'he fixat en el següent:

#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:2570
msgid "Icons Only"
msgstr "Només les icones"

#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:2571
msgid "Text Only"
msgstr "Només text"

-- Jo ho deixaria com era abans («Només el text»). Crec que l'article
no hi fa cap mal, i així també seria consistent amb la cadena anterior
referent a les icones.

 #: ../libgnomeui/gnome-client.c:1005 ../libgnomeui/gnome-client.c:1039
 msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr "Inhabilita la connexió de la sessió amb el gestor"
+msgstr "Inhabilita la connexió del gestor de la sessió"

-- Jo suggeriria «connexió amb el gestor»

 #: ../libgnomeui/gnome-client.c:1014
 msgid "Show session management options"
-msgstr "Mostra opcions del gestió de sessions"
+msgstr "Mostra les opcions del gestió de la sessió"

-- «de la» en lloc de «del»

 #: ../libgnomeui/gnome-color-picker.c:412
 msgid "Received invalid color data\n"
-msgstr "S'ha rebut dades de color invàlides\n"
+msgstr "S'ha rebut dades de color no vàlides\n"

-- S'han

 #: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:1029
 msgid "gnome_date_edit_get_date deprecated, use gnome_date_edit_get_time"
 msgstr ""
-"gnome_date_edit_get_date està obsolet, utilitzeu gnome_date_edit_get_time "
+"gnome_date_edit_get_date està obsolet, utilitzeu gnome_date_edit_get_time"

-- «és» obsolet?

@@ -1053,8 +1050,8 @@
 "Whether to use the new GtkFileChooser widget or the GtkFileSelection widget "
 "to select files."
 msgstr ""
-"Si s'ha de fer servir el nou GtkFileChooser o el GtkFileSelection antic per "
-"a seleccionar fitxers."
+"Si s'ha de fer servir el GtkFileChooser nou o antic antic per a seleccionar "
+"fitxers."

-- sobra un «antic»
-- també hi posaria l'article («l'antic»)

 #: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:175
 msgid "Name of the selected font"
-msgstr "Nom del tipus de lletra seleccionat"
+msgstr "Nom del tipus de lletra seleccionada"

-- Ja era correcte l'original. El «seleccionat» es refereix al tipus
(de lletra), que és masculí.

 #: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:192
 msgid "Preview text"
-msgstr "Previsualització del text"
+msgstr "Text de previsualització"

-- No n'estic segur, però vols dir que l'original no era correcte ja?

 #: ../libgnomeui/gnome-gconf-ui.c:61
 msgid "GNOME GConf UI Support"
-msgstr "Suport per a Gnome GConf UI"
+msgstr "Suport per a GNOME GConf UI"

-- Compatibilitat en lloc de suport?

@@ -1176,11 +1173,10 @@
 "to change. Some of the settings you have selected may not take effect, or "
 "may not be restored next time you use the application."
 msgstr ""
-"L'aplicació «%s» ha intentat canviar un aspecte de la vostra configuració "
-"que l'administrador del sistema o el proveïdor del sistema operatiu no vos "
-"permet canviar. Alguns dels paràmetres que heu seleccionat no tindran "
-"efecte, o poden no ser restaurats la propera vegada que utilitzeu aquesta "
-"aplicació."
+"L'aplicació «%s» ha intentat canviar un aspecte de la configuració que "
+"l'administrador del sistema o el proveïdor del sistema operatiu no us permet "
+"canviar. Alguns dels paràmetres que heu seleccionat no tindran efecte, o "
+"poden no ser restaurats la propera vegada que utilitzeu aquesta aplicació."

-- jo posaria «modificar» en lloc del segon «canviar», per evitar la
redundància.
-- «pot ser que no es restaurin» en lloc de «poden no ser ...»

 #: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:1007
 msgid "This button will open a window to let you select an icon."
-msgstr ""
-"Aquest botó obrirà una finestra per a que pugueu seleccionar una icona."
+msgstr "Aquest botó obrirà una finestra per a que seleccioneu una icona."

-- «perquè» en lloc de «per a que»

 #: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:156
 msgid "Show GNOME GUI options"
-msgstr "Mostra opcions de la GUI del GNOME"
+msgstr "Mostra les opcions de la GUI del GNOME"

-- Hauríem de traduir GUI?

Bona feina.

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME