Re: [GNOME] traducció del mergeant

David Planella david.planella a googlemail.com
dim set 25 19:42:11 CEST 2007


Hola Gil,

el que he vist:

#: ../src/utils.c:66
msgid "Please fill in the following information."
msgstr "Empleneu la següent informació."

#: ../src/ws-queries.c:646
#, c-format
msgid ""
"<b><big>%s</big></b>\n"
"<small>The preferences require a confirmation for the following query</"
"small>\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"<b><big>%s</big></b>\n"
"<small>Les preferències requereixen la confirmació de la següent consulta</"
"small>\n"
"\n"
"%s"

#: ../src/ws-queries.c:699
#, c-format
msgid ""
"The following error occurred while preparing the query:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'ha produït el següent error en preparar la consulta:\n"
"%s"

-- en aquestes cadenes jo posaria el «següent» després del nom.

#: ../src/ws-tables.c:540
#, c-format
msgid ""
"Data cannot be modified for the following reason:\n"
"%s"
msgstr ""
"No es poden modificar les dades per la següent raó:\n"
"%s"

-- Degut a la raó següent?

#: ../src/mg-plugin-editor.c:369
#, c-format
msgid ""
"Options '%s' are set for the '%s' plugin, but it does not have any option"
msgstr ""
"S'han establert les opcions «%s» per al connector «%s», però aquest "
"connector no te cap opció"

-- Crec que el segon «connector» és redundant.

#: ../src/query-druid.c:504
msgid "Tables / Views:"
msgstr "Taules / Vistes:"

-- «Vistes» en minúscula

#: ../src/query-druid.c:1088
msgid "The selection query is now ready."
msgstr "La consulta de selecció ja està preparada."

#: ../src/query-druid.c:1091
msgid "Query: ready"
msgstr "Consulta: llesta"

-- Crec que la traducció de «ready» (sigui quina sigui) hauria de
concordar en aquestes dues cadenes.

Com a curiositat, m'he fixat que dues terceres parts del fitxer són
«#~ msgid» no utilitzades.

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME